Afstammelingen van Cornelis Hiel en Cornelia Hardewel

AFSTAMMELINGEN VAN CORNELIS HIEL EN CORNELIA HARDEWEL

I. CornelisHiel

Geboren: 30 maart 1731te Hontenisse, Burgpolder

Getuigen Judocus de Blieck en Maria Verdurmen

Wonende onder Hengstdijk

Overleden: maart 1797 (le 1 Ventose l’an 6)

Huwde (1) 26mei 1754 te Hulst

Apollonia VERCRUIJSEN (VanKruijsen)

Geboren: Hontenisse 1717

Overleden: 21 oktober 1765/ wonende onder Hengstdijk (of 4 oktober 1762?) (uxor Cornely Hiel)

Het Begrafenisboek Hengstdijk 1730; 1760-1794 vermeldt: “1763 26 Febr. de vrouw van Cornelis Hiel. Laat na 4 onderjarige weesen”

Voogd van de kinderen was Jan van Remoortel.

Huwde (2) 10 november 1765 te s’Heerenhoek

Ondertrouw: 23 oktober 1765 (toestemming Hengstdijk)

Cornelia HARDEWEL (Aardewel, Erdewel, Herdewel) (ex Hengstdijk)

Getuigen Eguidius Buijtaert en Isabella de Schepper

Geboren: te Hontenisse 1748

Wonende te Hengstdijk (1765)

“De bruidegom heeft de weeskamer voldaan; de bruijt toestemminge van hare vrienden”.

Geboren: Hontenisse

Zij woonde onder Hengstdijk

Overleden: Hontenisse 12 april 1785

Dat hijin feite de landbouw vaarwel zegde blijkt uit het Register van akten van toelating als ingezetene en van vergunning tot het uitoefenen van neringen en ambachtenvan het Magistraat Hulsterambacht (No. 123-124). Cornelis kreeg op 29 oktober 1753 toestemming om een winkel te beginnen of zoals het geschreven staat “gepermitteerd om winkel te mogen houden van laken en kruidenierswaren op Groenendijk”. Nog geen jaar later, op 6 mei 1754, wordt hem “akte verleend als herbergier op Groenendijk”. In datzelfde jaar trouwt Cornelis Hiel met Apollonia Vercruysen, waaruit vijf kinderen werden geboren. Hij verhuist vervolgens naar

Hengstdijk. Daar wordt hem op 15 juni 1765 “acte verleend om een herberg en een winkel te mogen houden in zijn huis te Hengstdijk”. Hij leert daar zijn tweede vrouw, Cornelia Aardewel(Hardewel) kennen. Zij trouwen in hetzelfde jaar 1765, en uit dit huwelijk worden nog eens zes kinderen geboren.Daarnaast gaatCornelis zich ook toeleggen op het slachten. Op 13 oktober 1766 wordt “acte verleend om te mogen slachten op de Groenendijk”.

Op 28 maart 1768 wordt hem “acte verleend als slachter en herbergier op de Capel te Lamswaarde”. Tenslotte op 18 februari 1775 “acte verleend als slachter en herbergier in de Schaapspolder”. Cornelis bezat aldaar s (&227/227)Apolonia was in 1739 meid op de hofstede van Pieter Zuy.

Uit het eerste huwelijk geboren

1.HIEL, Maria

Geboren: Hontenisse (Groenendijk) 31 mei 1755

Getuigen Joannes de Blieck en Dianna van Campen

Overleden: 10 augustus 1762

2.HIEL, Johannes

Geboren: april 1757 te Groenendijk

Overleden: 19 juni 1759

3.HIEL, Isabella

Geboren: 1759 te Hontenisse

Leefde nog in 1765

4.HIEL, Elisabeth

Geboren: 1761 te Hontenisse

Leefde nog in 1765

5.HIEL, Jacobus

Geboren: 1764 (elders: 24 september 1762) te Hontenisse

Leefde nog in 1765

Uit het tweede huwelijk werden geboren:

