Egidius Hiel

Hoofdstuk I. Egidius Hiel

HIEL, Egidius(Gillis)

Geboren: te Sint Amands op 19 januari 1625

Getuigen: Joannes Grootsen en Catharina de Smet

Overleden: in het Hoogland, Ossenisseop 19 februari 1681, 56 jaar oud

Voogd na overlijden van Gillis Hiel is Andries Janssen (schoonzoon)

Gehuwd (1) te Sint Amands/HulsterAmbachtop 5 april 1655

Ondertrouw: 23 maart 1655

Mayken (Maria) LAMBRECHTS (Lambreghts)

Dochter van Cornelis LAMBRECHTS (landbouwer en schepen van Hulster Ambacht, lid van de magistraat van het Hulster Ambacht) (geboren: voor 1610 en overleden: 15 mei 1664) en (huwde: 29 juni 1627 te Hulster Ambacht) Catharina (Lyntgen) BLANCKAERTS (Blanquarts) (geboren: 1631 te Hengstdijk en overleden: 28 augustus 1673 te Ossenisse)

Geboren: te Hulst op 27 januari 1630 (op hofstede in de Burgpolder te Ossenisse)

Overleden: in hetHoogland, Ossenisse 7 april 1668 (elders: 1667)

Na het overlijden van Mayken Lambrechts was Jan Blanquarts fs. Cornelis voogd van de kinderen van Cornelis Hiel en Mayken Lambrechts.

Gillis HIEL huwde (2) Ossenisse 5 augustus 1668

Ondertrouw te Ossenisse 30 juni 1668
JacqemyntgienWELLINCX (alias: Jacomyntje Wellens)

Getuigen: Jan de Waghter, Joos Lambrechts, Christina van Duysen en Cathelijne Vermeers

Geboren: Ossenisse voor 1635, wonende te Ossenisse in het Hoogland

Overledenin hetHoogland, Ossenisse juli 1677

Begravenin hetHoogland, Ossenisse 22 juli 1677

Dochter van Phillip (Philips) WILLINCX (Wellincx) en Anthonijnt(g)ien (DE) VOGELAER(S) (Phillip hertrouwde met Pierijntgien ZEGERS)

Jacomyntje Wellincx was eerder gehuwd (ca 1651) met Adriaen DE WACHTER (de Waghter), landman afkomstig uit Wolvertem. Adriaen, geboren ca 1614, overleed opKerstmis 1666 in het Hoogland.

Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren w.o.:

a. Jan DE WACHTER, landman

Geboren: 1653

Overleden: voor 1677

b. Ant(h)onetta DE WACHTER

Geboren: 1654

Overleden: voor 1677

c. Janneken DE WACHTER

Geboren: 25 december 1656

Overleden: 24 maart 1694

Gehuwd (1)

Jan JANSSEN fs Joris, landman met een hofstede in de Noordhofpolder en land te Ossenisse.

Dochter van Joris JANSSEN en Maria JANSEN[13]

Geboren: 16 juli 1649 Mariapolder

Overleden: 21 juli 1683

Uit dit huwelijk werd een dochter geboren: Jacquemijntien JANSSENS, geboren januari 1681 (voogd is Andries Janssen, oom en getrouwd met Mayken Hiel, dochter van Gillis Hiel).

Huwde (2) 1 augustus 1683

Adriaen de CEULENAER fs Jans.

Hij bezat een “hofstedeke” in de Noordhofpolder en land te Ossenisse (voogd is bovengenoemde Andries Janssen en Jan de Wachter).

Adriaen was eerder gehuwd met Cornelia BUIJSROGGE (Buserogge). Na het overlijden van Janneken de Wachter, hetrouwde Adriaen op 8 november 1693 met Elisabet JANSEN (weduwe van Cornelis BRANDEWIJK).

d. Philips (Platijn) DE WACHTER (Philips)

Geboren: 11 november 1658

Overleden: voor 1681

e. Cornelia DE WACHTER

Geboren: 1660

Overleden: 19 februari 1681

Cornelia bezat land in Ossenisse, land in Puurs (van grootmoederszijde) en de helft van huis en land genaamd “de Lindeboom” in de Polder van Namen.

Gehuwd: o.t. 21 juli 1682

Marten (Maerten) CANIS

Landsman, metselaar en pachter van de Corenwintmeulen te Groenendijk en Kreverhille. Hij bezat een huis in de Burgpolder en land in Ossenisse en Hengstdijk.

