Gijsbrecht Hiel

IV.Gijsbrecht (Gijsbert) Hiel

Geboren: Hontenisse 5 september 1708 (of 1709)

Overleden: Hontenisse 24 juni 1780 (op ruim 70 jarige leeftijd)

(Hontenisse Begrafenisboek RK 1694 – 1760)

Huwde: 27 december 1733 te Hontenisse

Ondertrouw: 15 december 1733 te Hontenisse

Getuigen: Bartholomeus Rossiers en Cornelia Bal

Apollonia BUIJSROGGE, ex polderio crucis

Geboren: Dullaert/Lamswaardeca 1703 (elders 1708)

Dochter van Andreas BUIJSROGGE fs Andries (landman op de Oude Graauw, bezat land te Stekene, overleden: 2 maart 1716) en 2. Cornelia JANSSEN (Wesdurp)

Apollonia was sinds 27 juni 1731 weduwe van Jan BEERENTS (Barents) (geboren ca 1663 te Lamswaarde/landman, overleden te Kruispolder 1733). Ze bracht drie minderjarige kinderen mee enwoondein een huis in de Dullaertpolder

a. Elisabeth BEERENTS

Geboren: 1724

b. Jan BEERENTS

Geboren 1729

c. Gillis BEERENTS

Geboren: 1722

Voogd van deze kinderen was Gillis Truyman.

Halfbroer van Apollonia, Andreas Buysrogge was gehuwd met Maria Magdalena Hiel, zus van Gijsbrecht Hiel. Hij was geboren uit het eerste huwelijk van Andreas Buijsrogge met Cathalijne Crieckaert fs. Cornelis (Oude Graauw) (overleden: 25 mei 1697) en Mayken Staes f. Jan waaruit voorts a. Michiel geboren 1687 en b. Elisabet geboren 1691. Voogd over deze kinderen was Pieter Crieckaert.

Uit het huwelijk van Andreas Buysrogge met Cornelia Janssen werden naast Apollonia geboren: a. Janneken geboren: 1700, b. Maria geboren: 1702, c. Maria geboren: 1706, d. Cornelia geboren: 1710 en e. Pieternella geboren: ca 1713.enGijsbregt,was in 1761 voogd over de kinderen van Elisabeth van Hombergen en Jan Verbiest. En in 1762 over de kinderen van Joos Broeckaert en Marianne Bruggeman.

Gijsbrecht Hiel was landman. Hijpachtte in de Cruyspolder een boerderij van 44 gemet.Volgens de Verpachting Domeingronden in 1760 bezat hij ook 2 gemeten grond in de Oostvogelpolder.

Evenals zijn vader Cornelis was Gijsbrecht Hiel kerkmeester in de parochie van Hontenisse. Als zodanig staat hij vermeld in “De Geschiedenis van Hontenisse” van A. Fruytier op blz. 127: “was ca 1771 lid van het RK kerkbestuur onder pastoor Adriaansens”.

Uit het huwelijk van Gijsbrecht Hiel en Apollonia Buijsrogge werden geboren:

1. HIEL, Marianne (Maria Anna)

Geboren: 3 april 1735 (w.s. Dullaert/Kruyspolder), 7 uur s’morgens (doop: 4 april 1735)

Getuigen: Andreas Buijsrogge (vader van Apollonia) en Anna Janssens (moeder van Gijsbrecht)

Overleden: ca 1798 (le 13 Messidor de l’an 11) (63 jaar oud) (elders 2 juli 1803 te Hontenisse, ongehuwd)

2. HIEL, Judoca

Geboren: 20 februari 1737 in de Kruispolder, 11 uur s’morgens (doop: 22 februari 1737)

Getuigen Anthonius Gordeijn (pleegvader) en Judoca Rosseel (tante)

Overleden:

3. HIEL, Cornelius

Geboren:1 december 1739 in de Kruispolder, 5 uur s’morgens (doop: 3 december 1739)

Getuigen Joannes Hiel (halfbroer) en Elisabeth Kints

Overleden: vroeg

4. HIEL, Cornelius

Geboren:29 augustus 1741 in de Kruispolder, 1 uur s’nachts (doop: 30 augustus 1741)

Getuigen Cornelius Hiel (broer) en Elisabeth Janssens (tante)

Overleden:

5. HIEL, Franciscus

Geboren: 27 januari 1744 in de Kruijspolder (ex pol. crucio)

Getuigen Franciscus Broeckaert (neef) en Elisabeth Hiel (zuster)