Judoca (Jozijna) Hiel

Levensloop

0 jaar: geboorte Judoca (Jozijna)
0 jaar: geboorte zus Magdalena
0 jaar: geboorte zus Marianne
0 jaar: geboorte broer Anthony
0 jaar: geboorte broer Laurentius
0 jaar: overlijden broer Laurentius
0 jaar: geboorte broer Eguidius
0 jaar: overlijden zus Magdalena
0 jaar: geboorte zus Magdalena
0 jaar: geboorte broer Joannes (Jan)
0 jaar: geboorte zus Appolonia
0 jaar: geboorte broer Judocus (Joos)
0 jaar: geboorte broer Cornelius
0 jaar: geboorte broer Cornelius
0 jaar: geboorte zus Anna Catharina
0 jaar: overlijden zus Magdalena
0 jaar: geboorte zus Maria Magdalena
0 jaar: geboorte broer Laurentius
0 jaar: geboorte broer Cornelis
0 jaar: geboorte zus Joanna
0 jaar: overlijden zus Marianne
0 jaar: overlijden broer Eguidius
0 jaar: overlijden broer Laurentius
0 jaar: overlijden zus Joanna
0 jaar: geboorte broer Gijsbrecht (Gisbertus)
0 jaar: geboorte zus Elisabeth
0 jaar: overlijden broer Cornelis
0 jaar: geboorte broer Cornelis
0 jaar: geboorte broer Pieter
0 jaar: geboorte zus Isabella Maria
0 jaar: geboorte zus Margarita (Margaretha)
0 jaar: overlijden vader Cornelis
0 jaar: overlijden zus Maria Magdalena
0 jaar: geboorte broer Joannes
0 jaar: overlijden broer Joannes
0 jaar: geboorte broer anthonius (Anthony)
0 jaar: overlijden zus Appolonia
0 jaar: overlijden broer Anthony
0 jaar: overlijden broer Judocus (Joos)
0 jaar: overlijden broer Joannes (Jan)
0 jaar: overlijden zus Isabella Maria
0 jaar: overlijden moeder Anna (Anneken)
0 jaar: overlijden zus Elisabeth
0 jaar: overlijden broer Cornelis
0 jaar: overlijden broer Gijsbrecht (Gisbertus)
0 jaar: overlijden broer Pieter
0 jaar: overlijden zus Margarita (Margaretha)
0 jaar: overlijden broer anthonius (Anthony)

Opmerkingen