Hiel en Benoit

Emanuel Hiel en Peter Benoit

Peter Benoit (1834 – 1901)

Benoit, wiens eerste pianocomposities en Franstalige liederen bestemd zijn voor de Brusselse salons, werkt zich op tot een van de vooraanstaande figuren in het officiële, dus Franstalige, muziekleven. Door zijn contacten met Emanuel Hiel en de Brusselse vereniging Vlamingen Vooruit groeit geleidelijk aan zijn Vlaamse engagement. In 1867 wordt hij directeur van L’école de musique, die hij als de Vlaamsche Muziekschool van Antwerpen zou uitbouwen tot het centrum van de Vlaamse muziekbeweging. Een ideologische fundering vindt Benoit in de Duitse romantische opvatting van de terugkeer naar de natuur en naar het eigen volk. In navolging van Wagner wil hij een muziekkunst creëren die de eigen volksaard ten volle uitdrukt. Om zijn ideeën tegen het Belgische muziekestablishment te verdedigen, schrijft Benoit als een van de eersten binnen de Europese beweging van het muzieknationalisme doorwrochte essays en polemieken. Het gebruik van de moedertaal in de muziekopvoeding beschouwt hij als essentieel. En omdat hij ervan overtuigd is dat de volksaard het zuiverst geconserveerd blijft in het volkslied, wil hij zijn nieuwe Vlaamse muziek daarop baseren.

Hij pleit o.a. voor een vernederlandsing van het muziekonderwijs, voor religieuze muziek in de volkstaal, voor een Vlaamse opera en een Vlaams festival, voor Vlaams muziektheater in kleine steden en voor culturele samenwerking met Nederland. Vanaf de jaren 1870 schrijft hij bijna geen instrumentale of abstracte muziek meer en stelt hij zich als gemeenschapskunstenaar volledig in dienst van de V.B. Muziek wordt een middel tot volksopvoeding én een propagandawapen.

CD’s van de maand

In Flanders’ Fields Vol. 26 – Peter Benoit

Het was de dichter Emanuel Hiekl die Peter Benoit, na zijn terugkeer uit Parijs, overtuigde om bewust op Vlaamse teksten te gaan componeren. Het betekende een keerpunt in zijn leven en zijn artistieke evolutie. Op deze dubbel-cd brengen bas-bariton Werner Van Mechelen en pianist Jozef De Beenhouwer drie hoogtepunten uit het scharnierjaar 1872: de liedcycli ‘De liefde in het leven’ en ‘Liefdedrama’ en het pianowerk ‘Uit Henriëttes album’.
Uitvoerders:
Werner van Mechelen – bas-bariton, Jozef de Beenhouwer – piano

Uitgave: Phaedra

Referentie: ANZ 031

Prijs: 19.5 Euro

Bestel deze cd

Titel Componist
1 De liefde in het leven – Mijn hart is vol verlangen
Emanuel Hiel
Peter Benoit
2 Uit Henriëtte’s Album – Klavierstuk in Des
Peter Benoit
3 De liefde in het leven – Mijn hart is zoo bewogen
Emanuel Hiel
Peter Benoit
4 De liefde in het leven – Vonkelt er een straal der zonne
Emanuel Hiel
Peter Benoit
5 De liefde in het leven – Heeft het roosje milde geuren
Emanuel Hiel
Peter Benoit
6 De liefde in het leven – O, kom mijn liefste
Emanuel Hiel
Peter Benoit
7 De liefde in het leven – Toen ging ik in den hof met haar
Emanuel Hiel
Peter Benoit
8 De liefde in het leven – Zij is uit aarde niet geschapen
Emanuel Hiel
Peter Benoit
9 De liefde in het leven – De zoete lente
Emanuel Hiel
Peter Benoit
10 Uit Henriëtte’s Album – Lente
Peter Benoit
11 De liefde in het leven – Ik droomde
Emanuel Hiel
Peter Benoit
12 De liefde in het leven – Ach ! toen ik door het weenen (troost)
Emanuel Hiel
Peter Benoit
13 Uit Henriëtte’s Album – Twee zielen
Peter Benoit
14 De liefde in het leven – Zuivere liefde van de vrouw
Emanuel Hiel
Peter Benoit
15 De liefde in het leven – Droom van lust en lijden
Emanuel Hiel
Peter Benoit
16 De liefde in het leven – O, gij voor wie de driften zwijgen
Emanuel Hiel
Peter Benoit
17 Uit Henriëtte’s Album – Klavierstuk in C
Peter Benoit
18 De liefde in het leven – De leeuw in de woestijne brult
Emanuel Hiel
Peter Benoit
19 De liefde in het leven – Gebroken hart verlangt de rust
Emanuel Hiel
Peter Benoit
20 Uit Henriëtte’s Album – Een afscheid / de vaarwelsonate
Peter Benoit
21 Liefdedrama – Langs waar komt het lustbegin ?
Emanuel Hiel
Peter Benoit
22 Liefdedrama – Cymbeline : Hoor ! de leeuwerk zingt
Emanuel Hiel
Peter Benoit
23 Liefdedrama – Trekt de lippen vol venijn
Emanuel Hiel
Peter Benoit
24 Liefdedrama – Kom alhier, Dood !
Emanuel Hiel
Peter Benoit
25 Liefdedrama – O meisjes, zucht niet
Emanuel Hiel
Peter Benoit
26 Liefdedrama – Naspel – Aan zee
Eugeen van Oye
Peter Benoit
27