Overleden: 19 februari 1681 te Ossenisse

Marten Canis hertrouwde op 16 december 1687 met Maria HAUWE (Ouwen).

f. Willem DE WACHTER

Geboren: 22 december 1663 te Ossenisse

Overleden: 21 mei 1691

De Wachter

Voogd over deze kinderen na het overlijden van Adriaen was zijn broer Jan de Wachter. Na het overlijden van Jacquemijntien waren voogd: dezelfde Jan de Wachter en Adriaen Ongena(de). Deelvoogdwas Cornelis Willems te Ossenisse. Deze Jan DE WACHTER, broer van Adriaen, was landbouwer in de Nijspolder.

Jan DE WACHTER (geboren: ca 1633 te Wolvertem (elders te Londerzeel) en overleden: 21 juli 1694 te Nijspolder (elders: 6 augustus 1693)) huwde (1): 17 februari 1657[14] te Hontenisse met Jacquemijntien (Jacquenmijntje) DE WAELE (geboren: 1636 en overleden: 17 december 1674). Zij was dochter van Jan DE WAELE (landman) en Cornelia LENAERTS. Jacquemijntien was eerder gehuwd (17 februari 1657 te Hontenisse, Mariapolder) met Jan ADRIAENSSEN (Adriaense) VAN GIJLS (Gils), geboren: ca 1627 en overleden: 28 juni 1661 te Hontenisse (weduwe van Margarita Willems).

Daaruit werd een zoon geboren: Adriaen ADRIAENSSEN, landman (geboren: 1659 en overleden: voor 3 februari 1720). Deze Adriaen huwde (1): o.t. 30 februari 1683 Maria VAN DEN BERG (Bergen) (geboren: 19 augustus 1702), waaruit 6 kinderen en huwde (2): 1 oktober 1702 te Hontenisse (o.t. 16 september 1702 te Hontenisse) met Kathalina (Catalijna) DE WAAL (Wael), dochter van Dignum DE WAEL en N.N. waaruit 6 kinderen geboren. Maria VAN DEN BERG was weduwe van Adriaen VAN DEN MORTEL.

Uit het huwelijk van Jan de WACHTER met Jacquenmijntien DE WAELE werden zeven kinderen geboren:

a. Jacobus DE WACHTER (geboren: 1662 en overleden: 1717), landman en gehuwd (1) o.t. 1 november 1693 te Hontenisse met Helena PIERSSEN(S) (eerder gehuwd met Jan KAARSMAKERS), zus van Joanneke PIERSSEN(S) gehuwd met Cornelis HIEL, waaruit 2 kinderen (onder meer Magdalena DE WACHTER geboren: 20 augustus 1694 te Hontenisse) en (2) 4 maart 1696 te Hontenisse Mariapolder (o.t. 17 februari 1696), met Petronella (Piternelle) LAUW(A)ERT (Lauwerts), waaruit 6 kinderen[15] (zie pagina 26). Petronella hertrouwde (o.t. 9 januari 1717) met Adriaan VERHOEVE,

b. Adriaen DE WACHTER (geboren: 1665 en overleden: 1715), gehuwd o.t. 8 februari 1693 te Hontenisse met Judoca (Josijntien) NEVE (geboren: 1679 en overleden: 1702), dochter van Jan NEVE, landman in het Hoogland (hertrouwd o.t. 23 oktober 1689 met Pieternella JANSSEN) en Tanneke ONGENA(A), waaruit 9 kinderen,

c. Jan DE WACHTER (geboren: 1667 en overleden: voor 1680),

d. Anthony DE WACHTER (geboren: 1668),

e. Pieter DE WACHTER (geboren: 1669 en overleden: december 1730), gehuwd met (1) Apolonia DE WAEL dochter van Adriaan DE WAEL fs Dingmans en Petronella TAVERNIERS en (2) o.t. 23 november 1704 en t. 14 december 1704 in de Mariapolder met Tanneke WITTOK,

f. Francois DE WACHTER (geboren: 1671 en overleden: 17 februari 1708). Hij was landman, bezat een “hofsteedje” te Hengstdijk en woonde in de Nijspolder. Francois huwde (1) op 17 februari 1697 te Hontenisse (o.t. 2 februari 1697) met Catharina NEVE (geboren: 1677 en overleden: 26 november 1697), dochter van Jan NEVE GEEROLFS en Tanneke ONGENA(E), en zus van Judoca NEVE, gehuwd met Adriaen DE WACHTER (zie b) waaruit 2 kinderen, waaronder Janneke DE WACHTER geboren: 1 augustus 1697 (Hontenisse); huwde (2) 23 maart 1698 (o.t. 8 maart 1698) met Cornelia KLEYNMULDER (Kleijnemulder) waaruit 1 zoon, Joannes DE WACHTER geboren: 24 oktober 1699 (Hontenisse) en huwde (3) o.t. 4 december 1706 Catharina BESTENS (Bestaes, Bestaase), waaruit 2 kinderen, a. Jacob DE WACHTER geboren: 28 april 1707 (Hontenisse) en b. Jacoba DE WACHTER geboren 5 augustus 1708 (Hontenisse)

