Sinaai

Sinaai is een van de plaatsenin het Land van Waas waar de Hielen al van oudsher voorkomen. Zoals onder meer blijkt uit de Hoofdcijnsboeken van het Land van Waes. Na de Val van Antwerpen in 1572 is hun aantal echter sterk afgenomen. Toch zijn er nog gebleven, zoals blijkt uit de oudste doop- en huwelijksregisters die dateren uit 1611 en van de hand zijn van pastoor Jan de Bruijn. Pastoor van der Gracht, een van zijn opvolgers, begon in 1648 ook met de vermelding van overlijdens.

Uit het huwelijk van Antonia (Antonijne) Hiels ca 1611 (ook genaamd: Ils, Hils en Huls) en Andreas Saman (Ook: Adrianus Saman of Zaman) werden vier kinderen geboren:

a. Beatrix Saman, geboren te Sinaai op 25 juli 1611. Getuigen: Joannes Calle en Jodoca van Hese

b. Pascasius Saman, geboren te Sinaai op 1 april 1614. Getuigen: Matheus van Hoy en Judoca Ils (Hiel, Hiels)

c. Judocus Saman, geboren te Sinaai op 25 april 1616. Getuigen: Judocus de Bock en Barbara

d. Antonia Zaman, geboren in mei 1619 (2 pentecostes). Getuigen: Egidius Zaman en Antonia Burrems (Burm)

Jacoba Hiels was op 23 februari 1612 te Sinaai samen met Joannes Keppens getuige bij de geboorte van Cornelius van Cleen(=m)put en Elisabeth Mataerts.

Dezelfde Jacoba Hiels was tezamen met Joannes Wapenaert op 31 mei 1622 getuige bij de geboorte van Joannes van Peteghem, zoon van Philippus van Peteghem en Beatrice van Driesche.

Catharina d’Hielt (ook de Hilde) huwde op 18 augustus 1614 in de kerk te Sinaai (o.t. 29 juli 1614) met Adrianus Verha

Uit het huwelijk van Andreas Hiele en Cathalyne Saman werd op 29 juni 1624 te Sinaai een dochter Petronella Hiele geboren. Getuigen waren: Daneel Saman en Laurijntken Saman.

Bij de geboorte van Elisabeth Saman op 24 januari 1624 te Sinaai, dochter van Joannes Saman (ook genaamd Zaman) en Digna van Lare waren getuigen: Antonius Bekaert en Jaexhis (= w.s. Jacobus) Hiele.

Petrus d’Hilt en Bauwen Brijs waren op 28 september 1624 te Sinaai getuigen bij het huwelijk van Matthijs van de Suyvele (ook: Zuwel) en Janneken Stroepers (Stroopers)

Catharina d’Hilt en Petrus Gheenens waren op 24 maart 1624 te Sinaai grtuigen bij de doop van Cathelijn Verha, dochter van Matthias Verra en Laureten Puttemans

Petrus d’Hilt (ook genaamd d’Hielt, Hiels) huwde op 21 februari 1625te Sinaai (kerk) met Cynthia Varewijckx. Getuigen: Pieter de Groot en Philips Calle. Uit dit huwelijk werd op 7 november 1636 Petrus d’Hielt te Sinaai geboren. Getuigen: Joannes en Maria Varewijck.

Gilgaem van Overmeire en Theunijnken Hiels waren op 18 februari 1625 te Sinaai getuigen bij de geboorte van Antonia Gheenens, dochter van Adrianus Gheens en Joanna ’s Nouaert (ook genaamd s’ Noes en s’ Noeis)

Pieter d’Hilt en Johanna Maes waren op 9 februari 1626 te Sinaai getuigen bij de doop van Johanna Verha, dochter van Adrianus Verha (Verra, van Ra, Verhaeghen en Vandera)

Mijnaert Euwich en Jacquemijne Hiels waren op 17 juli 1628 te Sinaai getuigen bij de geboorte van Laureijs Schepper (ook genaamd de Scepper)

Bij de geboorte van Balthasar de Vettere, zoon van Loowijs de vettere (ook genaamd de Wetter) en Judoca de Groote, op 6 januari 1629 te Sinaai waren getuigen: Gillis Poppe en Catharina d’Hielt

Bij de geboorte van Livinus Lauwrijs op 15 april 1629 te Sinaai, zoon van Judocus Lauwereijs (ook genaamd Laureis) en Maria Varewijck waren getuigen: Jan van Vlierberghe en Margriette Hiels

Bij de geboorte van hun zoon Andries Saman op 6 september 1630 te Sinaai waren getuigen: Petrus Saman en Anthony Hiels.

Bij de geboorte van Petrus d’Hielt, zoon van petrus d’Hielt en Cijntken Varewijckx, waren getuigen: Joannes Varewijck en Maria Varewijck

Catharina de Hilt en Cornelius van Damme waren op 13 april 1660 te Sinaai getuigen bij de geboorte van Joannes Verha, zoon van Petrus Verhaeghen (ook Verha) en Digna Steenaerts

Voorts waren bij de geboorte van Anna Nonneman op 16 april 1664 te Sinaai, dochter van Jacobus Nonneman en Joanna Clapdorp getuigen: Michiel d’Hilt en Laurentius de Witte.

Ludovicus Hiel, afkomstig van Hulst, huwde op 5 februari 1668 in de kerk van Sinaai (ondertrouw op 23 januari 1668) met Elisabeth de Somere. Getuigen waren: Cornelius de la Heye en Joannes Hiele

Paulus Saman was samen met Magdalena Hiels te Sinaai getuigen bij de geboorte op 18 december 1677 van Barbara Saman, dochter van Paschasius Saman en Anna de Maere

Rond 1680 huwde Magdalena Hiel(s), dochter van Cornelis Hiel(s) en N.N. (bezat land te Hengstdijk), met Laureijs De Witte fs. Gillis, geboren 1650 te Sinaai, zoon van Gillis de Witte en Christoffelijne van Damme.

Uit dit huwelijk:

a. Magdalena de Witte, geboren 1685 te Kemzeke. Huwde ca 1718 te kemzeke met Johannes Dhert, zoon van Adrianus Dhert, geboren voor 1687 en overleden 29 mei 1729 te Kieldrecht.

Joannes Hiel was samen met Anna van Doosselaer op 2 september 1751 getuige bij de geboorte van Joannes Franciscus Brits, zoon van Joannes Baptista de Bridt (ook genaamd Brits) en Petronilla Judoca Uyttendaele.

Judocus Franciscus Hiel en Catharina de Loose waren getuigen bij de geboorte van Judocus Franciscus de Loose op 29 april 1800 te Sinaai, zoon van Joannes de Loose (afkomstig van Daknam) en Joanna Isabella van Acker (afkomstig van Eksaarde)