Cornelius Hiel

Hoofdstuk II.Cornelis Hiel

HIEL, Cornelis

Geboren: 29 oktober 1660 te Ossenisse

Gedoopt: 1 november 1660 (rk), wonende te Noordhofpolder

Getuigen: Cornelis Hiel en Margareta Lambrechts

Overleden: 21 maart 1724 in de Noordhofpolder te Hontenisse

Begraven: aldaar op 24 maart 1724

„Cornelius Filius Egidij Hiel et Maria Lambrechts natus est 29 oct. Mane ca 5a, baptizatus 1 nov. Susceptores Cornelius Hiel et Margaretae Lambrechts ex Ossenisse“.[35]

(1)Huwde 30 juni 1686[36] (elders 20 juni 1686) (o.t. te Hontenisse op 1 juni 1686)

Janneken (Joanna) PIE(R)SSENS

Dochter van Laurijs (Laureijs, Laureins) PIE(R)SSENS (overleden: 16 mei 1681) en (o.t. 31 augustus 1664) Magdalena HUIJGENS (eerder gehuwd met Joos ENGELS en hertrouwde: o.t. 16 november 1681 Joost GEERTSENS)[37]

Getuigen zijn Andries Jansen (voor de bruidegom)(x Maria Hiel)

“Van de bruyt staat t houwelijck toe de vader Joost Geertsen ende moeder Magdalena Huygens”. “Zijn by ons getrouwt den 20 junnii 1686”

Geboren: 1668 in de Noordhofpolder te Hontenisse

Overleden: 17 november 1707 (elders 4 september 1707) in de Mariapolder

(uxor Cornely Hiel Hontenisse)

Bij het overlijden van Janneken PIERSSENS was Cornelis Tavernier voogd over de kinderen.

Zus van Janneken PIERSSEN was Helena PiERSSEN, gehuwd met (1) Jan DE KAARSMAKER (waaruit 4 kinderen) en (2) Jacobus DE WACHTER waaruit een dochter: Magdalena DE WACHTER[38]

Het geslacht Pierssens

Laurijs Pierssens was landman met een hofstede in de Noordhofpolder. De zus van Janneken, Helena Pierssen(s) (overleden 10 juni 1695), huwde (1) 23 maart 1680 te Hontenisse, Mariapolder, Jan de Keersmaker, landman met hofstede in de Zandepolder (ook: de Kaarsmakers) (eerder gehuwd met Pieternella Geerssen[39]) (waaruit 4 kinderen) en (2) o.t. 1 november 1693 te Hontenisse Jacob de Wagchter fs Jan (overleden: 9 januari 1717), landman. Daaruit werd geboren: Magdalena de Wachter (geboren: 20 januari 1694 te Hontenisse). Voogd maternelle was Cornelis Hiel[40]. Jan was broer van Adrianus de Wachter, landman met een hofstede in de Zandepolder, gehuwd 1691 te Hontenisse met Jacquemijntie Wellincx.

Jacobus de Waghter hertrouwde Petronella Lauwael (Lauwaert) waaruit:

a. Petrus de Wachter (geboren 22 september 1698 te Hontenisse),

b. Catharina de Wachter (geboren: 25 augustus 1700 te Hontenisse),

c. Jan de Waghter (geboren 1704),

d. Cornelia de Wachter (geboren: 1704 en overleden 21 november 1716 te Burgpolder),

e. Pieter de Waghter (geboren 1 februari 1705 en overleden: 10 maart 1764). Deze Pieter (eerder gehuwd met Apolonia Taelman) is degene die trouwde met Elisabeth Cammaert (later gehuwd met Pieter Hiel) en

f. Maria Anna de Waghter (geboren 1710).

Voogd bij het overlijden van Jacob de Wagchter is Jacob de Wachter en Adriaen Adriaansse, halfbroer van Jacob.

Zus van Laureis Pierssen was Joosijntjen (Josina, Josyntje) Pierssen (geboren: 1620 en overleden: rond 1671) (landbouwster), wonende te Hontenisse, Zandpolder. Zij huwde (1) 1646 Pauwels de Molenaere[41] (de Meulenaere) en (2) 29 september 1652 Jacob Pietersen (Theer) (1620-1670) weduwnaar van Janneken Bruijckers (de Bruycker). Daaruit werden 9 kinderen geboren, waaronder Tanneken Pietersen (Theer)[42] geboren (ca 1668). Zij huwde met Andries Bouwens fs Job, landman, broer van Jacobus Bouwens, echtgenote van Catharina Hiel[43]. Janneken Pierssens overleed op 17 november 1707, nauwelijks 40 jaar oud. Voogd bij het overlijden van Janneken was Cornelis Tavernier.

(2)Huwde 29 februari 1708 (elders 4 maart 1708 te Hontenisse)

Ondertrouw: 19 februari 1708 te Hontenisse

Getuigen Anthony Hiel en Maria Magdalena ….?, Guido Alemans (kerk) en Joanna de Meyer (kerk)

Anna (Anneken) JANSSEN(S)

Dochter van Gijsbrecht JANSSEN(S)[44] (geboren: 1645) (schipper, winkelier en tavernier) en (huwde: april 1676 te Hontenisse) Elisabeth ANDRIESSEN (1657 – 1705)[45]

Geboren: 1688 te Walsoorden (Hontenisse) (elders 1686)

Overleden: 1 november 1751 te Hontenisse

Gijsbrecht Janssens (geboren 1657 en overleden op 5 september 1705 te Walsoorden), was schipper. Hij bezat ondermeer een veerjacht, een poonschuit en een huis op Walsoorden. Zijn vrouw Elisabeth Andriessen was dochter van Jan Andriessen (1637-1680) en Tanneke Cooman (overleden: 1675). Haar vader was broer van Geeraert Andriessen[46] gehuwd (2) met Marie Buysrogge (1630-1700).

Een broer van Anneken is Jan Janssen (1681 – 1714) gehuwd met Janneken (Joanna) van Dorselaer (geboren ca 1679). Hieruit werd Anna Catharina Janssen geboren: 1711 te Hontenisse en overleden: 1763, gehuwd met Pieter Verdurmen fs. Lauwereys, geboren: 1698 te Hontenisse, landman,grootvader van Cornelis Verdurmen en zoon van Cornelis Verdurmen en Apolonia Lemssen (zie Apolonia Hiel en Joost Lemsen).

Cornelis Hiel was landman. Hij bezat in 1713 een hofstede met 25 gemeten land in de Noordhofpolder, land te Hengstdijk en in de Burghpolder te Ossenisse. Cornelis was bovendien geestelijke vader ofwel “Pater spiritualis nostur communitatis” van deze parochie.

Wanneer Cornelis Hiel in 1724 overlijdt, beschikken zijn erfgenamen over een grote inventaris (niet gew. + uitkoop). Cornelis bezat daarnaast twee huizen met land te Hontenisse. Na zijn dood werd zijn oudste zoon Anthony Hiel voogd over de kinderen.

Gordijn

Zijn moeder Anneke JANSSEN hertrouwde na het overlijden van Cornelis, op 13 mei 1725 te Hontenisse (ondertrouw op 29 april 1725), met Anthony GORDIJN jr (landman, burgemeester).

Geboren: Polder van Namen/elders Nijspolder11 december 1697

Overleden: 6 januari 1755

Hij was zoon van Anthony GORDIJN sr[47] (geboren: ca 1651 en overleden: 15 juli 1715), gehuwd met

(1) N.N.

(2) Janneken DE KOCK (geboren: ca 1651)

(3) Andrisyntie BLOMMAERT (geboren: 1630 en overleden: 1702 Polder van Namen)

(4) Maria DOBBELAER (geboren: ca 1660 en overleden: 7 februari 1705), waaruit Adriaan GORDEIJN (geboren: 26 februari 1705)

Uit het huwelijk van Anthony GORDIJN jr. en Anneke JANSSENS werden geboren:

a. Joannes GORDEIJN

Geboren: 13 februari 1726

Overleden: 14 februari 1726

b. Anthony GORDEIJN

Geboren: 27 december 1727 te Hontenisse

Overleden: 9 november 1807 te Ossenisse, 79 jaar oud

Landman in het Hoogland

Deze Anthony Gordeijn trouwde (o.t. 14 augustus 1751) pas na de dood van zijn moeder in 1751 met

Petronella CAPPENDIJCK

Geboren: 16 september 1724 te Stoppeldijk, meid

Overleden: 13 maart 1784

Dochter van Gillis CAPPENDIJCK (geboren: 20 oktober 1688 te Hontenisse) en Catharina WITTOCK (geboren: 5 augustus 1693 en overleden: 1727)

Na de dood van Anneke Janssen trouwde Antony Gordijn jr op 30 december 1753 te Hontenisse (o.t. 14 december 1753) met Pieternella VAN HUFFEL(EN)[48] (weduwe van Cornelis DE NIJS). Voogd over de kinderen na Anneke Janssen’s dood werden Andries en Joos Janssen fs Joris (oom van de kinderen). Na het overlijden van Anthony Gordijn trouwde (o.t. 14 juni 1755) Pieternella VAN HUFFEL(EN) met Joos LAMBREGT.

Uit het huwelijk van zoon Anthony Gordeijn en Petronella Cappendijck werden geboren:

a. Anna Catharina GORDEIJN (geboren: 1 mei 1753 te Ossenisse en overleden: 4 januari 1806 te Ossenisse), gehuwd met André CAPPENDIJK,

b. Apollonia GORDEIJN (geboren: 27 juni 1754 te Ossenisse en overleden: voor 1784),

c. Elisabeth GORDEIJN (geboren: 15 juni 1755 en overleden: voor 1784),

d. Cornelia GORDEIJN (geboren: 9 mei 1757 te Ossenisse en overleden: 6 februari 1810 te Hontenisse), gehuwd (1781) met Johannes (van) WATERSCHOOT, (geboren: 14 april 1756 te Hengstdijk en overleden: 4 maart 1831 te Hontenisse), Tweede onderschout, schout, burgemeester, zoon van Johannes VAN WATERSCHOOT en Elisabeth VERSCHRAGE, waaruit 7 kinderen werden geboren,

e. Marianne GORDEIJN (geboren: 10 november 1758 te Ossenisse en overleden: 14 juni 1805 te Ossenisse),

f. Judoca GORDEIJN (geboren: ca 1760),

g. Johannes Francies GORDEIJN (geboren: 9 maart 1761 te Ossenisse en overleden: 28 augustus 1806 te Hontenisse), bezat land in de Oude Graauw, hofstede in Kievitspolder. Johannes Francies Gordeijn huwde (1) met Cornelia LAMBREGT en (2) met Marjanna DE NIJS (geboren: 1749 en overleden: 16 juli 1791) (weduwe van Jacobus HEIJENS fs. Gillis overleden: 14 juni 1788, waaruit 6 kinderen geboren). Johannes bezat land in de Oude Grouw en een hofstede in de Kievitspolder. Uit dit huwelijk met Marjanna DE NIJS werden twee kinderen geboren: Elisabeth GORDEIJN, geboren 1789 en Anna Catharina GORDEIJN, geboren: 1791 en overleden: 1842. Anna Catharina huwde (1) met Pieter HIEL[49], zoon van Cornelis HIEL en Josina BRUGGEMAN en (2) in 1815 met Adriaan DE NIJS (1792-1830)

h. Apolonia GORDEIJN (geboren: 15 oktober 1762 te Ossenisse en overleden: 22 maart 1801 te Ossenisse), gehuwd met Pierre VAN DAMME,

i. Theresia GORDEIJN (geboren: 21 april 1764 en overleden: 25 maart 1821 te Hontenisse), huwde (1): Jacobus DE VIJLDER waaruit twee kinderen waar onder: Anthony DE VIJLDER (1788-1819) en Anna Catharina DE VIJLDER (1789-1839), gehuwd in 1822 met Johannes Baptista KUIJPERS (1770-1835), huwde (2): 26 oktober 1803, Franciscus DE WAAL (geboren: 21 januari 1777 en overleden: 25 september 1840), kuiper, herbergier, zoon van Dignum DE WAAL (1721-1785) en Maria Catharina MENU (1751-1805) (Dignum was eerder gehuwd (1759) met Maria DE WOLF (1717-1775)). Zus van Franciscus DE WAAL is Catharina DE WAAL, gehuwd (1): 1805 met Johannes JANSSEN (1770-1820) waaruit geboren: Anna Catharina JANSSEN, gehuwd met Gerard George HIEL[50].

Anthony Gordeijn was op 6 mei 1775 voogd over de kinderen van zijn zwager Cornelis Hiel, landman in Rummersdijk en Cornelia Verhoeven (Cornelis Hiel hertrouwde met Marjanna Verhoeven). Voogd over de kinderen van Anthony GORDEIJN en Petronella CAPPENDIJCK is Francies Cappendijk en Jan van Waterschoot. Hij liet na land in de Hulsterse parochie – Oude Graauw.

Uit het eerste huwelijk van Cornelis HIEL en Janneken PIERSSENS:

1.HIEL, Magdalena

Geboren: 5 juni 1687

Getuigen: Martinus …en Antony Gerrits

Overleden: voor 1692

2.HIEL, Marianne

Geboren: 9 juli 1688 te Hontenisse

Getuigen: Maria Judoca Goossens en Maria Hiel

Overleden: voor 1708

3. HIEL, Laurentius

Geboren: 26 december 1689 te Ossenisse

Gedoopt: 27 december 1689 (rk) te Ossenisse

Getuigen: Judocus Lambrechts en Helena Piessens

Vroeg overleden

4. HIEL, Anthony (Anthonius)

Geboren: ca 1689 of 1690 te Hontenisse (niet vermeld in doopregister)

Overleden: 3 december 1736 (ex polderio crucio)

Huwde (1) 29 juli 1719 voor de kerk (rk) te Hulst

Ondertrouw te Hontenisse op 29 juli 1719

Pieternella (Petronella) ANDRIESSEN

(Eerder gehuwd (1) o.t. 7 april 1691 met Jan WILLEMS(EN) (weduwnaar van Adriaentien CLAES) en (2) Jan CROMBEEN fs Cornelis)

Dochter van Ge(e)rard ANDRIESSEN[51](landman met hofstede in Kruijspolder) (overleden: 13 juli 1706) en van Elisabeth NEVE (1640-1675)

Getuigen: Egidius Ramts en Anna d’Ooghe

Geboren: voor 1683/elders 1695

Wonende te Ossenisse, Hoogland (1693)

Overleden: 17 juni 1724 te Kruispolder

Huwde (2): 19 juli 1724 te Hulst

Ondertrouw: 1 juli 1724 te Hulst

Jozina (Judoca) ROSSEEL

Dochter van Jan ROSSEEL (landman te Zandberg, overleden 2 oktober 1719) en Berbel VERSTAPPEN

Geboren: Graauw 1705

Wonende te Burgpolder

Overleden: 3 december 1736

Voogd na haar overlijden was Cornelis Rosseel, oom

Zie Hoofdstuk III

5.HIEL, Eguidius

Geboren: 10 maart 1691 te Hontenisse

Getuigen: Catharina Hiel en Honoratius Valentijn

Overleden: voor 1708

6.HIEL, Magdalena

Geboren: 9 maart 1692 te Hontenisse

Getuigen: Andreas Hiel en Magdalena Goo(y)ssens

Overleden: voor 1703

7.HIEL, Joannes (Jan)

Geboren: 27 maart 1693 te Hontenisse (rk), om 10 uur ‚s avonds (doop: 29 maart 1693)

Getuigen: Joannes Lambreghts en Josina Neve

Overleden: 23 oktober 1742 te Hontenisse, 49 jaar en 7 maanden oud

(Rekeningen van de doodgraver)

Ongehuwd (Volgens volkstelling 1739 was Jan thuisligger)

8.HIEL, Appolonia

Geboren: 15 september 1694 te Hontenisse, om 6 uur ‘s morgens (doop: 16 september 1694)

Getuigen: Vogelaer Wachter en Maria Lambrechts

Wonende te Kruispolder (1728)

Overleden: 25 juni 1729 (of 19 december 1728 ex Polderio crucio)

Huwde (1) Hontenisse 16 januari 1718 (ondertrouw 1 januari 1718 te Hontenisse)

Getuigen: Gasparsis (= pater) en Cornelia Bal

Francois BROECKAERT fs. Francois

“De bruijdegom heeft de weeskamer voldaan, de bruijd consent van haar ouders”.

Zoon van Franciscus BROECKAERT sr (geboren: 20 juni 1654 te Zelzate en zoon van Livinus Broeckaert[52] en Antonia (de) Neve[53]) en (o.t. 26 april 1681 en t. 21 mei 1681 te Hulst) Andrysyne (Andrieske) VAN OSSELAER (geboren: 22 augustus 1656 te Belsele) (Dochter van Judocus VAN OSSELAER (geboren 9 oktober 1617 te Belsele) en (huwde: 9 januari 1644 te Belsele) Andresiena BAUWENS[54] (geboren 8 maart 1620 te Belsele) en weduwe van Andries Bouwens, broer van Jacobus Bouwens, gehuwd 10 augustus 1674 te Belsele met Catharina Hiel (Yl)[55]

Geboren: 27 december 1682 in de Kruispolder

Overleden: 14 januari 1728 te Hontenisse

Broeckaert

Francois Broeckaert sr was eerder gehuwd (ca 1694) met Catharina VEERMANS (geboren: 1665 en overleden 12 september 1696 te Hulst). Daarvoor was Catharina VEERMANS gehuwd met Andries ANDRIESSE(N) (1660- 9 mei 1707) zoon van Geeraert ANDRIESSEN en Elisabeth NEVE (waaruit a. Pieternella ANDRIESSEN geboren ca 1695 gehuwd (1725) met Jan DE NIJS, waaruit 13 kinderen (eerder gehuwd op 29 november 1719 met Anthony Hiel), b. Elisabeth ANDRIESSEN gehuwd (1) Michiel BUYSROGGE (zie pagina 57) en (2) Kornelis VERHOEVEN en c. N.N. ANDRIESSEN). Geeraert Andriessen was voogd over de kinderen van Elisabeth Andriessen en Michiel Buysrogge.