g. Janneken DE WACHTER (Waghter) (geboren: 8 januari 1673 en overleden: 10 april 1704), gehuwd op 29 november 1699 in de Mariapolder (o.t. 15 november 1699) met Marinus VAN DER NECK (geboren: 1667 en overleden: 7 januari 1711), zoon van Joost VAN DER NECK (overleden: 8 januari 1701), chirurgijn sinds 1671 (hertrouwde o.t. 26 maart 1672 met Anna VAN PETEGEM) en (huwde o.t. 28 juni 1670) Anneke LUUININCK, waaruit een dochter, Marie VAN DER NECK geboren: 27 augustus 1700 (Hontenisse). Marinus hertrouwde o.t. 7 mei 1702 en t. 21 mei 1702 te Hontenisse met Pieternella ROELS (weduwe van Jaspar VAN DER MEER) (geboren: 1671 en overleden: 5 februari 1714), dochter van Pieter ROELS en Janneke VAN OVERLOOP, waaruit 4 kinderen werden geboren.

Gordijn

Voogd over de kinderen van Jan de Wachter en Jacquenmijntien de Waele was Jacobus de Wijk. Jan de Wachter huwde (2) (20 december 1674 te Ossenisse – Vogelwaarde): Maria GORDEIJN (geboren: 1654 en overleden: 8 augustus 1681) met als getuigen: Jacobus Floreyn en Maria Dingensens. Zij was dochter van Jan GORDEIJN (geboren: 1639 en overleden: 2 augustus 1702 te Hontenisse) en (huwde: 1664) Hameltie (Amelberga) VEREECKEN[16] (geboren: 1641 en overleden: 2 augustus 1702 te Hontenisse). Deze Amelberga Vereecken is zus van Catharina Vereecken gehuwd met Jacobus Floryn. Hieruit werd een dochter geboren: Anna DE WACHTER (geboren: ca maart 1680). Voogd over Anna was Jan Gordeijn en Jacobus de Wachter (Waghter), halfbroer.

Maria Gordeijn is zus van Anthonie GORDEIJN (geboren: 1663 te Ossenisse landman in de Nijspolder en overleden: 15 juli 1715 Walenhoek – Nijspolder). Deze Anthony huwde (1) N.N., (2) o.t. 10 april 1688 Andrisijntie BLOMMAERT (Bloemaerts), geboren:1665 en overleden ca 1702 Polder van Namen, waaruit 3 kinderen en huwde (3) Maria DOBBELAER (Walenhoek), o.t. 8 oktober 1702, geboren op 6 februari ? te Ossenisse en overleden op 8 februari 1705 en (4) o.t. 3 juli 1706 Janneken DE KOCK.

Anthonie Gordeijn was op 19 februari 1703 samen met Jan Boeje (Boeijkens?) voogd over Jacob van Keer, zoon van Pieter van Keere (smid) en Janneke de Kerf. Op 11 mei 1705 was hij voogd over de kinderen van Catharina Vereecken en (1) Jeronimus de Vos en (2) Jan Boeykens.

Uit het eerste huwelijk van Anthony GORDEIJN werden geboren:

a. Joannes (Jan) GORDEIJN (geboren: 23 maart 1689 te Ossenisse en overleden: 5 juli 1745 te Lamswaarde), landman op de Doornhaag, Walenhoek, Lamswaarde, Oudeland. Gehuwd (1) 3 mei 1716 (o.t. 18 april 1716) met Cornelia HOFKEREL (Cornelia was eerder gehuwd met Jan BOUWENS), geboren: 1695 en overleden: 20 januari 1731. Daaruit werden drie kinderen geboren: a. Anthonij Gordeijn geboren: ca 1717 en overleden: 10 juli 1762, gehuwd met Catharina Huijgens w.u drie kinderen, b. Jan Gordeijn geboren: ca 1719 en overleden: 1772 en c. Andries Gordeijn geboren: 1722). