Andreas Johannes Hiel

HOOFDSTUK III

DE TAK ANDREAS JOHANNES HIEL (1806 – 1883)

In de bevolkingstelling 1850 – 1860 Deel III staat onder meer dat Andreas Hiel op 10.08.1852 verhuisde van wijk no 69 naar no 99 een boerderij in de Noordhofpolder. Dat was dus drie maanden nadat hij was getrouwd met Maria Anna de Schepper. Bij die volkstelling van 1860 staan er bovendien twee inwonende knechten vermeld: Christiaan de Bruyn en Peter Polfliet.

Er is een zgn. ‘Expeditie van een Inventaris’ opgemaakt den 9 mei 1883 ten sterfhuize van Andries Hiel ……….. door Mr. J.C. van Deinze, advocaat en notaris te Hulst (zie bijlage). Daaruit konden allerlei gegevens worden opgediept omtrent het boerenbedrijf zo’n honderd jaar geleden en over de bezittingen van Andreas. De notaris tekende onder meer op dat hij woonde in ‘het huis gemerkt letter A nummero 58’. Ook dat Dries reeds in mei 1849, na de dood van zijn moeder, land in bezit had: 3 hectaren, 48 aren en 80 centiaren, gelegen in de Nijspolder, gemeente Ossenisse, kadastraal bekend onder sectie A no. 255 en 256 ‘aan den overledene in eigendom aangekomen, blijkens acte verkaveling, verleden voor den te Hontenisse geresideerd hebbende notaris Eduardus Franciscus Noel, den 11 mei 1849’. Voorts bezat hij: ‘En ten anderen de helft in een twaalfde portie in de meestoof genaamd “Tot Welzijn van ons Land” met aanhoorigheden staande en gelegen nabij Lettenburg, gemeente Hontenisse, kadastraal bekend onder sectie F no. 844 en 845, …….. 30 december 1862’. De boerderij van Andreas had twee mee-ploegen en een ‘ondergrondsploeg’. Voor de meekrap moest de grond namelijk diep bewerkt worden. De meestoof van Walsoorden staat er nog steeds en wordt tegenwoordig gebruikt als pakhuis.

Uit de inventarisatie blijkt dat Andreas Hiel in 30 jaar tijds een aardig vermogen heeft opgebouwd. In hetzelfde jaar 1879 wanneer in juni zijn oudste zoon trouwt, helpt Dries hem op gang met f 6.500,- en in juli trouwt de enige dochter, die voor haar man f 4.000,- meebrengt. Bovendien heeft notaris van Deinse voor hem f 8.000,- uitgezet “onder zijne personele verantwoordelijkheid, onder hypotheek”. De notaris leende het geld uit aan derden. “De ten sterfhuize bevonden contanten bedragen f 730,-“. Volgens de geldswaarde van die tijd was dat veel geld om in huis te bewaren.

Het boerenbedrijf van Andreas was niet gering van omvang. Zo is er op die 9e mei 1883 ‘achttien hectaren land bezaaid met

– vlas, erwten, peeen, caroten (=voederbieten),

boonen, beeten (= suikerbieten), haver en aardappels’ : 18 ha

– tarwe, rogge en gerst: 12 ha

– klavers:2 ha, 22 a, 80 ca

– weiland (grazing):3 ha, 11 a, 90 ca

Voorts had hij in de Nijspolder nog in eigendom:3 ha, 48 a, 80 ca

Dus in totaal zo’n 40 hectaren.

I. ANDREAS JOHANNES HIEL

Andreas Johannes Hiel

Geboren: 17 – 04 – 1806 te Hontenisse

Aangifte deden: Pierre de Wachter (50 jaar, journalier) en Guillaume Roelandt (36 jaar, journalier)

Peter: Andreas Bruggeman en meter: Maria Anna Kriekaert

Overleden: 15 – 03 – 1883 te Hontenisse, 76 jaar

Huwde: 07 – 08 – 1852 te Hontenisse

Maria Anna de Schepper

Geboren: 04 – 11 – 1829 te Lamswaarde

Dochter van Pieter de Schepper, landman (1798 – 1865) en van Anna Catharina Mahu (1805- 1874)

Overleden: 24 – 12 – 1899 te Hontenisse, 70 jaar oud

Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren, allen te Hontenisse:

1. Petrus Hiel

Volgt IIA

2. Anna Catharina Hiel

Geboren: 05 – 08 ‘“ 1854 te Hontenisse

Peter: Franciscus Hiel en Meter: Anna Catharina Mahn

Overleden: 03 – 11 ‘“ 1927 te Hontenisse, 73 jarige leeftijd

Zij huwde: 12 – 07 – 1879 te Hontenisse

Johannes Franciscus de Nijs

Landbouwer

Geboren: 28 – 02 – 1840 te Hontenisse

Overleden: 24 – 09 ‘“ 1916 te Hontenisse, 75 jaar

Zoon van Johannes de Nijs (1801- 1879) en van Apolonia Leenknegt (1801 – 1873).

Trieneken, zoals ze in de dagelijkse omgang werd genoemd, trouwde op bijna 25 jarige leeftijd met Johannes Franciscus de Nijs. Zij woonden te Kreverhille (Kalverdijk 6) op de boerderij waar in 1983 hun kleinzoon Peet de Nijs woonde.

Uit dit huwelijk:

a. Louise Petronella de Nijs
Geboren: 19 ‘“ 09 1880 te Hontenisse
Overleden: 05 ‘“ 12 ‘“ 1945 te Hontenisse, 65 jaar

Huwde: 13 – 09 – 1910 te Hontenisse
Alphonus Petrus Adriaansens
Koopman
Zoon van Jan Francies Adriaansens (gemeenteontvanger) en Maria Anna Charlotte Polfliet
Geboren: ca 1886 te Hontenisse

b. Levenloos de Nijs
Geboren: 11 ‘“ 10 ‘“ 1881 te Hontenisse
Overleden: 11 ‘“ 10 ‘“ 1881 te Hontenisse

c. Alouisius Josephus de Nijs

Landbouwer
Geboren: 29 ‘“ 10 – 1882 te Hontenisse

Overleden: 25 – 02 – 1975 te Hontenisse, 92 jaar oud

Huwde: 30 ‘“ 04 – 1907 te Hontenisse
Bertha Augusta Pharailda van de Vijver
Dochter van Adolphus van de Vijver (landbouwer) en Clemenca Maria de Vliegher
Geboren:11 – 07 – 1883 te Koewacht

Overleden: 31 – 10 – 1958 te Hontenisse

d. Levenloos de Nijs (mnl)
Geboren: 22 ‘“ 10 ‘“ 1883 te Hontenisse
Overleden: 22 ‘“ 10 ‘“ 1883 te Hontenisse

e. Levenloos de Nijs
Geboren: 15 ‘“ 02 ‘“ 1885 te Hontenisse
Overleden: 15 ‘“ 02 ‘“ 1885 te Hontenisse

f. Petrus Josephus de Nijs
Landbouwer
Geboren: 07 ‘“ 04 ‘“ 1886 te Hontenisse
Overleden: 15 – 10 – 1960 te Hontenisse

Huwde: 29 ‘“ 05 ‘“ 1918 te Graauw en Langedam
Helena Irma Maria Buijsse, 26 jaar oud

Dochter van Johannes Camilius Buysse (landbouwer) en Mathilda Norbertina Martens
Geboren: 19 – 06 – 1891 te Graauw

Overleden: 13 – 01 – 1967 te Groenendijk

g. Josephus Franciscus de Nijs
Geboren: 01 ‘“ 05 – 1887 te Hontenisse
Overleden:

Huwde: 17 ‘“ 08 ‘“ 1920 te Boschkapelle
Maria Leonia Francisca de Nijs
Dochter van Cornelis Franciscus de Nijs (landbouwer) en Leonie de Clerck

Geboren: ca 1889 te Boschkapelle

h Levenloos de Nijs (mnl)

Geboren: 16 ‘“ 09 ‘“ 1889 te Hontenisse
Overleden: 16 ‘“ 09 ‘“ 1889 te Hontenisse

i. Levenloos de Nijs
Geboren: 22 ‘“ 12 ‘“ 1890 te Hontenisse
Overleden: 22 ‘“ 12 ‘“ 1890 te Hontenisse

j. Maria Amelia de Nijs
Geboren: 11 ‘“ 05 1892 te Hontenisse
Overleden:

Huwde: 16 ‘“ 04 ‘“ 1918 te Hontenisse
Petrus Leonardus Magnus, 29 jaar oud

Landbouwer
Geboren: 13 ‘“ 02 ‘“ 1889 te Boschkapelle
Zoon van Petrus Angelius Magnus en Elisabeth de Wael

k. Johannes Francies de Nijs
Geboren:
Overleden: 11 ‘“ 10 – 1895

l. Levenloos de Nijs
Geboren: 06 ‘“ 05 ‘“ 1893 te Hontenisse
Overleden: 06 ‘“ 05 ‘“ 1893 te Hontenisse

3. Judocus Josephus Hiel

Volgt IIB

4. Maria Anna Hiel

Geboren: 16-11-1858

Overleden: 17-08-1859 om 3 uur des namiddags, oud 19 maanden

Aangifte deden: Andries Jan Hiel (vader, 52 jaar) en Jan Francies Voet (35 jaar, geen bloedverwant)

5. Gysbertus Hiel

Volgt IIC

6. Elisabeth Louisa Hiel

Geboren: 27-07-1861 te Hontenisse

Overleden: 05-09-1861 te Hontenisse, om half elf des voormiddags, oud 1 maand

Aangifte deden: Andries Jan Hiel (vader, landbouwer, 55 jaar) en Jan Francies Voet (27 jaar, kantoorklerk)

7. Elisabeth Louisa Hiel

Geboren: 05 – 01 ‘“ 1863 te Hontenisse

Overleden: 15 – 09 ‘“ 1873 te Hontenisse, 10 jaar

8. Anna Maria Hiel

Geboren: 14 – 04 ‘“ 1864 te Hontenisse

Overleden: 21 – 10 ‘“ 1864 te Hontenisse, 6 maanden

9. Judoca Paulina Hiel

Geboren: 02 – 08 – 1865

Overleden: 29 – 10 ‘“ 1865, om 3 uur des morgens, oud 3 maanden

Getuigen: Abdreas Johannes Hiel (vader, landbouwer, 59 jaar) en Jan Franciies Voet (45 jaar, kantoorklerk te Hontenisse)

10. Desiré Hiel

Volgt IID

11. Aloysius Hiel

Geboren: 19 – 02 ‘“ 1871 te Hontenisse

Overleden: 09 – 10 – 1873 te Hontenisse, 2 jaar

IIA. PETRUS HIEL

Petrus Hiel

Landbouwer te Hontenisse

Geboren: 19 – 08 ‘“ 1853 te Hontenisse

Overleden: 03 – 06 – 1917 te Kloosterzande, 63 jaar oud

Hij huwde (1): 21 – 06 – 1879 te Hontenisse

Ludovica Celestina Paulina van Waterschoot, 26 jaar, landbouwster

Dochter van Andreas Ignatius van Waterschoot en Anna Catharina Viereck

Geboren: 07 – 11 ‘“ 1852 te Hontenisse

Overleden: 12 – 07 ‘“ 1890 te Hontenisse, 37 jaar

Ludovica was weduwe van Judocus Lemsen

Zoon van Judocus Lemsen en Maria de Maet

Geboren: ca 1852 te Ossenisse

Gehuwd: 05-01-1877 te Hontenisse

Uit dit huwelijk:

a. Petrus Francies Lemsen

Geboren: ca 1878 te Hontenisse

Huwde: 26-04-1904 te Hontenisse

Anna Catharina van Remortel

Geboren: ca 1886 te Hontenisse

Dochter van Petrus Johannes van Remortel en Maria Anna Kuijpers:

Hij huwde (2): 27 – 04 – 1892 te Hontenisse

Maria Euphemia Verbist

Logementshouder

Dochter van Joannes Servasius Verbist en Charlotte Coolsen(s).

