Tak Adrianus Hiel

Afstammelingen van Adrianus Hiel en Cathelijne Maert

Adriaan,(vermoedelijk) de oudste zoon van Jan Hiel DAUDE en Maria van de Moorter, was evenals zijn vader landbouwer. Hij bezat een hofstede aan de Larendriesch te Sint Amands, hoogstwaarschijnlijk de ouderlijke boerderij die hij als oudste zoon had overgenomen. Daarnaast was Adriaan schepen van Sint Amands. Uit de 3e rekening d.d. 20 november 1655 van voogd Jan Hiel over zijn beheer van het sterfhuis van Adriaan Hiel, blijkt dat deze laatste verscheidene stukken land en meers bezat, die werden verpacht. In bovenstaande rekening vonden we ook de bevestiging dat Catharina Meert op 9 juni 1655 hertrouwde met Petrus van Hove, met wie ze nog een kind had. Item gegeven aan Peeter van Hove, schoonvaeder van drie weesen, voor hunnen montcosten ende onderhout ……..

Net zoals Adriaan eerder had gedaan, trokken vier van zijn acht kinderen naar de schepenbank van Buggenhout-Grimbergen om er hun meisenierschap te bewijzen en om hun meiseniersbrief in ontvangst te nemen. Volgens de overlevering waren meiseniers meestal “ghegoede lieden” uit de plattelandsdorpen. Op 16 april 1669 waren dat Anna en Gillis (pas gehuwd). Daarbij traden Jan en Michiel Hiel, beide ooms van de kinderen, op als getuigen. Cornelis volgde op 15 maart 1685, met als getuigen Geeraert en Jan van de Moortele (zoon van Michiel van de Moortele), familie van grootmoederskant. Adriaan, de jongste zoon, volgde tenslotte op 16 maart 1728, na het overlijden van zijn echtgenote. Vermoedelijk met het oog op de vrijstelling van de dode hand, hetgeen naar het schijnt, het voornaamste recht van de meiseniers was. Dat betekent in moderne begrippen dat ze bepaalde successierechten niet behoefden te betalen indien ze konden bewijzen dat ze meiseniers waren. Getuigen waren Amant Willocx en Adriaan Hiel. Voor de Hielen betekent het meisenier zijn niets anders dan dat ze bezitters waren van hofsteden en mede door hun meiseniersschap een aantal voorrechten en vrijheden hadden waaronder die van “karwijen”, van de Dode Hand en van de ” een- en dominiale verplichtinghen”.

Adrianus Hiel was onder meer getuige bij de doop van Adrianus Verhofstede, geboren op 1 augustus 1633 te Sint Amands, zoon van Petrus Verhofstede en Maria (Anna) Hermans.

Adrianus HIEL

Geboren: ca 1610/1611

Overleden: Sint Amands op woensdag 9 october 1652, 42 jaar oud

Hij huwde voor de kerk te Sint Amands op zondag 16 oktober 1633

Getuigen: Joannes Meert en Michael van den Moorter (broer van Maria van de Moorter)

Cathelijne MAERT (Meert), 18 jaar oud

Dochter van Merten (Martinus) MEERT en Cathelijne (Catharina) VAN DER VREKEN (Wreken)

Geboren: Sint Amands op woensdag 20 mei 1615

Getuigen: Guillielmus van Vreken en Catharina Colliers

Overleden: Sint Amands op vrijdag 5 september 1681, op 66 jarige leeftijd

Na het overlijden van Adrianus HIEL hertrouwde Cathelijne MEERT te Sint Amands, 38 jaar oud op 16 mei 1654 met Peeter VAN HOOVE, 38 jaar oud

Getuigen bij dit huwelijk waren Carolus van Hove en Paulus Verelst.

Zoon van Carolus VAN HOVE en Catharina DE SMEDT.

Geboren te Sint Amands op vrijdag 27 juni 1631 (getuigen: Petrus Collier en Magdalena Rottiers)

Overleden na 1681.

Uit dit huwelijk wordt nog een dochter geboren, Francisca VAN HOVE, geboren op dinsdag 18 april 1656 te Sint Amands. Getuigen bij de doop: Franciscus Nieulant en Joanna van Boom.

Uit het eerste huwelijk werden in totaal 8 kinderen geboren, allen te Sint Amands:

1.HIEL, Anna

Geboren: donderdag 26 april 1635 te Sint Amands

Gedoopt: Sint Amands zondag 29 april 1635 (getuige(n): Guillielmus vanden Vreker en Anna Smets (=grootmoeder van vaders zijde)

Overleden: op vrijdag 27 mei 1718 te Sint Amands, 83 jarige leeftijd (bron: 81 jaar oud, weduwe van Joannes van cauteren)

Gehuwd (1) op zaterdag 24 januari 1665 te Sint Amands

Bij haar huwelijk zegt men dat haar stiefvader is: Petrus van Hove.

Getuigen: Andreas Storms, vader en Petrus van Hove, stiefvader (deze Andreas Storms is mogelijk gehuwd met Anna van Hove, geboren: donderdag 18 januari 1646 te Sint Amands, dochter van Carolus van Hove en Catharina de Smedt. Huwde voor de kerk op zaterdag 29 juni 1669 te Sint Amands. Getuigen: Petrus van Hove, broer en Laurentrius van Brussels)

Bernardus STORMS

Zoon van Andreas (Andries) STORM(S)

Overleden: dinsdag 17 april 1668 te Sint Amands

Gehuwd (2) voor de kerk op dinsdag 25 Juni 1669 te Sint Amands, op 34 jarige leeftijd.
(getuige(n): Petrus van hove en martinus meert).
Egidius WILLOCX, 26 jaar oud

Zoon van WILLOCKX (Willocx), Laurentius en BAEST, Laurentia
Geboren op zondag 5 Oktober 1642 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): egidius de budt en joanna van boom).
Overleden: woensdag 9 augustus 1679, 36 jarige leeftijd

Zus van Egidius was Anna Willocx, gehuwd met Martinus meert. Anna Hiel en Egidius Willocx waren onder meer getuige bij de geboorte van hun kinderen. Daarnaast ook Adrianus en oom Cornelius Hiel.

Gehuwd (3) voor de kerk op 45-jarige leeftijd op woensdag 7 Augustus 1680 te Sint Amands.
(getuige(n): paschasius Zegers en franciscus Verhavert).
Echtgenoot is VERCOUTEREN (Van Cauteren-Van Kouteren-Van Couteren), Joannes(zoon van henricus).
Geboren circa 1660.
Overleden op maandag 25 Mei 1716 te Sint Amands.

Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren:

a.Petrus STORMS

Geboren op dinsdag 17 Maart 1665 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus van hove en martina Bogaert).
Overleden op zondag 5 December 1688 te Sint Amands op 23-jarige leeftijd.

b. Andreas STORMS

Geboren op woensdag 29 December 1666 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Andreas Storms en Catharina meert).

Uit het tweede huwelijk werden 5 kinderen geboren:

a. Franciscus WILLOCX
Geboren op dinsdag 17 Juni 1670 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): franciscus Wellens en Laurentia Baes (= groetmoeder).

b. Aldegondis WILLOCX,
Geboren op zondag 31 Juli 1672 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus hiel (=vader) en Aldegunda van hove).
Overleden op maandag 21 Januari 1692 op 19-jarige leeftijd.

c. Martina WILLOCX,
Geboren op zaterdag 20 Oktober 1674 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): martinus meert en Joanna hiel).

d. Amandus WILLOCX,
Geboren op maandag 15 Maart 1677 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Amandus Willocx en Clara Zegers).
Overleden op donderdag 13 December 1759 te Sint Amands op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk circa 1711.
Echtgenote is DE BRUIJN, Maria
Geboren circa 1667.
Overleden op vrijdag 8 December 1741 te Sint Amands.

Amandus Willocx haalde op 14 maart 1719 zijn meiseniersbrieven op.

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren

e. Maria WILLOCX
Geboren op maandag 25 September 1679 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Cornelius hiel en maria van hemelryck).

Uit het derde huwelijk werden twee kinderen geboren:

a. Petronella VERCOUTEREN
Geboren op zaterdag 5 Juli 1681 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus Wouters en Barbara hiel, oudste zus van Anna Hiel).
Overleden op vrijdag 27 April 1764 te Sint Amands op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op dinsdag 9 November 1717 te Sint Amands.
(getuige(n): Joannes van dorp en Michael Hiel).
Echtgenoot is Jacobus ANNEMANS
Overleden op donderdag 9 Augustus 1725 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren:

Balthazar ANNEMANS, geboren donderdag 25 augustus 1718 te Sint Amands

Gehuwd voor de kerk (2) op 44-jarige leeftijd op donderdag 17 Januari 1726 te Sint Amands.
(getuige(n): Judocus peeters en philippus Aertsens).
Echtgenoot is Egidius DE SMET, (ex Bornem,zoon van Joannes).
Overleden op dinsdag 17 Mei 1740 te Sint Amands (bron: man in 2é huwelijk).

Gehuwd (relatie ) (3)

Partner is n.n.

Uit deze relatie

Petrus (onwettig) VAN CAUTEREN

Geboren op zaterdag 3 september 1797 te Sint Amands

b. Margareta VAN KOUTEREN

Geboren op vrijdag 3 December 1683 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Paschasius Seghers en margareta Sergeets).
Overleden op woensdag 14 September 1757 te Baasrode op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op woensdag 16 Juli 1721 te Sint Amands.
(getuige(n): Jacobus Annemans en Adrianus philips).
2 kinderen ° in Baasrode met Petrus PHILIPS, (ex Baasrode bij x), zoon van Petrus PHILIPS en Judoca VAN DE VELDE.
Geboren: donderdag 25 augustus 1695 te Baasrode
Overleden op dinsdag 10 Juni 1766 te Baasrode, op 70 jarige leeftijd.

2. HIEL, Maria

Geboren: 10 september 1637 te Sint Amands

(Getuige(n): Paulus van Praet en Maria Meert)

Overleden op zaterdag 22 December 1708 te Sint Amands, 71 jaar oud.

Gehuwd voor de kerk op zaterdag 30 Augustus 1659 te Sint Amands.
(getuige(n): Joannes van Audenhove,vader,en Joannes hiel,nonkel,(vadersbroer)).
Echtgenoot is Joannes VAN AUWENHOVE, (Junior) 27 jaar oud.
Zoon van Joannes VAN OUWENHOVE (SENIOR) (Van Audenhove) en Elisabeth THIJS
Geboren op dinsdag 22 Juni 1632 te Sint Amands.

Gedoopt op donderdag 24 Juni 1632 te Sint Amands (getuige(n): Joannes vereycken en Joanna Slachmolder).
Overleden voor 1708.

Uit dithuwelijk werden zes kinderen geboren:

a. Elisabeth VAN AUDENHOVEN (Audenhof in 1719)

Geboren op zondag 13 Juni 1660 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus van hove en Elisabeth Thys).
Overleden op zondag 9 December 1736 te Sint Amands op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) voor de kerk op 26-jarige leeftijd op donderdag 12 Juni 1687 te Sint Amands.
(getuige(n): Daniël pelemans en hubertus eggers,broer).
Echtgenoot is Joannes EGGERS
Zoon van Joannes EGGHE (eggers) en Jacoba Van NUFFEL

(geboren in Buggenhout,zoon van Joannes EGGERS en broer van Hubertus EGGERS).
Geboren op zondag 23 april 1662 te Buggenhout.

Gedoopt op woensdag 26 april 1662 te Buggenhout
Overleden op zondag 13 Augustus 1719 te Sint Amands (bron: 58 jaar,man van elisabeth Audenhof).

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren

b. Michael VAN OUDENHOVEN,
Geboren op zaterdag 29 Maart 1664 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): (geen peter vermeld) en Anna Spiesens).

c. Anna VAN OUDENHOVEN,
Geboren op maandag 5 Juli 1666 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): michael van oudenhoven en Anna hiel (=tante, zus van Maria Hiel)).
Overleden op zaterdag 17 Augustus 1686 te Sint Amands op 20-jarige leeftijd.

d. Gaspardus VAN OUDENHOVEN,
Geboren op donderdag 10 Oktober 1669 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Gaspar blauwier en Anna Goossens).

Overleden: donderdag 2 april 1739 te Sint Amands

Gehuwd: woensdag 4 juni 1698 voor de kerk te Sint Amands

Getuigen: Joannes van Oudenhoven en Egidius van den Moortel

Maria PEELMAN (Peelmans Pelleman Peleman), 27 jaar oud

Dochter van Daniel PELEMAN en Elisabeth VERDICKT (zie Anna Hiel en Petrus Verdickt)

Geboren: woensdag 3 juni 1671 te Sint Amands

Overleden: vrijdag 2 oktober 1768 te Sint Amands, 90 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren

Gaspardus Van Oudenhoven haalde op 11 februari 1716 zijn meiseniersbrieven op.

e. Clara VAN AUDENHOVEN
Geboren op donderdag 1 September 1672 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes de keyser en Clara Zegers).

f. Aldegonde VAN OUDENHOVE
Geboren op woensdag 1 Juli 1676 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius Willocx en Aldegunda van hove).

3. HIEL, Joannes

Geboren op donderdag 2 februari 1640 te Sint Amands

Gedoopt: Sint Amands (getuige(n): Joannes Hiel en Barbara vanden Bossche, tante gehuwd met Michael van de Moortel))

Overleden: Sint Amands op dinsdag 18 oktober 1661, op 21-jarige leeftijd

4. HIEL, Anna

Geboren: woensdag 15 oktober 1642 te Sint Amands

Gedoopt: Sint Amands (getuige(n): Guillielmus vanden Vreker en Anna Hiel)

Overleden: zaterdag 21 mei 1650 te Sint Amands op 7 jarige leeftijd

5. HIEL Egidius (Gillis) (Volgt AI)

Geboren op donderdag 23 Maart 1645 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): egidius Hiel (=oom en broer van Adrianus) en magdalena van hemelrijc).
Overleden op maandag 9 Augustus 1688 te Sint Amands op 43-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerkop 23-jarige leeftijd op zaterdag 23 Februari 1669 te Sint Amands.
(getuige(n): Petrus van hove,stiefvader,en Egid.Zegers,nonkel (vadersbroer)).
Echtgenote is Clara ZEGERS (Segers-Seghers) (dochter van Joannes).
Geboren circa 1638.
Overleden op dinsdag 2 April 1726 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren

6. HIEL Cornelius (de) (Volgt AII)

Geboren op vrijdag 4 September 1648 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Cornelius hiel (= oom, broer van Adrianus) en maria boyckens).
Overleden op vrijdag 18 Oktober 1697 te Sint Amands op 49-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op dinsdag 8 Juli 1670 te Sint Amands.
(getuige(n): Andreas Storms en Petrus van hove,broer).
Echtgenote is Aldegondis VAN HOEVE (van hove), 21 jaar oud.

Dochter van Carolus VAN HOVE en Catharina DE SMEDT (Smedt-Smets)

Geboren op zondag 4 oktober 1648 te Sint Amands

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus de Smet en Aldegonda Cottem).
Overleden op zaterdag 4 November 1690 te Sint Amands op 42-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren

Aldegondis van Hove is de zus van Peter van Hove, man in tweede huwelijk van Catharina Meert, moeder van Cornelius (de) Hiel (zie A)

7.HIEL Adrianus (Volgt AIII)

Geboren te Sint Amands op woensdag 8 maart 1651

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus meert en Susanna renkens (= vrouw van Simon Hiel uit Londerzeel)
Overleden op dinsdag 17 augustus 1734 te Sint Amands, 83 jaar oud(bron: Adrianus hiel,weduwnaar van Anna seghers).

Gehuwd voor de kerk op woensdag 14 Juni 1679 te Sint Amands.
(getuige(n): Egidius HIEL (broer van Adrianus) en franciscus Zegers).
ZEGERS (segers, seghers), Anna
Ouders van Anna waren: Franciscus ZEGERS (Segers) en Maria BOEYKENS (Boeijkens)

Gedoopt te Sint Amands op 15 april 1657 (getuige(n): martinus van Laken en Anna Boeykens).
Overleden op vrijdag 13 Februari 1728 te Sint Amands op 70-jarige leeftijd (bron: 70 jaar).

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren

8.Hiel, Joanna

Geboren te Sint Amands op donderdag 12 juni 1653

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): michael vanden moorter en Joanna borhems).
Overleden:

Gehuwde te Sint Amands op 28 januari 1676

Echtgenoot is Andries VAN LAER

Na het overlijden van Joanna Hiel, hertrouwde Andries VAN LAER met Kathelijne DE DECKER

AI. Egidius (Gillis) Hiel

Gillis, ook wel Egidius Hiel, zoon van Adrianus Hiel en Catharina Meert huwde in 1669 met Clara Zegers. Uit dit huwde werden 6 kinderen geboren. Gillis was landbouwer en bezat een hofstede aan de Larendriesch te Sint Amands. Op 16 april 1669 haalde hij samen met zijn zus Anna in Buggenhout bij de Schepenbank zijn meiseniersbrieven op. Getuigen daarbij waren Jan en Michiel Hiel, ooms van de kinderen.

HIEL, Egidius

Geboren te Sint Amands op donderdag 23 maart 1645

Gedoopt: Sint Amands (getuige(n): Egidius Hiel en Magdalena van Hemelrijc)

Overleden: Sint Amands maandag 9 augustus 1688 op 43-jarige leeftijd

Huwde: Sint Amands (voor de kerk) op 23-jarige leeftijd op zaterdag 23 februari 1669

(getuige(n): Petrus van Hove (stiefvader) en Egidius Zegers, nonkel (vaders broer))

Echtgenote is Clara ZEGERS (Segers-Seghers)

Dochter van Joannes ZEGERS en (w.s. Anna DE KEGEL)

Geboren: ca. 1638

Overleden: Sint Amands op dinsdag 2 april 1726, op 88-jarige leeftijd

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, allen te Sint Amands

1. HIEL, Petrus

Geboren: te Sint Amands op zaterdag 1 februari 1670

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus van Hove en Catharina Joos)

Overleden: Sint Amands op woensdag 12 februari 1670 (11 dagen oud)

2. HIEL, Catharina

(ex Sint Amands bij x) ca 1667/ 22 april 1671 te Sint Amands

(De pastoor schrijft dat ze dochter is van Egidius Hiel en Clara Joos, een verschrijving van naam?)

Getuigen: Laurentius Joos en Catharina Meert

Overleden op woensdag 7 juli 1706 te Sint Amands, 39 jaar oud

Gehuwd voor de kerk (1) op woensdag 13 April 1695 te Sint Amands, 35 jarige leeftrijd.
(getuige(n): Gasparus oudenhoven en joannes Zegers).
Franciscus HERPELS
(ex Sint Amands bij x).
Geboren circa 1674.
Overleden op dinsdag 8 Mei 1703 te Sint Amands, 29 jaar oud.

Gehuwd voor de kerk (2) op woensdag 25 juli 1703 te Sint Amands, 32 jarige leeftijd

(getuige(n): laurentius pauwels en adrianus van hemelrijck)
Judocus PAUWELS, (elders: Nicolaes PAUWELS), (ex Buggenhout bij x)

Overleden na 1706


Uit het eerste huwelijk:

a. Adrianus HERPELS
Geboren op maandag 23 Januari 1696 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adriana van Hemelrijck en Clara Zegers).

Huwde: donderdag 6 juni 1726 te Malderen voor de kerk

Petronella VAN ACHTEREN (van Achter), 24 jaar oud

Dochter van Petrus VAN ACHTER en Elisabeth ZEGERS

Geboren: maandag 25 juli 1770 te Malderen

Overleden: zondag 15 november 1761 te Sint Amands, 60 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.

Bij de doop van een van zijn kinderen was Maria HIEL getuige

b. Laurentius ERPELS
Geboren op zondag 7 September 1698 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Laurentius Joos en Catharina van Hemelryck).
Overleden op donderdag 30 Oktober 1698 te Sint Amands, 53 dagen oud.

c. Joannes HERPELS
Geboren op vrijdag 19 Februari 1700 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes herpels en anna herremans loco Joanna hiel).
Overleden op woensdag 12 September 1708 te Sint Amands op 8-jarige leeftijd.

d. Petrus HERPELS,
Geboren op woensdag 16 Augustus 1702 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus Herpels en Joanna HIEL).
Overleden op zaterdag 17 April 1706 te Sint Amands op 3-jarige leeftijd.

Uit hettweede huwelijk geboren:

a. Guilielmus PAUWELS

Geboren op donderdag 16 April 1705 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): guilielmus pauwels en Laurentia de Leebecke).

3. HIEL, Daniel

Geboren: Sint Amands op zondag 6 augustus 1673

(getuige(n): Daniel Zegers en Aldegunda van Hove)

Overleden te Sint Amandus op maandag 5 oktober 1693, op 20-jarige leeftijd

4. HIEL, Joanna Maria

Geboren: Sint Amands op zondag 3 november 1675

Gedoopt: Sint Amands (getuige(n): Joannes de Bock en Joanna Hiel) (tante, zus van vader Egidius HIEL)

Overleden op woensdag 1 Januari 1749 te Mariekerke, op 73 jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op zaterdag 4 Februari 1702 te Sint Amands, 26 jaar oud.
(getuige(n): petrus Seghers en franciscus herpels) (zwager, getrouwd met zus Catharina).
met Martinus LAURETTENS, 34 jaar oud.
Zoon van Joannes LAURETTENS en Maria ZEGERS

Geboren op zondag 13 November 1667 te Mariekerke.
Overleden op dinsdag 17 November 1733 te Mariekerke op 66-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk 7 kinderenin Mariekerke:

a. Joanna Maria LAURET (lauretten)

Geboren op 12 maart 1703 te Mariekerke

b. Petrus LAURET (lauretten)

Geboren op 22 februari 1705

c. Jan LAURET (lauretten)

Geboren op 31 maart 1707

d. Maria LAURET (lauretten)

Geboren op 19 januari 1709

e. Petronelle LAURET (lauretten)

Geboren op 19 maart 1711

f. Adrianus LAURET (lauretten)

Geboren op 28 januari 1714

g. Martinus LAURET (lauretten),
Geboren op maandag 15 November 1717 te Mariekerke.
Overleden op vrijdag 30 Januari 1795 te Mariekerke op 77-jarige leeftijd.
(Zie ook Jacoba BIJL)

Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op dinsdag 21 September 1756 te Sint Amands.
(getuige(n): Cornelius van audenhove,vader,en Magdalena van audenhove,zuster).
Anna Francisca VAN OUDENHOVEN (van houdenhove), Anna Francisca, 36 jaar oud.
Dochter vanCornelis VAN AUDENHOVEN (van houdenhove), (ex Aspelaer bij x), en Jacoba BIJL
Geboren op donderdag 25 Juli 1720 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): franciscus Bijl en Anna de Bouck,dochter van Adrianus).
Overleden op donderdag 12 Oktober 1786 te Mariekerke op 66-jarige leeftijd.

(4 kinderen geboren in Mariekerke)

5. HIEL, Joannes (volgt AIA)

Geboren op vrijdag 25 maart 1678 te Sint Amands

Gedoopt: Sint Amands (getuige(n): Joannes Zegers en Anna Hiel) (tante, zus van vader Egidius HIEL)

Overleden op vrijdag 18 mei 1759 te Buggenhout, op 81-jarige leeftijd

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op dinsdag 5 mei 1716 te Sint Amands

DE WOLF, Francisca

Dochter van Joannes DE WOLF en AnnaVAN HEMELRIJCK

Geboren op donderdag 5 januari 1690 te Sint Amands

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes van der mortel en Catharina de Wolf)

Getuige(n): Joannes de wolf, vader, en Egidius Hiel

(verkrijgen dispensatie 4e graad, er zijn 6 kinderenBuggenhout)

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren

Zus Elisabeth de Wolf huwde Michael Hiel (zie C). Zus Anna Catharina de Wolf met Petrus Boykens, zoon van Henricus Boeykens en Catharina Hermans (in eerste huwelijk: Joannes Hiel).

6. HIEL, Maria

Geboren: Sint Amands op donderdag 10 oktober 1680 (elders ca 1677)

Gedoopt: Sint Amands (getuige(n): Adrianus de Budt en Maria Joos)

Overleden: Sint Amands vrijdag 20 november 1764, op 83-jarige leeftijd

Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op donderdag 8 November 1703 te Sint Amands.
(getuige(n): Martinus van Steen en Egidius Droogenbroeck).
Echtgenoot is Joannes VAN STEEN, 27 jaar oud

Zoon van Franciscus VAN STEEN en Catharina WILLOCX (Joannes HIEL was eerder op 20 september 1641 getuige bij de doop van hun dochter Magdalena van Steen)
Geboren op maandag 17 Februari 1676 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Willocx en maria van Steen).
Overleden op zaterdag 4 April 1722 te Sint Amands op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op dinsdag 19 Januari 1723 te Sint Amands.
(getuige(n): petrus van Hoeck,vader,en philippus van Hoeck).
Echtgenoot is Joannes VAN HOECK (in tweede huwelijk van Joannes van HOECK)
Zoon vanPetrus VAN HOECK en Joanna (Maria) DE LAET
Geboren op maandag 18 April 1701 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Schelfhoudt en maria de wit).
Overleden op zondag 2 April 1758 te Sint Amands op 56-jarige leeftijd.

Maria HIEL was samen met Hubertus van HOECK getuige bijde geboorte van Maria Anna Van HOECK, dochter van haar broer Judocus van Hoeck en Catharina Roctus.)

Uit het eerste huwelijk werden 8 kinderen geboren:.

a. Clara Maria VAN STEEN
Geboren op donderdag 2 Oktober 1704 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): mertinus van steen en Clara Segers).
Overleden op vrijdag 25 Februari 1707 te Sint Amands op 2-jarige leeftijd.

b. Anna Maria VAN STEEN

Geboren op maandag 25 Januari 1706 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius willockx en Maria Segers). (Egidius was oom van Maria HIEL, gehuwd met tante Anna HIEL)
Overleden op vrijdag 10 Juni 1729 te Sint Amands op 23-jarige leeftijd.

c. Joanna Maria VAN STEEN

Geboren op vrijdag 10 februari 1708 te Sint Amands.
Gedoopt op zaterdag 11 februari 1708 te Sint Amands (getuige(n): Joannes Segers en Joanna Hiel). (tante, zus van haar vader)
Overleden op vrijdag 21 Juli 1769 te Sint Amands op 61-jarige leeftijd.

d. Petrus VAN STEEN
Geboren op donderdag 1 Mei 1710 te Sint Amands.
Gedoopt opvrijdag 2 Mei 1710 te Sint Amands (getuige(n): petrus van steen en Jacoba daelmans).

e. Martinus VAN STEEN
Geboren op vrijdag 2 September 1712 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Martinus Lourettens (zwager van Maria HIEL) en philippina vermeir).
Overleden op zondag 30 September 1714 te Sint Amands op 2-jarige leeftijd.

f. Joannes VAN STEEN,
Geboren op zondag 19 Mei 1715 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Seghers (grootvader) en Clara Seghers).
Overleden op donderdag 18 Oktober 1781 te Sint Amands op 66-jarige leeftijd (bron: ongehuwd,overleden aan “dissenterie”).

g. Laurentius VAN STEEN.
Geboren op zaterdag 10 Juli 1717 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Laurentius Segers en Anna van Steen).
Overleden op maandag 8 Oktober 1781 te Sint Amands op 64-jarige leeftijd (bron: ongehuwd,64 jaar,aan “dissenterie”).

h. Daniël VAN STEEN

Geboren op donderdag 18 Mei 1719 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Daniël pelemans en Jacoba daelmans).
Overleden op maandag 18 November 1748 te Sint Amands op 29-jarige leeftijd.

AIA. Afstammelingen van Joannes Hiel en Francisca de Wolf (Buggenhout)

Joannes Hiel, zoon van Egidius Hiel en Clara Zegers, huwde in 1716 met Francisca de Wolf, dochter van Joannes de Wolf en Anna van Hemelrijck. Relatie met van Hemelrijcks onderzoeken. Zie verder gezin de Wolf en relatie met Hiel (haar zus Elisabeth de Wolf huwde met Michael Hiel (zie tak Michael Hiel) (voor Anna Hemelrijck zie tak Joannes Hiel). Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.

HIEL, Joannes

Geboren op vrijdag 25 maart 1678 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes zegers Anna hiel).

Overleden op vrijdag 18 Mei 1759 te Buggenhout, op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op dinsdag 5 Mei 1716 te Sint Amands.

DE WOLF, Francisca
Dochter van DE WOLF, Joannes en VAN HEMELRIJCK, Anna
Geboren op donderdag 5 Januari 1690 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes van der moortel en Catharina de Wolf).
(getuige(n): Joannes de wolf,vader,en Egidius Hiel (broer van Joannes)).
(verkrijgen dispensatie 4 graad,er zijn 6 kinderente Buggenhout)

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:

1. HIEL, Henricus (Is hij gehuwd geweest en had hij nakomelingen?)

Geboren te Sint Amands op 1 september 1717

(Getuige(n): henricus Boeykens en Anna van Hemelryck)

Overleden op 9 april 1805 op 88-jarige leeftijd

2. HIEL, Catharina
Geboren op zaterdag 21 Januari 1719 te Buggenhout.

(Getuige(n): Jan de Wolf en Catharina Hereman)
Overleden op dinsdag 3 Januari 1792 te Sint Amands op 72-jarige leeftijd (bron: volgens de pastoor is ze 76 jaar oud).

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op donderdag 19 oktober 1747 te Buggenhout

Echtgenoot is van VAN DE MOORTEL, Adrianus (van mooter)

Geboren: circa 1708 te Londerzeel

Overleden op vrijdag 30 april 1790 te Sint Amands (bron: 82 jaar oud)

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren:

a. VAN DEN MOORTEL, Joanna Maria
Geboren op zaterdag 26 Oktober 1748 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes hiel (vader) en Maria van den moortel).
Overleden op maandag 6 Maart 1758 te Sint Amands op 9-jarige leeftijd.

b. VAN DEN MOORTEL, Henricus
Geboren op woensdag 15 April 1750 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): henricus hiel (oom of broer van moeder Catharina) en Elisabeth rombaut).
Overleden op donderdag 23 Maart 1826 te Mariekerke op 75-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op dinsdag 21 November 1780 te Mariekerke.
(4 kinderenin Mariekerke) met ROTTIERS, Maria Elisabeth [20363].
Ex Bornem.
Geboren circa 1764.
Overleden op zaterdag 9 Maart 1799 te Mariekerke.

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren

c. VAN DEN MOORTEL, Joanna Petronella
Kleermaakster.
Geboren op maandag 3 Januari 1752 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes michiels en Petronella hiel (tante, zus van Catharina)).
Overleden op woensdag 1 Januari 1812 te Sint Amands op 59-jarige leeftijd (bron: ongehuwd).

d. VAN DEN MOORTEL, Mattheus
Geboren op zaterdag 17 November 1753 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Mattheus de boeck en Anna Maria hiel (tante, zus van Catharina)).

Huwde: op 1 mei 1813 te Denderbelle

Joanna Catharina MANNAERT

Dochter van Luca MANNAERT en Maria Theresia HOFMANS

Geboren: 3 juni 1770 te Denderbelle

e. VAN DEN MOORTEL (Van Moorter-Van De Moorter), Petrus Joannes
Landbouwer.
Geboren op zaterdag 25 Oktober 1755 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius hiel (jongste broer van Catharina) en Anna van Laecken).
Overleden op woensdag 23 December 1818 te Sint Amands op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op maandag 8 Januari 1787 te Sint Amands.
(getuige(n): tobias van den mooter,broer,en michael van assche,koster).
Echtgenote is SEGHERS (Segers), Philippina, 32 jaar oud.
Landbouwster.
Dochter van SEGHERS, Joannes

Geboren op woensdag 24 Juli 1754 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.

(Zij baatten de herberg en boerderij uit te Sint Amands in de (nu geheten) Kuitegemstraat. Toen “de Cuythelgemstraat”. De herberg noemde “den groenen bogaert”,de hoeve noemde “de cuytelghem-hoeve”. In het jaar 5 (1795),zijn er in St-Amands nog 3 brouwerijen en vinden we een vermelding over “de groenen bogaert” op dit adres. Na de weduwe Segers, (=Maria Roctus) vinden we er de dochter op dit adres als uitbaatster,Philippina Seghers gehuwd met Petrus Joannes van de moortel. In 1820 vinden we er nog steeds dezelfde Philippina,samen met 3 zonen : Franciscus,Petrus en Albertus van de moortel. Petrus van de moortel o1790 en +1857 ,huwt met Joanna Maria Stassijns o1788 en +1861.

Een dochter hiervan, Nathalia van de moortel, geboren 1827 en overleden 1898, huwt met Joannes Benedictus Reyntens, geboren 1827. Zij krijgen 5 zonen, waarvan 3 ongehuwde zonen de boerderij verder bewerken tot wanneer ze verkocht wordt in 1985 aan de familie “Seghers”. De boerderij “De Cuytelghem-hoeve” is nu een kinderboerderij.

en ROCTUS (Rochtus), Maria
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Philippus Guilielmus Seghers en Jacoba Seghers).
Overleden op zondag 14 Januari 1827 te Sint Amands op 72-jarige leeftijd (aktenummer: 2).

f. VAN DEN MOORTEL, Joannes Baptist
Geboren op zaterdag 10 December 1757 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Baptist de Smet en Isabella hiel).

Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op dinsdag 10 Februari 1789 te Buggenhout.
Echtgenote is DE BORGER, Joanna, 26 jaar oud.
Dochter van DE BORGER, Theodorus en MANNAERT, Maria Theresia
Geboren op woensdag 10 Maart 1762 te Buggenhout.

Overleden op donderdag 13 Juni 1805 te Buggenhout (24 prair.jaar 13) op 43-jarige leeftijd.

Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op woensdag 6 Mei 1807 te Buggenhout.
Echtgenote is Maria BEECKMAN, 35 jaar oud.
Dochter van Franciscus BEECKMAN en Anna MINNEIR
Geboren op maandag 20 Januari 1772 te Wieze. Overleden op zondag 15 April 1810 te Buggenhout op 38-jarige leeftijd.

g. VAN DEN MOORTER, Antonius Franciscus
Geboren op woensdag 17 Oktober 1759 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Antonius franciscus cools en Catharina de bock).
Overleden op zondag 18 November 1759 te Sint Amands, 32 dagen oud.

h. VAN DEN MOOTER (van den mootel), Tobias
Landbouwer.
Geboren op zondag 14 Juni 1761 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Tobias van boom en henrica de wolf).
Overleden op vrijdag 24 Juni 1831 te Sint Amands op 70-jarige leeftijd (aktenummer: 32).

Gehuwd voor de kerk (1) circa 1787.
Echtgenote is VAN HOOF (van hove), Anna Catharina
(ex Wolvertem).
Geboren circa 1758.
Overleden op vrijdag 23 Augustus 1793 te Sint Amands.

Bij de geboorte van hun kleinzoon Josephis van den MOORTER zoon van dochter Barbara van de Moorter en Joannes Baptist Weijman (landbouwer in Weert) was Catharina HIEL, ex Buggenhout getuige samen met Petrus Jospehus van HOOF ex Wolvertem.

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Barbara, Jospehus en Amandus

Gehuwd voor de kerk (2) circa 1794.
Echtgenote is DE BOECK (de bock), Maria Anna
(ex Buggenhout).
Geboren circa 1764.
Overleden op donderdag 16 Februari 1797 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Joannes en Mattheus

Gehuwd voor de kerk (3) op 35-jarige leeftijd op maandag 12 Juni 1797 te Sint Amands.
Echtgenote is HAELENS (alens), Joanna Maria, 39 jaar oud.
Landbouwster.
Dochter vanALENS (Halens), Joannes (Baptist), (ex Puurs bij +), en DAMEN (Daman-Damans-maria joanna in 1831), Catharina
Geboren op woensdag 15 Juni 1757 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus haelens en Anna Maria cluijs).
Overleden op dinsdag 26 Februari 1828 te Sint Amands op 70-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk een dochter: Bij de geboorte van hun dochter Elisabeth VAN DEN MOOTEL (van den mooter in 1832) waren Gillis HIEL en Elisabeth ALENS getuige.

3 HIEL, Petronella

Geboren op 1 januari 1721

(getuige(n): Petrus Boeyckens en Cath. De Wael)

Overleden op woensdag 18 Juni 1755 te Sint Amands (bron: kinderbed ?).

Gehuwd voor de kerk circa 1754 (2 september 1752).
Echtgenoot is MAES, Antonius
Zoon van MAES, Andreas, (ex Sint Amands bij 1e x,weduwnaar van Maria Seghers in 2é huwelijk), en SEGERS, Maria

Geboren op woensdag 22 December 1723 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Anthonius Segers en Joanna (Tersaghen)).
Overleden op maandag 21 Maart 1791 te Sint Amands op 67-jarige leeftijd.

Vader Andreas Maes huwde (2) Maria Elisabeth De Smet, weduwe in 1e huwelijk van Franciscus Van Achten. Zij huwde (3) Joannes van Keer, zoon van Petrus van Keer en Maria Hiel. Maria Elisabeth overleed op 22 maart 1819 te Sint Amands.)

Antonius Maes hertrouwde na het overlijden van Petronella op 28 oktober 1755 te Sint Amands met Barbara Eeraerts geboren cC 1713 en overleden te Sint Amands op 30 maart 1802.

Uit het eerste huwelijk:

a. MAES, Joannes Baptist

Landbouwer en herbergier.
Geboren op woensdag 4 Juni 1755 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes hiel (grootvader, vader van Petronella) en Joanna Maria maes).
Overleden op vrijdag 29 oktober 1841 te Sint Amands, 86 jaar oud.

Gehuwd (1) voor de kerk op 28-jarige leeftijd op zaterdag 10 Januari 1784 te Opwijk.
Echtgenote is VERSPECHT (van specht), Anna Maria, 29 jaar oud.
Dochter van VERSPECHT, Petrus en VAN DEN EYNDE, Elisabeth
Geboren op woensdag 27 November 1754 te Opwijk.

Overleden op maandag 6 Mei 1799 te Sint Amands op 44-jarige leeftijd (bron: 46 jaar,vrouw van Joannes Maes).

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.

Bij de geboorte van Henricus Maes in 1788 was getuige: Henricus Hiel ex Buggenhout. Bij hun kinderen Joannes Maes (1791) en Maria Anna Maes (1792) waren Catharina Hiel ex Buggenhout en Egidius Hiel getuige bij de doop.

Gehuwd (2) Magdalena de BLESER

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, Francisca en Josephus Maes.

4. HIEL Petrus

Geboren op 26 januari 1723

(Getuige(n): petrus Herman en Elisabeth Boeykens)

Overleden op 12 oktober 1724

5. HIEL Anna maria

Geboren op 7 maart 1725

(Getuige(n): Martinus Heremans en Petronilla de Wolf)

Overleden: voor 1795

Huwde op 11 februari 1760 te Buggenhout

VAN EECKHOUT, Henricus

Geboren ca 1725

Overleden op 8 februari 1795 in Humbeek, 70 jaar oud

Uit dit huwelijk:

a. Joannes VAN EECKHOUDT

Geboren: 9 januari 1761 te Humbeek

b.Gerardus VAN EECKHOUDT

Geboren op 27 maart 1762 te Humbeek

Overleden op 4 april 1762 te Humbeek

c. Anna Catharina VAN EECKHOUDT

Geboren op 25 juli 1763 te Humbeek

Overleden op 15 oktober 1763 te Humbeek

d.Carolus VAN EECKHOUDT

Geboren op 6 maart 1765 te Humbeek

Overleden op 22 oktober 1769 in Humbeek

6. HIEL, Egidius

Geboren op 24 maart 1729 (Geboren te Baasrode ca 1730)

(Getuige(n): Egidius Hiel en Joanna Lemmens)

Overleden op 15 april 1803 op 73-jarige leeftijd

Hij wordt omschreven als scabinus hetgeen betekent dat hij destijds schepen was van Buggenhout.

Huwde (1) 10 mei 1760 (elders 22 mei 1760) te Baasrode

Getuigen: Henricus Hiel (zoon van Michael Hiel en Elisabeth de Wolf: zie C) en Joannes Baptista van Damme (= broer van Maria Theresia)

VAN DAMME, Maria Theresia

Overleden op 18 mei 1790

Huwde (2) op 5 februari 1793

VAN DER HEYDEN, Antonia

Geboren op 2 december 1758

Overleden op 11 april 1817

Dochter van VAN DER HEYDEN, Petrus en ACHTERGAEL, A.M. )

Egidius was samen met Anna Maria van den Bossche op 20 oktober 1771 te Baasrode getuige bij de geboorte van Egidius van Damme, zoon van Joannes Baptista van Damme (= broer van Maria Theresia) en Catharina van Loes.

Egidius was samen met Ida van Stigel op 8 juli 1784 te Baasrode getuige bij de geboorte van Egidius van Damme zoon van Judocus van Damme (= broer van Maria Theresia) en Theresia Isabella van den Bossche.

AII. Afstammelingen van Cornelis (de) Hiel en Aldegondis van Hoeve


HIEL (DE HIEL), Cornelius
Geboren op vrijdag 4 September 1648 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Cornelius hiel (oom, broer van zijn vader) en maria boyckens (tante).
Overleden op vrijdag 18 Oktober 1697 te Sint Amands op 49-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op dinsdag 8 Juli 1670 te Sint Amands.
(getuige(n): Andreas Storms (zoon van tante Anna HIEL, gehuwd met Bernard Storms) en Petrus van hove,broer).
Echtgenote is VAN HOEVE (van hove), Aldegondis21 jaar oud.
Dochter van VAN HOVE, Carolus en DE SMEDT (Smedt-Smets), Catharina

(Zus van Petrus van Hove die huwde met Catharina Meert, moeder van Cornelis (de) Hiel.)
Geboren op zondag 4 Oktober 1648 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus de Smet en Aldegonda Cottem).
Overleden op zaterdag 4 November 1690 te Sint Amands op 42-jarige leeftijd.

Zus van Aldegondis van Hove is Anna van Hove, gehuwd met Andreas Storms. Bij de geboorte van Anna van Hove was ondermeer getuige: Maria van den Moortere. Andere zus Catharina van Hove huwde met Joannes de Budt (zoon van Petrus).

Cornelis (de) Hiel haalde op 15 maart 1685 zijn meiseniersbrieven op. Getuigen waren Geeraert en Jan van de Moortele, familie van grootmoederskant

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, allen te Sint Amands:

1. HIEL, Catharina

Geboren op dinsdag 29 September 1671 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius Willocx, oom gehuwd met Anna hiel, zus van haar vader en Catharina meert).
Overleden op donderdag 19 September 1743 te Sint Amands op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op woensdag 4 Mei 1701 te Sint Amands.
(getuige(n): Daniel van hoesen en franciscus Joos).
Echtgenoot is VAN ASCH, Egidius (Gillis)
(zoon van egidius).
Geboren circa 1648.
Overleden op woensdag 30 Mei 1736 te Sint Amands, ca. 88 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

a. VAN ASCH, Joannes Baptist

Geboren op vrijdag 22 Mei 1705 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Gowies en maria hiel (zus van Catharina HIEL)).
Overleden op donderdag 12 Oktober 1724 te Sint Amands op 19-jarige leeftijd (bron: ongehuwd).

2. HIEL, Egidius (Volgt AIIIA)
Geboren op zondag 3 December 1673 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius hiel en Anna de Budt).
Overleden op woensdag 20 Mei 1705 te Sint Amands op 31-jarige leeftijd.

Gehuwd (1)

Echtgenote is DE GEETER

Gehuwd (2) te Bornem voor de kerk op 7 juni 1698.
Getuigen: Laurentius van Achter en Petrus van Gheyt

Echtgenote is VAN GEET (van gijt-van gheet), Catharina
Dochter van VAN GIJT (van geet-Van Gijte-Van Gijet), Joannes, (zoon van Theodorus), en VAN PRAET (Praet bij x), Anna
Geboren op vrijdag 20 November 1676 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus Raes en Catharina van Praet).
Overleden op donderdag 4 Mei 1747 te Sint Amands op 70-jarige leeftijd (bron: vrouw in 2e huwelijk).

Uit het tweede huwelijk werden 4 kinderen geboren

3.HIEL, Petrus

Geboren op dinsdag 3 November 1676 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus van hove (stiefopa) en Joanna de Smet).

4. (DE) HIEL, Adrianus (volgt AIIIB)

Geboren op zondag 16 April 1679 te Sint Amands.
(Men zegt zoon van Cornelius bij x)

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus hiel en maria de Bock).

Overleden: woensdag 27 maart 1743 te Sint Amands, 63 jaar oud (bron: 64 jaar oud, weduwnaar van Anna Seghers, vermoedelijk verwisseld van naam, dit zou Elisabeth moeten zijn)

Huwde: 29 mei 1709 voor de kerk te Sint Amands

Anna (ook: Elisaberh) SEGHERS

Getuigen: Petrus Segers en Daniel Segers (broer)

Dochter van Petrus SEGHERS

Geboren: ca 1685/1686

Overleden: 3 augustus 1724 te Sint Amands, 38 jaar oud

Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren

5. HIEL, Joanna

Geboren op woensdag 21 Mei 1681 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes de Budt en Joanna hiel).
Overleden op donderdag 21 Januari 1734 te Sint Amands op 52-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op donderdag 30 Januari 1710 te Sint Amands.
(getuige(n): petrus van gent en Joannes de Smet).
Echtgenoot is GOEMAN, Joannes (2e huwelijk van Joannes Goeman) (eerder gehuwd met ….)

(ex St-Niklaas bij x in 1699 en weduwnaar bij x in 1710).

Zoon van Petrus GOEMAN.
Overleden op maandag 29 April 1743 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, allen te Sint Amands:

a. VAN GOEMAN, Catharina
Geboren op zaterdag 28 November 1710 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus Hiel (oom, broer van Joanna HIEL) en Anna van Hove).

b. GOEMAN, Joanna
Geboren op zondag 18 September 1712 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes wuijtack en Joanna Hermans).
Overleden op dinsdag 11 September 1714 te Sint Amands op 1-jarige leeftijd.

c. GOEMAN, Maria Helena
Geboren op donderdag 7 Maart 1715 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes de Smet en Helena Boeije).

d. GOEMAN, Petronella
Geboren op dinsdag 3 November 1716 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Segers en Anna Catharina Collier,dochter van Daniel).
Overleden op woensdag 11 November 1716 te Sint Amands, 8 dagen oud.

e. GOEMAN, Petrus
Geboren op zaterdag 23 Oktober 1717 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Boeijkens en Catharina de wachter).
Overleden op donderdag 6 Juli 1724 te Sint Amands op 6-jarige leeftijd.

f. GOEMAN, Joannes
Geboren op woensdag 25 Oktober 1719 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes de Smet,zoon van paulus,en Maria van gent).
Overleden op vrijdag 27 September 1720 te Sint Amands, 338 dagen oud.

g. GOEMAN, Egidius
Geboren op woensdag 25 Oktober 1719 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius de Bouck en Catharina Hiel (tante, zus van Joanna HIEL).
Overleden op zondag 21 September 1788 te Sint Amands op 68-jarige leeftijd (bron: plots overleden).

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op zaterdag 28 November 1744 te Sint Amands.
(getuige(n): Laurentius Seghers en Georgius van hoesen).
(verkrijgen dispensatie 4e graad) met DE SMEDT, Theresia, 26 jaar oud.
Geboren op dinsdag 15 November 1718 te Sint Amands.

Dochter van DE SMET (joannes josephus), Joannes en HERMANS (Herremans-Heremans), Joanna (Catharina)(ex Sint Amands bij x).
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes de Smedt,zoon van Judocus,en Joanna maria de keirsmaecker).
Overleden op zaterdag 4 September 1790 te Sint Amands op 71-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren

(Broer van Joannes de Smet was Petrus gehuwd met Maria Hiel (ex Sint Amands bij x), overleden op woensdag 28 november 1764 te Sint Amands. Zus van Theresia de Smedt is Catharinade Smedt, gehuwd met Egidius Parijs, geboren op 25 september 1728 te Bornem, zoon van Adrianus Parijs en Maria Tombo. Uit dit huwelijk werd ondermeer geboren, Egidius Parijs (herbergier), geboren op 25 april 1759 en overleden te Sint Amands op 18 augustus 1825. Deze Egidius was gehuwd metMaria Anna Hiel, geboren op 27 januari 1754 te Sint Amands en overleden op 3 februari 1794 te Sint Amands. Zij was dochter van Joannes Baptist Hiel en Anna Segers).

h. GOEMANS, Petronella

Geboren op zondag 10 Mei 1722 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Collier en Maria Hiel (tante, zus van Joanna Hiel).

i. GOEMAN, Joanna
Geboren op maandag 1 November 1723 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Andreas de Budt en Joanna plettinckx).

6.HIEL, Maria (Anna)Geboren op donderdag 25 Maart 1683 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): michael hiel (oudoom) en maria de neve).
Overleden op woensdag 12 Juni 1748 te Sint Amands op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op donderdag 26 Mei 1707 te Sint Amands.
(getuige(n): Egidius van Assche (oom, gehuwd met tante Catharina HIEL) en Daniel van Hoesen).
Echtgenoot is JOOS, Marinus, 43 jaar oud.
Zoon van JOOS, Amandus, (zoon van joannes), en DE BUDT (De But), Elisabeth, (dochter van petrus).
Geboren op zaterdag 2 Juni 1663 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): marinus de Baer en Anna de Budt).
Overleden op woensdag 10 September 1721 te Sint Amands op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (2)op 49-jarige leeftijd op zondag 20 Juli 1732 te Sint Amands.
(getuige(n): petrus boons,broer,en petrus coorens).
Echtgenoot is BOON, Joannes Baptist, 27 jaar oud.
Zoon van BOON, Adrianus, (zoon van Petrus), en VAN STEEN, Anna
Geboren op zaterdag 14 Februari 1705 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Bijl en Elisabeth van der Vreken).
Overleden op zaterdag 30 Juni 1742 te Sint Amands op 37-jarige leeftijd.

Uit het eerste huwelijk werden 8 kinderen geboren:

a. JOOS, Henricus
Geboren op zondag 3 Juni 1708 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): henricus Laurens en Catharina hiel (tante)).

Overleden op vrijdag 21 juli 1775 te Opdorp op 67 jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32 jarige leeftijd op zaterdag 25 juni 1740 te Opdorp

(8 kinderen geboren te Opdorp) met VAN SANDE Maria

Overleden op dinsdag 30 januari 1759 te Opdorp.

b. JOOS, Egidius
Geboren op dinsdag 25 februari 1710 te Sint Amands.
Gedoopt op woensdag 26 Februari 1710te Sint Amands (getuige(n): Egidius van Assche (oom, getrouwd met tante Anna Catharina Hiel) en maria Goossens).

c. JOOS, Elisabeth
Geboren op zaterdag 9 Januari 1712 te Sint Amands.
Gedoopt op zondag 10 Januari 1712 te Sint Amands (getuige(n): Adrianus Hiel (oom, broer van Maria Hiel) en Elisabeth de Hoogh).

d. JOOS, Petrus (Joannes)
Geboren op vrijdag 6 Oktober 1713 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus de But en Anna (Heggers)).
Overleden op zaterdag 13 Januari 1776 te Sint Amands op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op vrijdag 8 Mei 1750 te Sint Amands.
(getuige(n): Reverendo Domino Joannes baptist Sarens,onderpastoor,en hubertus van der waren).
Echtgenote is LEON (Lejon), Anna
Geboren circa 1721.
Overleden op donderdag 18 September 1788 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren.

e. JOOS, Josephus
Geboren op maandag 12 Augustus 1715 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Coorens en Anna van der Vreken).

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op donderdag 22 Februari 1748 te Opdorp.
Echtgenote is DE BOECK, Francisca
(geboren in Opdorp en weduwe bij x in 1748).

f. JOOS, Joannes Baptist
Geboren op zaterdag 15 Mei 1717 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Baptist goemans en Anna de But).
Overleden op zaterdag 22 Mei 1717 te Sint Amands, 7 dagen oud.

g. JOOS, Joannes Baptist
Geboren op zaterdag 23 Juli 1718 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Brusselmans en petronella pelemans).
Overleden op maandag 3 December 1764 te Sint Amands op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op dinsdag 4 Mei 1745 te Sint Amands.
(getuige(n): Andreas vermeulen en Georgius van hoesen).
Echtgenote is VAN DEN BOSSCHE, Catharina
(ex Sint Amands bij x).
Geboren circa 1720.
Overleden op woensdag 13 Juni 1798 te Sint Amands (bron: plots +,weduwe in 2e huwelijk van Franciscus Maervoet).

Uit het eerste huwelijk werden 9 kinderen geboren.

h. JOOS, Joanna
Geboren op woensdag 22 Januari 1721 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius Boeijkens en Joanna van Aqueleijen).
Overleden op donderdag 14 September 1730 te Sint Amands op 9-jarige leeftijd.

7. HIEL, Anna Marie

Geboren op donderdag 1 Maart 1685 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): romanus de boeck en Joanna maria ringet).

Overleden: Erembodegem 20 november 1758

Huwde: 8 februari 1715 te Puurs

BRIJS, Adrianus

Overleden te Erembodegem op 8 juni 1758

Zoon van Henricus BRIJS

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:

a. Judocus BREIJS

Geboren: 16 maart 1715 te Erembodegem

Overleden: 27 maart 1715 te Erembodegem

b. Petrus Joannes Jacobus BREIJS

Geboren: 21 april 1716 te Erembodegem

Overleden: 20 juni 1788 te Erembodegem

Landbouwer

Huwde:

Maria VAN VARENBERGH

Dochter van Judocus VAN VARENBERGH en Barbara FASCHEEL

Geboren: 17 juli 1717 te Erembodegem

Uit dit huwelijk 6 kinderen

c. Bauduinus BREIJS

Geboren: 15 maart 1718 te Erembodegem

Overleden: 27 augustus 1761 te Erembodegem, 43 jaar oud

d. Catharina BREIJS

Geboren: 9 mei 1720 te Erembodegem

e. Magdalena BREIJS

Geboren: 4 november 1721 te Erembodegem

Overleden: 20 maart 1745 te Erembodegem, 23 jaar oud

f. Cornelia Victoria BREIJS

Geboren: 1 juli 1724 te Erembodegem

g. Susanna BREIJS

Geboren: 25 juli 1726 te Erembodegem

Overleden: 27 juli 1726 te Erembodegem

h. Simon BRIJS

Geboren:
Overelden: 1754 te Tartas, Frankrijk

8. HIEL, ElisabethGeboren op zondag 12 Januari 1687 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): livinus de buscher en elisabeth audenhove).
Overleden op dinsdag 15 April 1692 te Sint Amands op 5-jarige leeftijd.

AIIIA. Afstammelingen van Egidius Hiel en Catharina van Geet

Egidius, zoon van Cornelius (de ) Hiel en Aldegondis van Hoeve, trouwt voor de eerste keer met de Geeter. Veel is hiervan niet bekend. Rond het jaar 1698, inmiddels 25 jaar, hetrouwt Egidius met Catharina van Geet afkomstig uit Sint Aamnds. Uit uit huwelijk werden vier kinderen geboren. Egidius stierf al vroeg, op 31 jarige leeftijd. Catharina van Geet hertrouwde vervolgens met Petrus Boets afkomstig uit Bornem.

HIEL, Egidius
Geboren op zondag 3 December 1673 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius hiel en Anna de Budt).
Overleden op woensdag 20 Mei 1705 te Sint Amands op 31-jarige leeftijd.

Gehuwd (1)

Echtgenote is DE GEETER

Gehuwd (2) voor de kerk circa 1698.
Echtgenote is VAN GEET (van gijt-van gheet), Catharina
Dochter van VAN GIJT (van geet-Van Gijte-Van Gijet), Joannes, (zoon van Theodorus), en VAN PRAET (Praet bij x), Anna
Geboren op vrijdag 20 November 1676 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus Raes en Catharina van Praet).
Overleden op donderdag 4 Mei 1747 te Sint Amands op 70-jarige leeftijd (bron: vrouw in 2e huwelijk).

Catharina hertrouwde voor de kerk op 28-jarige leeftijd op donderdag 1 Oktober 1705 te Sint Amands. (getuige(n): Daniel Boots en Egidius Boots).
Echtgenoot is Petrus BOETS (Boots) (ex Bornem bij x).
Overleden op dinsdag 16 November 1751 te Sint Amands (bron: weduwnaar van catharina van gheet).

Kinderen uit het tweede huwelijk geboren:

1. HIEL, PhilippusGeboren op dinsdag 21 April 1699 te Sint Amands,
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Philippus de Meester en Anna loco Catharina hiel (tante, zus van vader Egidius HIEL)).
Overleden op vrijdag 12 Maart 1723 te Sint Amands op 23-jarige leeftijd (bron: ongehuwd).

2. HIEL, AnnaGeboren op zondag 23 Januari 1701 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus hiel (broer van haar vader) en Anna vanden vreken).
Overleden op vrijdag 23 Januari 1767 te Sint Amands op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op donderdag 7 Mei 1722 te Sint Amands (dispensatie 3e graad).
(getuige(n): petrus boots (stiefvader van Anna HIEL) en Joannes pelemans).
Echtgenoot is PELEMANS, Cornelius
Geboren circa 1692 te Schellebelle.
Overleden op zondag 7 Juli 1782 te Sint Amands, ca. 90 jaar

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:

a.PELEMANS, Joanna Maria
Geboren op zaterdag 12 Juni 1723 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Boye en Joanna de Boeck).
Overleden op zaterdag 3 Maart 1804 te Sint Amands op 80-jarige leeftijd (bron: 81 jaar).

Gehuwd voor de kerk (1): ca 1746

Jacobus MUIJS

Zoonvan Walteris MUIJS en Elisabeth Bessems

Geboren: vrijdag 1 maart 1715 te Sint Amands

Getuigen: Jacobus de Decker en Petronella Bessems

Overleden: voor 1751

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

Gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op maandag 3 Mei 1751 te Sint Amands.
(getuige(n): Petrus Seghers en Georgius van hoesen).
Echtgenoot is ANTHONIO (michael antonius), Michael
Geboren circa 1713.
Overleden op woensdag 1 Juni 1768 te Sint Amands (bron: man in 2é huwelijk van Joanna Maria Peleman,55 jaar). (eerder gehuwd met Jacobus MUIJS).

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

b. PELEMANS, Catharina

Geboren op maandag 11 Februari 1726 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus pelemans,zoon van Andreas,en Catharina van geite (grootmoeder)).
Overleden op dinsdag 7 November 1797 te Sint Amands op 71-jarige leeftijd (bron: 72 jaar,vrouw van Petrus hermans).

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op dinsdag 8 April 1755 te Sint Amands.
(getuige(n): Georgius van hoesen en Egidius polspoel).
Echtgenoot is HEREMANS, Petrus, 27 jaar oud.
Zoon van HERMANS, Egidius en AGTERGAELS, (Judoca) Josina.
Geboren op zondag 25 Januari 1728 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Herremans,zoon van Amandus,en Barbara Van dries).
Overleden op maandag 13 September 1802 te Sint Amands op 74-jarige leeftijd (bron: 77 jaar oud).

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

c. PELEMANS, Maria Anna.
Geboren op vrijdag 29 Oktober 1728 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Jacobus pelemans en Maria Hiel (tante)).
Overleden op zaterdag 19 Oktober 1799 te Sint Amands op 70-jarige leeftijd (bron: Maria Anna,vrouw van cornelius huijck).

Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op dinsdag 16 Mei 1758 te Sint Amands.
(getuige(n): Daniel peleman en Georgius van hoesen).
Echtgenoot is CLEEMPUT, Gerardus

(eerder gehuwd met Elisabeth Marievoet, dochter van Egidius Marivoet en Maria de Mul, geboren: 8 juli 1712 te Sint Amands)
Geboren circa 1715.
Overleden op woensdag 22 Maart 1769 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

Hun zoon Jacobus CLEEMPUT huwde (Anna) Catharina BUYS, (ex Bornem ) in 1802

Geboren op dinsdag 23 juni 1761 te Sint Amands

Getuigen: Jacobus Boeyen en Anna Hiel)

Overleden te Vilvoorde op 19 januari 1802, op 40 jarige leeftijd

Gehuwd voor de kerk te Sint Amands op 30 jarige leeftijd op dinsdag 8 mei 1792

Getuigen: Michiel en Joannes Baptiste van Assche)

Echtgenote is BUYS (Buyse, Buys, Buyen), (Anna) Catharina (zij hertrouwde op maandag 4 oktober 1802 te Sint Amands, Bendictus Meskens. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren: Jacobus)

Spinster (ex-Buggenhout bij x, ex Bornem in 1803)

Geboren circa 1764

Overleden op zaterdag 21 mei 1825 te Sint Amands.

Uit het eerste huwelijk werden 4 kinderen geboren w.o. Anna CLEEMPUT, geboren op zondag 14 december 1794 te Sint Amands. Zij huwde Egidius Josephus HIEL, zoon van Egidius HIEL en Elisabeth de BLEISER (zie AIVA1C)

Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op zondag 11 Juni 1769 te Sint Amands.
(getuige(n): Bernardus Ost en Michael Van Assche).
Echtgenoot is HUYCK, Cornelius, 33 jaar oud.
Zoon van HUYCK, Adrianus en PHILIPS, Barbara (ex Buggenhout bij x).
Geboren op maandag 4 Juni 1736 te Sint Amands.

Overleden op vrijdag 25 November 1808 te Sint Amands op 72-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk een kind

d. PELEMANS, Robertus

Geboren op zondag 16 September 1731 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Robertus pelemans en Catharina boots).

e. PELEMAN, Henrica
Geboren op donderdag 11 December 1732 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Jacobus caluwe en Aldegundis boots).
Overleden op zaterdag 1 November 1806 te Sint Amands op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op zondag 31 Mei 1778 te Sint Amands.
(getuige(n): cornelius peleman en michael van assche).
Echtgenoot is VERHEIJEN, Vincentius, 54 jaar oud (was eerder gehuwd met (1) 1753 Anna Maria Maetens en (2) 1770 Maria Catharina de Lathouder)

Zoon van VERHEIJDEN (Verheijen-verhijden) en ACHTERGAELTS, (Maria) Magdalena (Henrica)
Geboren op vrijdag 16 juli 1723 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Vincentius Achtergaels en Joanna praet).
Overleden op maandag 27 December 1802 te Sint Amands op 79-jarige leeftijd.

f. PELEMANS, Daniel
Geboren op zondag 6 November 1735 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Daniel Boye en Maria van Geet).
Overleden op dinsdag 13 Maart 1810 te Sint Amands op 74-jarige leeftijd (bron: weduwnaar in 2e huwelijk van Magdalena Vermeiren).

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op woensdag 2 Mei 1770 te Sint Amands.
(getuige(n): Georgius Van cauteren en Michael Van Assche,koster).
Echtgenote is VERMEIREN, Magdalena (ex Buggenhout).
Geboren circa 1732.
Overleden op woensdag 29 December 1802 te Sint Amands.

g. PELEMANS, Petronella
Geboren op vrijdag 7 Oktober 1740 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus de Smedt,znv.paulus,en Catharina verheyen.(onder voorbehoud gedoopt)).
Overleden op dinsdag 28 Oktober 1828 te Sint Amands op 88-jarige leeftijd.
(Uitvoerder van het testament: Petrus Henderik de Bock, 43 jaar, winkelier)

Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op dinsdag 4 Mei 1779 te Sint Amands.
(getuige(n): Benedictus Josephus de Lathouwer en Michael van Assche,beiden uit St-Amands).
Echtgenoot is VAN PRAET, Joannes, 33 jaar oud.
Particuliere.
Zoon van VAN PRAET, Petrus en MAETENS, Maria
Geboren op donderdag 1 Juli 1745 te Sint Amands. Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus vertonghen en Anna Maria Maetens).
Overleden op donderdag 3 November 1825 te Sint Amands op 80-jarige leeftijd.

h. PELEMANS, Maria Theresia
Geboren op dinsdag 30 Juni 1744 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius boije en Joanna maria Pelemans).
Overleden op dinsdag 3 April 1770 te Sint Amands op 25-jarige leeftijd.

3. HIEL, Joanna
Geboren op zondag 9 Juli 1702 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): philippus boijckens en Joanna hiel (tante)).

4. HIEL, Maria
Geboren op vrijdag 9 Mei 1704 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Gooris en Maria hiel (tante)).

Overleden: woensdag 28 november 1764 te Sint Amands

Huwde: vrijdag 9 mei 1738 te Sint Amands (dispensatie 3e en 4e graad)

Getuigen: Peter Guillielmus van Peteghem en Broeder Joannes van Merode

Petrus DE SMET

Zoon van Petrus (of Paulus) DE SMET (zoon van Joannes, bij overlijden noemt men de vaderRomanus) en Catharina HERMANS

Geboren: dinsdag 8 oktober 1686 te Siunt Amands

Getuigen: Petrus Herremans en Maria de But

Overleden: woensdag 21 maart 1764 te Sint Amands, 77 jaar oud

Broer Joannes de Smet huwde Joanna Catharina Hermans. Hun dochter Joanna Maria de Smet huwde Romanus Tombu.

Uit dit huwelijk, allen geboren te Sint Amands:

1. Joanna Catharina DE SMET

Geboren: maandag 23 februari 1739

Getuigen: Joannes de Smet en Catharina van Gheet

Overleden: vrijdag 10 maart 1741 te Sint Amands, 2 jarige leeftijd

2. Joanna Maria Catharina DE SMET

Geboren: zondag 1 oktober 1741

Getuigen: Joannes Seghers en Catharina de Smedt

Overleden: zondag 18 maart 1742 te Sint Amands, 168 dagen oud

3. Maria Elisabeth DE SMET, landbouwster

Geboren: vrijdag 21 juni 1743 te Sint Amands

Getuigen: Tobias van Boom en Joanna Maria Petronella de Smet

Overleden: maandag 22 maart1819 te Sint Amands, 75-jarige leeftijd

Huwde (1): dinsdag 16 april 1765 te Sint Amands, 29 jarige leeftijd

Getuigen: Franciscus Moens en Jospehus van Wesemael

Joannes Franciscus VAN ACHTER

(ex Bornem bij x)

Overleden: zondag 29 november 1772 te Sint Amands

Uit dit huwelijk drie kinderen.

Huwde (2): dinsdag 16 februari 1773 te Sint Amands

Getuigen: Josephus Coekelbergs en Josephus Meij

Andreas MAES

(ex Zemst ex Puurs bij x)

Geboren: circa 1732

Overleden: dinsdag 4 april 1780 te Sint Amands (man in 2e huwelijkM.E. de Smet)

Uit dit huwelijk vier kinderen.

Huwde (3): donderdag 15 februari 1781 te Sint Amands

Getuigen: Petrus Joannes Pauwels en Michael van Assche (koster)

Joannes VAN KEER (ex Buggenhout bij x)

Zoon van Joannes Baptist VAN KEER en Anna VERHEIJDEN

Geboren: vrijdag 9 april 1745 te Buggenhout

Overleden: zondag 11 mei 1794 te Sint Amands, 49 jarige leeftijd

(ex Buggenhout, man in 3e huwelijk)

Uit dit huwelijk twee kinderen.

4. Joannes Petrus DE SMET

Geboren: vrijdag 6 januari 1747

Getuigen: Joannes de Smet en Anna Hiel (=zus van Maria Hiel)

Overleden: vrijdag 10 maart 1747 te Sint Amands, 63 dagen oud

5. Anna Theresia DE SMET

Geboren: woensdag 17 januari 1748

Getuigen: Romanus Tombu en Anna Theresia de Smet

Overleden: vrijdag 31 maart 1780 te Sint Amands, 32-jarige leeftijd

(vrouw in 2e huwelijk van Joanna Leion(Lejon))

Huwde: dinsdag 25 februari 1772 voor de kerk te Sint Amands, 24-jarige leeftijd

Getuigen: Jospehus Heyvaerts en Michael van Assche (koster)

Joannes (Baptist) LEJON (Leon), 30 jaar oud

(ex Malderen bij x in 1778)

Zoon van Petrus LEJON en Elisabeth VAN DOORSELAER

Geboren: dinsdag 14 november 1741 te Malderen

Overleden: donderdag 20 maart 1800, 58 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk, alle te Sint Amands geboren:
a. Petrus Franciscus LEON

Geboren: 27 juni 1773

b. Josephus LEON

Geboren: 22 oktober 1776

c. Egidius LEON

Geboren: 14 december 1778

Joannes (Baptist) LEON was eerder gehuwd: dinsdag 28 april 1767 te Sint Amands

Anna HEIJMANS, (ex Malderen bij x)

Overleden: maandag 6 februari 1769 te Sint Amands

Uit dit huwelijk werd een zoon geboren.

Na overlijden van Anna Theresia DE SMET huwde Joannes LEON (3)

Dinsdag 6 februari 1781 te Sint Amands

Getuigen: Emmanuel Leon en Ambrosius van Gheijt ex Sint Amands

Emerentia VAN GHEIJTE, 26 jaar oud

Dochter van Servatius VAN GEIJT en Joanna DE WOLF

Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.

Joanna De Wolf was dochter van Jacobus de Wolf en Barbara Hiel.Barbara Hiel was dochter van Michael Hiel en Maria Boeykens.

Uit het 2e huwelijk van Catharina VAN GEET en Petrus BOETS werden 6 kinderen geboren:

a. BOETS, Adriana
Geboren op woensdag 8 December 1706 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus Maetens en Anna Zegers).
Overleden op donderdag 27 April 1730 te Sint Amands op 23-jarige leeftijd (bron: dochter van Petrus, 23 jaar, jong meisje).

b. BOOTS, Catharina
Geboren op dinsdag 20 November 1708 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes vercauteren en Catharina Saeghers).

Overleden: 1738

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op zondag 10 Augustus 1732 te Sint Amands.
(getuige(n): Guilielmus caluwe en henricus caluwe,broers).
Echtgenoot is CALUWE, Jacobus, (ex Puurs bij x,heeft 2 broers,guilielmus en henricus).
Overleden op zaterdag 19 Juli 1738 te Puurs.

c.BOETS, Aldegonda
Geboren op zondag 23 Augustus 1711 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus de Clerck en Aldegundis (onleesbaar)).

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op woensdag 17 Juni 1733 te Sint Amands.
(getuige(n): petrus boots,vader,en jacobus caluwe,broer).
Echtgenoot is CALUWE, Guilielmus
(ex Puurs bij x,heeft een broer,Jacobus).

d. BOODTS, Daniel
Geboren op woensdag 25 Juli 1714 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): blad ontbreekt in het register,maar is vermeld in de naamklapper).
Overleden op zaterdag 2 Januari 1796 te Sint Amands op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op zondag 15 Mei 1757 te Sint Amands.
(getuige(n): Georgius van hoesen en Egidius polspoel).
Echtgenote is HEYMANS, Maria (ex Malderen bij x).
Geboren circa 1724.
Overleden op maandag 21 November 1803, te Sint Amands.

e. BOETS, Egidius
Geboren op zaterdag 18 September 1717 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius Van der Vreken en petronella de Clerck).
Overleden na 1786.

Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op zondag 9 Oktober 1746 te Sint Amands.
(getuige(n): Petrus Antonius coppians en Georgius van hoesen).
Echtgenote is QUADTFACELEM, Theresia, 54 jaar oud.
Dochter van QUATFACELEN, Hubertus en DE SMET (Domicella barbara anna), Barbara
Geboren op zaterdag 14 Juni 1692 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Laurentius Jansens loco Petrus Smet en Theresia Smet).
Overleden op woensdag 7 Februari 1748 te Sint Amands op 55-jarige leeftijd.

(Theresia QUADTFACELEM was eerder gehuwd (1) met Joannes Baptist Coppiejan en (2) 1725 met Joannes van LAEKEN. Joannes van LAEKEN, geboren op 15 september 1692 te Sint Amands, zoon van Egidius van LAECKEN en Catharina de WOLF. Bij zijn doop was meter Barbara Y(e)l (=HIEL), dochter van Michael Hiel en Maria Boeykens (zie B) engehuwd met (Joannes) Jacobus de WOLF, dus grootouders. Petrus HIEL, geboren 1713, zoon van Adrianus HIEL en Maria van DRIESCHE, was gehuwd met Anna van LAEKEN, geboren 1695 eveneens dochter van Egidius van LAECKEN en Catharina de WOLF, en zus van bovengenoemde Joanna).

Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op dinsdag 19 Oktober 1751 te Sint Amands.
(getuige(n): hubertus vergauwen en Georgius van hoesen).
Echtgenote is VAN DAEL, Anna, (ex Sint Amands bij x).
Geboren circa 1716.
Overleden op zaterdag 13 Mei 1786 te Sint Amands.

f. BOETS (boots), Joannes Baptist
Geboren op maandag 20 November 1719 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes goeman en Joanna van Aqueleijen).
Overleden op maandag 21 Augustus 1780 te Sint Amands op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op woensdag 3 Oktober 1742 te Sint Amands.
Echtgenote is BOEYCKENS, Maria Anna
Overleden op woensdag 24 December 1749 te Sint Amands (bron: vrouw van joannes boots).
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op zondag 7 Januari 1753 te Sint Amands.
(getuige(n): henricus Joos en Georgius van hoesen).
Echtgenote is DE MUL, Joanna Maria, Geboren circa 1720.
Overleden op maandag 17 September 1781 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

Uit dit huwelijk werd ondermeer geboren Joannes Franciscus BOETS, geboren 6 april 1760, huwde Anna Catharina BOYKENS dochter van Amandus BOYKENS (zoon van Henricus Boeijkens (zoon van Petrus Boeykens en Anna Sarens)en Catharina Hermans (in eerste huwelijk Joannes Hiel) en Joanna van WESEMAEL. Hieruit Petrus Joannes BOODTS, landbouwer, geboren te Sint Amands op 6 juli 1784, huwde Maria Anna Hiel, landbouwster, geboren ca 1774 te Londerzele, dochter van Philippus HIEL en Petronella VERHAEVERT (zie tak Londerzeel).

AIIIB. Afstammelingen van Adrianus (De) HIEL en Anna (Elisabeth) SEGHERS

Adrianus, tweede zoon van Cornelius (de) Hiel en Aldegondis van Hoeve, trouwt in het jaar 1709 met Anna Seghers. Zij wordt ook wel Elisabeth genoemd. Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren.

Hij is van beroep brouwer en in 1727 wordt hij vermeld als de grootste brouwer van Sint Amands. Het was niet zo verwonderlijk dat er zoveel brouwerijen ontstonden in de vrijheid van Sint Amands.De vrijheid/recht van brouwen en brandewijnstoken zonder taks te betalen was namelijk het hoofdbestandeel van de vrijheid van het dorp.

Adrianus (DE) HIEL

Geboren op zondag 16 April 1679 te Sint Amands.
(Men zegt zoon van Cornelius bij x)

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus hiel en maria de Bock).

Overleden: woensdag 27 maart 1743 te Sint Amands, 63 jaar oud (bron: 64 jaar oud, weduwnaar van Anna Seghers, vermoedelijk verwisseld van naam, dit zou Elisabeth moeten zijn)

Huwde: 29 mei 1709 voor de kerk te Sint Amands

Getuigen: Petrus Segers en Daniel Segers (broer)

Anna (ook: Elisabeth) SEGHERS

Dochter van Petrus SEGHERS

Geboren: ca 1685/1686

Overleden: 3 augustus 1724 te Sint Amands, 68 jaar oud

Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren

1. HIEL, Petrus (volgt AIVA Opdorp)
Geboren op maandag 21 Juli 1710 te Sint Amands.
Gedoopt op dinsdag 22 Juli 1710 (getuige(n): petrus Seghers (= broer van Anna Seghers) en Joanna hiel (tante, zus van vader Adrianus)).

Gehuwd voor de kerk op 25 jarige leeftijd op vrijdag 29 juli 1735 te Opdorp

met VAN GEYT, Petronella 22 jaar oud

Dochter van VAN GEYT, Andreas en HEYVAERTS, Elisabeth

Geboren op donderdag 29 september 1712 te Malderen

Overleden op dinsdag 27 januari 1784 te Opdorp op 71 jarige leeftijd
Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren (allen te Opdorp)

2.HIEL, Joannes Baptist (volgt AIVB Puurs)
Geboren op zaterdag 29 Oktober 1712 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Goeman en Jacoba peelman).
Overleden: 5 september 1781 te Puurs

Huwde: 3 juli 1742 te Puurs

Joanna Maria (ook: Maria Theresia) DE DECKER

Geboren: 26 februari 1721 te Puurs

Overleden: 11 september 1781 te Puurs

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboeren

3. HIEL, Maria
Geboren op zondag 29 April 1714.
Overleden op woensdag 7 Februari 1776 te Sint Amands op 61-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op donderdag 2 Mei 1737 te Sint Amands.
(getuige(n): Joannes baptist van evercooren,broer,en Joannes hiel,broer).
Echtgenoot is VAN EVERCOREN (Van Evercoren-Van Everkoren), Judocus, 29 jaar oud.

(ex Opdorp bij x)
Zoon van VAN EVERCOREN, Michael en VAN LINDE, Maria
Geboren op donderdag 1 Maart 1708 te Malderen.

Overleden na 1776.

Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren:

a. VAN EVERCOOREN, Adrianus
Winkelier.
Geboren op donderdag 13 Februari 1738 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): adrianus haiel (Adrianus HIEL, vader van Maria HIEL) en maria van Linden.(onder voorbehoud gedoopt)).
Overleden op vrijdag 12 Januari 1810 te Sint Amands op 71-jarige leeftijd (bron: man in 2e huwelijk van Anna Catharina Boons).

Gehuwd: te Bornemvoor de kerk op 22 mei 1798
Echtgenote is BOONS, Joanna Catharina
Geboren: op 19 augustus 1764 te Bornem (ex Bornem).

Gedoopt: op 20 augustus 1764

Doopgetuigen: Cornelius Boons en Joanna Cathariuna de Sager

Dochter van Petrus BOONS en Susanna POLFLIET
Overleden na 1810.

Uit dit huwelijk vijf kinderen.

b. VAN EVERCOOREN, Philippus Stefanus
Geboren op zaterdag 26 December 1739 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): philippus aertsens en anna heijvaers).

c. VAN EVERCOREN, Joannes Baptist
Geboren op vrijdag 26 Januari 1742 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes baptist hiel (oom, broer van moeder Maria HIEL) en Joanna de Smedt).
Overleden op zaterdag 24 December 1808 te Sint Amands op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op dinsdag 16 Augustus 1774 te Sint Amands.
(getuige(n): Franciscus de Mul en Michael Van Assche,koster).
Echtgenote is DE MUL, Elisabeth, 31 jaar oud.
Dochter van DE MUL, Petrus en BRUSSELMANS, (Joanna) Catharina, (ex Steenhuffel in 1795).
Geboren op maandag 24 December 1742 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes de mul en Elisabeth brusselmans).
Overleden op vrijdag 3 Augustus 1821 te Sint Amands op 78-jarige leeftijd (bron: er wordt foutief de ouderdom van 87 jaar aangegeven,weduwe van joannes baptist van evercooren).

Uit dit huwelijk geboren dochter Joanna Catharina VAN EVERCOREN, huwde met Tobias Boeykens, geboren ca. 1648. Tobias was zoon van Amandus Boeijkens en Joanna van Wesemael en kleinzoon van Henricus Boeykens , 3e echtgenoot van Catharina Hermans, weduwe van Joannes HIEL, derde zoon van Joannes HIEL. Dochter van Amadeus Boeykens was Anna Catharina Boeykens, geboren 1744. Zij huwde 1783 met Joannes Franciscus Boodts, zoon van Petrus Boodts, landbouwer, gehuwd met Maria Anna HIEL, dochter van Philipus HIEL en Petronella Verhavert (zie tak Londerzeel)

d. VAN EVERKOREN, Maria Theresia
Geboren op zaterdag 9 November 1743 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes baptist van Everkoren en maria Theresia Deckers).
Overleden op donderdag 7 Mei 1801 te Sint Amands op 57-jarige leeftijd (bron: verdronken in de Schelde).

Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op donderdag 6 November 1777 te Sint Amands.
(getuige(n): michael van assche en josephus van Evercooren).
Echtgenoot is VAN EETVELT, Ludovicus, 29 jaar oud (ex Baasrode bij x).

Zoon van VAN EETVELT, Petrus en STEENWIGH (steenwegh), Joanna
Geboren op donderdag 3 oktober 1748 te Baasrode

Overleden na 1801.

e. VAN EVERCOOREN, Maria Catharina Isabella
Geboren op zaterdag 23 Oktober 1745 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus Joos en Maria Catharina Isabella Delft).
Overleden op dinsdag 16 November 1745 te Sint Amands, 24 dagen oud.

f. VAN EVERCOREN, Judoca
Geboren op zondag 5 November 1747 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): jacobus van evercoren en judoca Seghers).

g. VAN EVERCOOREN, Maria Francisca
Geboren op woensdag 6 Augustus 1749 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes franciscus Seghers en Joanna Maria de Smet).

h. VAN EVERCOREN, Egidius
Geboren op zaterdag 13 Februari 1751 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): egidius joos en barbara van hoorenbeeck).
Overleden op maandag 3 September 1753 te Sint Amands op 2-jarige leeftijd.

i. VAN HEVERCOOREN (van evercooren bij +), Josephus

Landbouwer.
Geboren op woensdag 1 November 1752 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Josephus Joos en Anna heyvaerts).
Overleden op maandag 5 Maart 1832 te Sint Amands op 79-jarige leeftijd (aktenummer: 21).

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op dinsdag 22 Januari 1782 te Sint Amands.
(getuige(n): Amandus van Evercoren en Joannes de Bock,beiden ex St-Amands).
Echtgenote is DE BOCK (in 1813 = Josina), Jacoba (Anastasia), 21 jaar oud.
Landbouwster-spinster in 1832.
Dochter van DE BOCK (petrus romanus), Romanus en LEON (Elisabeth Lejon-leons), Isabella
Geboren op zondag 27 April 1760 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Jacobus Adrianus Seghers en Maria Leon).
Overleden na 1832.

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.

j. VAN EVERCOOREN, Joanna Petronella
Geboren op zondag 13 Juli 1755 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus van riet en Joanna Seghers).

k. VAN EVERCOOREN, Amandus
Geboren op zaterdag 25 Februari 1758 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus van evercooren en Maria Anna van evercooren).
Overleden op donderdag 12 Juni 1794 te Sint Amands op 36-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op maandag 16 Februari 1784 te Sint Amands.
(getuige(n): Judocus van Evercoren,vader,en michael van assche,koster).
Echtgenote is THURENHOUDT (maria josina-judoca-Turenhout-Turnhout-Thurnhout), Maria Josepha
Werkvrouw-spinster in 1824.
Dochter van THURENHOUDT, Judocus en MERCX, Anna Catharina

Geboren circa 1755 te Wieze.
Overleden op zaterdag 27 November 1824 te Sint Amands (aktenummer: 51).

Uit dit huwelijk werd o.m. geboren:

VAN EVERCOREN, Maria
Geboren op maandag 14 Juni 1784 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): judocus van Evercoren ex Opdorp,en joanna maria turenhout ex Wiese).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op vrijdag 30 Augustus 1816 te Sint Amands (aktenummer: 22).
Echtgenoot is HIEL, Benedictus, 40 jaar oud, Wever, landbouwer in 1826.
Geboren op maandag 11 December 1775 te Sint Amands. Zoon van HIEL, Egidius en DE BLEISER (de bleser-de blaiser), Elisabeth, werkvrouw-spinster in 1816. (zie AIVAI)
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): joannes Franciscus hiel en Susanna maria de Bleser).
Overleden na 1836

l. VAN HEVERCOOREN, Joanna Maria
Geboren op maandag 18 Februari 1760 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Philippus van hevercooren en Joanna Maria Joos).

4. HIEL, Daniel
Geboren op woensdag 6 Mei 1716 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Daniel Seghers en maria hiel (tante)).
Overleden op zondag 31 Mei 1716 te Sint Amands, 25 dagen oud.

5. HIEL, Philippus
Geboren op vrijdag 19 November 1717 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): philippus Aertssens en Anna Hiel (tante)).
Overleden op zondag 21 November 1717 te Sint Amands, 2 dagen oud.

6.HIEL, Cornelius
Geboren op vrijdag 2 Juni 1719 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Hiel (oom) en joanna de Smet).
Overleden op woensdag 14 Juni 1719 te Sint Amands, 12 dagen oud.

7.HIEL, Cornelius
Geboren op zondag 9 Juni 1720 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): (geen peter vermeld) en Catharina Segers,dochter van petrus).
Overleden op vrijdag 31 Augustus 1742 te Sint Amands op 22-jarige leeftijd.

8.HIEL, Franciscus
Geboren op dinsdag 1 Juni 1723 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Segers en Maria Hiel).
Overleden op donderdag 3 Juni 1723 te Sint Amands, 2 dagen oud.

9. HIEL, Maria Philippina
Geboren op maandag 24 Juli 1724 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Philippus Aertsens en Domicella maria Pelemans,begijntje).

AIVA. Afstammelingen van Petrus Hiel en Petronella van Geijt

HIEL, Petrus

Geboren op maandag 21 Juli 1710 te Sint Amands.
Gedoopt op dinsdag 22 Juli 1710 (getuige(n): petrus Seghers en Joanna hiel (tante, zus van vader Adrianus)).

Gehuwd voor de kerk op 25 jarige leeftijd op vrijdag 29 juli 1735 te Opdorp

VAN GEYT, Petronella 22 jaar oud

Dochter van VAN GEYT, Andreas en HEYVAERTS, Elisabeth

Geboren op donderdag 29 september 1712 te Malderen

Overleden op dinsdag 27 januari 1784 te Opdorp op 71 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, allen te Opdorp

1. HIEL, Anna

Geboren op 31 mei 1736 te Opdorp

Getuige(n): Anna Hiel en Andreas van Geijt

Huwde op 18 september 1760 te Opdorp

Jacobus VAN RIET

Anna Hiel ex Opdorp was samen met Benedictus van de Woestijne (ex Bornem) getuige bij de geboorte van Anna van de Woestijne op vrijdag 15 september 1786 te Sint Amands, dochter van Petrus van de Woestijne en Maria Anna Hons (Ohns, Ons)

Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren:

a. Petronella VAN RIET

Geboren: 14 februari 1761 te Opdorp

b. Maria Anna VAN RIET

Geboren: 5 oktober 1764 te Opdorp

c. Joanna VAN RIET

Geboren: 6 december 1765 te Opdorp

d. Petrus Jan VAN RIET

Geboren: 31 december 1766 te Opdorp

e. Cornelia VAN RIET

Geboren: 3 februari 1768 te Opdorp

2. HIEL, Dorothea

Geboren te Opdorp op 9 juli 1739

Getuige(n): Gerardus Hiel en Maria Anna van Geijte

Overleden te Opdorp op 9 januari 1787 op 47-jarige leeftijd

Gehuwd voor de kerk te Opdorp op dinsdag 30 october 1770, op 31-jarige leeftijd

HEIREMAN(S) (Herman-Hermans) Joannes

Geboren te Sint Amands/Overleden te Buizegem

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:

a. Joanna Elisabeth HEREMANS 1 dochter geboren (elders 5 kinderen inOpdorp)

Geboren: 18 november 1771 te Opdorp

b. Philippus Jacobus HEREMANS

Geboren: 3 februari 1773 te Opdorp

c. Anna HEREMANS

Geboren: 21 juli 1775 te Opdorp

d. Maria HEREMANS

Geboren: 29 januari 1777 te Opdorp

e. Petrus Jan HEREMANS

Geboren: 9 juli 1780 te Opdorp

3. HIEL, Wilhelmus

Geboren op 8 januari 1743 te Opdorp

Getuige(n): Maria van Praet en Guillielmus Verdickt

4. HIEL, Franciscus Bernardus (Benedictus)

Geboren op 20 december 1745 te Opdorp

Getuige(n): Andreas Boeykens en Maria Lemmens

5. HIEL, Petrus

Geboren op 22 februari 1748

Getuige(n): Anna Meskens en Petrus van Dooren

Vroeg gestorven

6. HIEL, Theresia (Maria Theresia)

Geboren op 18 april 1752 te Opdorp

Getuige(n): Anna Maria Geerts en Judocus Vinck

7. HIEL, Francisca (Joanna Francisca) (alfons.stevens@pandora.be)

Geboren op 18 april 1752 te Opdorp

Getuige(n): Barbara Arts en Franciscus van Geijte

Huwde: 8 januari 1781 voor de kerk te Sint Amands

Petrus (Joannes) GILLIS

Geboren: woensdag 23 oktober 1754 te Baasrode

Overleden: vrijdag 5 september 1800 te Sint Aamnds, op 45-jarige leeftijd (verdronken in de Schelde)

Petrus Gillis was timmerman. Knecht was Jan Baptist Vranckaert. Het gezin woonde sinds 1787 te Sint Amands in de Kuytelgemstraat.

Uit dit huwelijk te Baasrode (elders Sint Amands):

a. Bernardus GILLIS

Geboren: 20 maart 1789

Getuigen: Bernardus Gillis en Joanna van Dorslaer (beide uit Baasrode)

b. Josephus GILLIS

Geboren: zaterdag 31 december 1791

Getuigen: Tobias Geerts en Joanna de Wit

c. Isabella GILLIS

Geboren: 21 juni 1794

Getuigen: Adrianus van Ingelhem en Elisabeth Polfliet

d. Maria Joanna GILLIS

Geboren: vrijdag 28 april 1797

Getuigen: Joannes De Hondt en Maria Joanna Pauwels

8. HIEL, Petrus

Geboren op 25 februari 1755

Getuigen: Petrus van de Woesteijne en Joanna Maria Hiel

AIVB. Afstammelingen van Joannes Baptist HIEL en Joanna Maria (ook: Maria Theresia) De Decker

HIEL, Joannes Baptist
Geboren op zaterdag 29 Oktober 1712 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Goeman en Jacoba peelman).
Overleden: 5 september 1781 te Puurs (geen ouders of leeftijd vermeld)

Huwde: 3 juli 1742 te Puurs

Joanna Maria (ook: Maria Theresia) DE DECKER

Geboren: 26 februari 1721 te Puurs

Overleden: 11 september 1781 te Puurs

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:

1. HIEL, Joanna Maria

Geboren: 30 november 1744 te Puurs

Huwde: 8 januari 1782 te Puurs

Joannes Bernardus DE VISSCHER

Geboren: ca 1740 te Sint Amands

Uit dit huwelijk:

a. Anna Catharina DE VISSCHER

Geboren/gedoopt: 1 januari 1785 te Puurs/Oppuers

Getuigen: Franciscus de Visscher (Puers) en Anna Catharina Hiel (Puers)

b. Maria Theresia DE VISSCHER

Geboren: 14 februari 1787 te Puurs/Oppuers

Gedoopt: 15 februari 1787 te Puurs

Getuigen: Joannes Franciscus Magnus (Sint Amands) en Joanna Theresia Hiel (Puers)

2. HIEL, Anna Catharina

Geboren/gedoopt: 11 november 1746 te Puurs

Huwde: 3 mei 1780 voor de kerk te Puurs

David WILLAERT

Afkomstig uit Oppuurs

Uit dit huwelijk:

a. N.N. WILLAERT

Geboren: voor 17 februaroi 1781

Overleden: op 17 februari 1781 te Bornem

Begraven: op 18 februari 1781

b. Joannes WILLAERT

Geboren: op 25 januari 1782 te Bornem

Doopgetuigen: Joannes d’Hondt en Joanna Maria Hiel (ex Oppuurs)

c. Cornelius WILLAERT

Geboren: op 1 april 1784 te Bornem

Gedoopt: op 2 april 1784

Doopgetuigen: Cornelius Willaert en Joanna Francisca Hiel (ex Baasrode)

d. Egidius WILLAERT

Geboren: op 31 mei 1788 te Bornem

Doopgetuigen: Egidius Polfliet en Maria Anna Daelmans (ex Puurs)

3. HIEL, Petrus Joannes (volgt AVA)

Geboren/gedoopt: 16 december 1749 te Puurs

Dagloner

Huwde: 10 februari 1784 te Puurs

Magdalena WILLAERT (ook: Angelina Willaert, Magdalena Wullaerts

Geboren: 17 oktober 1761 te Puurs

Uit dit huwelijk 7 kinderen

4. HIEL, Philippus Adrianus (volgt AVB)

Geboren/gedoopt: 14 augustus 1757

Huwde: 6 april 1785 te Puurs

Maria Anna DAELEMANS

Geboren: ca 1763 te Puurs

Overleden: ca 1837

Uit dit huwelijk 3 kinderen

5. HIEL, Maria Theresia

Geboren/gedoopt: 6 februari 1763 te Puurs

Overleden: 3 februari 1835 te Opdorp

Huwde: 4 oktober 1785 te Bornem voor de kerk (ondertrouw: 17 september 1785)

Getuigen: Philippus Adrianus Hiel en David Willaert

Adrianus VAN INGELHEM

Gedoopt: 15 oktober 1756 te Buggenhout

Overleden: 9 januari 1833 te Opdorp

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren:

a. Franciscus VAN INGELHEM

Geboren: 17 februari 1786 te Opdorp

b. Joanna Catharina VAN INGELHEM

Geboren: 12 september 1787 te Opdorp

c. Jacoba VAN INGELHEM

Geboren: 6 oktober 1788 te Opdorp

d. Philippus VAN INGELHEM

Geboren: 8 juli 1790 te Opdorp

e. Laurentius VAN INGELHEM

Geboren: 31 januari 1793 te Opdorp

f. Seraphina VAN INGELHEM

Geboren: 8 juli 1794 te Opdorp

g. Maria VAN INGELHEM

Geboren: 16 mei 1796 te Opdorp

h. Jan Francisca VAN INGELHEM

Geboren: 12 juni 1799 te Opdorp

AVE1. Afstammelingen van Petrus Joannes HIEL en Magdalena WILLAERT

HIEL, Petrus Joannes

Geboren/gedoopt: 16 december 1749 te Puurs

Dagloner

Huwde: 10 februari 1784 te Puurs

Magdalena WILLAERT (ook: Angelina Willaert, Magdalena Wullaerts)

Geboren: 17 oktober 1761 te Puurs

Uit dit huwelijk 7 kinderen

1. HIEL, Joanna Maria

Geboren/gedoopt: 3 juli 1784 te Puurs/Oppuers

Getuigen: Franciscus Willaerts (Puers) en Joanna Maria Hiel (Puers)

2. HIEL, Philippus Adrianus

Geboren/gedoopt: 23 januari 1786 te Puurs/Oppuers

Getuigen: Philippus Adrianus Hiel (Puers) en Catharina Van Thienen (Puers)

3. HIEL, Maria Elisabeth

Geboren/gedoopt: 30 oktober 1787 te Puurs/Oppuers

Getuigen: Joannes Willaerts (Puers) en Elisabeth Borms (Bornhem)

4. HIEL, Maria Theresia

Geboren: 17 januari 1789 te Puurs/Oppuers

Gedoopt: 18 januari 1789 te Puurs

Getuigen: Adrianus Van Ingelhem (Opdorp) en Maria Theresia Willaerts (Puers)

5. HIEL, Joannes

Geboren/gedoop: 2 november 1791 te Puurs/Oppuers

Getuigen: Joannes de Visscher en Anna Maria Wullaerts

6. HIEL, Anna Cornelia

Geboren/gedoopt: 21 februari 1794 te Puurs/Oppuers

Getuigen: Cornelius Willaerts (Puers) en Anna Catharina Hiel (Bornhem)

Overleden/begraven: 10 maart 1794

7. HIEL, Barbara

Geboren/gedoopt: maandag 9 maart 1795 te Puurs/Oppuers

Getuigen: Joannes Willaert en Maria Theresia Hiel

Spinster

Huwde: 5 mei 1830

Joannes Franciscus VAN SCHOOR (onwettig kind)

Zoon van Jospehus VAN SCHOOR en Isabella Catharina LEON

Gewettigd op 17 februari 1816 door huwelijk ouders

Geboren: 15 april 1801 te Sint Amands

Getuigen: Franciscus Lejon en Maria Van Schoor

Johannes Franciscus VAN SCHOOR was eerder gehuwd op 28 januari 1829 te Sint Amands (aktener. 2) met Theresia VAN SCHOOR (dienstmeid), geboren op maandag 28 maart 1796 te Malderen, dochter van Andreas VAN SCHOOR en Petronella DA(E)LEMANS, overleden te Sint Amands op zaterdag 26 september 1829, op 33 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:

a. Petrus Joannes VAN SCHOOR

Geboren: maandag 17 oktober 1831 te Sint Amands

Overleden: vrijdag 28 oktober 1831 te Sint Amands

b. Anna Catharina VAN SCHOOR

Geboren: donderdag 25 oktober 1832 te Sint Amands

c. Henricus VAN SCHOOR

Geboren: maandag 26 oktober 1835 te Sint Amands

d. Joannes Jacobus VAN SCHOOR

Geboren: vrijdag 23 november 1838

AVE2. Afstammelingen van Philippus Adrianus HIEL en Maria Anna DALEMANS

HIEL, Philippus Adrianus

Geboren/gedoopt: 14 augustus 1757 te Puurs

Huwde: 6 april 1785 te Puurs

Maria Anna DAELEMANS

Geboren: ca 1763 te Puurs

Overleden: ca 1837

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. HIEL, Joanna Catharina

Geboren/gedoopt: 29 april 1786 te Puurs

Getuigen: Petrus Joannes Hiel (Puers) en Catharina Daelemans (Puers)

Overleden: ca 1813

Huwde: Egidius ROTTIERS

Geboren: ca 1775 te Puurs

Wever

Uit dit huwelijk drie kinderen:

a. Maria Anna ROTTIERS

Geboren: vrijdag 26 augustus 1814 te Sint Amands

b. Francisca ROTTIERS

Geboren: maandag 19 februari 1816 te Sint Amands

c. Petrus Joannes ROTTIERS

Geboren: zaterdag 3 februari 1821 te Sint Amands

2. HIEL, Joannes

Geboren/gedoopt: 17 februari 1788

Getuigen: Joannes Bernardus de Visscher (Puers) en Catharina Daelemans (Puers)

3. HIEL, Petronilla

Geboren: 9 november 1790

Gedoopt: 10 november 1790

Getuigen: Petrus Daelmans en Anna Catharina Hiel

AIIIB. Afstammelingen van Adrianus Hiel en Anna Zegers

Adriaan, zoon van Adrianus Hiel en Cathelijne Meert, was landbouwer. Hij bezat een boerderij in De Keeten. In het jaar 1679 trouwde hij met Anna Zegers, een boerendochter eveneens afkomstig uit Sint Amands. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren.

Adriaan vroeg en bekwam op 16 maart 1728 erkenning van zijn meisenierschap. Dus na het overlijden van zijn echtgenote. Vermoedelijk gebeurde dit met het oog op de vrijstelling van de dode hand, wat naar het schijnt het voornaamste voorrecht van de meiseniers was. Getuigen waren Amant Willocx, zijn oom en Adriaen Hiel (ook Adrianus de Hielt) zijn vader.

Na het overlijden van Adriaan op 16 augustus 1734, werden diens goederen, zijnde een huis met erf, stallen, schuur en ‘hovenhuis’ (bakhuis), groot 152 roeden gelegen in De Keeten te Sint Amands, een zaailand gelegen op de Stormendijk aldaar groot 116 roeden, en een half bunder land, genoemd de Heuvelkens, binnen de Baronnie van Oppuurs, openbaar verkocht. DE voogden van de weeskinderen, kindskinderen van Adriaan, hadden daarvoor de burgemeester en schepenen van de prochie en vrijhede van Sint Amands om toelating verzocht, om aldus uit de onverdeeldheid te geraken en de schulden van de nalatenschap te betalen. De opbrengst werd verdeeld over zes staken: de twee eesrtgeboren zonen waren reeds overleden, zonder afstamming

Hiel Adrianus

Geboren te Sint Amands op woensdag8 maart 1651

Gedoopt te Sint Amands

Getuigen: Adrianus Meert en Suzanne Renkens (w.s. uit Londerzeel)
Overleden op dinsdag 17 Augustus 1734 te Sint Amands.

(Eldersoverleden op woensdag 27 maart 1743 te Sint Amands, 64 jaar)

Gehuwd voor de kerk op woensdag 14 Juni 1679 te Sint Amands.
(getuige(n): Egidius HIEL (broer van Adrianus) en franciscus Zegers).
ZEGERS (segers, seghers in 1710), Anna, 22 jaar oud
Ouders van Anna waren: ZEGERS (Segers), Franciscus en BOEYKENS (Boeijkens), Maria

Geboren op zondag 15 April 1657 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): martinus van Laken en Anna Boeykens).
Overleden op vrijdag 13 Februari 1728 te Sint Amands op 70-jarige leeftijd (bron: 70 jaar).

Uit dit huwelijk werden 17 kinderen geboren:

1. HIEL, Franciscus
Geboren op donderdag 4 December 1681 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): franciscus Zegers (= vader van Anna) en Aldegundis van hove (tante, gehuwd met Cornelis HIEL)).

Overleden: voor 1734 (zonder afstamming)

2. HIEL, Cornelius
Geboren op woensdag 27 Oktober 1683 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Cornelius hiel (oom, broer van Adrianus) en Jacoba peleman).
Overleden op donderdag 13 Januari 1684 te Sint Amands, 78 dagen oud.

3. HIEL, Gerardus (Volgt AIVA)

Geboren op zondag 14 Januari 1685 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): gerardus Seghers (broer van Anna) en Joanna buykens (w.s. boeykens)).
Overleden op woensdag 24 Juni 1767 te Sint Amands op 82-jarige leeftijd (bron: man in 3e huwelijk).

Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op woensdag 3 September 1710 te Sint Amands.
(getuige(n): adrianus hiel (vader) en joannes moons).
Echtgenote is STROOPER (de strooper), Petronella, 27 jaar oud.
Dochter van STROOPER (de strooper-Stroopers), Laurentius en VAN (DEN) BOSCH, Anna
Geboren op zondag 14 Februari 1683 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus de Strooper en Anna van praet).
Overleden op donderdag 2 Juli 1722 te Sint Amands op 39-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op woensdag 4 November 1722 te Sint Amands.
(getuige(n): Adrianus Hiel,vader,en Michael Hiel,broer).
Echtgenote is VAN NIMMEN, Joanna Maria
(ex Puurs bij x).
Geboren circa 1684.
Overleden op zaterdag 16 Maart 1743 te Sint Amands (volgens de pastoor 59 jaar).

Uit dit huwelijk 1 kind.

Gehuwd voor de kerk (3) op 58-jarige leeftijd op woensdag 7 Augustus 1743 te Sint Amands.
(getuige(n): Jacobus meert en Georgius van hoesen).
Echtgenote is VAN STICHEL, Maria

(ex St-Gillis-Dendermonde bij x).
Geboren circa 1708.
Overleden op maandag 17 Maart 1788 te Sint Amands, op 80-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk drie kinderen.

4. HIEL, Elisabeth
Geboren op zondag 3 Augustus 1687 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius hiel (oom, broer van vader Adrianus) en Elisabeth buykens (w.s. boeykens)).
Overleden op donderdag 24 November 1729 te Sint Amands op 42-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op woensdag 12 Februari 1716 te Sint Amands.
(getuige(n): Adrianus Hiel,vader,en Michael Hiel,broer).
Echtgenoot is JACOBS, Joannes, 27 jaar oud
Zoon van JACOBS, Adrianus en HAUMANS (Hymans-Hauwmans), Anna

Geboren op dinsdag 27 April 1688 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Jacobs en elisabeth maes).

Overleden na 1729.

Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren:

a. JACOBS, Anna
Geboren op vrijdag 25 December 1716 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus Hiel (grootvader, vader van Elisabeth) en Anna Heijmans).
Overleden op zaterdag 26 December 1716 te Sint Amands, 1 dag oud

b. JACOBS, Anna
Geboren op zondag 6 Maart 1718 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Lenaerts en Anna Segers (grootmoeder, moeder van Elisabeth)).

c. JACOBS, Catharina
Geboren op zaterdag 7 September 1720 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Michael Hiel en Anna Hiel).

d. JACOBS, Gerardus
Geboren op maandag 31 Mei 1723 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Gerardus Hiel (oom, broer van Elisabeth) en Anna Heymans).
Overleden op woensdag 12 April 1724 te Sint Amands, 317 dagen oud.

e. JACOBS, Joanna
Geboren op woensdag 7 Februari 1725 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Henricus de Mayer en Joanna van Nimmen (tante, gehuwd met Gerardus HIEL)).

f. JACOBS, Joanna Maria
Geboren op dinsdag 31 Augustus 1728 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus Hiel (oom, broer van Elisabeth) en Joanna jacobs).
Overleden op vrijdag 10 September 1728 te Sint Amands, 10 dagen oud.

5. HIEL, Michael (Volgt AIVB)

Geboren op zaterdag 10 December 1689 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): michael hiel en Maria hiel).
Overleden op maandag 12 Juni 1730 te Sint Amands op 40-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op donderdag 19 April 1725 te Sint Amands.
(getuige(n): petrus Hiel,broer,en petrus segers (= broer van Anna Seghers)).
Echtgenote is VAN GHEYT (van gheet), Maria
Dochter van VAN GHEYT, Joannes

Geboren circa 1691. (ex Puurs bij x).

(zij hertrouwde ib. 24 februari 1732 Norbertus Peleman, zn. Van Daniel Pelemans, getuigen: Cornelius Pelemans, broer en Joannes Hiel)
Overleden op zaterdag 16 September 1741 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren

6. HIEL, Joannes (Volgt AIVC).
Geboren op vrijdag 7 november 1692 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): franciscus Zegers (= vader van Anna seghers) en Maria Vergauwen).
Overleden op maandag 3 Augustus 1772 te Sint Amands op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op zaterdag 22 februari 1721 voor de kerk te Sint Amands

(Getuige(n): Jacobus de Geeter en daniel van hoesen)

DE GEETER, Joanna Catharina

Dochter van Joannes de GEETER en Maria Anna VAN KERCKHOVE

Geboren op maandag 28 maart 1695 te Sint Amands

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes de Bouck en Catharina van Rune)

Overleden op dinsdag 22 januari 1722 te Sint Amands op 26-jarige leeftijd (w.s. in het kinderbed)

Uit dit huwelijk werd een dochter geboren.

Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op woensdag 22 April 1722 te Sint Amands.
(getuige(n): Michael en petrus Hiel,broers).
Echtgenote is VAN GEET (Van Gheyt, van Geete), Joanna
(ex Puurs bij x).
Overleden op dinsdag 31 Januari 1769 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren

7. HIEL, Anna
Geboren op woensdag 30 November 1695 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus Zegers (= broer van Anna Seghers) en Anna hiel (tante, broer van vader Adrianus)).

Gehuwd voor de kerk op 36 jarige leeftijd op woensdag 13 februari 1732 te Sint Amands

Getuigen: Adrianus Verheijen, broer van de bruidegom (2) en Gerardus Hiel, broer

Petrus VERMEEREN

(ex Puurs bij x)

8. HIEL, Petrus

Geboren op vrijdag 19 December 1698 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes hiel(oom, broer van vader Adrianus) en (geen meter vermeld)).

Overleden vroeg

AIVA. Afstammelingen van Gerardus Hiel en (1) Petronella de Strooper (2) Joanna van Nimmen en (3) Maria van Stichel

Geeraard, derde zoon van Adriaan Hiel, was eveneens landbouwer. Dit blijkt uit de staat van goed ten sterfhuize van zijn tweede echtgenote, Joanna van Nimmen. Geeraard bezat een hofstede en landbouwgronden te Sint Amands. Onder meer zaailand gelegen op het Seeghbroek (Het Segbroeck), alsmede een stukje land van 40 roeden, zijnde cijnsgrond waarop hij een huis, schuur en stallingen had gebouwd.

In het archief van Sint Amands bevindt zich een lijst van “pastoreele tienden van 30 juni 1711”. De parochie was onderverdeeld in wijken, en deze werden verpacht: de pachters moesten in hun wijk de tienden heffen. Daaronder ook de broers Geeraard en Machiel Hiuel. De contributiën en buitengewone lasten, werden omgesteldop deze lijsten .

Cruysveld, Thomas Boogaert 36g opp. 14 bunder

Molenkouter, Geeraert Hiel 47g opp. 14 bunder 2d

Capellekouter, Jan Segers 50g opp. 19 bunder 1d

Helft van Papaart, Corn. Ceurveldt 36g opp. 11 bunder

Wederhelft, Armand Willocx 37g opp. 12 bunder 3d

Buitenveld, Gaston van Assche 52gopp. 19 bunder 3d

Kleine Heiwyk, Gillis Boeykens 60g opp. 18 bunder

Groote Heiwyk, P. de Boeck 93g opp. 31 bunder

Het Vronis, Hendrik Lauwers 20g opp. 7 bunder

Het Binnenwaerts, Gillis Goris 61gopp. 23 bunder

De Stormendijk, Jan de Kegel 35gopp. 10 bunder

De Hoogendijk, Hend. Lauwens 44g opp. 14 bunder

Heiwijk, Jan van Garen 53g opp. 13 bunder 3d

De Verrewijk, Geeraert de Smet 107g opp. 29 bunder 1d

De Hanewijk, Daneel segers19g opp. 8 bunder1d

Eerste deel van het Terweland

Machiel Hiel 25g opp. 13 bunder 2d

Ander deel van het Terweland

Philips Boeijkens 46g opp. 19 bunder 2d

De Hofweiden, Jan Heijvaert 31g opp. 11 bunder

De Meiren, Peeter De Smet 21g opp. 7 bunder 1d

Uit dit huwelijk werdslechts een kind geboren, Egidius genaamd. Voordien was Geeraard gehuwd geweest met Petronella de Strooper. Geeraard is in totaal driemaal gehuwd geweest. De derde maal, hij was toen bijna 60 jaar oud, met de uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde afkomstige Maria van Stichel, die hem drie kinderen schonk.

HIEL, Gerardus Geboren op zondag 14 Januari 1685 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): gerardus Seghers en Joanna buykens).
Overleden op woensdag 24 Juni 1767 te Sint Amands op 82-jarige leeftijd (bron: man in 3é huwelijk).

Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op woensdag 3 September 1710 te Sint Amands.
(getuige(n): adrianus hiel (vader)en joannes moons).
Echtgenote is STROOPER (de strooper), Petronella, 27 jaar oud.
Dochter van STROOPER (de strooper-Stroopers), Laurentius en VAN (DEN) BOSCH, Anna
Geboren op zondag 14 Februari 1683 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus de Strooper en Anna van praet).
Overleden op donderdag 2 Juli 1722 te Sint Amands op 39-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op woensdag 4 November 1722 te Sint Amands.
(getuige(n): Adrianus Hiel,vader,en Michael Hiel,broer).
Echtgenote is VAN NIMMEN, Joanna-Maria (van Himmen)
(ex Puurs bij x).
Geboren circa 1684.
Overleden op zaterdag 16 Maart 1743 te Sint Amands.

Gehuwd voor de kerk (3) op 58-jarige leeftijd op woensdag 7 Augustus 1743 te Sint Amands.
(getuige(n): Jacobus meert en Georgius van hoesen).
Echtgenote is VAN STICHEL(E), Maria
(ex St-Gillis-Dendermonde bij x).
Geboren 22 september 1708.
Overleden op maandag 17 Maart 1788 te Sint Amands, 80 jaar oud.

Het eerste huwelijk bleef kinderloos

Uit het tweede huwelijk werd 1 zoon geboren:

1. HIEL, Egidius (volgt AIVAI)
Geboren op maandag 15 September 1732 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius de Strooper en henrica craenaerts).
Overleden op woensdag 1 Februari 1786 te Sint Amands op 53-jarige leeftijd (bron: of 1 februari 1787?)

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op zaterdag 24 Juni 1769 te Sint Amands.
(getuige(n): Nearchus Andreas Meert en Michael Van Assche).
Echtgenote is DE BLEISER (de bleser-de blaiser), Elisabeth
Werkvrouw-spinster in 1816.
Dochter van DE BLEISER, Jacobus en DE KEERSMAEKER, Elisabeth
Geboren circa 1742 te Londerzele.

Overleden op maandag 25 September 1820 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren

Na het overlijden van Egidius HIEL trouwde Elisabeth DE BLEISER

Zaterdag 16 augustus 1788 in de kerk te Sint Aamnds

Getuigen: Franciscus de Bleser ex Londerzele en Michael van Assche, koster)

Franciscus HERMANS, 64 jaar oud

(weduwe van Anna Maria DE BUT)

Zoon van Joannes HERMANS en Maria VAN STAPPEN

Geboren: zondag 7 november 1723 te Sint Amands

Overleden: donderdag 7 juli 1796 te Sint Amands, 72 jarige leeftijd

Uit het derde huwelijk:

2. HIEL, Isabella Catharina.
Geboren op zondag 7 Maart 1745 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes hiel en Livina Moens).
Overleden op maandag 12 Januari 1750 te Sint Amands op 4-jarige leeftijd.

3. HIEL, Joannes Franciscus (Volgt AVAII)Geboren op vrijdag 23 Augustus 1748 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius van Stichel en Maria Seghers).
Overleden op dinsdag 4 Oktober 1803 te Sint Amands op 55-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk circa 1772.
Echtgenote is VAN LAER, Maria (Josepha)
Landbouwster.
Dochter van VAN LAER, Joannes en AERTS, Elisabeth
Geboren circa 1741 te Oppuurs.

Overleden op zaterdag 20 November 1824 te Sint Amands (aktenummer: 50).

(Volgens de pastoor 83 jaar)

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren

4. HIEL, Andreas
Geboren op dinsdag 9 November 1751 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): andreas van laer en Livina moens).
Overleden op dinsdag 9 December 1755 te Sint Amands op 4-jarige leeftijd.

AIVAI. Afstammelingen van Egidius (Gerardus Hiel) en Elisabeth de Bleiser

Gillis (gedoopt als Egidius) was landbouwer. Hij erfde van zijn ouders ¾ van een stuk zaailand, groot ongeveer 130 roeden, gelegen te Sint Amands op het Seeghbroeck. Daarnaast de helft van een stukje land van 40 roeden. Dat was cynsgrond, waarop zijn ouders een huis, schuur en stallingen hadden gebouwd; de andere delen kwamen toe aan zijn halfbroer, Jan Frans Hiel (zie AIVAII).

Volgens de overlijdensakte was Elisabeth de Bleiser dochter van Jacobus de Ble(i)ser en Elisabeth de Keersmae(c)ker. Uit de aanhef van de staat van goed gemaakt ten sterfhuis van Gillis Hiel, lezen we echter dat houderigge en besitterige gebleven is Elisabeth de Blaiser filia Hendrikx, gebortigh van Londerzele. In diezelfde staat van goed zijn overgenomen de houwelijksche voorwaerde tussen de verloofden, op 8 juni 1769 verleden voor notaris Petrus Alexander de Backer, residerende te Sint Amands; hierin is Elisabth eveneens vermeld als filia Hendrickx. Ook was Henricus de Bleser peter van het eerste kind Hiel. We mogen er dus van uitgaan dat haar vader Hendrik de Bleser en haar moeder Elisabeth Pieters, beide uit Londerzeel, waren.

Inmiddels gehuwd met Elisabeth, bleef Gillis dit huis bewonen tot bij zijn overlijden. Hij bouwde er wel een kamertje bij. Dit was wel nodig want hij had een groot gezin. Niet minder dan 10 kinderen werden uit dit huwelijk geboren, allen te Sint Amands. Vijf van zijn kinderen zijn Gillis in zijn dood vooraf gegaan.

Na zijn dood werd het stuk zaailand door diens weduwe verkocht “tot aflossinge vande rente daer op beseth ende blussinge vande schulden daer mede ten sterfhuyse belast is”. Elsiabeth hertrouwde op 16 augustus 1788 met Franciscus Hermans. Zij overleed op 25 september 1820 in de leeftijd van 78 jaar.

HIEL, Egidius

Geboren op maandag 15 September 1732 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius de Strooper en henrica craenaerts).
Overleden op woensdag 1 Februari 1786 te Sint Amands op 53-jarige leeftijd (bron: of 1-2-1787 ???).

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op zaterdag 24 Juni 1769 te Sint Amands.
(getuige(n): Nearchus Andreas Meert en Michael Van Assche).
Echtgenote is DE BLEISER (de bleser-de blaiser), Elisabeth
Werkvrouw-spinster in 1816.
Dochter van DE BLEISER, Jacobus en DE KEERSMAEKER, Elisabeth
Geboren 16 maart 1743 te Londerzeel.

Overleden op maandag 25 September 1820 te Sint Amands, 78 jaar oud.

Na het overlijden van Egidius in 1786 hertrouwde Elisabeth.

Gehuwd voor de kerk (2) op zaterdag 16 Augustus 1788 te Sint Amands.
(getuige(n): Franciscus de Bleser,ex Londerzele,en michael van assche,koster).
Echtgenoot is HERMANS, Franciscus 64 jaar oud.
Zoon van HERMANS, Joannes en VAN STAPPEN, Maria
Geboren op zondag 7 November 1723 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): franciscus Teerlinckx en Maria Brans).
Overleden op donderdag 7 Juli 1796 te Sint Amands op 72-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
1. HIEL, Henricus
Geboren op donderdag 12 April 1770, omstreeks 10 uur des morgens te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Henricus de Bleser en Henrica Cranaert).
Overldeen op vrijdag 10 januari 1783, jongeling, op 12 jarige leeftijd

2. HIEL, Maria Anna
Geboren op zaterdag 8 Juni 1771 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): joannes hiel en maria anna de bleiser).
Overleden op maandag 5 April 1773 te Sint Amands op 1-jarige leeftijd.

3. HIEL, Maria FranciscaSpinster.
Geboren op zondag 13 September 1772 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Franciscus de Bleser en maria van Stigel).
Overleden 28 maart 1856

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op vrijdag 12 Juni 1801 te Sint Amands.
Echtgenoot is MUYS, Petrus Joannes, 22 jaar oud.
Binnenschipper.
Zoon van MUYS, Joannes Antonius, (ex Temse (Weert) bij x), en MEERT (joanna jacoba), Anna Jacoba, (ex Sint Amands bij x).
Geboren op vrijdag 18 September 1778 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus muys en joanna francisca meert).
Overleden op zaterdag 4 Mei 1816 te Melle op 37-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:

a. MUYS, Joannes Franciscus
Geboren circa 1802.
Overleden op zaterdag 22 Januari 1803 te Sint Amands (bron: 3 maanden oud).

b. MUIJS, Francisca.
Naaister.
Geboren op maandag 24 Oktober 1803 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Amandus henricus Hiel en Anna jacoba meert).

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 21 December 1826 te Sint Amands (aktenummer: 28).
Echtgenoot is VERMEIREN, Joannes Josephus, 23 jaar oud.
Schippersmaat.
Zoon van VERMEIREN, Jacobus, dagloner, en OP DE WEERD (op de weerdt-op de wert-opdeweerdt), Joanna.

Geboren op dinsdag 8 Februari 1803 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Josephus Ceulemans en Elisabeth van Stappen).

Uit dit huwelijk 10 kinderen

c. MUYS, Cecilia
Spinster

Geboren op maandag 10 Februari 1806 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Franciscus Muys en Cecilia Hiel).

Gehuwd op 31 jarige leeftijd op dinsdag 12 september 1837 te Sint Amands

Echtgenoot is VERMEIR, Casemirus, 27 jaar oud

Werkman

Zoon van VERMEIR, Joannes Baptist en VAN DROOGENBROECK, Maria Theresia

Geboren op woensdag 4 juli 1810 te Buggenhout

Uit dit huwelijk 5 kinderen.

d. MUIJS, Cornelius
Schippersgast.
Geboren op donderdag 18 Augustus 1808 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Benedictus Hiel en Maria Anna De Bleser).

Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op woensdag 3 Juni 1835 te Sint Amands (aktenummer: 10).
Echtgenote is DE GEETER, Maria Elisabeth, 28 jaar oud.
Dochter van DE GETER, Joannes Baptist, werkman-champetter in 1815, en BUIJS (buysse-brijs in 1818), Maria (Joanna), spinster.
Geboren op maandag 24 November 1806 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Franciscus Janssens en Maria Elisabeth Van Stappen).

Overleden: zondag 21 april 1844 te Sint Jans Molenbeek, op 37 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk twee kinderen.

Gehuwd (2) op zaterdag 5 april 1845 te Sint Amands, op 36 jarige leeftijd

Maria Josepha MERTENS

Herbergierster

Dochter van Petrus Franciscus MERTENS en Maria Anna DE JONGE

Geboren: zaterdag 9 januari 1808 te Sint Amands

Anna Catharina de Geeter, zus van Maria Elisabeth, huwde Joannes Baptist Parijs. De uit dit huwelijk geboren dochter Henrica De Geeter (=Parijs), (onwettig kind, borduurster en gewettigd op naam Parijs door het huwelijk van de ouders te Sint Amands op 30 mei 1835), huwde Josephus de Leeuw, zoon van Cornelius de Leeuw en Cecilia Hiel, dochter van Egidius Hiel en Elisabeth de Bleser (zie verder 10)

e. MUYS, Josephus Schipper
Schipper

Geboren op zaterdag 18 September 1813 te Sint Amands (aktenummer: 67).

(In de huwelijksakte zegt men dat hij geboren is op 20 september 1813).

Gehuwd op 24 jarige leeftijd op donderdag 30 november 1837 te Sint Amands

Echtgenote is NULANT, Joanna Catharina 31 jaar oud

Spinster

Dochter van NUELANT (Nuland, in 1803), Joannes Franciscus, (schippersgast bij +) en WILLOCKS (willox), Barbara Francisca, spinster

Geboren op dinsdag 24 juni 1806 te Mariekerke

Barbara Francisca Willocks was dochter van Petrus Willockx en Catharina van Assche en kleindochter van Amandus Willoccx gehuwd met Maria de Bruijn. Deze Amandus was zoon van Egidius Willockx, gehuwd met Anna Hiel, dochter van Adrianus Hiel en Catharina Meert.