Francois Broeckaert was voorts weduwnaar (o.t. 28 juni 1707 en t. 17 juli 1707 te Hontenisse) van Johanna of Janneken DE BACKER (Bakker),geboren 11 mei 1675 te Stabroek als dochter van Hendrick (Henricus) DE BACKER en Maria ADRIAENSEN, en overleden 25 september 1717 (elders 1 januari 1718) te Ossenisse. Janneken DE BACKER was eerder op 12 september 1696 gehuwd met bovengenoemde Andries ANDRIESSEN. Daaruit werden 5 kinderen geboren waaronder Jan ANDRIESSEN (geboren: 20 oktober 1706), gehuwd met (1) Isabella BROECKAERT, (2) Christina DE WOLF, (3) Maria ROSIERS en (4) Pieternella WILLEMS

Broers en zussen van Francies BROECKAERT jr waren:

a. Livina BROECKAERT (geboren: 25 oktober 1685 te Hulster Ambacht)

b. Judocus (Joos Docus) BROECKAERT (geboren: 13 juni 1688 te Kruispolder en overleden: na 1739) en huwde: 1710 Antonia Crombeen (geboren: 17 maart 1693 te Hontenisse en overleden: 16 april 1728 te Hontenisse), dochter van Adriaan Crombeen en Maria Wagenaars, waaruit 6 kinderen

c. Martina BROECKAERT (geboren: 19 augustus 1690 te Hontensisse en overleden: 1724 te Hontenisse) en huwde (1) 1 december 1709 te Hengstdijk (o.t. 8 november 1709) Nicolaas CROMBEEN, (2) o.t. 9 juni 1708 Pieter SCHUTTEN (Schutters) en (3) Andries BUIJSROGGE (geboren: 1695 en overleden: 3 november 1742)

Uit het huwelijk van Francois Broeckaert en Janneken de Ba(c)ker werden 6 kinderen geboren:

a. Andrisijntien (Andrizijna/Drisijna) BROECKAERT

Geboren: 29 november 1708 te Hontenisse/Kruispolder

Overleden: 18 mei 1772 te Kloosterzande

Gehuwd op 18 april 1728 te Hontenisse (o.t. 3 april 1728) met Petrus (Pieter) BOGAERT fs. Guliam, Landsman te Lamswaarde/Zandpolder

Zoon van Guillelmus BOGAERT[56][57](geboren: 10 mei 1671 te Hulsterambacht – Nieuwe Grouwpolder en overleden: 1 december 1729 te Hontenisse) en (huwde (1): 27 september 1695) Maria ALLEMAN[58] (geboren: 29 december 1672 te Lamswaarde en overleden: tussen 1697-1698 te Hulsterambacht)

Geboren: 4 mei 1696 te Hontenisse/Lamswaarde

Overleden: 16 augustus 1758 te Kloosterzande (elders 18 januari 1770)

Daaruit werden 6 kinderen geboren, allen te Hontenisse, waaronder Francies BOGAERT gehuwd op 3 april 1763 te Hontenisse met Judoca DE BLOCK, geboren: 29 juli 1730 te Hontenisse en overleden: 11 juli 1797 te Hontenisse. Hieruit onder meer Jacobus Andreas BOGAERT (geboren: 30 november 1766 enoverleden 19 november 1839), huwde (1) 23 juli 1787 te Hontenisse met Anna Catharina LEENKNEGT (1766-1842), huwde (2) 24 augustus 1793 met Apollonia WARTEEL (geboren: 1 december 1772 enoverleden: 7 december 1819) en huwde (3) 8 augustus 1820 met Petronella WILLEMS (geboren: 30 september 1798 en overleden: 23 november 1870). Uit dit laatste huwelijk werd geboren Maria Anna BOGAERT (geboren: 22 februari 1828 en overleden: 11 juli 1878 te Hontenisse) met Jacobus TIELEMAN (1818-1902). Hun dochter Rosalia TIELEMAN (1850-1935) huwde 11 juni 1887 te Hontenisse met Josephus HIEL (1850-1941), zoon van Jacobus Hiel en Anna Catharina Valckx[59].

Petrus Bogaert was eerder gehuwd: 3 december 1726 te Hontenisse (o.t. 17 november 1726)

Maria van EIJGEN (van Huyge) (weduwe van Francies VAN REMOORTERE)

Dochter van Adriaen VAN EYGEN en Janneken TALBOOM

Geboren: 18 november 1685 te Hengstdijk

Overleden: 25 september 1727 te Kloosterzande

Daaruit 5 voorkinderen, uit het huwelijk van Francies van Remoorter en Maria van Eygen, waarvan voogd: Francies Bogaert. In 1728 woonde het echtpaar Petrus Bogaert en Andriesina Broeckaert in een huis aan de Tasdijk 3 in Kloosterzande, “De Tasse” genoemd, ook wel “Het Veerhuis’ dat in die tijd fungeerde als koffiehuis of taveerne.

b. Isabella BROECKAERT

Geboren: 9 juni 1710

Overleden: 1717

c. Henricus BROECKAERT

geboren: 9 juni 1710 te Hontenisse

d. Franciscus BROECKAERT jr (o.t. 9 augustus 1737)

Geboren 18 juni 1711 in de Kruispolder

Landman

Gehuwd: 8 september 1737 te Hontenisse (o.t. 9 augustus 1737)

Judoca ”Josina/Josijna”ROSSEEL

Geboren: voor 1705 te Graauw

Overleden: 2 december 1737

Zij was dochter van Jan ROSSEEL (landman te Zandberg, overleden 2 oktober 1719) en Berbel VERSTAPPEN. Judoca Rosseel was weduwe in tweede huwelijk van Anthony Hiel, broer van Apollonia Hiel[60]

e. Joannes BROECKAERT

Geboren: 16 juni 1713 te Hontenisse

f. Isabella Maria BROECKAERT

Geboren: 25 april 1717 te Hontenisse

Overleden: 6 november 1744 te Hontenisse/Walsoorden (of 10 januari 1778 te Hontenisse)

Zij huwde: Joannes (Jan) ANDRIESSEN(S) 11 mei 1738 (o.t. 26 april 1738), eerder gehuwd met Maria ROSIER[61]

Geboren: 20 oktober 1706 Polder van Namen

Overleden: voor 1745 te Hontenisse

Jan was veerschipper te Walsoorden/Rotterdam en tavernier. Hij bezat een huis, stal hof plus schuur op het Hoofd van Walsoorden alsmede een poonschuit

Zoon van Andries ANDRIESSEN (1660-1707) en Janneken DE BACKER (geboren: 1675)

Daaruit werden drie kinderen geboren, allen te Hontenisse: Janneken (Joanna) ANDRIESSEN(S) (geboren: 22 oktober 1739 te Hontenisse en overleden: 23 maart 1816 te Stoppeldijk), huwde: 26 november 1745 te Hengstdijk met Pieter VAN ESBROECK (1719-1804) (waaruit zes kinderen), Andries (Andreas) ANDRIESSEN(S) (geboren: 24 augustus 1742 te Hontenisse) en Cornelia ANDRIESSEN(S) (geboren: 20 oktober 1744 te Hontenisse), gehuwd met Pieter VAN CRANENDONK, wonende te Doel.

Jan ANDRIESSEN was eerder gehuwd met (1) Christina DE WOLF (waaruit 1 dochter: Pieternella ANDRIESSEN)[62] en met (2) Maria ROSIERS (overleden: 13 juli 1737) (waaruit 5 kinderen)[63]. Na het overlijden van Isabella BROECKAERT hertrouwde Jan met Pieternella WILLEMS[64]. Daaruit werden zes kinderen geboren. Zijn vader Andries Andriessen was zoon van de eerder genoemde Geeraert Andriessen.

Het gezin Francois Broeckaert en Apolonia Hiel woonde in de Kruijspolder. Francoisbezat (bij zijn overlijden) land in de polders van Ossenisse en Hengstdijk. Daarnaast bezat hij een huis in de Kruijspolder en land in de Polder van Lillo. (&1930/1011 + uitkoop). Voogd bij zijn overlijden werd Joos Broeckaert. Bij haar overlijden liet Apolonia Hiel na: een pachthofstede met 100 gemeten land (&1195/902). Voogd werd Pieter Keppens, aangehuwd oom.

Uit het huwelijk van Francois Broeckaert en Apollonia Hiel werden geboren:

a. Anneken BROECKAERT,

Stond in 1739 vermeld als meid

Geboren: ca 1721/1722

Overleden: 1762

b. Joos (Judocus) BROECKAERT

Geboren: ca 1725

Overleden: 20 december 1762

Hofstede in de Pauluspolder

Huwde: o.t. 26 juli 1755

Marianna BRUGGEMAN

Geboren: ca 1727

Overleden: 1801

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, a. Marianna BROECKAERT, geboren: 1756, Francies BROECKAERT, geboren: 1758 en Apolonia BROECKAERT (geboren: ca 1759 te Hontenisse en overleden: 29 mei 1809 te Hontenisse). Zij huwde (1) Pieter VERHAEGEN (geboren: 1758 en overleden: ca 1793), (2): 26 april 1795 met Pieter TRUYMAN (geboren: 26 augustus 1756 te Hontenisse en overleden: 10 november 1818 te Hengstdijk), zoon van Judocus Marinus TRUYMAN (1734-1769) en Barbarina ROSIERS (1726-1799). Pieter Truyman hertrouwde met Christina MANNAART. Voogd van de kinderen van Francois Broeckaert en Apolonia Hiel was Gijsbrecht Hiel (oom)

Marianna BRUGGEMAN hertrouwde: 4 juni 1763 met Jan van BUNDEREN, landman met een hofstede in de Oostvogel.

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:

a. Joosdocus VAN BUNDEREN

Geboren: ca 1772

Overleden: 8 januar 1788

b. Marianne VAN BUNDEREN

Geboren: 1773

Apollonia HIEL huwde (2) Hengstdijk 20 juni 1728

Ondertrouw: 28 april 1728/5e juni te Hengstdijk in ondertrouw

“Opgenomen den 20e juni attestatie gegeven naar Hengstdijk”.

De bruid was de rouwtijd voorbij.

Joost (Judocus) LEMSEN(S) (Judoci expolderio Crucio)

Zoon van Peter (Petrus) LEMSEN (geboren: 1665 en overleden: 15 maart 1738), landman met een hofstede in Heynsdijk in de Mariapolder en brouwer, geboren en wonende onder Stoppeldijk, Stoppeldijksepolder Hulster Ambacht en (gehuwd: 1694) Marie DE WAELE (DE WAAL) (1673- 1750). (Zij is later gehuwd met Jan MARTENS f. Pieter, landman). (Petrus LEMMENS was eerder gehuwd (1688) met Jacomyne (Jaquemintien) TOBEY (overleden: 28 juli 1693), weduwe van Gillis VAN REMORTEL). Uit dit eerdere huwelijk van Petrus LEMSEN werd geboren: Anna LEMSEN geboren ca 1690).

Geboren:Hontenisse/Walsoorden 1710, wonende te Hontenisse/Stoppeldijk

Overleden: Kruyspolder 11 januari 1783, 72 jaren oud

Joost LEMSEN kwam uit een gezin van 15 kinderen. Daaronder:

a. Adrianus LEMSEN geboren 1695,

b. Elisabeth LEMSEN geboren: 1696,

c. Pieternella LEMSEN geboren 1697 te Stoppeldijk en gehuwd met Adriaen Serrarens, geboren 1699 te Stoppeldijk en overleden 20 november 1762, landman waaruit 9 kinderen,

d. Josephus LEMSEN geboren 1699,

e. Joannes LEMSEN geboren 1701,

f. N.N. LEMSEN geboren 1702,

g. Jacobus LEMSEN geboren 1704,

g. Andrijsina LEMSEN gehuwd met Lambrecht Verhoeven (ook: Verhoeven, landman) (1693-1748)

h. Huijbrecht LEMSEN,

i. Maria LEMSEN geboren 1707 en gehuwd met Jan de Bije (de Bie) waaruit 2 kinderen te Graauw,

j. Cornelia LEMSEN geboren 1710,

k Pieter (Petrus) LEMSEN geboren 1712,

l. Apolonia LEMSEN geboren 1713 en

m. Cornelia LEMSEN geboren 1714.

Volgens het boek “Boerderijen in het Land van Hulst”, woonde Joost Lemsen op een boerderij in de Lange Nieuwstraat. Volgens de Staten van Goed had Joost Lemmens een pacht hofstede met 100 gemeten land in de polder van Ossenisse (&1895/902). Voogd bij het overlijden van Appolonia over beide kinderen was Pieter Keppens, zwager, aangehuwd oom, getrouwd met Maria Magdalena Hiel. Zij liet na: land in de Polder van Ossenisse en een pachthofstede met 100 gemeten land. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

Lemsen

Na het overlijden van Apollonia hertrouwt Joost Lemsen op 24 juli 1729 (ondertrouw op 9 juli 1729) met Marie Josefien (Mesyne) VAN ESBROEK, geboortig van Hontenisse, dochter van Gillis VAN ESBROEK (1673-1720) en Maria VERGOES (1680- …)[65]. Bartholomijne zoals ze ook wordt genoemd, is geboren 1710 te Hontenisse (Mariapolder) en overleden op 9 januari 1768 te Hontenisse. Zij bezaten een hofstede in de Kruyspolder plus 50 gemet land en 9 paarden. Voogd over de kinderen van Joost Lemsen was Pieter Lemsen. Hij liet na: een hofstede in de Kruyspolder, 50 gemeten land aldaare, 8 paarden en landpacht.

Uit dit huwelijk worden nog eens acht kinderen geboren:

a. Maria LEMSEN

Geboren: 10 december 1730 in de Kruijspolder

Overleden: 1 augustus 1732

b. Pieter LEMSEN

Geboren: 26 februari 1732, Kruispolder

Overleden: 20 februari 1821 te Hontenisse, 88 jaar oud

Landbouwer en kerkmeester

Huwde (1): o.t. 17 december 1763

Pieternella MAES (weduwe van Pieter WITTOCK)

Huwde (2): 2 mei 1779 te Hulst

Maria Anna ROSSEEL

Dochter van Pieter ROSSEEL en Elisabeth VOET (1724-1799)

Geboren: 1752

Overleden: 24 oktober 1823 te Hontenisse

Waaruit drie kinderen (a. Judocus Lemsen 1780-1831, gehuwd 1801 met (1) Maria Catharina (Anna) KRIECKAERT (1778-1805) dochter van Judocus KRIECKAERT (1725-1780) en (gehuwd: 1766) Maria Magdalena EVERAERT (1744-1808) en (2) 1810 met Elisabeth DE SCHEPPER (1790-1861) b. Pieter Franciscus Lemsen 1785-1856, gehuwd 1809 met Christina KRIECKAERT (geboren: ca 1789) en c. Jan Francies Lemsen (1791-1842), gehuwd 1818 met Elisabeth BUIJSROGGE (1793-1867) dochter van Cornelis BUIJSROGGE en Maria Anna ADRIAENSEN

c. Adrianus LEMSEN

Geboren: 5 november 1734, Kruispolder

Getuigen: Adrianus Solarus en Drisijna Lemsen

d. Maria LEMSEN

Geboren: 1735 te Kruijspolder

Overleden: 25 mei 1772 te Graauw (Willem Hendrik Polder), 37 jaar oud

Huwde: 29 oktober 1758 te Hulst (o.t. 14 oktober 1758)

Judocus (Joos) ROSSEEL, landbouwer (eerder gehuwd met Maria VERDURME(N))

Broer van Pieter ROSSEEL en Elisabeth VOET

Dochter van Cornelis ROSSEEL en Elisabeth Hofkerel (Roversberg)

Geboren: 10 november 1725

Overleden: 13 mei 1786 te Graauw

Landman in de Willem Hendrikspolder

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, waaronder Cornelis ROSSEEL (geboren: 1 juli 1760 en overleden: 1 juni 1829 te Graauw & Langendam), gehuwd met: Anna Maria VAN CAMPEN (geboren: 1768 en overleden: 1840) Achterkleindochter Maria Petronella Rosseel huwde met Petrus Judocus Hiel (zoon van Judocus Hiel en Isabella Verdurmen)

Judocus ROSSEEL huwde(3)

Apollonia DE KEULENAER.

Daaruit werden 3 kinderen geboren.

e. Joos (Judocus) LEMSEN

Geboren: 22 augustus 1741

Huwde: 1801

Maria Catharina CRIECKAERT

Dochter van Judocus KRIECKAERT[66] (1679-1730) en Judoca RITSAERT (1697-1738).

Geboren: ca 1740

f. Francies LEMSEN

Geboren: 1742

g. Appolonia (Aplonia) LEMSEN

Geboren: 1744

Overleden: 15 maart 1808 te Hontenisse

Huwde: 17 september 1769 te Hontenisse (o.t. 2 september 1769 te Hontenisse)

Joos (Judocus) VERDURMEN, Landbouwer

Zoon van Pieter VERDURMEN (geboren: Kuitaart 21 november 1698 en overleden: Hontenisse 1767) en Anna Catharina JANSSEN (geboren: Hontenisse 1711 en overleden: Hontenisse 1763)

Geboren: 1733 te Hontenisse

Overleden: 3 juli 1810 te Hontenisse

Daaruit werden 12 kinderen geboren, waaronder Cornelis Verdurmen (geboren: 2 januari 1784 en overleden: 11 september 1866) gehuwd (12 september 1834 te Hontenisse) met Maria Anna Hiel, dochter van Cornelis Hiel en Judoca Bruggeman[67].

Pieter VERDURMEN was eerder (1) op 3 augustus 1721 (o.t. 14 juli 1721) te Hontenisse gehuwd met Maria VERGOES (weduwe van Gillis VAN ESBROEK) (geboren 1680) en (2) o.t. 10 juli 1728 en t. 24 juli 1728 te Hontenisse met Anna Catharina JANSSEN GIJZEN. Anna Catharina JANSSEN was dochter van Jan JANSSENGIJZE (Walsoorden 1681 – Hontenisse (1714) en (1) Isabella DE BACKER[68] en (2) Janneken VAN DORSSELAER (geboren: 1679) en kleindochter van Gijsbrecht JANSSEN en (2) Elisabeth ANDRIESSEN (1657-1705). Dochter Anna JANSSEN was gehuwd met Cornelis HIEL. Daarna was Pieter VERDURMEN gehuwd met Anna Catharina HEYMAN.

h. Josijne LEMSEN

Geboren: 22 februari 1745 te Kruispolder

Overleden: 16 november (of januari) 1817 te Graauw en Langendam, 71 jaar oud

Landbouweresse

Huwde: o.t. 26 oktober 1771

Benedictus VERSMISSEN (van Smissen) (eerder gehuwd met Marianne TIERENS)

i. Pieternella LEMSEN

Geboren: 15 maart 1750

Overleden: 1798

Huwde (1): 1777

Jacobus VERDURMEN

Landbouwer

Zoon van Pieter VERDURMEN en Anna Catharina JANSSEN (zie g)

Geboren: 1743

Overleden: 27 augustus 1809

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: a. Judocus VERDURMEN (geboren: 1778 en overleden: 1849), huwde (1): 1813 Anna Catharina WATERSCHOOT (geboren: 1795 en overleden: 1818) en huwde (2): 1818

Anna Catharina DE SCHEPPER en b. Judoca VERDURMEN (geboren: 1779 en overleden: 1846), huwde: 1805 met Pieter BRUGGEMAN (geboren: 1764)

Anna Catharina DE SCHEPPER was dochter van Jan DE SCHEPPER (geboren 1768) en (X 1790) Appolonia KRIECKAERT. Dochter van de broer van Anna Catharina DE SCHEPPER, Pieter DE SCHEPPER en Catharina MAHU is Maria Anna DE SCHEPPER. Zij was gehuwd met Andries Johannes HIEL[69].

Pieter BRUGGEMAN, zoon van Joannes Bruggeman (1714-1744) en Andresina KAS (1729-1801), was eerder gehuwd (1801) met Anna Catharina DE SCHEPPER. Hij is de broer van Josina Judoca Bruggeman, gehuwd met Cornelis Hiel.

Huwde (2):

Pieter WITTOCK

j. Janneken LEMSEN

Geboren: 16 oktober 1754 te Kruijspolder

Overleden: 17 oktober 1754 te Hontenisse

k. Jacobus LEMSEN

Geboren: 16 oktober 1756

Overleden: vroeg

l. Jacobus LEMSEN

Geboren: 1758

Overleden: 15 augustus 1849 te Hulst, 91 jaar oud

Grondeigenaar en rustend landman

Huwde (1):

Marianne JANSEN

Huwde (2): 8 mei 1803 Stoppeldijk

Maria Catharina VAN CAMPEN

Geboren: 1770 te Stoppeldijk

Overleden: 10 mei 1844 te Hulst, 74 jaar oud

Dochter van Egidius VAN CAMPEN[70] (1736-1805) en Judoca VERHOEVEN (1742-1810)

9.HIEL, Judocus (Joos)

Geboren: 30 november 1696 te Hontenisse, 3 uur s’middags (doop: 1 december 1696)

Getuigen: Judocus Lambrechts en Magdalena Huijghens

Overleden: na 1739

Joos was volgens de volkstelling van 1739 thuisligger, ongehuwd

10.HIEL, Cornelius

Geboren: 31 mei 1698 te Hontenisse, 4 uur s’middags

Getuigen: Adrianus Adriaensen(s) en Petronella Lauwaert

Overleden: te Hontenisse voor 1700

11.HIEL, Cornelius

Geboren: 18 januari 1700 te Hontenisse, 4 uur s’morgens (doop: 19 januari 1700)

Getuigen: Cornelius Martens en Maria van den Bergh

Overleden: te Hontenisse voor 1706

12.HIEL, Anna Catharina[71]

Geboren: Hontenisse 12 oktober 1701, 10 uur s’avonds (doop: 14 oktober 1701)

Getuigen Andries (of Cornelius) Tasenier en Anna Jacobs

Woonde in de Kruijspolder (1726)

Overleden: na 1739

Huwde (1): 7 april 1726 te Hontenisse

Ondertrouw op 23 maart 1726 te Hontenisse/Hulst

Pieter KEPPENS

Geboren: ca 1693 te Vrasene (Land van Waes),

Wonende te Nieuwe Graauw 1726)

Weduwnaar van Barbara Verstappen.

De bruidegom had geen kinderen; de bruid had ouders noch voogden.

Overleden: na 1739

In 1739 hebben zij 2 kinderen geboren te Graauw. Pieter was landman te Nieuwe Graauw (dorp Graauw). Hij was eerder gehuwd met Barbara VERSTAPPEN.

Huwde (2):

Jan VAN GEERUM

Geboren: voor 1716 te Hulst

Overleden: 20 december 1758 te Hulst

Hij bezat een huis in de Bierkaaystraat

Was eerder gehuwd met Anna VOSSAERT (geboren: voor 1716 en overleden: 17 april 1749 te Hulst)

Huwde (3): 9 november 1762 te Axel (o.t. Hulst)

Attestatie gegeven naar Hulst op 26 september 1762

Jacob LAVOIR (van Lavoir, van de Lavoir, Lavoir)

Weduwnaar van Joanna KRABBE, wonende onder Stoppeldijk

Zoon van Gabriel VAN DE LAVOIR en Elisabeth TALBOOM

13. HIEL, Maria Magdalena

Geboren: 21 april 1703 te Hontenisse, 3 uur s’middags (doop: 22 april 1703)

Getuigen: Quirinus Pieter Jacobs en Maria Janssens

Overleden: 4 juni 1725 (elders 26 april 1725) te Burgpolder

Huwde: o.t. 18 juni 1724 Hontenisse en t. 2 juli 1724 te Hontenisse

Getuigen: Joannes de Ble en Cornelia Bal

Andries BUIJSROGGE f. Andries

Zoon van Andries BUIJSROGGE (geboren: 5 februari 1665 te Graauw en overleden: 25 september 1715 te Oude Graauw) en (1) gehuwd 15 juni 1687 Polder van Namen met Cathalina (Catharina) CRIECKAERT[72] (geboren: 25 november 1663 te Lamswaarde en overleden: 3 januari 1697 te Oude GRAAUW) en (2) gehuwd 9 april 1698 te Hulst met Cornelia JANSSEN (WESTDURP/WESTDORP) (geboren: 3 november 1676 te Schore en overleden 1741)

Landman onder de Oude Graauw

Geboren: 22 oktober 1694 onder Graauw (Oude Grouwpolder) en woonachtig te Hontenisse (RK gedoopt op 22 oktober 1694 aldaar)

Overleden: 3 november 1742 te Kruispolder (elders: 21 augustus 1742 te Kruyspolder)

Buijsrogge

Andries Buijsrogge sr was zoon van Michiel Buijsrogge (overleden: 6 juli 1674) en Elisabeth Andriessen[73] Uit het eerste huwelijk van Andries met Catharina Crieckaert (dochter van Cornelis Crieckaert en Mayken Staes) werden vijf kinderen geboren.

Naast bovengenoemde Andries BUIJSROGGE zijn dat:

a. Michiel BUIJSROGGE, landman te Oude Graauw (geboren: 19 september 1687 te Oude Graauw en overleden: 5 januari 1731 te Lamswaarde), gehuwd (1) 11 februari 1714 te Hontenisse met Cornelia KINTS (geboren: 5 oktober 1680 en overleden: 29 november 1720 te Oude Graauw) (eerder gehuwd met Guilliam PECK), waaruit een zoon en (2) 22 juni 1721 te Hulst (o.t. 7 juni 1721) met Elisabeth (Lysebeth) ANDRIESSEN (geboren: 31 juli 1690 te Lamswaarde en overleden: 21 oktober 1737) (eerder gehuwd met Jacobus VERHOEVEN fs. Joos, landman),

b. Johanna BUIJSROGGE (geboren: 23 september 1689 te Oude Graauw en overleden: 6 november 1689 aldaar).

c. Elisabeth BUIJSROGGE (geboren: 8 oktober 1690 te Oude Graauw en overleden: na 1723), gehuwd (1) 27 december 1713 te Hontenisse met Jasper BEYENS (1688-1722), (2) 31 maart 1723 te Hontenisse met Jacob ANNOT (geboren: 1688 en overleden: voor december 1723) en (3) o.t. 11 december 1723 te Hulst en t. 19 december 1723 te Hulst met Jan Baptist STRUIK (1688- na 1723), wagenmaker (eerder gehuwd met Elisabeth CROMBEEN),

d. Johanna BUIJSROGGE (geboren: 21 december 1696 te oude Graauw en overleden: voor 1699).

Uit het tweede huwelijk met Cornelia Janssen (Westdurp) werden 10 kinderen geboren:

a. Janneken (Johanna) BUIJSROGGE (geboren: 6 januari 1699 te Oude Graauw en overleden: na 1671), gehuwd 3 juni 1722 met Adriaan SCHEERS (Scaers) (Hengstdijk 1697-na 1741), timmerman, zoon van Adriaen SCHEERS en Maria VAN LANGEVELDE

b. Anneken (Anna) BUIJSROGGE (geboren: 1 oktober 1700 te Oude Graauw en overleden: rond 1726 te Hengstdijk), gehuwd o.t. 1 juni 1725 te Hontenisse en t. 17 jun 1725 te Hulst met Hendrik GOOSSEN, wever (1686 Ronse – overleden: april 1741 te Groot Hengstdijk), (eerder gehuwd met Margareta PIETERS en later gehuwd (3) met Margrita D’HAAN en (4) Katharina JANSSEN)

c. Johannes BUIJSROGGE (geboren: 28 april 1702 te Oude Graauw en overleden: 3 mei 1702 aldaar),

d. Maria BUIJSROGGE (geboren: 20 januari 1704 te Oude Graauw en overleden: 27 januari 1720 aldaar).

e. Jacobus BUIJSROGGE (geboren: 19 april 1705 te Oude Graauw en overleden: voor 1716),

f. Apolonia BUIJSROGGE (geboren: 28 september 1706 te Oude Graauw en overleden: 20 januari 1763 te Hontenisse), gehuwd: (1) 14 januari 1763 te Hontenisse met Jan VAN DAMME arbeider (Buggenhout 1704-mei 1745 Nieuwe Graauw), (eerder gehuwd met Johanna DE RIJK), (2) 11 augustus 1745 te Hulst met Dirk VAN BERKMOES (1704-1758), (3) 27 augustus 1758 te Hulst met Franciscus DE WIEST (1702-1758) en (4) Gijsbrecht HIEL,

g. Cornelia BUIJSROGGE (geboren: 19 april 1708 te Oude Graauw en overleden: 17 februari 1718 aldaar).

h. Henricus BUIJSROGGE (geboren: 24 maart 1711 te Oude Graauw en overleden: 12 september 1711 aldaar),

i. Petronella BUIJSROGGE (geboren: 31 maart 1713 te Oude Graauw en overleden: 24 juni 1769) huwde (1): o.t 1 december 1736 met Laurys (Lauwereys) BLOMHAART (Blommaert) (geboren: 1684 te Ossenisse, landman) (eerder gehuwd met Apollonia TAELMANS) en (3) Adriaan MANNAERT

j. Catharina BUIJSROGGE (geboren: 13 juli 1714 te Oude Graauw en overleden: 8 september 1714 aldaar).

Andries BUIJSROGGE jr was landman met onder meer land in de Burgpolder. Hijbezat aldaareen pachtboerderij met 100 gemeten (&764/588 + uitkoop). Andries was weduwnaar van Martina BROECKAERT (o.t. 27 oktober 1720), zus van Francies Broeckaert jr. geboren te Kruispolder 19 augustus 1690 en overleden aldaar op 24 april 1723, ca 36 jaar oud. Uit dit huwelijk (ondertrouw: 27 oktober 1720 te Hontenisse en trouw: 10 november 1720 te Hulst) werden geboren: Maria Anna Buijsrogge, geboren 1720 en Martina BUIJSROGGE, geboren ca 1723, o.t. 25 maart 1743 met Michiel SCHAERLAKEN (huwde later o.t. 8 april 1769 met Joanna Catrina VAN GOETHEM). Voogd over deze kinderen was Francois Broeckaert.

Martina (Maryntjan) BROECKAERT was eerder gehuwd met Nicolaas CROMBEEN, geboren te Lamswaarde 1675 en overleden te Kruispolder op 8 april 1720. Uit dit huwelijkwerden geboren: Pieter CROMBEEN geboren ca 1711/12, Francois CROMBEEN geboren ca 1713/14 en Apolonia CROMBEEN geboren 1717. Nicolaas Crombeen bezat land in de Kruyspolder en had aldaar een hofstede.

Uit het huwelijk van Andries BUIJSROGGE en Maria Magdalena HIEL werd 1 zoongeboren:

Michiel BUYSROGGE

Geboren: 1725

Stiefzus van Adriaen Buijsrogge was Apollonia BUIJSROGGE. Zij was gehuwd met Gijsbrecht HIEL, broer van Maria Magdalena. Na het overlijden van Maria Magdalena Hiel in 1725 werd haar oom Franciscus (Francois) Broeckaert voogd van zoon Michiel Buijsrogge.

Andries Buijsrogge hertrouwt op 9 juni 1726te Hulst (ondertrouw op 25 mei 1726 te Hontenisse).

Marianna (Maria Anna) TIERENS (zij huwde (2) o.t. 25 april 1744 met Benedictus VAN SMISSEN (Smitzen). Benedictus hertrouwde 26 oktober 1771 met Josine LEMSEN)

Geboren: Nieuwe Graauw 1703/1704 (elders 1707)

Overleden: te Kruispolder op 28 juli 1770 (elders 15 maart 1770), 63 jaar oud

Dochter van Seger TIERENS, landman in de Melopolder (geboren: 1658 en overleden op 7 augustus 1721) en (huwde: Hontenisse in 1704) Maria KRIECKAERT (geboren 1685) fs. Joos en Maria Duering (weduwe van Pieter JANSSEN)[74]. Maria Krieckaert hertrouwde (o.t. 25 april 1744) met Laureis Ro(m)mael (overleden: 26 september 1740), landman in de Melopolder waaruit twee kinderen werden geboren: Pieternella Rommael geboren 1724 en Andries Rommael geboren: 1729.

De zus van Marianna Tierens, Johanna Tierens huwde Jan Crombeen fs. Denijs. De vermelde Joost Crieckaert landman in de Melopolder (geboren 1657 en overleden: 28 juni 1701) gehuwd 1682 met (2) Maria Duringh overleden: 1698 (weduwe van Pieter Janssen) en eerder (1) met Elisabeth Hofkerel, was zoon van Tanneken Blancquart f. Cornelis en Judoca Crieckaert, later gehuwd met Cornelis Lambregt, schoonvader van Gillis Hiel. Seger Tierens hertrouwde Livijntien Rosseel (zij hertrouwde Arnout Janssen).

Uit het huwelijk van Andries BUIJSROGGE en Maria TIERENS werden geboren:

a. Maria Katharina BUIJSROGGE

Geboren: ca 1731

b. Andries BUIJSROGGE

Geboren: ca 1733

Overleden 2 mei 1789

Huwde: (Anna) Catharina VERDURMEN, Landbouwster

Dochter van Pieter VERDURMEN en Anna Catharina JANSSEN (zie pagina 44/45)

Geboren: 24 mei 1749 te Hontenisse en overleden: 4 augustus 1830 te Hontenisse

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren (voogd: Jan Buijsrogge), waaronder Judocus BUIJSROGGE (geboren: ca 1786 te Hontenisse en overleden: 15 september 1835 te Hontenisse). Judocus huwde 11 september 1824 te Hontenisse met Apolonia HEIJE (geboren: ca 1802 te Hontenisse en overleden: 2 juni 1840 te Hontenisse), waaruit 7 kinderen. Apolonia HEYE hertrouwde: 19 november 1836 te Hontenisse met Petrus VAN DAMME (geboren: 1797 te Boschkapelle en overleden: 10 december 1859 te Sint Jansteen). Hieruit werd een zoon geboren.

c. Apollonia BUIJSROGGE

Geboren ca 1736

d. Jan BUIJSROGGE

Geboren ca 1739/40.

Voogd over deze kinderen was Andries Buijsrogge fs. Jan.

Marianne TIERENS hertrouwde (2)

Benedictus VAN SMISSEN (van Smitzen) .

Uit dit huwelijk werd geboren:

Peternella VAN SMISSEN

Geboren ca 1747

(Peternella was eerder gehuwd met Lambertus DE SMIDT).

14. HIEL, Laurentius

Geboren: 24september 1704 te Hontenisse, middernacht

Getuigen: Laurentius Bosse en Catharina De Waal

Overleden: voor 1708

15.HIEL, Cornelis

Geboren: 19 maart 1706 te Hontenisse, 7 uur s’ morgens

Getuigen: Cornelius Franciscus (de) Neve en Maria Suij

Overleden: voor 1712

16.HIEL, Joanna

Geboren: 19 maart 1706 te Hontenisse , 7 uur s’ morgens

Getuigen: Joannes van Belle en Joanna Pieters

Overleden: voor 1708

Uit het tweede huwelijk van Cornelis Hiel en Anneken Janssen werden geboren:

1. HIEL, Gijsbrecht (Gisbertus)

Geboren: 3 september 1709 te Hontenisse, 7 uur s’ avonds (doop 5 september 1709), landman

Getuigen: Judocus Boyman en Cornelia Janssens (= tante, zus van moeder Anneken Janssens)

Overleden: 24 juni 1780 te Hontenisse (op ruim 70 jarige leeftijd)

(Hontenisse Begrafenisboek RK 1694 – 1760)

Huwde: 27 december 1733 te Hontenisse

Ondertrouw: 15 december 1733 te Hontenisse

Getuigen: Bartholomeus Rossiers en Cornelia Bal

Apollonia BUIJSROGGE, ex polderio crucis

Geboren: Dullaert/Lamswaardeca 1703 (elders 1708)

Dochter van Andreas BUIJSROGGE fs Andries (landman op de Oude Graauw, bezat land te Stekene, geboren: 1665 en overleden: 2 maart 1716) en Cornelia JANSSEN (WESTDURP) (1676-1741)

Haar stiefbroer was gehuwd met Maria Magdalena Hiel, de zus van Gijsbrecht HIEL

VolgtHoofdstuk IV

2.HIEL, Elisabeth

Geboren: 30 november 1711 te Hontenisse

Gedoopt: 1 december 1711 te ontenisse

Landbouwster

Overleden: voor 24 maart 1762 te Hontenisse

In de nalatenschap van haar vader wordt ze Jozijne genoemd[75].

Huwde (1):20 mei 1743 te Hontenisse (ondertrouw op 4 mei 1743)

Getuigen Petro van Hove en Anna Boot (Boel)

Cornelis JAENE (JAANE)

Winkelier, wonendeonder Hontenisse vanaf 1713/landman op de Rapenburg

Geboren: Achel, Land van Luik ca 1699

Weduwnaar van (1). Elisabeth VAN OVERLOOP (o.t. 26 mei 1726 te Hontenisse en tr. 9 juni 1726 te Hontenisse) (overleden: 6 augustus 1729) (weduwe van Nicolaes van Cadsant (Kazant)) en (2) Maria ROBIJN (o.t. 8 april 1730 te Hontenisse en tr. 23 april 1730 te Hontenisse) (dochter van N.N. Robijn en Joanna (Josijna) Fruytier, hertrouwd met Joost Verdurmen) waaruit 4 kinderen.

Overleden: 30 augustus 1747 te Kloosterzande

Cornelis Jaene had een huis op dorp Zande en een textielwinkel op Kloosterzande (&662/161 + uitkoop). Cornelis Jaene was eerder gehuwd (9 juni 1727) met a. Elisabeth van Overloop en (23 april 1730 te Hontenisse) b. Maria Robijn (geboren: ca 1701 te Eksaarde en overleden 26 maart 1740). Zus van Maria Robijn is Janneken Robijn gehuwd met Jan Neeve. Voogd over de kinderen is Andries de Smidt.

Uit dit huwelijk met Maria Robijn werden geboren:

a. Joost (Judocus) JAANE

Geboren: 27 april 1731 te Hontenisse

Hij bezat een huis op Groenendijk

Huwde: o.t. 1 mei 1751 te Hontenisse

Marianna DE WIT (de With)

Overleden: 12 juli 1766

Daaruit werden twee kinderen geboren: Pieter Anthonius Jaene, geboren 1753 en Elisabeth Jaane, geboren 1754. Voogd over deze kinderen was Cornelis Ne(e)ve fs. Francies en Andries Kolegem

Joost Jane was op 26 februari 1757 voogd over de kinderen van Anthony van Hoven en Elisabeth Neve (huis op Kreverhille)

b. Magdalena JAANE

Geboren: ca 1731

c. Apollonia JANE

Geboren: 11 september 1732

d. Jacobus JANE

Geboren: 22 juni 1734

e. Joannes JANE

Geboren: 23 december 1735

f. Thomas JANE

Geboren: 5 maart 1737

g. Helena JAANE

Geboren: 10 mei 1738

Overleden: 30 maart 1782

Huwde (1): o.t. 30 juli 1757

Cornelis DE VLIEGER ((eerder gehuwd met Catharina VOSSAERT waaruit twee kinderen: a. Cornelis, bedegen en b. Cornelia geboren: 1739

Uit dit huwelijk werd een zoon geboren

Jan Cornelis DE VLIEGER

Geboren: 1761

Vroeg overleden

Cornelis de Vlieger bezat land in de Nijspolder, land in de St. Pietersputtinge te Hengstdijk plus een huis annex brouwerij in de Mariapolder

Huwde (2): o.t. 29 oktober 1763

Andries COLEGEM (Koolegem)

Andries had een huis aan de Drogendijk en een hofstede in de Mariapolder

(hetrouwde: Marianne PIETERS (o.t. 14 september 1782), waaruit twee kinderen: Catharina COLEGEM, geboren 1789 en Andries COLEGEM, geboren: 1793: voogd: Jan Colegem)

Overleden: 11 oktober 1794

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Joost COLEGEM, geboren 1766, Anna Maria COLEGEM, geboren: 1772 en Cornelis COLEGEM, geboren 1776. Voogd was Anthony Neve en Joos Colegem

h. Cornelia JAANE

Geboren: 29 januari 1740

i. Johanna JAANE

Geboren: ca 1740

Overleden: vroeg

Voogd over de kinderen na het overlijden van Maria Robijn was Jan Neve fs. Jan. Deze Jan Neve was gehuwd met Anneken Robijn, zus van Maria Robijn.

j. Anna Catharina JANE

Geboren: 1746 te Kloosterzande

Overleden: 3 juni 1825 te Stoppeldijk, 79 jaar oud

Landbouwster

Uit het huwelijk van Cornelis Jaene en Elisabeth Hiel werden drie kinderen geboren allen te Hontenisse:

a. Kornelis JAANE, Landman in de Rapenburg

Geboren: 16 november 1743 te Hontenisse, 3 uur s’middags (doop: 17 november 1743)

Getuigen: Judocus Hiel en Anna Janssens

Overleden: 24 augustus 1776 te Hontenisse

Huwde:

Apolonia NEEVE (weduwe van Jan WOUTERS waaruit kinderen geboren)

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren waaronder een zoon: Cornelis JAANE (overleden: 25 juli 1776)

b. Anna Catharina JAANE

Geboren: 9 maart 1746 te Hontenisse/Kloosterzande, 4 uur s’middags (doop: 11 maart 1746), landbouwster

Getuigen: Gisbertus Hiel en Elisabeth Janssens

Overleden: 3 juni 1825 te Stoppeldijk, 79 jaar oud

Huwde: (1)

Pieter MAGNUS, Landman, visser

Geboren: 6 maart 1736 te Boschkapelle en overleden: 30 maart 1808 te Stoppeldijk, 72 jaar oud

Daaruit werd een zoon geboren: Jan Cornelis MAGNUS (geboren: 1791 en overleden: 1 januari 1861 te Stoppeldijk), landbouwer

Huwde (2):

Wilhelmus (Willem) NEEVE, Landman en visser in Vogelfort

Zoon van Petrus NEEF (tavernier, visser, brouwer) (geboren: 13 november 1670 te Hengstdijk en overleden: maart 1745 te Vogelfort) en Maria BAART (geboren: 1699 te Stoppeldijk en overleden: 6 september 1769 te Pauluspolder)

Geboren: 19 september 1721 te Boschkapelle/Vogelwaarde

Overleden: 15 december 1783 Vogelfort, 62 jaar oud

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: a. Gijsbregt NEVE (geboren: 5 maart 1773 te Stoppeldijk en overleden: 2 juni 1809 te Stoppeldijk), Pieter NEVE (geboren: 1776 te Stoppeldijk en overleden: 1 april 1824 te Hengstdijk) en Josephus Ferdinandus “Joost” NEEVE (geboren: 10 augustus 1778 te Pauluspolder en overleden 1796/98). Voogd was Pieter Magnus

Willem Neeve was eerder gehuwd met Pieternella DE WAEL (geboren: 1739te Ossenisse en overleden: 13 juni 1767 te Stoppeldijkse polder) dochter van Jacobus DE WAEL (1713-ca 1760) en Catharina VAN DEN BOSCH (1715-1750) w.u. Josephus NEVE (1767-1767)

c. Anthoon (Anthonius) JAANE

Geboren: 15 december 1747 te Hontenisse, 11 uur s’morgens

Getuigen: Anthonius Gordeijn en Margareta Hiel

Overleden na 1776

Cornelis Jaane bezatland in diverse polders. Hij waswinkelier te Hontenisse en bezat een textielwinkelop Kloosterzande. Bezat een huis in de parochie Hontenisse. Elisabeth Hiel en Cornelius Jaene waren op 20 mei 1743 te Hontenisse getuigen bij het huwelijk van Petrus van Hove en Anna Boel (beide waren getuigen bij het huwelijk van Cornelius Jaene en Elisabeth Hiel). Na het overlijden van Cornelis is voogd over de kinderen Jaene, Andries de Smidt.

Elisabeth HIEL huwde (2): 31 mei 1750 te Hontenisse

Ondertrouw: 16 mei 1750 te Hontenisse

Getuigen: Franciscus Crieckaert en Adriana van de Noort

Laureijs KLAESSEN (of Laurentius Claessens/Louris CLAESSES), Schoenmaker

Zoon van Cornelis CLAESSEN[76] (geboren: 13 juli 1695 te Lamswaarde en overleden: 1761) en (o.t. (1) 12 februari 1718 te Hontenisse) Cornelie VAN DAM(ME)[77] (geboren: 1695 te Hontenisse) (en (2) o.t. 16 juli 1761 te Hontenisse Anna Maria STANDAERT (geboren: 12 juni 1701 te Ossenisse en overleden: 1761), eerder gehuwd met Jan BAERT) Jongeman van Hontenisse, landman.

De bruijdt had bewijs dat de weeskamer was voldaan.

Geboren: 19 januari 1719 te Hontenisse-Mariapolder

Overleden: na 1762

Zij woonden in een huis in de parochie Hontenisse en bezaten land in diverse polders.

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:

a. Franciscus KLAESSEN

Geboren: 9 april 1751 te Hontenisse

Getuigen: Cornelius Hiel en Cornelia van Dam

Vroeg overleden

b. Cornelia KLAESSEN (CLAASSEN)

Geboren: 31 juli 1752 te Hontenisse

Getuigen: Cornelius Clasens en Apollonia Buijsrogghe

Overleden: 3 november 1826 te Hontenisse, 73 jaar

Dagloonster

Huwde:

Andreas (Andries) MOERMAN

Uit dit huwelijk werd geboren: Maria Magdalena MOEREMAN (geboren: 19 februari 1797 te Hontenisse en overleden: 18 november 1865 in de Pauluspolder), landarbeidster, huisvrouw, landbouwster. Zij huwde Augustinus DE MAAT (geboren: 16 december 1799 te Stoppeldijk en overleden: 14 oktober 1872 te Stoppeldijk), landbouwer, zoon van Johannes DE MAAT (1757-1826) en Elisabeth ANDRIESSEN (1761-1818)

c. Albertina Margareta KLAESSEN (Clasens)

Geboren: 16 juni 1757 te Hontenisse

Getuigen: Franciscus Clasens en Margarita Hiel

Leefde nog in 1776

Voogd van beide kinderen bij overlijden van Elisabeth Hiel was haar vader Cornelis Hiel

3. HIEL, Cornelis (zie H5)

Geboren: 9 december 1712 te Hontenisse, 10 uur s’avonds (doop 11 december 1712)

Getuigen:Judocus Lambrechts en Maria Magdalena Janssens (= tante, zus van moeder Anneken)

Overleden: 7 december 1775

Huwde (1): 3 augustus 1749 te Hontenisse

Ondertrouw: 20 juli 1749 te Hontenisse

Getuigen: Andreas de Smit en Jacobus de Smit

Cornelia VERHOEVEN

Dochter van Cornelis VERHOEVEN en Elisabeth VAN UFFELEN

Geboren: ca 1726 Ossenisse en wonende onder Hontenisse

Overleden: 26 februari 1763 te Hengstdijk

“De vrouw van Cornelis Hiel laat na 4 onderjarige weezen” (Begrafenisboek Hengstdijk 1760-1794)

Cornelia Verhoeven was eerder gehuwd (16 april 1747) met Paulus VAN LANDEGEM (geboren 1702 te Hontenisse en overleden 13 februari 1749 te Hontenisse, 47 jaar oud, eerder gehuwd met Maria Suys (17 januari 1666-15 december 1746)

Huwde (2):11 juli 1773 te Hengstdijk

Ondertrouw 19 juni 1773 te Hontenisse

Getuigen: Joannes Franciscus Totte en Judoca van der Broeck

Margaretha (of Maria Anna) VERHOEVEN

Dochter van Joannes VERHOEVEN en Wilhelmina TIMMERMAN

Geboren: 14 april 1741 te Hontenisse, wonende onder Hontenisse

Overleden: 19 oktober 1776 (op 40-jarige leeftijd)

Volgt Hoofdstuk V

4. HIEL, Pieter (zie H 6)

Geboren:7 september 1715 te Ossenisse

Gedoopt: 8 september 1715 te Ossenisse

Getuigen: Joannes Janssens (= oom, broer van moeder Anneken) en Petronella Andriessens

Overleden: 18 februari 1798

Huwde:1 april 1764 (elders 11 april) te Hontenisse

Ondertrouw: 17 maart 1764 te Hontenisse

Getuigen: Egidius Buytaert en Isabella de Schepper

Elisabeth CAMMAERT

Dochter van Marten CAMMAERT (geboren 21 september 1683 en overleden: 14 maart 1718 te Hontenisse, eerder getrouwd (1) 9 januari 1715 te Hontenisse met Janneken VAN OVERLOOP (geboren: 1679 en overleden: 1717) en Petronella DE COCK (gehuwd: 14 januari 1717) (geboren: 12 mei 1696 en overleden: 1718). Petronella hertrouwde (2) met Pieter VAN DER WALLE (overleden: 12 juli 1723) waaruit nog twee kinderen: a. Jan van der Walle geboren: 1720 en b. Ignatius van der Walle (geboren: 1722) en huwde (3) o.t. 16 april 1718 Cornelius Keerseboom (1693-1739))

Geboren/gedoopt: 28 november 1717 te Hontenisse (Mariapolder)

Getuigen: Egidius Cammaert en Elisabeth van de Walle

Overleden: voor 7 september 1782 in de Mariapolder

Elisabeth Cammaert was eerder gehuwd (17 oktober 1737, o.t. 23 september 1737) met Pieter DE WAG(H)TER, met als getuigen Nicolaes de Potter en Cornelia Bal (Pieter DE WAG(H)TER was eerder getrouwd op 5 juli 1731 met Apolonia TAELMAN), arbeider te Hontenisse (geb. Hontenisse 1710/11 en overleden: 10 maart 1764). Getuigen bij het huwelijk waren: Nicolaes de Potter en Cornelia Bal.

Volgt Hoofdstuk VI

5. HIEL, Judoca

Geboren: 18 januari 1718, 2 uur s’morgens

Getuigen: Franciscuys Broeckaert en Judoca Jansen

6.HIEL, Isabella Maria

Geboren: 13 december 1719 te Hontenisse, half 1 s’nachts (doop: 14 december 1719)

Getuigen: Andreas Janssens en Isabella de Backer

Overleden: 20 mei 1747

Huwde: 4 juli 1745 te Hontenisse

Ondertrouw: 19 juni 1745 te Hontenisse

Adrianus (Andries) VERHOEVEN, landman

Zoon van Joannes (Jan) VERHOEVEN en N.N.[78] (Drysina VAN CASSEL)

Weduwnaar van Marie VAN CAMPEN (geboren ca 1701 te Stekene)

Geboren: 15 juni 1694 te Hontenisse (enwonende te Hengstdijk)

Overleden: voor 1751

Ze hadden een kind uit dit huwelijk:

a. Anna Catharina (Anneken) VERHOEVEN, arbeidster

Geboren: 11 april 1747 te Hontenisse, 11 uur s’morgens (doop: 12 april 1747)

Getuigen: Gisbertus Hiel en Anna Jansens

Overleden: 14 november 1817 te Hontenisse, 70 jaar

Huwde: o.t. 27 april 1776

Andries SCHEERLING (Scheerlink)

Voogd was Gijsbregt Hiel

7.HIEL, Margarita Marie Anne (Margriette/Margaretha)

Geboren: 4 april 1723 te Hontenisse, 12 uur s’middags (doop: 6 april 1723)

Getuigen: Joannes Neve en Margareta Lambrechts

Overleden: 25 april 1799 (le 6 floreal de l’an 7)

Huwde (1): 27 juli 1749 te Hontenisse

Ondertrouw op 13 juli 1749 te Hontenisse

Joannis Franciscus (Jan Francies) VERDURMEN

Zoon van Joost VERDURMEN (smid en landbouwer) en N.N.

Geboren: 1722/1723 te Hontenisse

Overleden: 27 september 1762

Vader Joost Verdurmen, smid, is mogelijk Judocus Verdurmen, geboren te Moerbeke en overleden 26 juni 1750 te Hontenisse. Hij was op 8 december 1715 (o.t. 23 november 1715) te Hontenisse gehuwd met Judoca Fruytier. Jan Francies was eveneens smid. Hij bezat land te Ossenisse in de Burgpolder en in de Nijspolder. Daarnaast een huis in de Noordhofpolder. Voorts 2 zilveren snuifdozen plus 2 kerkboeken met zilveren sloten (&433/163 + uitkoop). Joos Leenknegt was voogd van vaderszijde.

Uit dit huwelijk werden5 kinderen geboren.

a. Anneken VERDURMEN

Geboren: ca 1750

b. Cornelia VERDURMEN

Geboren: ca 1753

Overleden: 22 december 1830 te Sint Jansteen, 77 jaar oud

Huwde:

Adriaan CREMER

c. Cornelis VERDURMEN

Geboren: ca 1754, smit

Overleden: 10 december 1819 te Sint Jansteen, 64 jaar

Huwde:

Cornelia HOFMAN

d. Gijsbregt (Gisbertus) VERDURMEN

Geboren: 6 november 1756 te Hontenisse, 2 uur s’nachts (doop: 7 november 1756)

Getuigen: Gisbertus Hiel en Jacoba Neve

Overleden: 22 maart 1810 te Hulst

Huwde:

Isabeau KRAEMER

e.Anthony VERDURMEN

Geboren: ca 1759

Huwde (2):17 oktober 1762 te Hontenisse/ondertrouw:29 september 1762 te Hontenisse

Joseph VERSCHUERE(N)[79]

Zoon van Paschasius VERSCHUEREN[80] (geboren te Vrasene 16 januari 1702 en overleden 1735) en (gehuwd: 12 mei 1728 te St. Gillis Waes (B) met Anna Catharina VAN MIEGHEM (1695-1770).

Geboren: 21 oktober 1734 te St. Jansteen (wonende onder Hulst)

Overleden: 11 augustus 1822 te Walsoorden

Hoefsmid (marechal ferrant) en woonde onder Hulst/later Hontenisse. Joseph was later gehuwd in 1801 met Johanna BOURGUILLION, geboren ca 1734[81].

Uit dit huwelijk werden onder meer geboren:

Jan Bartolomeus Augustinus VERSCHUEREN, Hoefsmid, (geboren:28 augustus1763 te Hontenisse, 5 uur s’avonds (doop: 28 augustus 1763) , met als getuigen: J. Adriaenssens en Anna Catharina van Mighem en overleden: 24 november 1814 (elders 14 februari 1816) te Hontenisse). Hij huwde: 7 juli 1801 te Hontenisse (met als getuigen: Cornil Hiel, George Vierexckx, Nicolas Sullens en Marijn de Rijk), Susanne BRUGGEMAN (geboren: 6mei 1762 te Hontenisse en overleden:20 mei 1825 te Hontenisse), landbouwster, dochter van Joannes BRUGGEMAN en Andresina KAS. Uit dit huwelijk werden geboren: Joseph VERSCHUEREN (geboren: ca 1802 en overleden: 24 mei 1804 te Hontenisse, 20 maanden oud), Pierre Francois VERSCHUEREN (geboren: 29 maart 1804 te Hontenisse) en Josine Verschueren geboren: 1805 en overleden; 1848) en huwde 1825 Francies Marcellsi (1799-1857)

Susanne Bruggeman hetrouwde: 14 februari 1816 te Hontenisse (met als getuigen: Cornelis Baart, Servaas Neve, Jan van Troost en Cornelius Geelhoed) met Pieter DE GIJZEL (later gehuwd op 17 augustus 1825 met Johanna CAPPENDIJK, landbouwster, geboren 1795 en overleden 14 november 1845 te Hontenisse, dochter van Antonius CAPPENDIJK en Maria Anna HERMANS). Johanna Cappendijk hertrouwde op 11 november 1837 met Brictus DE MAAT geboren te Stoppeldijk 1803 en overleden te Hontenisse 1872), landman en landbouwer. Zoon van Johannes DE GIJZEL en Cornelia DE BACKER, geboren: 6 februari 1781 tePauluspolder (Doopgetuigen: Petrus de Backer en Elisabeth Beerens). Overleden: 29 november 1833 te Hontenisse. De zus van Suzanna Bruggeman, Josinatrouwde met Cornelis Hiel fs. Pieter (zus van Margarita Hiel)