Geboren: 31 – 05 ‘“ 1853 te Hontenisse

Overleden: 18 – 08 ‘“ 1936 te Hontenisse, 83 jaar oud

Uit dit huwelijk werd een dochter geboren:

1. Maria Louisa Hiel (Mieke)

Geboren: 18 – 05 ‘“ 1880 te Hontenisse

Overleden: 17 – 05 ‘“ 1952 te Hontenisse

Zij huwde: 17- 02 – 1907 te Hontenisse

Petrus Augustinus Stallaert

Landbouwer

Zoon van Ludovicus Stallaert en Melania Apolonia de Waal

Geboren: 28 – 08 ‘“ 1878 te Graauw

Overleden: 03 – 01 ‘“ 1857 te Hontenisse

Uit dit huwelijk:

a. Alphonus Stallaert

Geboren: 1916

Overleden: 04-04-1916 te Hontenisse, 3 maanden

b. Ludovicus Stallaert

Geboren:

Overleden: 02-07-1920 te Hontenisse, 1 dag

c. Alphonsus Jacobus Stallaert

Geboren:

Overleden: 03-08-1925 te Hontenisse, 6 jaar

Na haar huwelijk met Petrus Stallaert woonde het gezin op een boerderij in de Lepelstraat te Kloosterzande. Later in de President Rooseveltstraat. Zij woonden in 1947 in de Cloosterstraat no. 32 te Hontenisse. De boerderij is volledig afgebroken bij de aanleg van de nieuwe weg naar “Perkpolderhaven”.

2. Alouisius Jacobus Hiel

Geboren: 29-09-1882 te Hontenisse

Overleden: 18-05-1884 te Hontenisse, 19 maanden

IIB (JUDOCUS) JOSEPHUS HIEL

Sjef Hiel de tweede zoon uit het huwelijk van Andreas Hiel en Maria de Schepper huwde in 1889, op bijna 35 jarige leeftijd met Maria Goedhart. Dit huwelijk was kinderloos maar in hun gezin werd een nichtje, Maria Anna Kuypers, als pleegdochter opgenomen. Zij huwde op 28 februari 1924 met Alfons de Nijs. Na de vroege dood van zijn vrouw Maria, ze was nog geen 40 jaar, hertrouwde Sjef Hiel met de zuster van zijn vrouw Maria Anna Francisca, weduwe van Petrus Andreas Adriaanssens. Sjef Hiel woonde op de boerderij “Het Kasteeltje” genaamd (Fruytier p.69 en p. 144). Op het eind van de 19e eeuw was het zo slecht bewoonbaar dat Sjef Hiel het Kasteeltje in 1898 heeft afgebroken en op de fundamenten een nieuw huis heeft gebouwd. De datum van het bouwen van dat nieuwe huis wordt vermeld in de gevel: De eerste steen is gelegd door J.W.A.C. Baron Collot d’Escury, 12 juli 1898. Tijdens de overstroming van 1906 waarbij Hontenisse zwaar werd getroffen vermelde de PZC van Dinsdag 27 maart 1906: “Aldaar (woning Burgemeester Kloosterzande) werd door HM audientie verleend aan de landbouwers van Arenthals, Jos en P. Hiel (de laatste verscheen op klompen) en betuigde aan dezen als zijnde de zwaarst getroffenen Hare deelneming”. Bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis te Kloosterzande in 1911 staat Sjef Hiel op de gedenksteen in de gevel als Wethouder van de Gemeente Hontenisse.

In maart 1913 verlaat hij de boerderij om plaats te maken voor zijn jongste broer Desire. Ook zijn tweede huwelijk was kinderloos gebleven en hij besloot te gaan rentenieren. Sjef en zijn vrouw vertrokken naar Groenendijk waar ze een huis lieten bouwen wat voor twee mensen in feite te groot was! Groenendijk 46.

Judocus Josephus Hiel
landbouwer

Geboren: 31 – 10 – 1855 in de Noordstraat te Hontenisse

Overleden: 05 – 12 – 1928 te Groenendijk (Hontenisse), 73 jaar

Hij huwde (1): 20 – 07 – 1889 te Hontenisse

Maria Johanna Goedhart

Geboren: 23 – 08 ‘“ 1867 te Hontenisse

Overleden: 16-09-1906 te Hontenisse, 39 jaar

Dochter van Wilhelmus Goedhart (“hoofd eener school”) en Rozalia van Waterschoot

Hij huwde (2): 11 – 04 – 1907 te Hontenisse

Obtanta legitima dispensatione pontificia in primo affinitatis licitae gradu

(Maria) Anna Francisca Goedhart

Geboren: 10 – 08 ‘“ 1859 te Hontenisse

Overleden: 29 – 03 – 1941 te St. Nicolaas (Belgie)

Dochter van Wilhelmus Goedhart en Rozalia van Waterschoot

Zij was weduwe van Petrus Andreas Adriaanssens (gehuwd: 02-06-1883)

Zoon van Petrus Andreas Adriaansens en Petronella van Waterschoot

Geboren: ca 1827 te Hontenisse

Overleden: voor 1807

Beide huwelijken waren kinderloos

IIC. GIJSBERTUS HIEL

Gijs bleef ook na zijn huwelijk met Paulina van Trappen op de ouderlijke boerderij (nu Noordstraat 1). Het huwelijk bleef echter kinderloos. Bij gebrek aan een opvolger ging het gezin op 21 februari van het jaar 1924 rentenieren te Hengstdijk, waar ze een huis hadden laten bouwen. Josef de Nijs, een zoon van zijn zuster Anna Catharina Hiel die was getrouwd met Francies de Nijs, kwam op de boerderij. Het ouderlijk huis werd afgebroken door zijn zoon Cyriel de Nijs die er een nieuw huis bouwde vlak bij de straat Noordstraat 1.

Gijsbertus Hiel

Landbouwer

Geboren: 22 – 02 ‘“ 1860 te Hontenisse

Peter: Gijsbertus de Schepper en Meter: Maria Anna Hiel

Overleden: 03 – 03 ‘“ 1839 te Hengstdijk/Vogelwaarde, 79 jaar

Hij huwde: 04 – 06 – 1903 te Hengstdijk

Paulina van Trappen

Dochter van Gijsbregt van Trappen (landman) en Maria Verhoeven

Geboren: 11 – 04 – 1866 te Hengstdijk

Overleden: 03 – 04 – 1959 te Hengstdijk

Dit huwelijk was kinderloos

IID. DESIRE HIEL

In de jaren negentig studeerde hij op de Latijnse School van de Kruisheren te Uden. In 1895, 27 jaar oud, maakt hij een, in die tijd, uitzonderlijk grote reis naar Rome en Assisie. Op het eind van het schooljaar 1899 neemt hij echter het besluit om de studie voor het priesterschap niet door te zetten, en verlaat de Latijnse School in Uden op 17 juli 1899 om er niet meer terug te keren. Hij is dan 31 jaar. Daags voor Kerstmis van datzelfde jaar sterft zijn moeder. Desire gaat een baan zoeken in Antwerpen en kocht van zijn erfenis in het Klapdorp, vlakbij de Onze Lieve Vrouwe Kerk een huis met een textielwinkel. Hij zette daar een verkoopster in en vond zelf een baan op een kantoor van een “Natie” aan de haven van Antwerpen. Hij kreeg verkering en op 18 juni 1902 trouwde Desire Hiel te Kieldrecht met Maria Seraphina Adriaenssens. Nadat zijn broer Sjef hem de boerderij had over gedaan, kwam Desire met vrouw en drie kinderen op 4 maart naar het ‘Kasteelken’ te Walsoorden. Jarenlang werd hij gekozen in de gemeenteraad. Ook maakte hij deel uit van een merkwaardig comite dat een bepaald toezicht hield op het Lager Onderwijs en op het naleven van de leerplicht. Voorts hoorde hij tot de oprichters van een cooperatieve inkoop centrale voor boeren in het Land van Hulst “Eigen Hulp” genaamd; een kleine voorloper van de CHV. Na 26 jaar reisden ze welgemoed naar Lourdes, maar Desire is van de reis niet teruggekeerd. Deken de Meulemeester tekende op in het Register van de Overledenen:”Subitanea morte in pia peregrinatione obiit in Lourdes”: “Tijdens een vrome bedevaart stierf hij plotseling in Lourdes”.

Desiré Hiel

Geboren: 25 – 05 – 1868 te Hontenisse

Peter: Petrus Hiel (broer) en Meter: Anna Catharina Hiel (zuster)

Overleden: 04 – 06 – 1928 te Gavarnie (Lourdes)

Hij huwde: 18 – 06 – 1902 te Kieldrecht

Maria Seraphina Adriaenssens

Geboren: 31 – 08 – 1877 te Kieldrecht (B) (Prosperpolder)

Overleden: 11 – 03 – 1953 te Walsoorden/Hontenisse

Zij was een dochter van Frederik Adriaenssens (1849 – 1923) en van Paulina Poppe (1848 – 1923).

Uit dit huwelijk werden zeven kinderen, drie jongens en vier meisjes, geboren:

1. Frederik Gerard A. Hiel

Volgt IIIA

2. Maria Paulina Adolphina Hiel

Geboren: 15 – 06 – 1908 te Antwerpen

Overleden: 13 – 08 – 1982 te Breda.

Maria is op 28 februari 1934, op 25 jarige leeftijd, ingetreden in de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Haagdijk. Zij was de eerste gediplomeerde analiste van het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda. Maria werkte heel haar leven op het Laboratorium. Ze was Overste in het Ziekenhuis te Hulst.

3. Jeanne Josephine Maria Gerarda Hiel

Geboren: 10 – 05 – 1910 te Antwerpen

Overleden: 08 – 02 – 1990

Zij huwde: 22 – 02 – 1938 te Hontenisse

Jacobus (Ko) Boonman

Geboren: 19 – 08 – 1908 te Schore (Zuid Beveland)

Overleden: 20 – 01 – 1992

Zoon van Cornelis Boonman (1857 – 1930) en van Louisa Rosseel (1874 – 1956).

Zij woonden in Oude Vossemeer aan de Leguitsedijk en sinds 1979 te Halsteren (Gagelweg 2)

4. Josephus Hiel

Geboren: 27 – 03 – 1912 te Antwerpen

Overleden: 09 – 06 – 1912 te Antwerpen

5. Josephus Gijsbertus Hiel

Volgt IIIB

6. Anna Euphemia Hiel

Geboren: 09 – 06 – 1915 te Walsoorden

Zij huwde: 18 – 07 – 1950 te Hontenisse

Matthee Swagemakers

Geboren: 29 – 12 – 1917 te Nieuw Vossemeer

Overleden: 30 – 05 – 1990 te Steenbergen

Zoon van Petrus Johannes Swagemakers (1876 – 1938) en van Dymphna Uytdewilligen (1879 – 1973).

Zij woonden te Nieuw Vossemeer, Tolsedijk 1 en sinds 1981 te Steenbergen, Van Gaverenlaan 30.

7. Elisabeth Paulina Hiel

Geboren: 24 – 02 ‘“ 1919 te Walsoorden

Zij huwde: 12 – 04 – 1944 te Hontenisse

Josephus Th. Schelfhout

Geboren: 26 – 11 – 1926 te Sint Jansteen

Zoon van Desire Theodorus Schelfhout (1888 – 1953) en van Louisa Johanna Kindt (1887 – 1979).

Zij woonden in 1947 in Breda, Dillenburgstraat 63. Zij wonen momenteel in Wassenaar, Jagerslaan Noord 25.

