Over deze site

www.hiel-stamboom.be

is de website van Carlo R.W. de Meijer

Welkom op deze site over alles wat met de familienaam Hiel te maken heeft. Op deze site kunt u alles vinden over de geschiedenis, de oorsprong, de betekenis etc. van het geslacht Hiel. Oorspronkelijk afkomstig uit het Land van Waes, daarna vertrokken naar Klein Brabant (Sint Amands en Londerzeel) en vervolgens uitgevlogen naar Nederland, Frankrijk, Amerika etc. Trouwens er zijn nog de nodige Hielen te vinden die afkomstig zijn uit Hongarije, Duitsland, Oostenrijk. Maar er zijn ook takken met de naam Hiele, Hielle, van Hiel, van Hiele, van der Hiele en Verhiele. Hoewel er geen of geen direct verband is gevonden krijgen zij ook een plaats. Getracht is alles op een gestructureerde manier op de site te plaatsen.

Een van de meest bekende figuren in de Sint Amands tak is  dichter Emanuel Hiel (1833-1899). Daarvoor heb ik een speciaal hoofstuk ingeruimd. Mogelijk zijn er nog meer Hielen die een bijzonder plaatsje in de familiegeschiedenis hebben ingenomen.

13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
H. Hilarius

(Ca. 310-367)

Hilarius werd omstreeks 310 geboren in Poitiers. Hij wordt de Athanasius van het Westen genoemd, omdat Hilarius net als de oosterse kerkvader met grote zelfopofferingsgezindheid heeft gestreden tegen de ketterij van de Arianen. Tegen hen verdedigde Hilarius dat Christus God is. Rond het jaar 350 werd Hilarius tot bisschop gewijd. Op de synode van Milaan (355) verbande de Ariaanse keizer Constantius hem naar Klein-Azië. Later keerde hij naar Gallië terug en wist daar zijn medebisschoppen te winnen voor de katholieke orthodoxie. Op 13 januari 367 stierf Hilarius in geur van heiligheid te midden van zijn priesters met wie hij een kloostergemeenschap vormde. Zijn graf bevindt zich in de crypte van de kerk Saint-Hilaire-le-Grand in Poitiers. Vanwege zijn gezagvolle uitleg van de Heilige Schrift en het mysterie van de Drievuldigheid verhief paus Pius IX verhief hem in 1851 tot Kerkleraar.Deze site is voor het laatst vernieuwd op 2 oktober 2016