1.HIEL, Johannes Franciscus

Geboren: 5 februari 1766te Hengstdijk

Getuigen: Joannes van Waterschoot en Maria Keppens

Overleden: 24 oktober 1838

Huwde (1) 24 (elders 19) maart 1786 te Hontenisse

Ondertrouw op 8 april 1786

Anna Catharina MEERSMAN (Meermans, Murrei, Miersman)

Getuigen: Joannes Joossen en Mario Baert

Geboren: ca 1744

Overleden: voor 1793

Huwde (2): (w.s.) 23 februari 1793

Ondertrouw op 19 januari 1793

Anna Maria HOLEGEM (of Hoolegem, Kolegem))

Geboren: Hontenisse 1761

Overleden: (w.s.) 1797

Huwde (3) 19 maart 1798 (le vingt neuf Ventose de l’an 6), op 45 jarige leeftijd

Marianne (Maria Anna) LAFEBER

Getuigen bij dit huwelijk: Etienne en Pierre van Zwalmen, Pierre de Blok en Jan Baptiste Campens

Dochter van Joseph LAFEBER en Maria (KAS?)

Geboren: Hontenisse 24 februari 1753

Overleden: voor mei 1805

Maria Anna Lafeber stond vermeld als arbeidster. Zij was weduwe van Joseph JANSSEN

Huwde: (4) Hontenisse/Hengstdijk 15 maart 1805 (le vingt-cing Florëal de l’an 13 de la

Republique Francaise)

Petronella Dorothea VAN GAVERE

Dochter van Jan Baptiste van GAVERE en Anna Catharina VAN NEVE

Weduwe van Augustinus Verdikt

Geboren: Hontenisse 20 februari 1766

Overleden: 24 april 1847

Stond vermeld als arbeidster, dagloonster

Volgt Hoofdstuk I

2.HIEL, Judocus

Geboren: Hengstdijk 4 februari 1767

Overleden: 18 oktober 1828 te Ossenisse

Huwde: Hoofdplaat (Municipale IJzendijke) 19 mei 1799 (le vingt Floreal de l’an 7)

Maria Catharina NEVE (Neeve, Neef) (oud 21 jaar)

Dochter van Antony NEEF (Anthony Neve) en Catharina DE FRUIT (waarschijnlijk de Smit)

Geboren: 1778

Volgt Hoofdstuk II

3.HIEL, Franciscus

Geboren: 11 mei 1773 te Ossenisse (ook wordt genoemd 26 januari 1773 te Hontenisse)

Overleden: 24 mei 1815 te Hontenisse, 5 uur ’s morgens in wijk C no.65

Aangifte: Jacobus Roelands (werkman) en Pieter van Swael (werkman)

Huwde: 15 augustus 1804 (le vingt sept Chemidor de l’an 12 ) te Hontenisse

Antoinette (Antonia) HAME(R)LINCK(Amelinck) 25 jaar

Dochter van Gille d’Adrien HAMELINCK en Cornelia CLAESEN

Geboren: 10 mei 1778 Stoppeldijk (Hontenisse)

Overleden: 6 september 1846

VolgtHoofdstuk III

4.HIEL, Cornelius

Geboren: 24 ? 1775 te Hengstdijk

Overleden:

5.HIEL, Anna Maria (Maria Anna)

Geboren: 26 juni 1778 Hontenisse

Werkvrouwe, wonende te Hontenisse

Overleden: 5 april 1842, 3 uur ’s morgens op 68 jarige leeftijd

Getuigen: Jacobus Hooleghem (echtgenoot 72 jaar, dagloner) en Jacobus Francies Vervaet (dagloner te Hontenisse, 38 jaar, geen bloedverwant)

