Hielen in Londerzeel

De Londerzeelse tak Hiel vanaf 1600

Rond het jaar 1600 komen we voor het eerst Hielen tegen in Londerzeel en omgeving. Londerzeel, gelegen in Klein Brabant, was een agrarisch dorp met een landelijke omgeving en veel boerderijen. Deze Londerzeelse tak waarvan de meeste nakomelingen in de landbouw werkzaam waren, veelal als (zelfstandige) boer, pachter of boerenknecht, zal zich in de loop van de tijd verder verspreiden, over de naburige dorpen en gehuchten, als Kapelle op den Bos, Steenhuffel, Meisse, Humbeek/Grembergen, Kalfort, Puurs, Oppuurs, Moerzeke, Hamme etc.

De Londerzeelse stamreeks vangt aan met Simon Hiel, een naam die we trouwens al eerder en veelvuldiger zijn tegengekomen, maar dan in het Land van Waes. Of we hier een relatie hebben gevonden met deze Waese Hielen is (nog) niet aangetoond, maar wel waarschijnlijk. Simon Hiel, rond 1600 geboren, (waar is (nog) niet bekend), huwde op 20 juli 1632, ongeveer 30 jaar oud, te Londerzeel met Suzanna Rentkens. Zij staat ook wel vermeld als Reijnkens, Rijnkens of Rentkens. Getuigen bij dit huwelijk waren Joannes Hiel en Joanna Rentens (Rentkens). Mogelijk is deze Joannes de Jan Hiel Daude uit Sint Amands (H8). Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren. Na het overlijden van zijn vrouw Suzanna, hertrouwt Simon rond 1650 met Suzanna de Bock. Daaruit wordt nog een zoon geboren: Cornelius Hiel.

Rond diezelfde tijd is er nog een Simon Hiel in Londerzeel, gehuwd met Adriana van Neervelt. Zij hadden een (onwettig) kind, NN Hiel, geboren te Londerzeel op 7 november 1632. Getuigen waren Jan de Bleser (meier) en Lijsken van Schouwenbroeck. Deze Simon kan onmogelijk de eerstgenoemde zijn. Daarnaast is erook nog ene Petrus Hiel, gehuwd met Naentken Hermans. Uit dit huwelijk wordt op 21 april 1654 te Londerzeel een dochtertje geboren: Martina Hiel. Getuigen bij de geboorte waren Petrus Hermans en Martina Rommens.

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de Hielen uit Londerzeel en die uit Sint Amands een nauwe verwantschap hadden. Enkele voorbeelden:

Bij de geboorte van Catharina Hiel op 18 april 1635 te Londerzeel, waren getuigen: Catharina de Meert, vrouw van Adriaen Hiel, oudste zoon van Joannes Hiel d’Aude en Maria van de Moorter, en Machiel van de Moorter, broer van Maria van de Moorter

Bij de geboorte van Maria Hiel op 11 april 1637 te Londerzeel waren getuigen: Adriaen Rijnkens en Maria van Moorter, vrouw van Joannes Hiel d’Aude

Bij de geboorte van Joanna Hiel op 5 december 1638 te Londerzeel waren getiuigen: Joannes Hiel (uit Sint Amands) en Maria Renssens (Rentkens)

Bij de geboorte van Joannes Hiel op 22 december 1643 te Londerzeel waren getuigen: Joannes Hiel (uit Sint Amands) en Maria Rentkens

Bij de geboorte van Petrus Hiel op 15 januari 1645 te Londerzeel waren getuigen: Barbara van den Bossche (zij was gehuwd met Michael van de Moortel, zoon van Gillis van de Moortel en Anna Smidt (de Smet) enbroer van Maria van de Moorter gehuwd met Jan Hiel d’Aude.

