Judocus Hiel

HOOFDSTUK IV

DE TAK JUDOCUS HIEL (1812 – 1871)

I. JUDOCUS HIEL

Judocus heeft samen met zijn broer Andries vrij lang bij zijn moeder op de ouderlijke boerderij in Wijk B No 62 gewoond, waar hij als landman meehielp in het boerenbedrijf. Judocus vertrekt naar Ossenisse op 17 juli 1852. Daar treedt hij op 18 september van dat zelfde jaar op de leeftijd van veertig jaar in het huwelijk met Isabella Verdurmen een boerendochter uit Ossenisse. Judocus trekt in op de Maria Hoeve aan ‘den Blauwen Dijk’. Uit het huwelijk tussen Judocus en Isabella werden 8 kinderen geboren, waarvan 5 zonen en 3 dochters. Hiervan sterven er 3 jong, resp. 10, 8 en 22 jaar oud. Judocus sterft op 12 mei 1871 op de toch nog jonge leeftijd van 59 jaren.

Judocus Hiel

Geboren: 30 – 04 – 1812 te Hontenisse, om 2 uur des morgens

Aangifte deden: Guillaume Roeland (36 jaar, journalier) en Pierre de Wagter (50 jaar, journalier)

Overleden: 12 – 05 ‘“ 1871 in de Noordhofpolder te Hontenisse, om half acht des morgens, 59 jaar oud

Aangifte deden: Gerardus George Hiel (37 jaar, broeder, werkman te Hontenisse) en Jan Francies Voet (47 jaar, secretaris te Ossenisse, geen verwant)

(Memorie van Successie Kantoor Hulst No 3/5578 1871)

Hij huwde: 18 – 09 – 1852 te Hontenisse, op 39 jarige leeftijd

Isabella Verdurmen

Geboren: 06 ‘“ 05 – 1827 te Hontenisse

Overleden: 17 – 03 – 1886 te Ossenisse, 65 jaar oud (Memorie van Successie Kantoor Hulst No 5/1176 1886).

Zij was dochter van Petrus Verdurmen en Judoca Krieckaert, beide landbouwers.

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen, 5 zonen en 3 dochters, geboren:

1. Petrus Judocus Hiel

Volgt IIA

2. Johannes Franciscus Hiel

Volgt IIB

3. Elizabeth Hiel

Geboren: 17 – 05 – 1857 te Ossenisse, om 6 uur ’s morgens in wijk B No 6.

Overleden: 09 – 02 – 1942 in Mariahof te Etten

Tante Bette, zoals Elizabeth ook wel door de familie werd genoemd, werd religieuze bij de Penitenten-Recollectinen te Etten (Franciscanessen). Zij deed haar intrede in 1880/1881 en kreeg de naam Eerwaarde Zuster Marie Dominica. Na Etten vertrok zij eerst naar Goes. Zij vestigde zich vanuit Goes in Hontenisse op 31 oktober 1889, waar ze intrad in het klooster te Groenendijk in de Dreef achter de Kerk (Wijk B No 156). Ze gaf les aan de Zusterschool. Later keerde Zuster Marie Dominica weer terug naar Etten, waar ze haar laatste jaren sleet en in 1942 op 94-jarige leeftijd in Mariahof, in het 61ste jaar van haar Heilige professie, overleed.

4. Josephus Hiel

Volgt IIC

5. Anna Maria Hiel

Geboren: 02 – 10 – 1860 te ossenisse

Overleden: 26 – 10 – 1938 te Terneuzen, 78 jaar oud

Zij huwde: 01 ‘“ 08 ‘“ 1890 te Boschkapelle

Cornelis Josephus de Nijs

Geboren: 04 – 05 – 1850 te Bergen op Zoom

Overleden: 14 – 12 – 1930 te Terneuzen, 80 jaar oud

Zoon van Petrus Franciscus de Nijs en Maria Catharina Dominicus

Tante Nanne trouwde met Sjef de Nijs. Hij was landbouwer op hoeve ‘Ora et labora’ in de Sparkspolder te Terneuzen. Daar overleden ze op 78 resp. 80 jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

a. Petrus Franciscus de Nijs

Landbouwer

Geboren: ca 1892

Overleden: 12 – 02 -1934 te Sas van Gent, 42 jaar oud

Huwde: 07- 09 – 1920 te Hontenisse

Louisa Maria de Nijs, 22 jaar

Dochter van Petrus Franciscus de Nijs (landbouwer) en Apolonia van Bouwel

b. Maria Anna Catharina de Nijs

Geboren: ca1893te Terneuzen

Overleden:

Huwde: 07- 09 – 1920 te Hontenisse

Louisa Maria de NIjs, 22 jaar

Zoon van Polijdore van Waes en Rosalia Hesters

Geboren:ca 1887 te Westdorpe

Emma Maria Anna de Nijs

c. Euphemia Elisabeth de Nijs

Geboren: 02 – 1898

Overleden: 12 – 03 -1898 te Terneuzen, 3 weken oud

d. Levenloos de Nijs

Geboren: 31 – 05 – 1899 te Terneuzen

Overleden: 31 – 05 -1899 te Terneuzen

e. Petrus Josephus de Nijs

Geboren:1900

Overleden: 22 – 12 -1920 te Terneuzen, 20 jarige leeftijd

Landbouwersknecht

e. Levenloos de Nijs (vrl)

Geboren: 14 – 12 – 1902 te Terneuzen

Overleden: 14– 10 -1902 te Terneuzen, 3 weken oud

6. Johannes Hiel

Geboren: 24 – 02 – 1859 te Ossenisse

Overleden: 04 – 07 – 1869 te Ossenisse, 10 jaar oud

7. Jacobus Hiel

Geboren: 24 – 12 – 1861 te Ossenisse

Overleden: 22 – 02 – 1868 te Ossenisse, 6 jaar oud

8. Maria Louisa Hiel

Geboren: 22 – 04 – 1863 te Ossenisse

Overleden: 03 – 05 – 1881 te Ossenisse

Maria stierf op de zeer jonge leeftijd van 18 jaar.

IIA. PETRUS JUDUCUS HIEL

Petrus Judocus, de oudste zoon van Judocus Hiel en Isabella Verdurmen, wordt ook wel ‘den Yzeren Hiel van Ossenisse” genoemd. Dit vanwege zijn enorme lichamelijke kracht. Hij huwde op 23 november 1888, op 33 jarige leeftijd met Rosalia Rosseel de zus van de burgemeester van Ossenisse. Met zijn gezin woonde hij op de boerderij de Wilhelminahoeve aan de ‘Blauwen Dijk’ (nu Oostdijk). Knechten waren Alouis de Meyer en Piet Boei. Naast zijn beroep als landbouwer in Ossenisse deed hij ook genoeg voor het maatschappelijk leven. Zo was Petrus Judocus Lid van het RK Kerkbestuur, Lid van de Aartsbroeders der Heilige Familie en Weldoener van de Kerk.Hij stierf op 24 januari 1931, een dag na zijn 76e verjaardag.

Petrus Judocus Hiel

Geboren: 23 – 01 – 1854 te Ossenisse in Wijk B No 6, om 9 uur des avonds

Aangifte deden: P.B. Kint (hoefsmid) en Jacobus van Gassen (schoolonderwijzer)

Overleden: 24 – 01 – 1931 te Ossenisse, 76 jaar

Hij huwde: 23 – 11 – 1888 te Ossenisse

Getuigen bij dit huwelijk waren Josephus Hiel (broer, 30 jaar, landbouwer te Ossenisse), Theodorus Rosseel (25 jaar, landbouwer te Ossenisse), Jan Japtist Joosse (landbouwer te Ossenisse) en Jan Francies Truyman (61 jaar, oom van Petrus Judocus, landbouwer te Boschkapelle).

Rosalia Petronella (Pieternella) Rosseel, oud 24 jaar

Zij was dochter van Jan Francies Rosseel en Anna Maria van Campen, landlieden te Ossenisse en zus van Alphonsus Jacobus Rosseel (Fonsoom), burgemeester aldaar.

Geboren: 04 – 05 – 1864 te Ossenisse

Overleden: 03 – 01 – 1948 te Ossenisse (elders Vogelwaarde), op 83 jarige leeftijd

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, allen zoons:

1. Johannes Franciscus Hiel

Geboren: 09 – 12 – 1889

Overleden: 28 – 01 ‘“ 1890, om 6 uur des avonds, 7 weken oud

Aangifte deden: Petrus Judocus Hiel (vader) en Alphonsus Hermans (secretaris te Ossenisse)

2. Petrus Josephus Hiel

Volgt IIIA

3. Emilius Franciscus Hiel

Volgt IIIB

4. Josephus Desiree Hiel

Volgt IIIC

5. Desiree Joseph Hiel

Volgt IIID

6. Alphonsius Jacobus Andreas Hiel

Volgt IIIE

7. Rene Albertus Hiel

Volgt IIIF

8. Ludovicus J. Hiel

Volgt IIIG

IIIA. PETRUS JOSEPHUS HIEL

Petrus Josephus werd op 2 februari 1891 geboren. Hij groeide op in Ossenisse op de ouderlijke boerderij waar hij zijn vader mee hielp. Na zijn huwelijk met Leonie Kerckhaert neemt hij de boerderij ‘De Wilhelminahoeve” aan de Blauwen Dijk No. B59 als oudste zoon over van zijn vader Petrus Judocus. Zijn ouders zijn tot hun dood op de boerderij gebleven. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: Maria en een zoontje Jospeh die op dezelfde dag dat hij werd geboren ook stierf. Petrus overlijdt op 1 augustus 1960 te Gent in Rusthuis St. Jan de Deo, nog geen maand nadat zijn vrouw Lenie plots op 69 jarige leeftijd was gestorven. Hij werd bijna 70 jaar.