4. HIEL, Amandus Henricus (Volgt AVAIA)

Werkman

Geboren op zondag 19 Juni 1774 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): henricus de bleser en anna hiel).

Overleden op woensdag 13 maart 1844 te Sint Amands, 69 jaar oud

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op maandag 9 Augustus 1802te Sint Amands.
Echtgenote is DE LANTSHEER (de landsheer), Maria Elisabeth
Spinster (ex Baasrode).
Dochter van Joannes Franciscus DE LANTSHEER en Catharina WILLEMS

Geboren op 8 september 1774 te Baasrode.
Getuigen: Joannes Franciscus van Hoeck en Elisabeth van Couter

Overleden op zondag 6 Mei 1810 te Sint Amands, op 36 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Zie voorts Sophia Jacoba Hiel, dochter van Joannes Franciscus Hiel en Maria Josepha van Laer, huwde Joannes Baptist de Lantsheer. Hij was broer van Maria Elisabeth de Lantsheer.

5.HIEL, Benedictus (Volgt AVAIB)Geboren op maandag 11 December 1775 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): joannes Franciscus hiel en Susanna maria de Bleser).
Overleden op zondag 4 augustus 1844 te Sint Amands, 69 jaar oud

Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op maandag 13 April 1801 te Sint Amands.
Echtgenote is VAN DEN HOUTEN (van houten in 1803), Maria Cecilia, 26 jaar oud.
Dochter van VAN (DEN) HOUTE (Van Den Hautem-Van Den Houtem-Van Hauten-van Houte), Joannes Baptist en WILLEMS, Isabella
Geboren op zaterdag 18 Juni 1774 te Sint Amands. Dagloonster.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Gerardus van den houtem en Maria Cecilia Aelbregt).
Overleden op zaterdag 19 Maart 1814 te Sint Amands op 39-jarige leeftijd (bron: kinderbed)

Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op vrijdag 30 Augustus 1816 te Sint Amands (aktenummer: 22).
Echtgenote is VAN EVERCOREN, Maria, 32 jaar oud.
Dochter van VAN EVERCOOREN, Amandus en THURENHOUDT (maria josina-judoca Turenhout-Turnhout-Thurnhout), Maria, werkvrouw-spinster in 1824.
Geboren op maandag 14 Juni 1784 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): judocus van Evercoren ex Opdorp,en joanna maria turenhout ex Wiese).

Uit het eerste huwelijk werden 8 kinderen en uit het tweede huwelijk 6 kinderen geboren.

Amandus van Evercoren was zoon van Judocus van Evercoren en Maria Hiel. Deze Maria was dochter van Adrianus Hiel en Elisabeth Seghers.

6. HIEL, Joanna Petronella
Geboren op dinsdag 30 September 1777 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius van gheyt en petronella heymans).
Overleden op zondag 19 Januari 1783 te Sint Amands op 5-jarige leeftijd.

7. HIEL, Egidius Josephus (AVAIC)Wever.
Geboren op zaterdag 27 Februari 1779 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius josephus van nimmen ex Puurs,en maria van laer,ex Puurs,wonen in Sint Amands).
Overleden te Mariekerke op 6 augustus 1839 op 60-jarige leeftijd

Gehuwd op 42-jarige leeftijd op zaterdag 23 Juni 1821 te Sint Amands (aktenummer: 14).
Echtgenote is CLEEMPUT, Anna, 26 jaar oud.
Spinster.
Dochter van CLEEMPUT, Jacobus, (ex Bornem in 1802), en BUIJS (Buijse-buys-Buyens), (Anna) Catharina, spinster (ex Buggenhout bij x,ex Bornem in 1803).
Geboren op zondag 14 December 1794 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Cornelius Huyck en Catharina Francois).

Overleden op 29 juli 1864

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren.

Jacobus Cleemput was zoonvan Gerardus Cleemput en Maria Anna Peleman. De Maria Anna was geboren uit Cornelius Pelemans en Anna Hiel, dochter van Egidius Hiel en Catharina van Geet.

8. HIEL, Maria Adriana

Geboren op vrijdag 15 September 1780 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus van nimmen en Anna Maria de budt,beiden uit Sint Amands) (bron: Anna Maria de budt kan niet schrijven).
Overleden op maandag 18 September 1780 te Sint Amands, 3 dagen oud (bron: dochter van Egidius).

9. HIEL, Anna Catharina(zie Willaert)
Geboren op maandag 23 September 1782 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Willaert ex Bornem,en Catharina van hoesen ex Hingene).
Overleden op vrijdag 25 Februari 1785 te Sint Amands op 2-jarige leeftijd.

10. HIEL, Cecilia (zie Muijs)
Spinster.
Geboren op zondag 13 Juni 1784 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): henricus de mul ex Sint Amands,en isabella francisca van laer ex Puurs).
Overleden op dinsdag 22 Maart 1842 te Sint Amands op 57-jarige leeftijd.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op vrijdag 26 Juli 1816 te Sint Amands (aktenummer: 14).
Echtgenoot is DE LEEUW, Cornelius, 29 jaar oud.
Werkman.
Zoon van DE LEE (de leeuw), Petrus Jacobus, dagloner, en DE LAET, Anna Maria, spinster (ex Bornem bij x).
Geboren op dinsdag 10 Juli 1787 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Cornelius de Laet ex Bornem,en petronella asbroeck ex Sint Amands).
Overleden op zaterdag 22 April 1826 te Sint Amands op 38-jarige leeftijd (aktenummer: 25).

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren

a. DE LEEUW, Elisabeth Virginia (onwettig kind)
(gewettigd op 26-7-1816).
Geboren op zaterdag 20 April 1816 te Sint Amands (bron: gewettigd op 26-7-1816 door huwelijk ouders, aktenummer: 32).
Overleden op woensdag 19 Februari 1817 te Sint Amands, 305 dagen oud.

b. DE LEEUW, Francisca
Geboren op vrijdag 16 Mei 1817 te Sint Amands (aktenummer: 32).
Overleden op zondag 19 September 1819 te Sint Amands op 2-jarige leeftijd.

c. DE LEEUW, Joanna Maria
Geboren op vrijdag 12 Februari 1819 te Sint Amands (aktenummer: 19).
Overleden op zaterdag 27 Februari 1819 te Sint Amands, 15 dagen oud.

d. DE LEEUW, Maximilianus
(woont in Kalfort op 14-4-1858).
Geboren op donderdag 11 Oktober 1821 te Sint Amands (aktenummer: 65).

e. DE LEEUW, Josephus (zie Muijs/de Bleiser)
Geboren op vrijdag 9 Mei 1823 te Sint Amands (aktenummer: 38).
Overleden op dinsdag 14 November 1899 te Sint Amands op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 26 Juli 1849 te Sint Amands.
Echtgenote is DE GEETER (=PARIJS), Henrica (onwettig kind), 24 jaar oud.
Borduurster (gewettigd op naam “Parijs” door het huwelijk van de ouders te Sint Amands op 30-5-1835).
Dochter N.N. en DE GEETER, Anna Catharina, spinster.
Geboren op donderdag 10 Maart 1825 te Sint Amands (aktenummer: 23).

Overleden op zaterdag 30 november 1889 te Sint Amands op 64-jarige leeftijd

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:

f. DE LEEUW, Ursula

Geboren op vrijdag 18 maart 1825 te Sint Amands (aktenummer: 27)

Overleden op maandag 29 december te Hotel-Dieu te Roubaix (Frankrijk op 65 jarige leeftijd)

Partner:

STRUIF, Joannes Baptist

Wever

Geboren: circa 1826

AVAIA. Afstammelingen van Amandus Henricus Hiel en Maria Elisabeth de Lantsheer

HIEL, Amandus HenricusWerkman

Geboren op zondag 19 Juni 1774 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): henricus de bleser en anna hiel).

Overleden op woensdag 13 maart 1844 te Sint Amands, 69 jaar oud

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op maandag 9 Augustus 1802te Sint Amands.
Echtgenote is DE LANTSHEER (de landsheer), Maria Elisabeth
Spinster (ex Baasrode).
Dochter van Joannes Francicus DE LANTSHEER en Catharina WILLEMS

Geboren op 8 september 1774 te Baasrode.
Getuigen: Joannes Franciscus van Hoeck en Elisabeth van Couter

Overleden op zondag 6 Mei 1810 te Sint Amands, op 36 jarige leeftijd

Zie voorts Sophia Jacoba Hiel, dochter van Joannes Franciscus Hiel en Maria Josepha van Laer, huwde Joannes Baptist de Lantsheer. Hij was broer van Maria Elisabeth de Lantsheer.

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren

1. HIEL, Joannes Franciscus (Volgt AVAIAI)

Wever (de naam wordt foutief weergegeven op de huwelijksakte : Petrus Franciscus,inplaats van Joannes Franciscus).
Geboren op maandag 25 Juli 1803 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Benedictus Hiel en Catharina Willems).

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 15 Juli 1829 te Sint Amands (aktenummer: 22).
Echtgenote is LEJON (leon bij x), Anna Catharina, 25 jaar oud.
Spinster.
Dochter van LEJON, Hubertus, wever-in 1822 is hij werkman, en VAN ASSCHE, Maria Elisabeth, (ex Londerzele).
Geboren op zondag 22 April 1804 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Emmanuel Lejon en Catharina Van den heuvel).

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren

2. HIEL, Joannes Antonius .
Geboren op woensdag 9 Januari 1805 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Franciscus De Landtsheer en Elisabeth de Bleser).
Overleden op maandag 1 April 1805 te Sint Amands, 82 dagen oud.

3. HIEL, Petrus Joannes
Geboren op vrijdag 5 September 1806 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Petrus Joannes De Landtsheer en Maria Francisca Hiel).
Overleden op woensdag 24 Oktober 1810 te Sint Amands op 4-jarige leeftijd (bron: 4 jaar,zoon van Amandus henricus en Maria Elisabeth De Lansheer).

4. HIEL, Naamloos kind van Amandus
Geboren op woensdag 29 Juni 1808 te Sint Amands.
Overleden op woensdag 29 Juni 1808 te Sint Amands (bron: thuis gedoopt).

5. HIEL, Joannes Antonius
Geboren op woensdag 31 Januari 1810 te Sint Amands (aktenummer: 5).
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes Franciscus De Lantsheer en Cecilia Hil).
Overleden op woensdag 5 September 1810 te Sint Amands, 217 dagen oud (aktenummer 74).

AVAIAI. Afstammelingen van Joannes Franciscus Hiel en Anna Catharina Lejon

HIEL, Joannes Franciscus
Wever (de naam wordt foutief weergegeven op de huwelijksakte : Petrus Franciscus,inplaats van Joannes Franciscus).
Geboren op maandag 25 Juli 1803 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Benedictus Hiel en Catharina Willems).

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 15 Juli 1829 te Sint Amands.
Echtgenote is LEJON (leon bij x), Anna Catharina, 25 jaar oud.
Spinster.
Dochter van LEJON, Hubertus, wever-in 1822 is hij werkman, en VAN ASSCHE, Maria Elisabeth (ex Londerzele).
Geboren op zondag 22 April 1804 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Emmanuel Lejon en Catharina Van den heuvel).

Uit dit huwelijk werden 8kinderen geboren

1. HIEL, Barbara
Geboren op zondag 23 Mei 1830 te Sint Amands (aktenummer: 43).
Overleden op woensdag 4 Januari 1832 te Sint Amands op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 1).

2. HIEL, Ludovicus (Nakijken)

Geboren op maandag 18 Juli 1831 te Sint Amands (aktenummer: 66).

3. HIEL, Anna Francisca

Geboren op zondag 2 februari 1834 te Sint Amands (bron: de vader wordt vermeld als Petrus Franciscus)

4. HIEL, Constantinus

Geboren op zondag 11 december 1836 te Sint Amands (bron: de vader wordt Petrus Franciscus genoemd: aktenummer 96)

Overleden: maandag 18 juni 1838 te Sint Amands, 18 maanden

5. HIEL, Maria Josephus

Geboren op zaterdag 13 januari 1838 te Sint Amands (bron: de vader wordt weergegeven alsPetrus Franciscus aktenummer 2)

6.HIEL, Philomena

Geboren op donderdag 3 september 1840 te Sint Amands op 07.30 uur (aktenummer: 65).

7 HIEL, Barbara

Geboren op zondag 30 april 1843 te Sint Amandsom 15 uur (aktenummer: 35)

8.HIEL, Cornelius

Geboren op zaterdag 15 juli 1846 te Sint Amands om 8 uur (aktenummer: 51).

AVAIB. Afstammelingen van Benedictus Hiel en Maria Cecilia van den Houten

Een officiele huwelijksakte van Benedictus Hiel en Maria Cecilia van den Houten is nergens te bekennen. Ook niet in de kantonhoofdplaats. Wel in de kerkregisters en dat is niet vreemd. Zoals verscheidene anderen in die tijd waren zij alleen voor de kerk getrouwd. Door de landelijke gemeenschap met inbegrip van de gemeenteoverheid, werden ze blijkbaar als wettig getrouwd beschouwd.

Uit het eerste huwelijk werden acht kinderen geboren, allen te Sint Amands. Niettegenstaande de vermelding in de geboorteakte van Amand, dat het kind geboren was `en legitime mariage’, is er nergens een officiele huwelijksakte van de ouders bekend. Ook niet in de kantonhoofdplaats. Een inschrijving werd wel gevonden in de kerkregisters. Zoals verscheidene anderen in die tijd, waren zij alleen voor de kerk egtrouwd. Door de landelijke gemeenschap, met inbegrip van de gemeentelijke overheid, werden ze blijkbaar als wettig getrouwd beschouwd.

Tien dagen na de geboorte van het jongste kind, dochter Theresia, overleed Maria Cecilia van den Houten. Twee jaar later in 1814 hertrouwde Benedictus met Maria van Evercooren. Een 32-jarige werkvrouw uit het dorp Sint Amands, met wie hij reeds een kind had, Peter Joannes.

Vanaf deze generatie is het in feite gedaan met de landbouw. Benedictus vinden we in de archieven eerst nog wel terug als wever-landbouwer, maar later ook als dagloner. Hij bezat te Sint Amands nog wel een huisje, in de wijk B no 165, groot 65 ca. Benedictus was volgens de Volkstelling 1796 te Sint Amands knecht bij Michiel Boeykens (60 jaar), landman in de Callebautstraat en zijn vrouw Anna Catharina van Dam. Meiden waren destijds: Catharina de Wit, 23 jaar en Theresia Bauwens, 17 jaar.Benedictus was wever-landbouwer in 1836.

HIEL, BenedictusWever-landbouwer in 1836 (in 1826 werkman).
Geboren op maandag 11 December 1775 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): joannes Franciscus hiel en Susanna maria de Bleser).
Overleden op 4 augustus 1844, wijk B nr. 165, te Sint Amands, 68 jaar oud

Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op maandag 13 April 1801 te Sint Amands.
Echtgenote is VAN DEN HOUTEN (van houten in 1803), Maria Cecilia, 26 jaar oud.
Dagloonster.
Dochter van VAN (DEN) HOUTE (Van Den Hautem-Van Den Houtem-Van Hauten-van Houte), Joannes Baptist en WILLEMS, Isabella
Geboren op zaterdag 18 Juni 1774 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Gerardus van den houtem en Maria Cecilia Aelbregt).
Overleden op zaterdag 19 Maart 1814 te Sint Amands op 39-jarige leeftijd (bron: kinderbed ?).

Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op vrijdag 30 Augustus 1816 te Sint Amands (aktenummer: 22).
Echtgenote is VAN EVERCOREN, Maria, 32 jaar oud.
Dochter van VAN EVERCOOREN, Amandus en THURENHOUDT (maria josina-judoca Turenhout-Turnhout-Thurnhout), Maria, werkvrouw-spinster in 1824.
Geboren op maandag 14 Juni 1784 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): judocus van Evercoren ex Opdorp,en joanna maria turenhout ex Wiese).

Overleden op 23 oktober 1874 te Sint Amands

Uit het eerste huwelijk werden 8 kinderen geboren:

Amandus van Evercooren was zoon van Judocus van Evercooren en Maria Hiel, dochter van Adrianus Hiel en Elisabeth Seghers.

1. HIEL, Joannes Baptist (Volgt AVAIBI)Dienstbode

Geboren op dinsdag 25 Mei 1802 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): joannes heijmans en Elisabeth de bleiser).

Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op donderdag 11 Februari 1836 te Sint Amands (aktenummer: 5).
Echtgenote is HEIJMANS, Francisca Lucia, 28 jaar oud.
Dienstmeid.
Dochter van HEIJMANS, Petrus Joannes en PAUWELS, Maria, spinster in Bornem (werkvrouwe in Mariekerke in 1838)

Geboren op zaterdag 20 Juni 1807 te Mariekerke.

Overleden op donderdag 11 januari 1838 te Opdorp op 30-jarige leeftijd.

Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op donderdag 18 Oktober 1838 te Opdorp.
Echtgenote is VAN ASSCHE, Coleta, 35 jaar oud. Arbeidster

Dochter van VAN ASSCHE, Joannes baptist en VERHAVERT, Maria Theresia

Geboren op zaterdag 8 Oktober 1803 te Opdorp.

Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren in Opdorp.

2. HIEL, Amandus (Volgt AVAIBII)
Dienstbode/fabriekswerker.
Geboren op maandag 22 Augustus 1803 te Sint Amands ‘en legitime mariage’.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Amandus Henricus Hiel en Isabella Willems).
Overleden te Dendermonde 19 juni 1850, 46 jarige leeftijd.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op woensdag 9 November 1836 te Sint Amands (aktenummer: 21).
Echtgenote is VAN DEN BOSSCHE, Joanna Catharina, 26 jaar oud.
Spinster/fabriekswerkster.
Dochter vanVAN DEN BOSSCHE, Antonius, dagloner-landbouwer, en DE BOCK, Isabella, dagloonster-spinster in 1836.

Geboren op woensdag 25 April 1810 te Sint Amands (aktenummer: 31).

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes De Boeck en Anna Catharina Josepha Van de Venne).

Overleden te dendermonde op 12 maart 1845, 34 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk

3. HIEL, Henricus (Volgt AVAIBIII)Geboren op vrijdag 29 November 1805 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Henricus Belon en Maria Francisca Hiel).

Overleden op 20 april 1864 te Dendermonde op 58-jarige leeftijd

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op woensdag 11 december 1833 te Sint Gillis Dendermonde.
Echtgenote is DE CLERCK, Isabella, 26 jaar oud.
Dochter van DE CLERCK, Emanuel en, VAN DER VREKEN, Maria Francisca.
Geboren op 16 maart 1807 te Sint Gillis Dendermonde (gehucht `Het Keur’).

Overleden op 9 juni 1893 te Sint Jans Molenbeek, 86 jaar oud.

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.

4. HIEL, Constantia

Dagloonster/spinster

Geboren op donderdag 22 Januari 1807 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius Josephus Hiel en Anna Catharina Van den Houten).

Overleden te Lippelo op zondag 21 oktober 1860, 53 jarige leeftijd

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 1 februari 1838 te Sint Amands
Echtgenote is KERREMANS, Joannes Baptista, 38 jaar oud,dagloner/dienstbode in Lippelo

Zoon van KERREMANS, Joannes Franciscus en MAES, Maria Theresia, spinster in Puurs

Geboren op vrijdag 30 augustus 1799 te Breendonk

Overleden te Lippelo op zaterdag 1 januari 1853, 53 jaar oud

5. HIEL, FranciscaDagloonwerkster

Geboren op zondag 11 September 1808 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Franciscus Rumoldus Verhulst en Cecilia Hiel).

Overleden te Londerzeel op zondag 28 februari 1841, op 32 jarige leeftijd

Gehuwd op woensdag 24 juni 1840 te Londerzeel, op 31-jarige leeftijd
Echtgenoot is BROOTHAERTS, Petrus Joannes, 36 jaar oud.
Werkman.
Geboren op 5 januari 1804 te Londerzeel

Overleden

6. HIEL, Philippus JudocusGeboren op zaterdag 7 April 1810 te Sint Amands (aktenummer: 27).
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Philippus Judocus Draps en Maria Elisabeth van den Houten). (Jongste zus van moeder Maria Cecilia van den Houten) .

Overleden op zondag 9 Juli 1826 te Sint Amands op 16-jarige leeftijd (aktenummer: 45).

Benedictus was getuige bij de geboorte van Gregorius Belon (1837), zoon van Maria Elisabeth van den Houten en Henricus Belon. Deze Gregorius huwde met Joanna Maria Maes, dochter van (Petrus) Joannes Maes en Anna Seghers, kleindochter van Adrianus Maes en Maria Elisabeth de Smet en achterkleindochter van Petrus de Smet en Maria Hiel.

7. HIEL, Natalia

Dienster, landbouwster en herbergiesrster

Geboren op woensdag 26 Februari 1812 te Sint Amands (aktenummer: 26).

Overleden op vrijdag 23 november 1860 te Moerzeke, 48 jaar oud

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op dinsdag 19 april 1843 te Moerzeke
Echtgenoot is De HONDT, Joannes Jacobus, 43 jaar oud

Landbouwer en herbergier.
Zoon van Joannes Baptist De HONDT en Catharina TROCH

Geboren op woensdag 21 november 1798 te Dendermonde

Wonende te Bootdijk in Moerzeke

Overleden op 17 november 1860 te Moerzeke, op bijna 62-jarige leeftijd

Joannes Jacobus was eerder gehuwd op 14 januari 1835 te Moerzeke met Joanna Coleta VERBEECK, landbouwster, geboren op 18 oktober 1803 te Moerzeke en aldaar overleden op 3 november 1842, dochter van Joannes Baptist VERBEECK en Anna Petronella CLAUS.

Uit het huwelijk van Joannes Jacobus D’HONDT en Natalia HIEL werden 7 kinderen geboren:

a. Carolus Ludovicus D’HONDT

Geboren:2 maart1844 te Moerzeke

b. X D’HONDT

Geboren: 6 februari 1845 te Moerzeke

Overleden: 6 februari 1845 te Moerzeke

c. Jospehus D’HONDT

Geboren: 1 april 1846 te Moerzeke

d. Amandus D’HONDT

Geboren: 16 januari 1848 te Moerzeke

Overleden: 11 maart 1849 te Moerzeke

e. Alphonsus D’HONDT

Geboren: 3 februari 1849 te Moerzeke

f. Theophilus D’HONDT

Geboren: 11 juli 1850 te Moerzeke
Overleden: 2 december 1859 te Moerzeke

g. Marie Christina D’HOND

Geboren: 5 juni 1852 te Moerzeke

Overleden: 30 juli 1854 te Moerzeke

8. HIEL, Theresia
Spinster.
Geboren op woensdag 9 Maart 1814 te Sint Amands (aktenummer: 20).
Overleden op vrijdag 4 Mei 1832 te Sint Amands op 18-jarige leeftijd (aktenummer: 38).

Toen heette ze Maria Theresia

Uit het tweede huwelijk van Benedictus HIEL met Maria VAN EVERCOREN:

Naast haar eigen kind

VAN EVERCOOREN, Francisca (onwettig kind)

Geboren op donderdag 27 Augustus 1812 te Sint Amands (aktenummer: 53).

Werd uit het tweede huwelijk nog 6 kinderen geboren:

Daarvan een zoon voor het huwelijk:

9. HIEL, Petrus Joannes (onwettig kind)
(gewettigd op 30 augustus 1816).
Geboren op dinsdag 16 Januari 1816 te Sint Amands (aktenummer: 4).

Overleden op zondag 5 mei 1839 te Sint Amands, 23 jaar oud (bron: ongehuwd, aktenummer 28)

Petrus Joannes was grenadier bij het 3e bataljon van het 12e regiment infanterie

10. HIEL, Guilielmus
Geboren op zaterdag 7 Februari 1818 te Sint Amands (aktenummer: 9).
Overleden op zaterdag 12 Mei 1821 te Sint Amands op 3-jarige leeftijd.

11. HIEL, Rosalia

Spinster/dienster

Geboren op zondag 27 Februari 1820 te Sint Amands (aktenummer: 17).

Overleden op 18 juni 1861 te Moerzeke, 41 jarige leeftijd

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op woensdag 5 mei 1852 te Moerzeke
Echtgenoot is HEERMAN, Bernardus, 33 jaar oud (ook Herman, Heirman).
Geboren op vrijdag 7 augustus 1818 te Moerzeke

Landbouwer en vlashandelaar, wonende te Bootdijk te Moerzeke

Overleden: 21 maart 1895 te Moerzeke

Zoon van Joannes Franciscus HERMAN en Maria Theresia TIELLEMAN

Bernardus HEERMAN hertrouwde (2) op 24 november 1869

VERHELST, maria Theresia, landbouwster

Geboren:4 augustus 1804 te Moerzeke

Overleden:7 juni 1886 te Moerzeke

Dochter van Petrus Joannes VERHELST en Maria Jacoba Carolina VAN DER VREKEN

(eerder gehuwd op 11 oktober 1848 te Moerzeke met Stephanus CLAUS, geboren op 22 mei 1810 te Moerzeke, verleden aldaar op 21 maart 1895, zoon van Petrus Engelbertus CLAUS en Anna Jacoba DE RUYSSCHER)

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:

a. Doodgeboren zoon

Geboren:14 juli 1853 te Moerzeke

b. Josephina HERMAN

Kantwerkster

Geboren:4 oktober 1854 te Moerzeke

Overleden: 20 februari 1933 te Moerzeke

Huwde: 3 mei 1878 te Moerzeke

Joannes Martinus CLAUS

Landarbeider, dienstbode en dagloner

Geboren: 6 april 1845 te Moerzeke

Overleden: 25 juni 1928 te Moerzeke

Zoon van Josephus Martinus CLAUS en Amelia Antoinette DE GRAEF

c. Nathalia HERMAN

Kantwerkster

Geboren:4 april 1856 te Moerzeke

Overleden: 10 december 1901 te Moerzeke

Huwde :12 november 1879 te Moerzeke

Petrus Josephus WILLAERT

Geboren:29 januari 1854 te Moerzeke

Overleden: 4 februari 1908 te Moerzeke

Zoon van Carolus Ludovicus WILLAERT en Florentina HEIRWEGH

d. Maria Henrica HERMAN

Geboren:8 juli 1857 te Moerzeke

Overleden:25 februari 1858 te Moerzeke

e.Maria Josepha HERMAN

Kantwerkster

Geboren:20 februari 1860 te Moerzeke

Overleden: 14 december 1945 te Moerzeke-Klooster

Huwde:10 augustus 1887 te Moerzeke

Henricus MIJS

Dagloner

Geboren:1 september 1855 te Moerzeke

Overleden: 4 mei 1917 te Moerzeke

Zoon van Franciscus MIJS en Fidelia DE COCK

f. Franciscus Jacobus HERMAN

Geboren:5 juni 1861 te Moerzeke

Overleden:14 augustus 1861 te Moerzeke

12. HIEL, Maria Josepha

Spinster

Geboren op zaterdag 12 Januari 1822 te Sint Amands (aktenummer: 3).

Overleden op zaterdag 6 januari 1850 te Sint Amands, 27 jarige leeftijd

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 2 juli 1845 te Sint Amands
Echtgenoot is DE SMEDT, Carolus Ludovicus, 33 jaar oud (onwettig kind).
Zoon van N.N. en Joanna Catharina DE SMEDT

Geboren op 24 november 1820 te Sint Amands, Zeeldraaier

Uit dit huwelijk:

Joanna Maria DE SMET

Geboren: zondag 9 november 1845 om 5 uur te Sint Amands

13. HIEL, Carolus Ludovicus
Geboren op zaterdag 17 Juli 1824 te Sint Amands (aktenummer: 47).
Overleden op zaterdag 7 Januari 1826 te Sint Amands op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 2).

14. HIEL, Maria Antonetta

Geboren op zondag 21 mei 1826 te Sint Amands (aktenummer:51)

Overleden op donderdag 21 augustus 1856 te Sint Amands, 30 jarige leeftijd

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 27 november 1850 te Sint Amands
Echtgenoot is DE VOS, Felix, 35 jaar oud (landbouwer)
Geboren op zondag 23 juli 1815 te Malderen

Overleden op vrijdag 23 oktober 1874 te Sint Amands op 59 jarige leeftijd.

Felix DE VOS hertrouwde op 22 april 1857

met ALENS, Francisca Josepha

AVAIBI. Afstammelingen van Joannes Baptist Hiel en Francisca Lucia Heijmans (Opdorp)

HIEL, Joannes Baptist
Dienstbode

Geboren op dinsdag 25 Mei 1802 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): joannes heijmans en Elisabeth de bleiser).

Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op donderdag 11 Februari 1836 te Sint Amands (aktenummer: 5).
Echtgenote is HEIJMANS, Francisca Lucia, 28 jaar oud.
Dienstmeid/spinster.
Dochter van HEIJMANS, Petrus Joannes en PAUWELS, Maria, spinster in Bornem.
Geboren op zaterdag 20 Juni 1807 te Mariekerke.

Overleden op donderdag 11 Januari 1838 te Opdorp op 30-jarige leeftijd.

Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op donderdag 18 Oktober 1838 te Opdorp.
Echtgenote is VAN ASSCHE, Coleta, 35 jaar oud.
Dochter van VAN ASSCHE, Joannes Baptist en VERHAVERT, Maria Theresia.

Geboren op zaterdag 8 Oktober 1803 te Opdorp. Arbeidster

Uit dit huwelijk werden twee kinderen te Opdorp geboren.

1. HIEL, Benedictus Franciscus

Geboren op 25 juli 1839 te Opdorp

2. HIEL, Ludovicus

Geboren op 8 september 1841 te Opdorp

AVAIBII. Afstammelingen van Amandus Hiel en Joanna Catharina van den Bossche

HIEL, Amandus

Geboren op maandag 22 Augustus 1803 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Amandus Henricus Hiel en Isabella Willems).
Overleden te Dendermonde op 19 juni 1850 op 46 jarige leeftijd.

Dienstbode/fabriekswerker.

Amandus vertrok naar Dendermonde.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op woensdag 9 November 1836 te Sint Amands (aktenummer: 21).
Echtgenote is VAN DEN BOSSCHE, Joanna Catharina, 26 jaar oud.
Spinster.
Dochter van VAN DEN BOSSCHE, Antonius, dagloner-landbouwer, en DE BOCK, Isabella,dagloonster-spinster in 1836.
Geboren op woensdag 25 April 1810 te Sint Amands (aktenummer: 31).

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes De Boeck en Anna Catharina Josepha Van de Venne).

Overleden te Dendermonde op 12 maart 1845, 34 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk

AVAIBIII. Afstammelingen van Henricus Hiel en Isabella de Clerck

Henricus, derde zoon van Benedictus Hiel en Maria Cecilia van den Houten, huwde op 11 december 1833 te Dendermonde met Isabella de Clerck. Bendictus was toen 28 jaar oud. Na hun huwelijk te Sint-Gillis-bij-Dendermonde, het geboortedorp van Isabella, vestigde het paar zich in deze gemeente. Het gezin Hiel-de Clerck woonde aan de Steenweg te Dendermonde-Machelen, dichtbij de Schelde in de buitenwijk “Het Keur”, als laatste huis van de gemeente op de grens van Baasrode/Vlassenbroek. Daar werd ook hun eerste kind geboren, de latere dichter Emanuel Hiel. Nadien is het gezin naar Dendermonde verhuisd waar ze een woning in “De Bijvang” betrokken. Daar werden de overige zeven kinderen geboren. Met uitzondering van de jongste dochter Rosalia Eilalia, overleden ze allen te Dendermonde.

Bij de geboorte van Emanuel stonden beide ouders nog vermeld als landbouwers. Vervolgens wordt vader Henricus in de volgende akten van de Burgelijke Stand achtereenvolgens vermeld als arbieder of dagloner (1836-1842), dienstknecht (1844-1846), dan weer arbeider (1848-1850. Hij was ook vrachtvoerder en herbergier in het huis De Klok te Dendermonde. Henricus werkte ook als hovenier bij Dr. H.J. van Duyse, broer van de bekende dichter Prudens van Duysae te Dendermonde. Bij zijn overlijden in 1864 stond hij vermeld als voerman.

Bij haar huwelijk was Isabella tapster, hoogstwaarschijnlijk in de herberg van haar ouders. Later moet zij de winkel hebben gehouden. Want voor het eerst in 1838 wordt de vermelding `boutiquiere’ gevonden. Moeder Isabella, genoemd Belleken, hield er in de Brusselse straat te Dendermonde een winkletje op na. Voor het laatst in april 1882, in de overlijdensakte van haar dochter Constantia. Enkele maanden later, bij het huwelijk van haar zoon Petrus Odilo, luidt het evenwel `zonder beroep’. Daarna moet ze zijn uitgeweken naar het Brusselse, waar Isabella de Clerck op 9 juni 1893 op 86-jarige leeftijd overleed te Sint Jans Molenbeek. (Er bestaat een foto van Isabella de Clerck).

HIEL, Henricus Geboren op vrijdag 29 November 1805 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Henricus Belon en Maria Francisca Hiel).

Overleden op 20 april 1864 te Dendermonde op 58-jarige leeftijd

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 11 december 1833 te Sint Gillis-Dendermonde.
Echtgenote is DE CLERCK, Isabella, 26 jaar oud.
Dochter van DE CLERCK, Emanuel en, VAN DER VREKEN, Maria Francisca.
Geboren op 16 maart 1807 te Sint Gillis Dendermonde (gehucht `Het Keur’).

Overleden op 9 juni 1893 te Sint Jans Molenbeek, 86 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. HIEL, Emanuel ‘Boudewijn’ (Volgt AVAIBIIIA)

Geboren op 30 mei 1834 te Sint-Gillis-Dendermonde

Overleden op 27 augustus 1899 te Schaarbeek

Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 21 april 1855 te Dendermonde.
(Getuige(n): Franciscus van Damme, broer en sargienwever)

Echtgenote is VAN DAMME, Joanna Petronella, Handwerkster.
Dochter van Leonardus VAN DAMME (arbeider) en Maria Josepha BOON.

Geboren op 7 augustus 1835 te Dendermonde

Overleden op 10 september 1874 (elf dagen na de geboorte van haar jongste kind)

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.

Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 14 juli 1877 te Blankenberge.
(Getuige(n): August Vernieuwe, broer en hoofdonderwijzer te Blankenberge, Alfred Verwee, haar zwager, kunstschilder te Schaarbeek, Jan Gijssels, zijn zwager, marmerbewerker uit Dendermonde, Alfons Willems)

Echtgenote is VERNIEUWE, Mathilda Maria Joanna.

Dochter van VERNIEUWE, Sebastiaan en Mathilde VANDENBROECKE (winkelierster),

Geboren op 1 juli 1839 te Sint Michiels-Brugge

Overleden te Laken op 17 april 1922

2. HIEL, Francisca (Maria Francisca)
Geboren op 30 maart 1836 Dendermonde.
Overleden op 15 november 1837 Dendermonde.

3. HIEL, Pierre Jean Baptiste (Petrus Jan)

Geboren op31 augustus 1838 te Dendermonde

Overleden op 25 juli 1841 te Dendermonde

4. HIEL, Amandus

Geboren op 19 januari 1841 te Dendermonde

Overleden op 25 november 1854, 13 jaar oud

Hij stond vermeld als kleermakersgast

5. HIEL, Constantia
Geboren op 13 december 1842 Dendermonde.
Overleden op 2 april 1882 te Dendermonde.

Gehuwd voor de kerk te Dendermonde op 12 mei 1866 op 23-jarige leeftijd.
Getuigen: Joannes Hilduardus Gyssels, Albertus vanden Dungen, koperslager, Emanuel Hiel, beambte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Petrus Odillon Hiel, letterzetter

Echtgenote is GIJSSELS, Johannes Josephus, 33 jaar oud.

Zoon van Josephus Ludovicus GIJSSELS en Amelia DE COCK
Geboren op 16 februari 1833.

Overleden op 26 augustus 1888 te Dendermonde, 55 jaar oud.

Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:

a. Elisabetha Maria GIJSSELS

Geboren: 19 april 1865 te Dendermonde

Overleden: 24 november 1885 te Dendermonde, 20 jaar oud

b. Herman Emmanuel Gijssels

Geboren: 22 april 1867 te Dendermonde

Overleden: 14 augustus 1946 te Brussel, op 79 jarige leeftijd

Beroep: “steenkapper” (1888) en bediende in reisagentschap

Huwde: 19 maart 1891 te Kaiserslautern (Dtsld)

Maria-Anna DIEHL

Geboren: 9 juli 1865 te Kaiserslautern

Overleden: 20 juli 1959 te Mere

Uit dit huwelijk 4 kinderen

c. Arnold Odilon Johan GIJSSELS

Geboren: 7 april 1869 te Dendermonde

Overleden: 14 april 1946 te Antwerpen (Deurne), op 77 jarige leeftijd

Beroep: diverse functies in de koopvaardij, ter zee en op het land

Huwde:

Maria Frederika SMET

Geboren: 30 maart 1883 te Sint Niklaas

Overleden: te Antwerpen

Maria was weduwe toen zij hertrouwde met Arnold Hiel.

d. Renold Petrus GIJSSELS

Geboren: 1 maart 1871 te Dendermonde

Overleden: 28 april 1959 te Deurne

Beroep: scheepskok

Huwde:

Maria DE LANDTSHEER

Geboren: 1 mei 1872 te Dendermonde

Overleden: 31 mei 1965 te Antwerpen

e. Adelina Ema Alberta GIJSSELS

Geboren: 27 maart 1873 te Dendermonde

Overleden: 10 februari 1955 te Schaarbeek, 81 jaar oud

Huwde: 13 augustus 1902

Heinrich Wilhelm DARTSCH

Geboren: 25 februari 1874 te Köln (Dtsld)

Overleden: 30 januari 1953 te Schaarbeek

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren

f. Willem Frans Hendrik GIJSSELS

Geboren: 23 april 1875 te Dendermonde

Overleden: 5 februari 1945 te Antwerpen

Beroep: beambte Museum der Vlaamse Letterkunde, Antwerpen, volks- en gelegenheidsdichter, bekend van ‘Vlaanderen ….. ’t zijn weiden als wiegende zeeën’

Huwde:

Adelina LAUWERS

Geboren: 23 mei 1883

Uit dit huwelijk 1 zoon

g. Hendrik Gustaaf GIJSSELS

Geboren: 9 maart 1877 te Dendermonde

Overleden: 6 mei 1948 te Grembergen, 71 jaar oud

Beroep: schrijnwerker en beeldhouwer

Huwde:

Mariette FOSSAUL

h. Wilfried Mathildis GIJSSELS

Geboren: 29 september 1879 te Dendermonde

Overleden: 8 mei 1959 te Etterbeek, 79 jarige leeftijd

Ongehuwd

Beroep: timmerman

i. Liederik Ulrick Albertus GIJSSELS

Geboren: 9 oktober 1881 te Dendermonde

Overleden: 20 januari 1883 te Dendermonde

6. HIEL, Petrus Odilo (Volgt AVAIBIIIB)

Letterzetter

Geboren op 27 augustus 1844 Dendermonde

Overleden op 19 april 1915 te Dendermonde

Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 19 augustus 1882 te Heerlen.
Echtgenote is DE LANDTSHEER, Maria Leonia, 33 jaar oud.
Geboren op 23 juli 1858

Overleden op 10 november 1938

Tapster

7. HIEL, Jospehus Ludovicus

Geboren op 4 november 1846 te Dendermonde

Overleden op 17 november 1848 te Dendermonde

8.HIEL, Rosalia Eulalia

Geboren op 18 september 1926 teDendermonde

Overleden op 19 mei 1926 te Schaarbeek

Ongehuwd

AVAIBIIIA. Afstammelingen van Emanuel ‘Boudewijn’ Hiel en (1) Joanna Petronella van Damme en (3) Mathilda Maria Joanne Vernieuwe

Emanuel Hiel werd op 31 mei 1834 geboren in Sint Gillis ‘“ Dendermonde. Daar bracht hij zijn jeugd door waar hij de titel van ondermeester behaalde. In 1857 verhuist hij naar Brussel. Maar zijn verbondenheid met Dendermonde bleef zijn hele leven duren. Van 1855 tot aan zijn dood in 1899 bleef hij schrijven voor de Gazette van Dendermonde.

In Brussel was Emanuel aanvankelijk tolbeambte en, na de afschaffing van het stedelijk octrooirecht, werd hij beambte in het `Vlaamse Bureau` van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1867 werd hij leraar declamatie aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Twee jaar later was hij ook secretaris-bibliothecaris van het Koninklijk Nijverheidsmuseum.

Emanuel Hiel werd vooral bekend als Vlaams dichter. Hij was lid van verschillende verenigingen zoals de Brusselse vrijmetselaarsloge Les Amis Philantropes (1869), de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1870). Voorts was hij in de periode 1879 tot 1884 liberaal gemeenteraadslid van Schaarbeek. In 1886 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Emanuel was te Brussel zeer actief als vrijzinnig en radicaal-democratisch flamingant in verenigingen als Vlamingen Vooruit, het Willemsfonds en De Distel, het kunstgenootschap `Geen Taal, Geen Vrijheid`en De Vlaamsche Wacht. . Hij werkte mee aan verschillende tijdschriften zoals Flandria, De Zweep, De Vlaamsche School en het Laatste Nieuws. Emanuel was bovendien hoofdredacteur van het Nederduitsch Tijdschrift (1867-1868).

Zijn radicaal flamingantisme bracht hij tot uiting in talrijke historische geschriften, vaderlandse strijdliederen en gelegenheidsgedichten, die worden gekenmerkt door spontane en vaak hartstochtelijke gevoelens. Realistischer klinken zijn Werkmansliederen, waarin de toon vaak wordt bepaald door zijn uitgesproken democratische sympathieen, die ook blijken uit zijn vriendschap met Emiel Moyson en de verkoop van zijn eerste dichtbundel, Looverkens (1859), ten bate van de Gentse stakers.

Emanuel Hiel verwierf zijn grootste faam als librettist van Peter Benoit, met onder meer oratoria Lucifer (1865) en De Schelde (1867), een aantal cantates waaronder Jan Borluut (1875) en Hymnus aan de Schoonheid (1882) en talrijke teksten voor liederen. In 1866 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.

HIEL, Emanuel ‘Boudewijn’

Geboren op 30 mei 1835 Sint Gillis Dendermonde

Overleden op 27 augustus 1899 te Schaarbeek

Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 21 april 1855 te Dendermonde.
(Getuige(n): Franciscus van Damme, broer en sargienwever)

Echtgenote is VAN DAMME, Joanna Petronella.
Dochter van Leonardus VAN DAMME (arbeider) en Maria Josepha BOON.

Geboren op 7 augustus 1835 te Dendermonde

Overleden op 10 september 1874 (elf dagen na de geboorte van haar jongste kind)

Handwerkster

Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 14 juli 1877 te Blankenberge.
(Getuige(n): August Vernieuwe, broer en hoofdonderwijzer te Blankenberge, Alfred Verwee, haar zwager, kunstschilder te Schaarbeek, Jan Gijssels, zijn zwager, marmerbewerker uit Dendermonde, Alfons Willems)
Echtgenote is VERNIEUWE, Mathilda Maria Joanna.

Dochter van VERNIEUWE en Mathilde VANDENBROECKE (winkelierster),

Geboren op 1 juli 1839 te Sint Michiels-Brugge

Overleden te laken op 17 april 1922

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, het eerste in Dendermonde, de anderen in de Brusselse agglomeratie:

1. HIEL, Maria Hendrika Emma

Geboren te Dendermonde op 15 mei 1855

Onderwijzeres/regentes in de Brusselse school Gatti te Gamond

Overleden te Ternat op 3 october 1931

Gehuwd te Schaarbeek op 16 oktober 1880

(Getuige(n): Louis Davreux, broer en handelaar te Verviers, Jean Davreux, broer en apotheker te Luik, Jan Verhas, kunstschilder uit Schaarbeek en vriend van Emanuel, Alfons Willems uit Sint-Joost-ten-Node, doctor in de wijsbegeerte)

Echtgenoot is Pierre Paul Alexandre DAVREUX.
Zoon van Charles Joseph Balthazar DAVREUX en Marie Catherine Rosalie DECHAMPS

Geboren op 20 maart 1845 te Luik

Overleden: 30 oktober 1905 te Schaarbeek

Ingenieur bij het Koninklijk Nijverheidsmuseum (waar Emanuel Hiel bibliothecaris was)

Pierre Paul Alexandre DAVREUX was eerder

gehuwd: 24 september1867 te Luik

Maria Lucie Hubertina ROBERTS

Dochter van Andre Henri ROBERTS en Marie Guillemine Barbe HARTZ

Geboren: 2 januari 1837 te Maastricht

Overleden: 16 december 1872 te Luik

2. HIEL, Isabelle Wilhelmine

Geboren te Brussel op 14 september 1857

Overleden op 30 januari 1858

3. HIEL, Laure Constantia (Constance)

Geboren te Brussel op 17 december 1859

Overleden te Schaarbeek op 28 oktober 1945

Onderwijzeres

Gehuwd te Schaarbeek op 20 augustus 1902

(Getuige(n): Herman Bataille, broer en handelsbediende, Guillaume Henri Bataille, broer en sergeant bij het Karabiniersregiment, Pierre Davreux, schoonbroer en ambtenaar bij het Ministerie van Nijverheid en Arbeid)

Echtgenoot is Guillaume Adrien BATAILLE

Zoon van Antoine Joseph BATAILLE en Marie OVERHEYDEN

Geboren op 2 september 1902 te Brussel

Overleden te Laken op 20 februari 1933

Kunstschilder/schilder en leraar aan de Nijverheidschool te Schaarbeek

4. HIEL, Sarah

Geboren te Sint-Joost-ten-Node op 22 september 1862

Overleden te Brussel op 26 december 1943 in het Brusselse ouderlingentehuis Pacheo

5, HIEL, Hedwige (Edwige)

Geboren te Sint-Joost-ten-Node op 23 juni 1865

Overleden te Laken op 8 januari 1941

Gehuwd te Schaarbeek op 22 februari 1890

(Getuige(n): Alfons Willens, Jan Verhas, Emiel Colette, beambte uit Antwerpen, Emiel de Rijcke, onderwijzer te Laken)

Echtgenoot is Ludovicus Felicianus Petrus Theresia DEVEEN

Zoon van Petrus Felicianus DEVEEN en van Lenia Theresia Jeanetta COLETTE

Geboren te Antwerpen op 27 juli 1868

Overleden te Laken op 12 mei 1950

Louis was directeur van het stedelijk zwembad in Schaarbeek. Daarnaast was hij actief in allerlei Vlaamse verenigingen. Hij was onder meer secretaris en voorzitter van Geen Taal, Geen Vrijheid, penningmeester en later ook voorzitter van het Willemfonds, afdeling Schaarbeek-Sint-Joost-ten-Node.

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Hielda, Elza en Emanuel Hielram.

6. HIEL, Herman Emmanuel (Volgt AVAIBIIIAI)

Geboren te Schaarbeek op 31 mei 1867

Overleden te Schaarbeek op 20 juli 1937

Bediende

Gehuwd te Schaarbeek op 22 oktober 1902

(Getuige(n): Paul Davreux, schoonbroer, Guillaume, broer, Louis Phillipaert, handelaar uit brussel en Aimable Lardinoy, handelaar uit Doornik)

Echtgenote Eugenie PHILLIPAERT

Dochter van Englebert PHILLIPAERT, en Josephine LEJOUR

Geboren te Sint-Joost-ten-Node op 24 november 1870

Overleden te Schaarbeek op 6 februari 1954

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren

7. HIEL, Henri Guillaume (Hendrik Willem) (Nakijken)

Geboren te Schaarbeek op 29 januari 1871

Overleden op 15 augustus 1931

Sergeant bij regiment Karabiniers

Gehuwd

Echtgenote is Helene DEPREZ

8. HIEL, N.N.

Geboren: eind augustus 1874 (doodgeboren)

Uit het tweede huwelijk werd geboren:

9. HIEL, Jan Harold

Geboren te Schaarbeek op 2 april 1882

Woonde in 1915 bij zijn moeder (33 jaar oud)

Overleden op 0-0-1937 te Schaarbeek

AVAIBIIIAI. Afstammelingen van Herman Emmanuel Hiel en Eugenie Phillipaert

HIEL, Herman Emmanuel

Geboren te Schaarbeek op 31 mei 1867

Overleden te Schaarbeek op 20 juli 1937

Bediende

Gehuwd te Schaarbeek op 22 oktober 1902

(Getuige(n): Paul Davreux, schoonbroer, Guillaume, broer, Louis Phillipaert, handelaar uit brussel en Aimable Lardinoy, handelaar uit Doornik)

Echtgenote Eugenie PHILLIPAERT

Dochter van Englebert PHILLIPAERT, en Josephine LEJOUR

Geboren te Sint-Joost-ten-Node op 24 november 1870

Overleden te Schaarbeek op 6 februari 1954

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:

1. HIEL, Emmanuel Herman (Nagaan)

Geboren te Schaarbeek op 22 november 1903

Hij woonde te Schaarbeek in de Emanuel Hielstraat nr.39

Huwde te Schaarbeek op 12 mei 1937

Echtgenote is Jeanne Rene BARBAIX

Geboren te Lessen op 24 juni 1912

(weduwe sinds 1928 van Raymondus Pevenage)

2. HIEL, Johanna Paula Wilhelmina

Geboren te Schaarbeek op 25 november 1904

Overleden te Schaarbeek op 23 november 1918, net geen 14 jaar oud

3. HIEL. Lea Eugenia

Geboren te Schaarbeek op 11 januari 1907

Overleden te Schaarbeek op 14 maart 1908

4. HIEL, Lea Wilhelmina

Geboren te Schaarbeek op 3 juli 1910

Gehuwd te Schaarbeek op 17 mei 1944

Echtgenoot is Laurens FRANSSEN

Geboren te Brussel op 16 juni 1905

AVAIC. Afstammelingen van Egidius Josephus Hiel en Anna Cleemput

HIEL, Egidius Josephus

Wever.
Geboren op vrijdag 26 Februari 1779 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius josephus van nimmen ex Puurs,en maria van laer,ex Puurs,wonen in Sint Amands).
Overleden te Mariekerke op dinsdag 6 augustus 1839 (60 jarige leeftijd)

Gehuwd op 42-jarige leeftijd op zaterdag 23 Juni 1821 te Sint Amands (aktenummer: 14).
Echtgenote is CLEEMPUT, Anna, 26 jaar oud.
Spinster.
Geboren op zondag 14 December 1794 te Sint Amands.

Catharina, spinster (ex Buggenhout bij x,ex Bornem in 1803). (zie AIVA)
(Bij de geboorte van Catharina BUIJS waren getuigen: Anna Hiel en Jacobus Boeyen)

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Cornelius Huyck en Catharina Francois).

Overleden op 29 juli 1864

Jacobus Cleemput was zoon van Gerardus Cleemput en Maria Anna Peleman, dochter van Cornelius Peleman en Anna Hiel. Deze Anna Hiel was dochter van Egidius Hiel en Catharina van Geet.

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren
1. HIEL, Joanna Catharina

Geboren op woensdag 11 September 1822 te Sint Amands (aktenummer: 63).

2. HIEL, Josephus Franciscus .
Geboren op woensdag 5 November 1823 te Sint Amands (aktenummer: 80).
Overleden op maandag 14 Augustus 1826 te Sint Amands op 2-jarige leeftijd (aktenummer: 56).

3. HIEL, Maria JosephaGeboren op maandag 4 April 1825 te Sint Amands (aktenummer: 32).
Overleden op dinsdag 14 November 1826 te Sint Amands op 1-jarige leeftijd.

4.HIEL, Amandus Carolus
Geboren op zaterdag 4 November 1826 te Sint Amands (aktenummer: 90).
Overleden op donderdag 11 Januari 1827 te Sint Amands, 68 dagen oud (aktenummer: 1).

5. HIEL, Carolus Ludovicus(volgt AVAICA)

Geboren op maandag 25 Februari 1828 te Sint Amands (aktenummer: 14).

Huwde op 8 oktober 1866 (?) te Malderen

Catharina Philomena VAN THIENEN

Geboren op 16 april 1840 te Malderen

Uit dit huwelijk werd een zoon geboren:

6.HIEL, Jacobus Elisius
Geboren op zondag 15 Augustus 1830 te Sint Amands (aktenummer: 61).

AVAICA: Afstammelingen van Carolus Ludovicus Hiel en Catharina Philomena van Thienen

HIEL, Carolus Ludovicus

Geboren op maandag 25 Februari 1828 te Sint Amands (aktenummer: 14).

Huwde op 8 oktober 1866 (?) te Malderen

Catharina Philomena VAN THIENEN

Geboren op 16 april 1840 te Malderen

Uit dit huwelijk:

a. HIEL, Ludovicus

Geboren op 25 juli 1861 te Malderen

Overleden op 7 augustus 1868 te Malderen, 7 jaar oud

AVAII. Afstammelingen van Joannes Franciscus Hiel en Maria (Josepha) van Laer

Joannes Franciscus was landbouwer. Hij erfde van zijn ouders 1/4 van een stuk zaailand, groot ongeveer 45 roeden, gelegen te Sint Amands op het Seeghbroek. Daarnaast de helft van een stukje land van 40 roeden. Dat was cynsgrond, waarop zijn ouders een huis, schuur en stallingen hadden gebouwd; de andere delen kwamen toe aan zijn halfbroer, Gillis Hiel. Joannes Franciscus huwde op 25 juni 1771 te Puurs met Maria van Laer. Zij kregen in totaal zes kinderen.

HIEL, Joannes Franciscus

Geboren op vrijdag 23 Augustus 1748 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius van Stichel en Maria Seghers).
Overleden op dinsdag 4 Oktober 1803 te Sint Amands op 55-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25 juni 1771 te Puurs
Echtgenote is VAN LAER, Maria (Josepha)
Landbouwster.
Dochter van VAN LAER, Joannes en AERTS, Elisabeth
Geboren circa 1741 te Oppuurs.

Overleden op zaterdag 20 November 1824 te Sint Amands (aktenummer: 50).

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren

1. HIEL, Petrus Joannes (Volgt AVAIIA)
Dagloner/landbouwer/werkman
Geboren op zaterdag 17 Oktober 1772 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): joannes van Laer en maria van Stichel).
Overleden op maandag 18 April 1831 te Sint Amands op 58-jarige leeftijd (aktenummer: 20).

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op woensdag 29 September 1802 te Sint Amands.
Echtgenote is HOUBA, Anna Sybilla

Dochter van Paulus HOUBA en Sybilla Catharina PINNER
Spinster (ex Tegelen bij Venlo,Roermond).
Geboren 16 februari 1782 te Tegelen.
Overleden op 17 mei 1854 (of 1859?)te Sint Amands

Uit dit huwelijk 10 kinderen

2. HIEL, Cornelius (Volgt AVAIIB)
Landbouwer.
Geboren op woensdag 9 Februari 1774 te Sint Amands.

Overleden op maandag 10 April 1820 te Sint Amands op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd op 44-jarige leeftijd op maandag 25 Mei 1818 te Sint Amands.
Echtgenote is COREMANS, Henrica, 29 jaar oud.
Dienstmeid.
Dochter van COREMANS, Franciscus en VAN DAM, Elisabeth
Geboren op woensdag 11 Februari 1789 te Puurs.

Overleden op dinsdag 22 september 1840 te Sint Amands op 51-jarige leeftijd.

Henrica COREMANS hetrouwde: op woensdag 14 februari 1821 te Sint Amands, op 32 jarige leeftijd

Casimirus VAN DEN EECK, 37 jaar oud, landbouwer

Zoon van Guillielmus VAN DEN EECK en Cornelia VAN RIET, landbouwster

Geboren: zondag 16 maart 1783 te Malderen

Overleden: na 1840

3. HIEL, Ferdinandus
Geboren op maandag 23 Oktober 1775 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Franciscus van Laer en Joanna Maria van Stiggel).
Overleden op dinsdag 30 April 1805 te Sint Amands op 29-jarige leeftijd (bron: ongehuwd).

4. HIEL, Isabella Francisca
Geboren op vrijdag 23 Januari 1778 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): petrus hiel en isabella francisca van laer).
Overleden op maandag 17 Mei 1779 te Sint Amands op 1-jarige leeftijd.

5. HIEL, Sophia Jacoba
Geboren op dinsdag 12 September 1780 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Cornelius de kersmaeker uit Basel en Joanna Francisca van Laer uit Puurs).

Spinster

Overleden op woensdag 17 januari 1838 te Sint Amands op 57 jarige leeftijd.

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op vrijdag 26 Juli 1816 te Sint Amands (aktenummer: 15).
Echtgenoot is DE LANSHEER (de landtsheer), Joannes Baptist, 35 jaar oud.
Schoenmaker.
Zoon van DE LANTSHEER, Joannes Franciscus, zoon van Paulus, en WILLEMS, Catharina, winkelierster-spinster in 1816.

Geboren op donderdag 28 December 1780 te Baasrode.

Overleden na 1838

Amandus Henricus Hiel, zoon van Egidius Hiel en Elisabeth de Bleiser, huwde Maria Elisabeth de Lantsheer, zus van Joannes Baptist de Lantsheer.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

a. DE LANDSHEER, Maria Anna

Geboren op dinsdag 19 november 1816 te Sint Amands (aktenummer 81)

b. DE LANDTSHEER, Joanna Catharina

Geboren op zondag 29 november 1818 te Sint Amands (aktenummer 72)

c. DE LANDTSHEER, Anna Maria

Geboren op dinsdag 11 juni 1822 te Sint Amands (aktenummer 40)

6. HIEL, Joanna Florentina
Geboren op maandag 23 Februari 1784 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Florentinus van Laer en Joanna goossens ex Mariekerke).
Overleden op donderdag 18 December 1788 te Sint Amands op 4-jarige leeftijd.

AVAIIA. Afstammelingen van Petrus Joannes Hiel en Anna Sybilla Houba

Petrus Joannes was landbouwer en later dagloner te Sint Amands. De zus van Anna Sybilla, Wendelina Sybilla Catharina HOUBEN, geboren te Tegelen op 26 november 1777, woonde eveneens te Sint Amands. Zij was getrouwd met Joseph Bernard COESSAERT, overleden te Sint Amands op 15 december 1817.

HIEL, Petrus Joannes
Landbouwer/dagloner/werkman.
Geboren op zaterdag 17 Oktober 1772 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): joannes van Laer en maria van Stichel).
Overleden op zondag 17 April 1831 te Sint Amands op 58-jarige leeftijd (aktenummer: 20).

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op woensdag 29 September 1802 te Sint Amands.
Echtgenote is HOUBA, Anna Sybilla

Dochter van HOUBA, Paulus (jeneverstoker/brouwer) en (2) PINNER, Sybilla Catharina
Spinster (bij x ex Tegelen bij Venlo,Roermond).
Geboren: Tegelen 16 februari 1782.
Overleden: Sint Amands woensda 17 mei 1854, op 72 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:

1. HIEL, Maria Josepha
Spinster.
Geboren op maandag 18 Juli 1803 te Sint Amands (bij de telling in 1840 zegt men dat ze geboren is op 15 juli 1803).
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): joannes Van Assche loco Herman pineer en Maria Van Laer).
Overleden 1865

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 19 Januari 1826 te Sint Amands (aktenummer: 3).
Echtgenoot is VAN WEZEMAEL, Benedictus, 27 jaar oud. Kleermaker
Zoon van VAN WEZEMAEL, Joannes Franciscus, kleermakersgast (woont in Gent), en LAVAERT, Joanna Josepha

Geboren op zondag 9 September 1798 te Bornem.

Uit dit huwelijk werden geboren:

a. Petrus Joannes VAN WEZEMAEL

Kleermaker (vertrekt naar Sint Gillis Dendermonde op 2 april 1849)

Geboren: op woensdag 27 september 1826 te Mariakerke

Huwde:

Partner is Joanna AELBRECHT

b.VAN WEZEMAEL, Theodorius
Kleermaker en herbergier

Geboren op donderdag 7 februari 1833 te Sint Amands (aktenummer: 10).

Overleden op 9 november 1891

Huwde op 26 juni 1861 te Hamme

Echtgenote van DE WITTE, Coleta

Dienster

Dochter van Victor DE WITTE en Ameila TALBOOM

Geboren: 15 mei 1835 te Temse

Wonende te Castel (Moerzeke) en Kerkstraat (Moerzeke)

c. VAN WEZEMAEL, Maria Louisa

Kantwerkster

Geboren op zondag 3 mei 1835 te Sint Amands (aktenummer: 33)

Overleden: op maandag 21 april 1851 te Sint Amands, op 15 jarige leeftijd

d. VAN WEZEMAEL, Joanna
Geboren op zondag 10 juni 1837 te Sint Amands

Overleden op zondag 6 mei 1838 te Sint Amands

e. VAN WEZEMAEL, Desiderius Josephus

Geboren op zaterdag 27 april 1839 te Sint Amands

f. VAN WEZEMAEL, Josephus Florentinus
Geboren op maandag 13 juni 1842 om 11 uur te Sint Amands (aktenummer: 55)

g. VAN WEZEMAEL, Petrus Joannes

Geboren op zaterdag 12 april 1845 om 23 uur te Sint Amands

2. HIEL (windelina), Wendolien
Spinster.
Geboren op zaterdag 23 Februari 1805 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Cornelius Hiel en Windelijne Houba).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 14 Mei 1829 te Sint Amands (aktenummer: 12).
Echtgenoot is DE BRUIJN, Josephus, 26 jaar oud. (Wever/winkelier in 1845).
Zoon van DE BRUIJN, Adrianus en Boeyckens (boeijkens), Joanna Maria
Geboren op zondag 2 Januari 1803 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Philippus De Bruijn en Joanna Boeijkens).

Uit dit huwelijk werden6 kinderen geboren.

a.DE BRUIJN, Medardus

Geboren op 9 juni 1830 te Sint Amands

Overleden op zaterdag 14 september 1833 te Sint Amands op 3 jarige leeftijd (aktenummer: 85)

b.DE BRUIJN, Joanna Maria

Geboren op woensdag 19 juni 1833 te Sint Amands (aktenummer: 34)

c. DE BRUIJN, Benedictus

Geboren op zaterdag 27 februari 1836 te Sint Amands (aktenumer: 15)

d. DE BRUIJN, Philomena Catharina

Geboren op zaterdag 26 janaurai 1839 om 12 uur te Sint Amands (aktenummer: 4)

e.DE BRUIJN, Maria Isabella

Geboren op zondag 10 april 1842 om 18 uur te Sint Amands (aktenummer: 34)

Overleden op zondag 30 augustus 1846 om 14 te Sint Amands op 4 jarige leeftijd

f. (DE BRUIJN), Felix

Geboren op dinsdag 10 juni 1845 om 12 uur te Sint Amands (aktenumer: 36)

3. HIEL, Josephus Bernardus
Geboren op vrijdag 2 Januari 1807 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Josephus Bernardus Cousaert en Sofia Hiel).
Overleden op donderdag 9 April 1807 te Sint Amands, 97 dagen oud.

4. HIEL, Josephus Florentinus (Nakijken)
Geboren op dinsdag 29 Maart 1808 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): florentinus van Laer en Anna Barbara Vermeiren).

5. HIEL, Francisca Petronella
Geboren op vrijdag 1 Maart 1811 te Sint Amands (aktenummer: 10).
(getuige(n): Joannes Nuten,24 jaar,timmerman,en Jacobus Van der heijden,52 jaar,landbouwer).

6. HIEL, Joanna Catharina

Geboren op maandag 18 oktober te Sint Amands (aktenummer: 73)

7. HIEL, Cornelius
Geboren op zaterdag 16 Maart 1816 te Sint Amands (aktenummer: 22).
Overleden op woensdag 24 Februari 1819 te Sint Amands op 2-jarige leeftijd (aktenummer 28).

8. HIEL, Joannes Baptist
Geboren op vrijdag 1 Januari 1819 te Sint Amands (aktenummer: 2).
Overleden op dinsdag 19 Oktober 1819 te Sint Amands, 291 dagen oud (aktenummer 81).

9. HIEL, Maria THeresia

Geboren op maandag 27 augustus1821te Sint Amands (aktenummer: 54)

Gehuwd: op maandag 4 oktober 1847 te Sint Amands, 26 jarige leeftijd

Engelbertus Modestus VERGAUWEN, 33 jaar oud

Schipper

Zoon van Guillielmus VERGAUWEN en Maria Theresia MESKENS (ex Puurs bij x)

Geboren: woensdag 23 maart 1814 te Mariekerke

10. HIEL, Joannes (Nakijken)Geboren op zondag 3 Juli 1825 te Sint Amands (aktenummer: 60).

AVAIIB. Afstammelingen van Cornelius Hiel en Henrica Coremans

HIEL, Cornelius (Volgt AVAIIA)
Landbouwer.
Geboren op woensdag 9 Februari 1774 te Sint Amands.

Overleden op maandag 10 April 1820 te Sint Amands op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd op 44-jarige leeftijd op maandag 25 Mei 1818 te Sint Amands.
Echtgenote is COREMANS, Henrica, 29 jaar oud.
Dienstmeid.
Dochter van COREMANS, Franciscus en VAN DAM, Elisabeth
Geboren op woensdag 11 Februari 1789 te Puurs.

Overleden op dinsdag 22 september 1840 te Sint Amands op 51-jarige leeftijd.

Henrica COREMANS hetrouwde: op woensdag 14 februari 1821 te Sint Amands, op 32 jarige leeftijd

Casimirus VAN DEN EEDE, 37 jaar oud, landbouwer

Zoon van Guillielmus VAN DER EEDE en Cornelia VAN RIET, landbouwster

Geboren: zondag 16 maart 1783 te Malderen

Overleden: na 1840

AIVB. Afstammelingen van Michael Hiel en Maria van Gheyt

HIEL, Michael

Geboren op zaterdag 10 December 1689 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): michael hiel en Maria hiel).
Overleden op maandag 12 Juni 1730 te Sint Amands op 40-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op donderdag 19 April 1725 te Sint Amands.
(getuige(n): petrus Hiel, broer,en petrus segers).
Echtgenote is VAN GHEYT (van gheet, van Geyte), Maria
(ex Puurs bij x).
Geboren circa 1691.
Overleden op zaterdag 16 September 1741 te Sint Amands (vrouw in tweede huwelijk).

Na het overlijden van Michael HIEL hertrouwde Maria VAN GHEYT te Sint Amands op 24 februari 1732

Getuigen: Cornelius Pelemans, broer en Joannes Hiel

Norbertus PELEMANS

Zoon van Daniel PELEMANS (broer is Cornelius Pelemans).(zie AIVA)

Overleden: vrijdag 26 januari 1776 te Sint Amands

Broer van Norbertus, Cornelius Pelemans was gehuwd met Anna Hiel, dochter van Egidius Hiel en Catharina van Gheyt.

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:

1. HIEL, Maria Anna
Geboren op zondag 23 Juni 1726 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus Hiel en Maria Breijs).
Overleden op dinsdag 21 Juni 1735 te Sint Amands op 8-jarige leeftijd.

2. HIEL, Anna
Geboren op zondag 21 November 1728 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Gerardus Hiel en Anna Hiel).
Overleden op woensdag 21 Juni 1730 te Sint Amands op 1-jarige leeftijd.

AIVC. Afstammelingen van Joannes Hiel en (1) Joanna Catharina de Geeter en (2) Joanna van Gheyt

HIEL, Joannes

Geboren op vrijdag 7 november 1692 te Sint Amands

Zoon van HIEL, Adrianus en ZEGERS (segers), Anna
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): franciscus Zegers en Maria Vergauwen).
Overleden op maandag 3 Augustus 1772 te Sint Amands op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op zaterdag 22 Februari 1721 te Sint Amands.
(getuige(n): Jacobus de geeter en daniël van Hoesen).

Echtgenote is DE GEETER, Joanna Catharina, 25 jaar oud
Dochter van DE GEETER, Joannes en VAN KERCKHOVE, Maria Anna
Geboren op maandag 28 Maart 1695 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes de Bouck en Catharina van (Roue)).
Overleden op dinsdag 27 Januari 1722 te Sint Amands op 26-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op woensdag 22 April 1722 te Sint Amands.
(getuige(n): Michael en petrus Hiel,broers).
Echtgenote is VAN GEET (Van Gheyt), Joanna [6673].
(ex Puurs bij x).
Overleden op dinsdag 31 Januari 1769 te Sint Amands.

Uit het eerste huwelijk:

1. HIEL, (Anna) Catharina

Geboren op dinsdag 6 Januari 1722 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Jacobus de geeter en Anna Segers).
Overleden op woensdag 7 Maart 1781 te Sint Amands op 59-jarige leeftijd (bron: vrouw van Egidius van gheijt, 60-jarige).

Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op dinsdag 3 Februari 1750 te Sint Amands.
(getuige(n): Adrianus de but en Jacobus Leons).
Echtgenoot is BLOMMAERT, Petrus, 49 jaar oud. (was eerder gehuwd (1723) met Barbara Peeters, dochter van Peeters, Engelbertus en Van der Vreeken)
Zoon van BLOMMAERT, Franciscus, (ex Mariekerke), en VAN DEN BOSSCHE, Catharina
Geboren op zaterdag 28 Augustus 1700 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes blommaert en anna vanden bossche.(gedoopt door Anna herremans,vroedvrouw)).
Overleden op vrijdag 17 December 1756 te Sint Amands op 56-jarige leeftijd.

Petrus Blommaert was eerder gehuwd op 23 jarige leeftijd op dinsdag 16 november 1723 te Sint Amands, met Barbara Peeters, 42 jaar oud. Geboren op zaterdag 22 februari 1681 te Sint Amands. Overleden: dinsdag 28 november 1749 te Sint Amands, 68 jaar. Getuigen bij dit huwelijk: Franciscus Blommaerts en Engelbertus Peeters (vader)

Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op woensdag 20 April 1757 te Sint Amands.
(getuige(n): Joannes hiel en Georgius van hoesen).
Echtgenoot is VAN GEIJTE, Egidius, 31 jaar oud, dagloner.
Zoon van VAN GEIJT, Servatius en DE WOLF, Joanna
Geboren op maandag 28 Mei 1725 te Sint Amands.

Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius van Laeken en Anna de wolf).
Overleden op zaterdag 7 januari 1809 te Sint Amands op 83-jarige leeftijd.

(Zie Baasrode)

Joanna De WOLF was dochter van (Joannes) Jacobus DE WOLF en Barbara HIEL. Deze Barbara wasdochter van Michael HIEL en Maria BOYKENS (zie C).

Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
a. BLOMMAERT, Joannes
Geboren op zondag 18 Oktober 1750 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes hiel (vader van (Anna) Catharina HIEL) en Anna Lion).
Overleden op donderdag 11 Juli 1799 te Sint Amands op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op zaterdag 9 Januari 1779 te Sint Amands.
(getuige(n): Victor Sarens en ambrosius van gheyt).
Echtgenote is VAN UITVANCK (van uijtvanck-van uytfanchk), Isabella (Maria) Theresia.
(ex Hamme bij x).
Overleden op dinsdag 30 Maart 1802 te Sint Amands.

Uit dit huwelijk vijf kinderen.

b. BLOMMAERT, Joannes Franciscus
Geboren op donderdag 11 Januari 1753 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes moens en Joanna van gheet).
Overleden op zaterdag 15 Oktober 1757 te Sint Amands op 4-jarige leeftijd.

c. BLOMMAERT, Jacobus
Geboren op dinsdag 17 Februari 1756 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Jacobus Leon en Petronella Lauwers loco Maria de gheeter).
Overleden op zondag 25 April 1756 te Sint Amands, 68 dagen oud.

d. BLOMMAERT, Petrus
Geboren op maandag 21 Februari 1757 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): (posthume zoon van petrus).petrus nys en maria van Stichel).
Overleden op vrijdag 16 Mei 1766 te Sint Amands op 9-jarige leeftijd (bron: zoon van Petrus,9 jaar).

Uit het tweede huwelijk werden 6 kinderen geboren:

2. HIEL, Francisca
Geboren op maandag 1 Februari 1723 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Adrianus Hiel en francisca Vergult).
Overleden op zondag 14 Februari 1723 te Sint Amands, 13 dagen oud.

Tweeling zus van Maria Anna HIEL (zie 3)

3. HIEL, Maria Anna
Geboren op maandag 1 Februari 1723 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Joannes de Bouck,zoon van Romanus,en Maria van geete).
Overleden op zaterdag 21 Oktober 1730 te Sint Amands op 7-jarige leeftijd.

4. HIEL, Catharina
Geboren op vrijdag 14 September 1725 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): gerardus Hiel,zoon van Adrianus,en Josina van geete).
Overleden op vrijdag 20 Oktober 1730 te Sint Amands op 5-jarige leeftijd.

5. HIEL, Michael
Geboren op donderdag 8 Mei 1727 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Michael Hiel en Joanna Segers).
Overleden op maandag 4 Oktober 1745 te Sint Amands op 18-jarige leeftijd.

6. HIEL, Joanna Maria
Geboren op zondag 29 Mei 1729 te Sint Amands.
Gedoopt te Sint Amands (getuige(n): Egidius de bouck en Maria Hiel).
Overleden op donderdag 21 April 1757 te Sint Amands op 27-jarige leeftijd (bron: ongehuwd).