Barbara van den Bossche was ook te Sint Amands getuige bij de geboorte van Joannes Hiel, zoon van Adrianus Hiel en Cathalijne Maert) samen met Petrus Verdickt (Sint Amands: man van Anna Hiel, dochter van Joannes Hiel d’Aude en Maria van de Moorter)

Bij de geboorte van Cornelius Hiel op 26 januari 1653 (elders 1649) te Londerzeel waren getuigen: Cornelius Hiel, zoon van Joannes Hiel d’Aude en Maria van de Moorter) en Catharina Saeffeert

Simon Hiel was landbouwer. Simon wordt vermeld in de Scepenbank van Londerzeel (1648). Volgens de schepenbrieven bezat hij onder meer een hofstede ‘¦ en land ……….. Net zoals Simon, waren ook zijn kinderen meisenier. Zo komen op 28 maart 1700 komen Jan en Cornelis Hiel, “zonen van Sijmon Hiel en Suzanna Reyntiens” hun meisseniersbrieven ophalen bij de Schepenbank te Buggenhout. Dit duidt erop dat ook zij gegoede boeren waren met eigen erf en grond. Getuigen waren Cathelijne Hiel en Barbara Hiel. Op dezelfde dag doet dat ook Adriaan (de) Hiel zoon van Peeter Hiel (zoon van Simon Hiel en Suzanna Rentkens) en Cathelijne Verdickt. Met als getuigen Jan en Cornelis Hiel. Simon was op 21 juli 1658 samen met Judocus van Uffel getuige bij het huwelijk van Judocus de Bock en Catharina van Uffel.

I. Simon Hiel

HIEL Simon

Geboren: ca 1602

Huwde: (1) op 20 juli 1632 te Londerzeel, zo’n dertig jaren oud

Suzanna RENTKENS(ook wel Suzanna Reijnkens, Rijnkens, Rentken).

Dochter vanJoannes RIJNKENS

Geboren: ca 1607

Getuigen bij dit huwelijk waren Joannes Hiel (mogelijk is dit Jan Hiel DAUDE uit Sint Amands) en Joannes Rentkens.

Huwde: (2)rond 1650 te Londerzeel

Suzanna DE BOCK.

Uit het eerste huwelijk worden zeven kinderen geboren, allen te Londerzeel:

1. HIEL, Anna

Geboren: op 24 juli 1633 te Londerzeel

Getuigen: Judocus de Commer(e) en Anna Reijnkens

Overleden:

Judocus de Commer was getrouwd met Katelijne Reynkens, zus van Susanna. In de schepenboeken van Londerzeel d.d. 11.8.1648 – 4154kunnen we ondermeer het volgende verhaal lezen

fo321Vo:

“Adriaen Reynmekns ts ten verzoeke Amelbergha van den Bossche verklaart dat hij van Jan Reynkens zijn vader “heeft horen clagen dat Joos de Commer met mijne zuster eene ongherust huys is houdende, dat Joos de Commer in zijn eerste houwelijck mer sus en soo ginck tot dat vertrocken was een andere vrouwpersoon Jenneken Capiteyns welcke weg is gehaeld vanwege den geestelijken hove”

fo 322Vo:

Attest voor dezelve. Susanne Reyntkens X Simon Hiel verklaart dat Jan Reynkens haar vader heeft horen zeggen dat Joos de Commere met Katelyne Reynkens zijn huisvrouw soo onredelijck was houdende dat hij haer bij nachte vuyt clere met de haren was treckende als hij droncken was, het ware gebeterd als Jenneke Captiteyns was weggehaald.

2. HIEL, Catharina

Geboren:op 18 april 1635 te Londerzeel

Getuigen: Catharina (de) Meert (zie Sint Amands: vrouw van Adriaan Hiel, oudste zoon van Joannes Hiel en Maria van de Moorter)en Machiel van den Mooter (= broer van Maria van de Moorter)

Overleden: (w.s.) 20 september 1689 te Londerzeel

Kathelyne wordt 1670-1675 vermeld in de Schepenbank te Londerzeel.