Petrus Josephus Hiel

Geboren: 0 2- 02 – 1891 te Ossenisse

Overleden: 01 – 08 – 1960 te Gent

Hij huwde: 05 – 05 – 1926 te Nieuw Namen

Leonie Maria Elisabeth Kerckhaert

Geboren: 13 – 08 – 1891 te Stoppeldijk

Overleden: 03 – 07 – 1960 te Ossenisse

Dochter van Alphonsus Kerckhaert en Isabella van Esbroeck

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Maria Isabella Petronella Hiel

Geboren: 29 – 06 – 1929 te Ossenisse

Zij huwde: 07 – 05 – 1952 te Ossenisse

Hypolitus Johannes Jacobus Menu

Zoon van Aloysius Menu en Maria de Waal

Geboren:15 februari 1921 te Lamswaarde

Overleden: 08 ‘“ 08 – 1992

Zij woonden op de ouderlijke boerderij ‘De Wilhelminahoeve’.

2. Joseph Hiel

Geboren: 14 – 05 – 1934 te Ossenisse

Overleden: 14 – 05 – 1934 te Ossenisse

3. Levenloos Hiel (mnl)

Geboren: 14 ‘“ 05 – 1934 te Ossenisse

Overleden: 14 ‘“ 05 – 1934 te Ossenisse

IIIB. EMILIUS FRANCISCUS HIEL

Op 21 juni 1917 vond in Sluis het huwelijk plaats tussen Emiel en Martha Heyens. In datzelfde jaar trokken ze in op Hoeve Spitsbroeck, welke boerderij inmiddels door zijn vader Petrus Judocus was gekocht.Op Hoeve Spitsbroeck waren naast Emiel en Martha nog een aantal vaste knechten (onder meer Richard Watermolen en Camiel de Smet), een dienstmeid (mw. Breyaert) en een aantal losse arbeiders (Wies van Hee, Guust Grahame, Mathijs Verstraeten en Edmond d’Haeze) werkzaam. In 1952 maakte Emiel na 35 jaren boeren plaats voor zijn enige zoon Jozef. Hij vertrok naar Aardenburg om daar in de Kerkstraat te gaan wonen. Van de boerderij is hij echter niet weg te denken. Elke dag ging hij nog naar Spitsbroeck om op het land of met de beesten te helpen. Pas op zeer late leeftijd, hij was al ver over de tachtig, is hij in het bejaardenhuis ‘Coensdike’ te Aardenburg overleden.

Emilius Franciscus Hiel

Geboren: 17 – 01 – 1892 te Ossenisse

Overleden: 26 – 07 – 1976 te Aardenburg (Bejaardencentrum Coensdike)

Hij huwde: 21 – 06 – 1917 te Sluis

Martha Johanna Louisa Emiliana Heyens

Geboren: 21 – 06 – 1893 te Stoppeldijk

Overleden: 19 – 12 – 1969 te Oostburg

Zij was dochter van Gysbrecht Heyens (1862 ‘“ 1905) en Ludovica Clementina de Bruyne (1870 ‘“ 1932).

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Maria Louisa Rosa Josepha Hiel

Geboren: 08 – 10 – 1918 te St. Kruis

Overleden: 27 – 02 – 1982 te Oostburg (Antonius Ziekenhuis)

Zij huwde: 11 – 04 – 1945 te Aardenburg

Eduardus Vervaet

Geboren: 19 – 03 – 1916 te Nieuwnamen (Prosperpolder)

Hij is zoon van Ludovicus Vervaet en Constantia Meervis.

Eduard was landbouwer in de Paulinapolder in Biervliet.

Uit dit huwelijk:

a. Walter Vervaet

b. Ellie Vervaet

c. Marlies Vervaet

d. Greet Vervaet

e. Riet Vervaet

2. Annie Rosalia Josepha Hiel

Geboren: 13 – 06 – 1920 te St. Kruis

Zij huwde: 10 – 04 – 1947 te Aardenburg

Marcellius Maria Paridaen

Zoon van Jacobus Bernardus Paridaen, vlasser te St. Kruis en Emma Hermie.

Geboren: 26 – 07 – 1918 te St. Kruis

Overleden: 06 ‘“ 01 – 1994 te Brugge

Hij had een administratiekantoor aan de Kaai in Aardenburg.

Uit dit huwelijk:

a. Martha Maria Paridaen

Geboren:

Overleden: 20 – 09 – 1954 te Oostburg, 1 dag oud

b. Herman Paridaen

Geboren:

Overleden:

Huwde:

Antoinette Paridaen

Uit dit huwelijk 2 kinderen

c. Rob Paridaen

Geboren:

Huwde:

Bernadette Roks

Uit dit huwelijk 2 kinderen

d. Annelies Paridaen

Geboren:

Huwde:

Hans Schmits

Uit dit huwelijk 2 kinderen

3. Herman Petrus Emile Hiel

Geboren: 21 – 11 – 1922 te St. Kruis

Overleden: 18 – 02 – 1923 te St. Kruis, 3 maanden oud

4. Andrea Margaretha Maria Hiel

Geboren: 29 – 01 – 1924 te St. Kruis

Zij is altijd ongehuwd gebleven. Zij was in heel West Zeeuws Vlaanderen bekend als huishoudlerares. Zij was onder meer Directrice van de Huishoudschool in Yzendijke. Later werkte ze voor verschillende internationale organisatie (FAO, EG e.a.) in Derde wereldlanden met name in Afrika (Liberia, Ghana, Benin etc).

5. Joseph Emiel Hiel

Volgt IVA

IVA. JOSEPH EMIEL HIEL

Als enige zoon was Joseph de logische opvolger. In 1952, het jaar dat hij trouwt met Marie de Causmaecker uit Waterland Oudeman, neemt hij het bedrijf op hoeve ‘Spitsbroek’ (vroeger Pulsbrouck) over van zijn vader. Het gemengde bedrijf dat destijds werd uitgeoefend is door Jozef nog een tijd voortgezet. Hij heeft nog een groot aantal jaren een stal vol koeien gehad. Uiteindelijk is hij zich uitsluitend op de akkerbouw gaan toeleggen en heeft het uitgebouwd tot een bloeiend landbouw en loonbedrijf.

Joseph Emiel Hiel

Geboren: 20 – 02 – 1926 te St. Kruis

Hij huwde: 01 – 07 – 1952 te Waterland Oudeman

Marie Rosanne de Causmaeker

Geboren: 10 – 06 – 1930 te Waterland Oudeman (Belgie)

Dochter van Alphonse Marie de Causmaeker en Cornelia de Jonge, landbouwers.

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Corrie Martha Alphonse Hiel

Geboren: 05 – 03 – 1954 te St. Kruis

Gedoopt: 07 ‘“ 03 – 1954

Zij huwde: 27 – 08 – 1975 te Tilburg

Carlo Robert Wilhelmina de Meyer

Geboren: 02 – 06 – 1951 te Sas van Gent

Zoon van Walther Pierre Marie de Meyer (Architect) en Elvira Wijffels.

Zij hebben twee kinderen een meisje en een jongen. Corrie is al jaren werkzaam in de verzorging, oorspronkelijk als ziekenverzorgende, de laatste jaren als activiteitenbegeleidster. Carlo studeerde economie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (tegenwoordig KUB) en is als senior econoom verbonden aan ABN AMRO BANK in Amsterdam. Hij is opsteller van deze genealogie.

Uit dit huwelijk:

a. Charlotte Walther Marie de Meijer

Geboren: 10 ‘“ 06 ‘“ 1981 te Utrecht:

b. Christian Jozef Elvira de Meijer

Geboren: 25 ‘“ 02 – 1985

2. Martha Frida Maria Hiel

Geboren: 28 – 06 – 1955 te Oostburg

Zij huwde (1): 08 – 12 – 1978 te Aardenburg

Gerard Johannes Lok

Geboren: 05 – 05 – 1955 te Haarlem

Gescheiden: – 01 – 1985 te Oosterhout

Zoon van Gerrit Johannes Lok en Johanna Christina de Loos

Hij was onder meer bankemployee, beheerder ABN Bank te Vught.

Zij huwde (2):

Jacub Sernets

Geboren: te Praag

Uit dit huwelijk:

a. Dominique Sernets

b. Sascha Sernets

3. Inez Urbain Maria Hiel

Geboren: 09 – 02 – 1959 te St. Kruis

Zij huwde (1): 04 – 07 – 1986 te Oostburg

Danny de Bruine

Geboren: te Blankenberge (Belgie)

Gescheiden:

Uit dit huwelijk:

a. Matthias de Bruijne

b. Laura de Bruijne

4. Nicole Paula Maria Hiel

Geboren: 26 – 03 – 1962 te Gent (België)

Zij huwde:

Ronald Dikker

Geboren: te Amsterdam

Uit dit huwelijk:

a. Bastiaan Dikker

b. Niek Dikker

VIII. DESIRE JOSEPH HIEL

Desire kwam in 1893 als tweeling op de wereld. Dees, zoals hij in de familie werd genoemd, trouwde met Roos Bogaart, weduwe van Jules van Campen. Het gezin bleef kinderloos. Door dit huwelijk kwam hij op de kerkhoeve, dezelfde boerderij waar Cornelis Hiel, zijn betovergrootvader op heeft gewoond. Dees stierf op 46 jarige leeftijd in het Liefdeshuis te Groenendijk.

