Werken

Werken

a. Scheppend werk

s.d. Durmeliederen. Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar. 19p.

1861. Nieuwe liedekens. Gent: Van Doosselaere. 120p.

1865. Ella: lustspel in één bedrijf. Antwerpen. 57p.

1868. Gedichten. Arnham: Thieme. 157p.

1870. De liefde in het leven: een liederkrans. Antwerpen: Marchand en Legros. III, 124p.

1874. Gedichten. Leipzig: Brockhaus. XII, 288p.

1876. Handleiding tot het onderwijs der aanvankelijke muziekleer bij middel der liedersolfège. Brugge: Verbeke. 52p.

1877. Bloemeken: een liederkrans. Leipzig: Brockhaus. 83p.

1879. Aan Ledeganck. Gent: A. Siffer. 10p.

1879. Gedichten en gezangen. Antwerpen: Dela Montagne. 112p.

1879. Hiel’s liederen voor groote en kleine kinderen. Antwerpen: Dela Montagne. 112, VIIp.

1879. Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen. Brussel: Lebège. 148p.

1882. Limburgse schetsen. Roeselare: De Seyn-Verhougstraete. XV, 175p.

1885. Historische gezangen en vaderlansche liederen. Roeselare: de Seyn-Verhougstraete. VIII, 206p.

1887. Twee lofzangen: Stichting van het gemeentehuis te Schaerbeek en Breidel en de Coninc. Gent: Leliaert, Siffer en Ce.

1889. Agnès Bernauer de engel van Augsburg. Gent: A. Siffer. 19p.

1889. De laatste. Gent: Leliaert en Ce. 12p.

1889. De vorster. Gent: A. Siffer. 38p.

1889. Hymnus aan het menschdom. Antwerpen: Dela Montagne. 19p.

1890. Anna Boleyn: lyrisch monodrama. Dendermonde: Nederduitsche Bond van Dendermonde.

1890. Heil den Koning! Feestzang ter gelegenheid van de 25ste verjaring der troonbeklimming Z. M. Leopold II, koning der Belgen, met beider toestemming opgedragen aan Z.M. den Koning en hare K. en K. Hoogheid de Koninginne Maria Hendrika. Gent: A. Siffer. 11p.

1890. Mathilda van Denemark. Gent: A. Siffer. 20p.

1891. Charlotte Corday, lyrisch monodrama. Gent: A. Siffer. 32p.

1891. Rijkhilde’s vizioen. Gent: A. Siffer.

1892. Prudens van Duyse: feestzang. Gent: Siffer. 22p.

1892. Zang aan meester Peter Benoit. Gent: A. Siffer.

1893. Meester Frans-August Gevaert. Gent: A. Siffer. 30p.

1893. Monodramen en andere gedichten. Gent: Siffer. 185p.

1893. Vlaamsche herberg. Gent: A. Siffer. 12p.

1894. O Vlaanderland, welk angstgekerm… 1382. Gent: A. Siffer. 12p.

1894. Rollier. Gent: A. Siffer. 18p.

1894. Symphonieën en andere gezangen. Gent: Siffer. 247p.

1895. Arme moeder, blijde moeder. Gent: A. Siffer. 13p.

1895. Arme moeder, milde moeder. Gent: A. Siffer. 10p.

1895. Arme moeder, zalige moeder. Gent: A. Siffer. 14p.

1895. Droomerijen. Gent. A. Siffer. 14p.

1895. Meester-zangers. Gent: A. Siffer. 9p.

1895. Twee dichters: Isidoor Teirlinc en Reimond Styns. Gent: A. Siffer. 12p.

1895. Wilm de Lantsheere. Tafereelen uit den ‘beloken tijd’ 1798. Gent: A. Siffer. 31p.

1896. De wekkerin des levens. Gent: A. Siffer. 11p.

1896. Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen.Tweede boek. Gent: A. Siffer. 204p.

1896. Opdracht. Gedicht. Gent: A. Siffer. 13p.

1899. Bibliotheek van dichter Em. Hiel. Brussel: Verteneuil. 64p.

1899. De Schelde. Gent: Hemelsoet. 18p.

b. Vertalingen/bewerkingen

1859. Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt. Brussel. 71p.

1863. Gedichten: 1861-62. Brussel: Hoste. 228p.

Goethe, Johann Wolfgang
1876. La Chanson de Mignon, mélodie pour voix de soprano. Bergen: F. Henderickx-Roos. (muziek van G. Huberti)
1878. Meilied. Gent: Ed. Todt. (muziek van G. Huberti)

Heine, Heinrich
1887. Gij bemint mij niet. Gent: J. Vuylsteke. (muziek van G. Huberti)

Hiemer, T.K.
1869. Aboe-Hassan. Gent. 23p.

Joly, Victor
1869. De bannelingen: drama in drie bedrijven. Antwerpen. 78p. (muziek van Willem de Mol)

Laethem, Louis van
1864. De kwijtbrief van Dries of de pachter van Baasrode. Gent: van Doosselaere.

c. Teksten op muziek

s.d. Kinderlust en -leed: symphonisch gedicht voor kinderstemmen en orkest. Brussel: Breitkopf en Härtel. 62p. (muziek van G. Huberti)

s.d. Lucifer: oratorio. Brussel: Schott. 61p. (muziek van P. Benoit)

s.d. Molen, wind en graan. Antwerpen: Muziekfonds. 32p. (muziek van G. Paul)

s.d. Slapedoe. Rotterdam: Lichtenauer. 3p. (muziek van A. H. Fagel)

s.d. Twee liederen: voor eene zangstem met begeleiding van pianoforte. Amsterdam: Roothaan. 7p. (muziek van E. de Hartog)

1865. Ella: lustspel in één bedrijf. Antwerpen. 57p. (muziek van E. Gortebeeck)

1867. Isa: drama in 3 bedrijven. Antwerpen. (muziek van P. Benoit)

1869. De Schelde: historisch oratorio. Antwerpen: Marchand. 16p. (muziek van P. Benoit)

1876. De toekomst, volkslied. Gent: Ed. Todt. (muziek van J. Vanden Eeden)

1878. Denderliedeken. Gent: Ed. Todt. (muziek van P. Benoit)

1878. Gebroken hart verlangt de Rust. Gent: Ed. Todt. (muziek van P. Benoit)

1878. Mijn hart is vol verlangen. Gent: Ed. Todt. (muziek van P. Benoit)

1880. Een vrouwken gezwind te spinnen zat. Brussel: ‘De Standaard’. 2p. (muziek van M. Schoemaker)

1882. Gij zijt ons lief. Gent: V. Gevaert. (muziek van P. Benoit)

1884. Welkomgroet aan de Transvalers. Gent: I. Vanderpoorten. (muziek van K. Miry)

1886. Kindertooneelen. Eerste reeks. Gent: I. Vanderpoorten. 61p. (muziek van K. Miry)

1888. Gent. Gent: J. Vuylsteke. (muziek van L. van Gheluwe)

1889. Avondbede. Gent: J. Vuylsteke. (muziek van G. Antheunis)

1895. De wind: cantate. Brussel: Vander Ghinste. 1 partituur. (muziek van L. Van Gheluwe)