Huwde: 24 april 1798 te Hontenisse

Jacobus COOLEGEM

Zoon van Jan COOLEGHEM en Maria VAN DORSSELAER

Geboren: Hontenisse 23 februari 1774 in Hontenisse, ’s morgens om 6 uur

Getuigen: Judocus Jacobus Verbeek en Isabella van Dosselaer

Beroep: tapper, woonde in Hontenisse Wijk D69

Overleden: 21 februari 1855 te Hontenisse

Uit dit huwelijk werden10 kinderen geboren:

a. Jan Francies KOOLEGEM

Geboren:22 mei1799 te Hontenisse

Overleden: 24 oktober 1828 te Hontenisse

Dagloner

Huwde: 28 mei 1825 te Hontenisse

Judoca MEEREMAN (Merreman)

Dochter van Thomas MERREMAN en Pieternella VERBRUGGEN

Geboren: ca 1801 te Hontenisse

Dagloonster

Overleden: 14 december 1827 te Hontenisse

b. Judocus KOOLEGEM

Geboren:3 mei1801 te Hontenisse

Werkman

Overleden: 12 juni 1842 te Graauw

Huwde: 10 september 1822 te Hontenisse

Petronella MEEREMAN

Pakkedraagster-werkvrouw

Dochter van Thomas MERREMAN en Pieternella VERBRUGGEN

Zus van Judoca Meereman

Geboren: ca 1797 te Hengstdijk

Overleden: 24 april 1863 te Graauw

Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren

c. Petrus Jacobus COOLEGEM

Geboren: 1 april 1804 te Hontenisse

d. Pierre Augustinus COOLEGEM

Geboren: 14 februari 1806 te Hontenisse

Overleden: 10 mei 1807 te Hontenisse

e. Maria Madeleine KOOLEGEM

Geboren: 25 augustus 1807 te Hontenisse

f. Cornelia KOOLEGEM

Geboren: 30 december 1808 te Hontenisse

Overleden: 20 maart 1836 te Hontenisse

g. Cornelis (Corneille) KOOLEGEM

Geboren: ca 1811 te Hontenisse

Overleden: 10 april 1813 te Hontenisse

f. Pieter Augustinus COOLEGEM

Geboren: ca 1813 te Hontenisse

Arbeider

Overleden:

Huwde: 17 juni 1841 te Graauw

Apollonia DE KERF

Arbeidster-werkvrouw

Dochter van Jacobus DE KERF (cultivateur) en Apolonia LEENKNEGT

(arbeidster)

Geboren: ca 1809 te Graauw

Overleden: 13 oktober 1841 te Graauw

g. Theodorus COOLEGEM

Geboren: 20 maart 1815 te Hontenisse

Overleden: 28 april 1889 in Venlo

Huwde (1): 17 oktober 1840 te ’s Hertogenbosch

Theresia SABEL

Dochter van N.N. en Jeanne SABEL

Geboren: 15 februari 1813 te Antwerpen (B)

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren

Huwde (2): 23 oktober 1878 te Utrecht

Maria KNOOP

Dochter van Casper KNOOP en Johanna de BRUIN

Geboren: 1 mei 1830 te Wijk bij Duurstede

h. Jacobus COLEGEM

Geboren: 2 februari 1817 te Hontenisse

Overleden: 2 februari 1817 te Hontenisse

i. Jacobus COOLEGEM

Geboren: 8 juni 1818 te Hontenisse

Overleden: 31 maart 1879 te Hontenisse

Dienstknecht

j. CornelisKOOLEGEM

Geboren: 5 december 1819 te te Hontenisse

Dagloner

Huwde (1): 11 mei 1844 te Hontenisse

Maria Catharina (Anna Maria) DE RIJK

Dagloonster

Dochter van Cornelis DE RIJK (daglooner) en Cornelia Theresa

WALEPOEL

Geboren: ca 1822 te Hontenisse

Overleden: 2 maart 1849 te Hontenisse

Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren

Huwde (2): 18 juni 1851 te Stoppeldijk

Barbarina TAALMAN

Werkvrouw

Dochter van Jan TAALMAN (Daglooner) en Josina VERHOEVEN

(dagloonster)

Geboren: ca 1811 te Stoppeldijk

Overleden: 4 juni 1887 te Stoppeldijk

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren

6.HIEL, Jacobus

Geboren: 1 juli 1781