Desire Jospeh Hiel

Geboren: 17 – 07 – 1893 te Ossenisse

Overleden: 12 – 11 – 1939 te Groenendijk, 46 jaar

Hij huwde: 05 – 10 – 1937

Maria Rosalia Bogaart

Dochter van Cornelis Bogaart en Maria Elisabeth van Remortel

Geboren: 24 – 07 ‘“ 1890 te Hontenisse

Overleden: 19 – 08 – 1964 te Hulst

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Zij was eerder gehuwd: 05 ‘“ 05 1914 te Hontenisse

Julius Petrus van Kampen

Zon van Gijsbrecht van Kampen en Philomena Hoefeijzers

Geboren: 01 ‘“ 01 ‘“ 1878 te Hontenisse

Overleden: voor 1914

IIIC. JOSEPHUS DESIRE HIEL

Josephus, Nonkel Joos zoals hij in de familie werd genoemd, trouwde in 1929 met Elisa de Wael, een boerendochter uit Ossenisse. Zijn vader kocht voor hen een boerderij aan de Hooglandsedijk te Vogelwaarde. Uit dit gezin werden vier kinderen geboren, twee jongens en twee meisjes. Joos overleed in 1976 op 83 jarige leeftijd. Lisa woont nu in Kloosterzande aan het Poolsplein no. 1.

Josephus Desire Hiel

Geboren: 17 – 07 – 1893 te Ossenisse

Overleden: 18 – 10 – 1976

Hij huwde: 26 – 09 – 1929 te Ossenisse

Elisa de Wael

Geboren; 17 – 05 – 1908 te Ossenisse

Dochter vande Wael en

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Emerie J. J. Hiel

Volgt IVA

2. Hubert P. H. Hiel

Volgt IVB

3. Marie-Jose Hiel

Geboren: 19 – 12 – 1937 te Ossenisse

Zij huwde: 22 – 12 – 1959 te Ossenisse

Gerard Volleman

Geboren: 04 – 12 – 1929

Zoon van E. Volleman en Verstraaten

4. Georgette M. A. Hiel

Geboren: 28 – 10 – 1943 te Ossenisse

Zij huwde: 26 – 09 – 1968

Walther L. de Bruyn

Geboren: 24 – 04 – 1943

Zoon vande Bryn en Vlassenrood

5. Hubert P.H. Hiel

Volgt IVC

IVA. EMERIE HIEL

Emerie Hiel

Geboren: 25 – 11 – 1934 te Ossenisse

Emerie studeerde rechten. Hij is ongehuwd. Hij vestigde zich uiteindelijk als notaris te Aalsmeer.

IVB. HUBERT P. H. HIEL

Het huwelijk bleef kinderloos. Hubert nam de boerderij van zijn vader over aan de Hooglandsedijk te Vogelwaarde.

Hubert P. H. Hiel

Geboren: 20 – 12 – 1935 te Ossenisse

Hij huwde:

Henny de Bruyker

IIID. ALPHONSUS JACOBUS ANDREAS HIEL

Alphons werd net zoals alle andere broers opgeleid tot boer/landbouwer. Hij trouwde in 1925 met Angela Truyman, een jonge dochter uit Boschkapelle. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1 meisje en 4 jongens.Fons woonde met zijn gezin op een boerderij aan de Grindweg No. 10. Deze boerderij had zijn vader laten bouwen. In 1941, het tweede jaar van de oorlog, sterft angela echter op de nog jonge leeftijd van 43 jaar. Fons hertrouwt nog geen twee jaar later met de jongere zus van Angela, namelijk Emma. Fons overleed in 1965, hij was toen bijna 65 jaar oud.

Alphonsus Jacobus Andreas Hiel

Geboren: 29 – 11 – 1894te Ossenisse

Overleden: 03 – 03 – 1965 te Ossenisse/Vogelwaarde

Hij huwde (1): 24 – 06 – 1925 te Boschkapelle

Getuigen: Petrus Judocus Hiel en Josephus Theodorus Truijman

Angela Rosalia J. Truyman

Dochter van Josephus Truijman en Louisa Victoria Lambert

Geboren: 18 – 03 – 1898 te Boschkapelle

Getuigen: Antonius Truijman en Rosalia Lambert

Overleden: 02 – 12 – 1941 te Ossenisse/Vogelwaarde, 43 jaar oud

Hij huwde (2): 09 – 09 – 1943 te Boschkapelle

Getuigen: Petrus Judocus Hiel en Josephus Theodorus Truijman

Emma Louisa Truyman

Dochter van Josephus Truijman en Louisa Victoria Lambert

Geboren: 07 – 10 – 1903 te Boschkapelle

Overleden: 01 ‘“ 05 ‘“ 1997 te Hontenisse (Huize Sint Antonius)

Kinderen, allen uit het eerste huwelijk geboren:

