Bibliografie

Bibliografie

Antheunis, Gentil (1874) ‘˜Den Vlaamschen dichter Emmanuel Hiel In: Uit het hart! (1874)

Baccaert, Herman. 1909. Emanuel Hiel, zijn leven en zijn werk. Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel. VIII, 143p.

Baeck, Eric; Schilders, Hedwige. 1997. ‘˜ ‘˜Liefdedrama aan zee’ van Peter Benoit: een historisch-kritisch onderzoek’. In: Musica antiqua. 14, nr. 3, p. 107-115.

Belga. 2002. ‘Belangrijke geschriften Peter Benoit gevonden’. In: De Standaard. 1 augustus.

Corbet, August. 1940. ‘Peter Benoit en de Vlaamsche letteren’. In: Dietsche warande en Belfort. 41, nr. 1, p. 24-40.

De Cuyper, A.G. 1984. ‘Emanuel Hiel 1834-1984’. In: De Brusselse post: maandblad voor Vlamingen te Brussel en elders: orgaan van het Vlaams Komitee voor Brussel. 34, nr. 6, p. 18.

Deprez, Ada. 1984. ‘Emanuel Hiel herdacht’. In: Boek en bibliotheek: tijdschrift van de Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds. 2, nr. 11, p. 241-245.

Dewilde, Jan. 2001. ‘Lucifer fera le tour du monde: Peter Benoit en de muziekkritiek’. In: Fresco. Cult. jaarb. Klara. p. 54-70.

1984. ‘Emanuel Hiel en Mevr. Courtmans-Berchmans’. In: Tijdingen: mededelingenblad van het Justus de Harduwijn-genootschap voor Oudegem en Mespelare. 14, nr. 58, p. 3-8.

Hiel, Emanuel Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen. Roeselare; 1885; De Seyn-Verhougstraete

Kalff, G. ‘˜I. De poezie. Jan van Beers (1821-’88). Frans de Cort (1834-’78). Julius de Geyter (1830-1905). Julius Vuylsteke (1836-1903). Jan van Droogenbroeck (1835-1902). Emanuel Hiel (1834-’99). Guido Gezelle (1830-’99).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)

Komrij, Gerrit. 2000. ‘Trou Moet Blycken’. In: De Standaard. 10 februari.

Laporte, Jos; Sprangers, Henri. 1984. ‘Emanuel Hiel Vlaams Dichter’ (1834-1899) In: Vlaamse Stam: Tijdschrift voor familiegeschiedenis. 20, nr.12, p. 505-522.

Leytens, Luc. 1997. ‘˜ ‘˜De Schelde’ van Peter Benoit: een zinvolle opening van een feestjaar’. In: Forum. 5, nr. 5, p. 22-25.

Mueren, Flor van der. 1935. Benoit, man van zijn volk. Davidsfonds.

1987. ‘Nu tachtig jaar geleden! : een zinvolle opening van een feestjaar’. In: Kontaktblad van het Karel Bulsfonds. 11, nr. 3, p. 23-24.

Reinhard, Hugo. 1984. ‘Hiel-Benoit’. In: Tijdingen AMVB: mededelingenblad van de Vrienden van het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel. 5, nr. 5, p. 5-15.

Reinhard, Hugo. 2002. ‘Het gedenkteken voor E. Hiel’. In: Tijdingen AMVB: mededelingenblad van de Vrienden van het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel. 23, nr. 3, p. 11.

Roggeman, Willem M. 1963. ‘De Vlaamse dichter Emmanuel Hiel’. In: Brabant Toer. 15, nr. 2. p. 27-28.

Rooses, Max. 1877. Schetsenboek: Zuid-Nederlandse schrijvers onzer eeuw: Jan Frans Willems, Ledeganck, Theodoor van Rijswijck, Conscience, Jan Van Beers, Frans de Cort, Julius Vuylsteke, Emmanuel Hiel, Tony, Rosalie en Virginie Loveling. Gent: Hoste. 260p.

Sabbe, M., Benoit en Hiel, in : Verslagen en Mededeelingen Kon. Vlaamse Academie, 1934, p. 749-756. Simoni, Anna E.C. 1977. ‘Hiel’s crossing: slow but sure’. In: Dutch crossing: a journal for students of Dutch in Britain. 1, nr. 2, p. 22-24.

Stroobants, Aimé. 1984. Emanuel Hiel 1834-1899: tentoonstelling 13 tot 23 oktober 1984. Dendermonde: Stadsbestuur. 224p.

Stroobants, Aimé. 2001. ‘Emanuel Hiel’. In: Dendermondenaars geportretteerd. 20, nr. 4, p. 150-151.

Vermeire, Martine. 1984. ‘Emanuel Hiel herdacht’. In: Ons Brussel: maandblad van de Vlaamse club voor kunsten, wetenschappen en letteren. 5, nr. 7, p. 34.

Vermeire, Martine; Servotte, Anna. 1984. Emanuel Hiel, Peter Benoit en hun tijd, 1834-1984. Brussel: Vrienden van het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel. 78p.

Waegeman, R., Emanuel Hiel (1834-1899). Een biografische studie, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaat-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1961.

Wattez, O., Emanuel Hiel herdacht bij de 25e verjaardag van zijn overlijden, Gent, Koninklijke Vlaamsche Academie, 1924.

Willekens, Emiel. 1984. Emanuel Hiel: dichter en flamingant tussen Dender en Zenne. Brussel: Willemsfonds. 87p.