IIIA. FREDERIK GERARD ANDREAS HIEL

Gerard groeide op in de grote stad Antwerpen. Omdat zijn vader Desire in 1913 de boerderij van zijn broer Sjef kon overnemen, keerde het gezin terug naar het Land van Hulst in Walsoorden. Gerard was toen 8 jaar oud. Gerard vertrok naar Huybergen waar hij de MULO opleiding volgde. Na drie jaar kostschool volgden er nog twee lange winters op de Landbouw-Winterschool te Hulst. Zesentwintig jaar lang bleef Gerard secretaris van de Oudleerling-Bond van die school. Zoals hij later eveneens tien jaar secretaris zou zijn van de Jonge Boerenstand en ongeveer 25 jaar van de Boeren Bond afdeling Kloosterzande. In 1928, Gerard is net 22 jaar, overlijdt zijn vader, tijdens eens reis naar Lourdes. Hij krijgt dan de leiding van het boerenbedrijf. In het begin van de jaren vijftig hadden de broer en alle zusters van Gerard allemaal het ouderlijk huis verlaten en was hij alleen op de boerderij gebleven met zijn moeder, die nu echt begon te sukkelen.Gerard, al bijna vijftig, was nog steeds niet getrouwd. In 1953 had hij echter trouwplannen. Op 11 maart overleed zijn moeder. Zij trouwden op 21 mei 1953. Nog geen drie jaar later op 6 maart 1956 werd een zoon geboren, Jos Hiel. In de jaren 1964/1965 vond een grote ruilverkaveling plaats. Gerard al leverde al zijn grond in en liet zijn bedrijf liet ‘saneren’. Hij was 61 jaar toen hij met de boerderij stopte en kon nog 20 jaar onbezorgd genieten van zijn oude dag. Hij overleed op 22 januari 1986 te Hulst een maand na zijn 80 jarige verjaardig.

Frederik Gerard Andreas Hiel

Geboren: 03 – 12 – 1905 te Antwerpen

Gedoopt in de St. Paulus-kerk

Peter: Frederik Adriaenssens en Meter: Anna Catharina Hiel

Overleden: 22 – 01 – 1986 te Hulst

Hij huwde:

21 – 05 – 1953

Henrica Cornelia Maria van Beek

Geboren: 07 – 10 – 1912 te Noordhoek (Klundert)

Dochter van Cornelis van Beek (1867 – 1934) en van Jacoba Stoop (1875 – 1947).

Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren:

1. Jozef Willem Desire Hiel

Volgt IVA

IVA. JOZEF WILLEM DESIRE HIEL

Jos doorliep de Havo. Daarna volgde hij gedurende drie jaar de Pedagogische Academie te Etten-Leur. Vervolgens ging hij in 1976 aan de Universiteit van Leiden, Pedagogische en Andragogische Wetenschappen studeren en koos daarna als doctoraal studierichting Orthopedagogiek. Hij trouwde op 26 juni 1981 met Ineke Piet uit Hoek van Holland, die als directie secretaresse werkte bij Gebr. Paes te Zoeterwoude. In januari 1982 studeerde Jos af. Hij vond een baan bij de stichting GEMIVA (Geestelijk Minder Validen) als orthopedagoog in Swetterhage: een woon- en leefgemeenschap voor geestelijk gehandicap[ten. Het gezin uitgebreid met vier dochters woont in Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 36.

Jozef Willem Desire Hiel

Geboren: 06 – 03 – 1956 te Hulst

Peter: Willem van Beek en meter: Jeanne Hiel

Hij huwde: 26 – 06 – 1981 te Hoek van Holland

Catharina Josephina Agnes Maria Piet

Geboren: 06 – 04 – 1956 te Hoek van Holland

Dochter van Johannes Aloysius Jozef Piet (1917 – ) en Catharina Johanna Frequin (1922 – ).

Er zijn uit dit huwelijk vier dochters geboren:

1.

2.

3.

4.

IIIB. JOSEPHUS GIJSBERTUS HIEL

Jos trad op 16 augustus van het jaar 1932 in het Klooster bij de Paters Redemptoristen. Hij werd een jaar later op 8 september te ’s Hertogenbosch geprofest en op 12 augustus 1938 te Wittem (L) tot priester gewijd. Jos was van 1939 – 1951 leraar wiskunde aan het Kleinseminar Nebo te Nijmegen. Daarna preekte hij Missies en retraites. Vervolgens was hij Rector in de redemptoristen kloosters van Roermond en Roosendaalen vanaf 1966pastoor en ‘pastor’ van de parochie van frans-sprekenden in Den Haag en omstreken. Jos overleedop 8november 2005.

Josephus Gijsbertus Hiel

Geboren: 04 – 04 – 1913 te Walsoorden

Overleden: 08 – 11- 2005 te Nijmegen