1. Albertus Petrus Judocus Hiel

Volgt IVA

2. Maria Rosalia Josepha Hiel

Geboren: 03 – 09 – 1927 te Ossenisse

Zij huwde: 18 – 07 – 1951 te Ossenisse/Vogelwaarde

Josephus Leonardus Rijk

Zoon van Adrianus Norbertus Rijk en Maria Louisa Stael

Geboren: 13 – 04 – 1924 te Ossenisse

Overleden: 29 – 05 – 1983 te Kloosterzande

Uit dit huwelijk:

a. Adrianus Alphonsus Jospehus Rijk

Geboren:

b. Josephus Alphonus Maria Rijk

Geboren:

c. Louis Albert Mathilde Rijk

Geboren:

3. Theodorus Petrus J. Hiel

Volgt IVB

4. Josephus Leonardus Alhonsius Hiel

Geboren: 14 ‘“ 01 ‘“ 1930 te Ossenisse

Getuigen: Josephus Theodorus Truijman en Leonie Maria Elisabeth Kerckhaert

Overleden: 17 ‘“ 01 ‘“ 1930 te Ossenisse, 3 dagen

5. Josephus Ludovicus Hiel

Volgt IVC

6. Eugene Leonardus Josephus Hiel

Volgt IVD

IVA. ALBERT PETRUS JUDOCUS HIEL

Albert Hiel ging als oudste zoon op de ouderlijke boerderij aan de Grindweg No. 10.

Albert Petrus Judocus Hiel

Geboren: 21 – 05 – 1926 te Ossenisse

Hij huwde: 28 – 01 – 1959 te Groenendijk

Paula Maria Bun

Dochter van Johannes Bun en Rosalia Paukina van Deurssen

Geboren: 30 – 04 – 1928 te Hontenisse

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Paulus Johannes Emma Hiel

Geboren: 13 – 12 – 1960 te Ossenisse

Huwde/partner:

Maria Josepha Leonarda Francisca Heijmans

2. Johannes Alphonus Paulina Hiel

Geboren: 13 – 12 – 1960 te Ossenisse

3. Ronaldus Theodorus Rosalia Hiel

Geboren: 31 – 01 – 1965 te Ossenisse

4. Marie Josepha Angela Hiel

Geboren: 03 – 01 – 1969 te Ossenisse

IVB. THEODORUS PETRUS HIEL

Theo Hiel ging na de lagere school, naar Kostschool in Huybergen. Samen met zijn broers Joseph en Eugene. Hij werd voorlichtingsambtenaar bij het Ministerie van Landbouw. Het gezin woont in Hulst.

Theodorus Petrus Hiel

Geboren: 14 – 01 – 1930 te Ossenisse

Hij huwde: 29 – 11 – 1958 te Vogelwaarde (BS)/Hengstdijk (Kerkelijk)

Eliza Theodora Paulina Kerckhaert

Geboren: 12 – 04 – 1932

Dochter van Prudent Josephus Johannes Kerckhaert en Paulina Maria Mathilda Cornelissens.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren:

1. Alphonsus Paulus Maria Hiel

Geboren: 28 – 12 – 1959 te Hulst

2. Agnes Prudentia Emma Hiel

Geboren: 18 – 01 – 1962 te Hulst

3. Franciscus Albertus Hiel

Geboren: 04 – 10 – 1963 te Hulst

4. Gerardus Honore Maria Hiel

Geboren: 17 – 05 – 1965 te Hulst

IVC. JOSEPHUS LUDOVICUS HIEL

Joseph volgde ook de middelbare schoolopleiding op kostschool te Huybergen. Hij studeerde af als ingenieur, in welke hoedanigheid hij ook werkzaam was in het Limburgse Horst.

Josephus Ludovicus hiel

Geboren: 13 – 09 – 1931 te Ossenisse

Overleden:

Hij huwde: 09 – 02 – 1961

Elisabeth (Elly) Maria Dechering

Geboren: 23 – 05 – 1944

Uit dit huwelijk werden drie dochters geboren:

1.

2.

3.

IVD. EUGENE LEONARDUS JOSPEHUS HIEL

Eugene volgde eveneens in Huybergen op het Kostschool een middelbare opleiding. Hij voltooide zijn onderwijzersopleiding en werd hoofd van de lagere school in Ossenisse. Daar woont hij aan de Weststraat in het oude schoolgebouw.

Eugene Leonardus Jospehus Hiel

Geboren: 14 – 07 – 1933 te Ossenisse

Hij huwde: 18 – 05 – 1961 te Koewacht

Rosa Fia Maria Geerards

Geboren: 22 – 09 – 1935

Dochter van Josephus A. Geerards en Tanneke M. de Vuyst

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren:

1. Maria A. E. A. Hiel

Geboren: 13 – 10 1963 te Ossenisse

2. Petrus J. A. M. Hiel

Geboren: 01 – 02 – 1965 te Ossenisse

3. Margaretha Maria Aldegonda Hiel

Geboren: 03 – 05 – 1966 te Ossenisse

IIIE. RENE ALBERTUS HIEL

René werd in 1899 geboren. Hij trouwde in 1922 met Louise Boogaert een meisje uit Ossenisse. Hij emigreerde daarna naar Canada. Op 10 december van hetzelfde jaar vertrok het jonge stel met de boot naar de overkant van de Oceaan. Twintig dagen later op 30 december arriveerden ze in New York. Vandaaruit gingen ze naar Wallaceburg Ontario. Rene kreeg daar een baan in een glasfabriek. In de lente van 1923 boerde hij in de ‘Wallaceburg area’. Een jaar later ging hij naar een andere boerderij naast die van zijn zwager, Joe Boogart in Bickford Ontario, waar hij gedurende drie jaar werkte. Daarna keert hij terug naar Wallaceburg waar hij een nieuwe driejaars periode boerde. Dit boeren ging echter moeizaam. Er was weinig mee te verdienen. De economische crisis overleefde hij niet als boer. In 1929 vertrok hij naar Windsor Ontario waar hij al het werk aannam dat beschikbaar was. Tot in 1935 toen hij een vaste baan kreeg bij Ford Motor Co. Daar heeft hij tot zijn pensioen in 1965 gewerkt.

Tussen de jaren 1946 en 1949 had hij een boerderij in Belle River Ontario waar hij en zijn gezin woonde en op de boerderij werkte, terwijl hij pendelde tussen zijn woonplaats en Windsor waar hij als een soort ploegbaas bij Ford werkte. Rene kreeg echter een ongeluk. Hierdoor raakte hij gehandicapt en kreeg op grond daarvan een uitkering.

In september 1948 overleed Louisa, nog geen vijftig jaar oud. Een jaar later keerde hij en zijn twee jongste zonen, Joseph en William terug naar de stad Windsor waar hij tot zijn dood in 1986 leefde. Inmiddels was hij bevriend geworden met Wilhelmina waar hij tot hij overleed mee samenwoonde.

Rene Albertus Hiel

Geboren: 29 – 05 – 1899 te Ossenisse

Overleden: 01 – 07 –

Hij huwde (1): 13 – 09 – 1922 te Ossenisse

Ludovica Rosalia (Louisa) Bo(o)gaert

Dochter van Petrus Johannes Bo(o)gaert (1866 ‘“ 1908) en Rozalia de Maat (1859 ‘“ 1912)

Geboren: 17 – 02 – 1899 te Ossenisse

Overleden: 10 – 12 – 1948 te Windsor (Canada)

Hij huwde (2):

Tante Willemien

Kinderen allen uit het eerste huwelijk geboren:

1. Rosa Hiel

Geboren: 06 – 03 – 1923 te Kingsville, Ontario

Zij huwde:

Gerard Everaert

Geboren: 1916

Zij hebben 4 kinderen, 3 meisjes en 1 jongen.

2. Peter Hiel

Volgt IVA

3. Joseph Hiel

Volgt IVB

4. William Hiel

Volgt IVC

IVA. PETER HIEL

Peter Hiel

Geboren: 01 – 07 – 1924 te Ottawa (Ontario)

Hij huwde: 20 – 09 – 1945

Barbara Taylor

Geboren: 1925

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Michael Hiel

Volgt VA

2. James Hiel

Geboren: 1955

3. Ann Hiel

Geboren: 1961

Zij huwde:

Gary Dorken

Geboren: 1960

4. Cathy Hiel

Geboren: 1963

VA. MICHAEL HIEL

Michael Hiel

Geboren: 1946

Hij huwde:

Nancy Doherty

Geboren: 1946

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Danny Hiel

Geboren: 1973

2. Stephanie Hiel

Geboren: 1974

3. David Hiel

Geboren: 1976

IVB. JOSEPH HIEL

Joseph Hiel

Geboren: 20 – 01 – 1931 te Windsor (Ontario)

Hij huwde:

Alma Boucher

Geboren: 1935

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. June Hiel

geboren: 1967

2. Joseph Hiel

Geboren: 1970

IVC. WILLY (WILLIAM) HIEL

Willy Hiel

Geboren: 14 – 01 – 1932 te Windsor (Ontario)

Hij huwde(1):

Norma Eure

Geboren: 1932

Hij huwde(2):

Jackie Carlton

Geboren: 1935

Kinderen uit het eerste huwelijk geboren:

1. Louise Hiel

Geboren: 1954 te Hamilton (Ontario)

Zij huwde:

Robert Farrell

Geboren: 19

Zij hebben een dochtertje.

2. Robert Hiel

Geboren:

IIIG. LUDOVICUS JOSEPHUS HIEL

Lodewijk, ofwel Lo zoals hij veelal werd genoemd, was de jongste zoon uit het gezin. Als jongeman en vrijgezel was hij al in Amerika geweest. Lo had geen boerderij in Zeeland en Amerika was voor hem het land van de onbekende mogelijkheden. Hij vertrok in het jaar 1922 naar Canada en werkte daar eveneens op boerderijen in het Wallaceburg district, vlakbij de Amerikaans – Canadese grens. Hij ging echter illegaal naar de Verenigde Staten. Later werd hij ‘op een klomp en een schoen uit Amerika gezet omdat hij ten laste kwam van de Amerikaanse staat. Berooid en al – al het geld dat hij had meegenomen was op – kwam hij in Ossenisse aan. Daar woonde hij samen met zijn moeder. In 1947 stond hij ingeschreven Dorpstraat 1 te Vogelwaarde. Hij leefde financieel volledig afhankelijk van zijn moeder en bleef bij haar tot zij in 1948 overleed. Nadat zijn moeder was gestorven keerde Lo terug naar Canada. Hij onderhield periodiek contact met Rene en zijn gezin tot 1951.

Ludovicus Josephus Hiel

Geboren: 16 – 06 ‘“ 1903 te Ossenisse

Overleden: ca 1955/1956 te Norfolk, Watsingham North

Begraven: Sacred Heart (Roman Catholic) Norfolk, Watsingham

Ongehuwd

IIB. JOHANNES FRANCIES HIEL

Johannes Francies, de tweede zoon van Judocus Hiel en Isabella Verdurmen, nam na zijn huwelijk met Philomena Staal zijn intrek in een boerderij te Lamswaarde. Bekend is dat hij boerde in het Hoogland te Ossenisse.Hij woonde B39 en later B43. Daar woont momentaal een de Waal, een afstammeling van zijn dochter Anna maria Hiel en Alphons de Waal. Johannes stierf echter reeds op de zeer jonge leeftijd van 30 jaar. Zijn vrouw Philomena, eveneens landbouwster te Ossenisse, vertrok op 17 november 1888, anderhalf jaar na de dood van haar man, naar Hontenisse.

Johannes Francies Hiel

Geboren: 20 – 03 – 1856 te Ossenisse in Wijk B no.6

Overleden: 13 – 03 – 1887 te Ossenisse, 30 jaar

Hij huwde: 18 – 01 – 1882 te Ossenisse

Philomena Staal

Landbouwster

Dochter van Jan Francies Staal en Elisabeth van de Voorde

Geboren: 05 – 12 – 1840 te Hontenisse

Overleden: 21 ‘“ 01 ‘“ 1890 te Hontenisse, 49 jaar

Philomena was eerdere gehuwd: 17 ‘“ 01 ‘“ 1877

Judocus Lemsen

Landbouwer

Zoon van Pieter Lemsen en Judoca van Esbroeck (landbouwers)

Geboren: ca 1845 te Graauw

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Anna Maria (Louisa) Hiel

Geboren: 20 – 09 – 1882 te Vogelwaarde (Ossenisse)

Overleden: 18 – 01 – 1956 te Hontenisse

Zij huwde(1): 31 ‘“ 01 ‘“ 1903 te Hontenisse

Eduardus Alphonsus de Waal, aannemer, 39 jaar

Zoon van Dingenum de Waal en Apolonia van Dorselaer

Geboren: 15 ‘“ 02 ‘“ 1863 te Hontenisse

Overleden: 04 ‘“ 03 ‘“ 1917 te Hontenisse, 54 jaar

Uit dit huwelijk:

a. Maria Apolonia de Waal

Geboren: 24 – 09 – 1904 te Hontenisse

Een nakomeling is Dr. de Waal uit Tilburg

Hij huwde (2): 20 ‘“ 09 ‘“ 1919 te Hontenisse

Hypolitus Jacobus van Wesemael

Landbouwer

Zoon van Hijpolitus Josephus van Wesemael en Anna Isabella van Mol

Geboren: 20 – 09 – 1870 te Vogelwaarde/Stoppeldijk

Overleden: 09 – 11 – 1959 te Stoppeldijk

Zij woonden in 1947 aan de Cloosterstraat 31 te Hontenisse.

IIC. JOSEPHUS HIEL

Jospehus, de jongste zoon van Judocus Hiel, bleef ongehuwd. Hij woonde tot aan zijn dood in bij zijn broer Petrus judocus op de Wilhelminahoeve. Doch van deze broer had Petrus Judocus niet erg veel gemak. Hij deed nogal wat in effecten, doch hield daar uiteindelijk weinig aan over. Hij was Lid van het R.K. Kerkbestuur en Onderprefect der 6e sectie van de Broederschap der H. Familie.

Josephus Hiel

Geboren: 01 – 09 – 1858 te Ossenisse

Overleden: 16 – 03 ‘“ 1917 te Ossenisse, 58 jaar oud

Ongehuwd