Huwde (1) op 30 september 1657 te Londerzeel

Getuigen: Franciscus van den Broeck en Simon Hiel (= vader)

Christophorus VAN ASSCHE (van Asch)

Zoon van Robrecht VAN ASSCHE en Martijne VERLOO (van Loo)

Geboren: ca 1627

In de Schepenakte van 1596 wordt Christoffel, evenals zijn grootvaderHedrik van Assche, betiteld als ‘˜Maier van Capellen opden Bosch’. Christoffel bezat land op ‘˜De Schriekouter’ en op de ‘˜Mechelse Kouter’ in Londerzeel. Hun dochter Joanna (geboren?) huwde met Joos de Smet, zoon van Lancelot de Smet. Zij hadden het ‘˜heemd’ De Lantarenmaker en land op ‘˜Den Herpoel’ te Londerzeel in bezit.

Huwde (2) op 8 juli 1682 te Londerzeel (mogelijk Catharina HIEL, geboren ca 1657)

Getuigen: Franciscus van Assche en Gerardus van Assche

Phillipus VAN ASSCHE

Uit dit 1e huwelijk werden elf kinderen geboren:

a. Catharina VAN ASSCHE

Geboren: 7 juli 1658 te Londerzeel

Getuigen: Anna van Assche en Simon Hiel

Vroeg overleden

b. Joannes VAN ASSCHE

Geboren: 11 januari 1660 te Londerzeel

Getuigen: Jan Cleijmans en Catharina van Nuffel

c Philippus VAN ASSCHE

Geboren: 4 oktober 1662 te Londerzeel

Getuigen: Martine van Campenhout, Joanna Hielen, Philippus Reijnkens en Maria de Vos

Vroeg overleden

d. Egidius VAN ASSCHE

Geboren: 16 september 1663 te Londerzeel

Getuige: Joanna de Hertoge

e. Maria Barbara VAN ASSCHE

Geboren: 25 oktober 1665 te Londerzeel

Getuigen: Jan en Maria Hiel

f. Philippus VAN ASSCHE

Geboren: 31 augustus 1666 te Londerzeel

Getuigen: Philippus Cleijmans en Anna de Maijer

g. Petrus VAN ASSCHE

Geboren: 16 juli 1669 te Londerzeel

Getuigen: Joannes en Petrus Hiel

h. Cornelius VAN ASSCHE

Geboren: 5 januari 1671 te Londerzeel

Getuigen: Cornelius Hiel en Anna van den Brande

i. Catharina VAN ASSCHE

Geboren: 27 november 1672 te Londerzeel

Getuigen: Catharina van den Broeck, Catharina Cleijmans en Jan Hiel

j. Maria VAN ASSCHE

Geboren: 15 augustus 1675

Getuigen: Maria de Bie, Cornelius Hie en Anna de Maijer

Vroeg overleden

k Maria VAN ASSCHE

Geboren: 18 januari 1679

Getuigen: Franciscus van Assche en Anna de Boeck

3. HIEL, Maria

Geboren:op 11 april 1637 te Londerzeel

Getuigen: Adriaen Rijnkens en Maria van Moorter (zie Sint Amands: vrouw van Joannes Hiel d’Aude)

4. HIEL, Joanna

Geboren: op 5 december 1638 te Londerzeel

Getuigen: Joannes Hiel (Sint Amands) en Maria Ressens (Renkens)

Overleden: op 5 april 1685 te Londerzeel, 46 jaar oud

Joanna wordt in 1667 vermeld in de Schepenbank van Londerzeel.

Huwde: op 24 juni 1664 te Londerzeel

Getuigen waren: Christophorus Goosens en Mattheus van Sande

Jacobus GOOSSENS (Goosens)

Geboren: ca 1634

Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:

a. Barbara GOOSSENS

Geboren: 12 augustus 1664 te Londerzeel

Getuige: Barbara Verlinden

b. Joannes GOOSSENS

Geboren: 16 juli 1665 te Londerzeel

Getuigen: Jan Boone en Barbara Putteman

c. Joanna GOOSSENS

Geboren: 9 juli 1667 te Londerzeel

Getuige: Christophorus van Assche

Vroeg overleden

d. Christophorus GOOSSENS

Geboren: 28 september 1669 te Londerzeel

Getuigen: Christophorus Verschueren en Anna Goossens

Christophorus haalde op 24 december 1729 zijn meiseniersbrieven op

e. Catharina GOOSSENS

Geboren: 18 oktober 1671 te Londerzeel

Getuigen: Guillielmus Goossens en Catharina Hiel

f. Cornelius GOOSSENS

Geboren: 2 maart 1673 te Londerzeel

Getuigen: Cornelius Hiel en Antonius van Linthoudt

g. Catharina GOOSSENS

Geboren: 22 april 1674 te Londerzeel

Getuigen: Rumoldus Goossens en Catharina Goossens

Vroeg overleden

h. Maria GOOSSENS

Geboren: 27 maart 1676 te Londerzeel

Getuigen:Maria van Akelijen en Jan Hiel

i. Egidius GOOSSENS

Geboren: 8 mei 1679 te Londerzeel

Getuigen: Egidius van Assche en Catharina van Ingelgem

j. Christianus GOOSSENS

Geboren: 21 november 1680 te Londerzeel

Getuigen: Christianus van de Velde en Anna Calewaert

k. Joanna GOOSSENS

Geboren: 15 oktober 1683 te Londerzeel

Getuigen: Jan van de Velde en Joanna van Nuffel

5. HIEL, Joannes

Geboren: op 22 maart 1643 te Londerzeel

Getuigen: Joannes Hiel en Maria Rentkens

Overleden: op jonge leeftijd

6. Hiel, Petrus (volgt IIa)

Geboren: op 15 januari 1645 te Londerzeel

Getuigen: Barbara van den Bossche (zij was gehuwd met Michael van de Moortel, zoon van Gillis van de Moortel en Anna Smidt (de Smet) enbroer van Maria van de Moorter gehuwd met Jan Hiel d’Aude; zij was ook te Sint Amands getuige bij de geboorte van Joannes Hiel, zoon van Adrianus Hiel en Cathalijne Maert) en Petrus Verdickt (Sint Amands: man van Anna Hiel dochter van Joannes Hiel D’Aude en Maria van de Moorter) (mogelijk haar broer?)

Overleden: 11 september 1694 te Humbeek

Huwde:3 november 1669)

Catharina (Joanna) VERDICKT

Dochter van Laureys VERDICKT en Josina VAN HOORICK

Catharina VERDICKT was eerder gehuwd met Henri VERHOFSTAD

Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren

7. HIEL, Joannes

Geboren: op 14 oktober 1649 te Londerzeel

Getuigen: Joannes Reynkens fillius Joannes en Catharina van Ranst

Joannes leefde nog op 28 maart 1700

Huwde: w.s. te Steenhuffel op 27 juli 1668

Anna GOOSSENS

Uit het tweede huwelijk wordt nog een zoon geboren:

8. HIEL, Cornelius (volgt IIb)

Geboren: op 26 januari 1653 (elders ca 1649) te Londerzeel

Getuigen: Cornelius Hiel (zoon van Joannes Hiel D’Aude) en Catharina Saeffeert (Saeffoet)

Overleden: w.s. te Londerzeel op 25 april 1708

Huwde: op 3 mei 1679, 26 jaar oud, te Londerzeel

Getuigen waren: Joannes Calewaert en Franciscus van Campenhout

Anna CAELEWAERT (Calewaert)

Geboren ca 1654

Overleden: op 14 januari 1720 te Londerzeel, 65 jaar oud

Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren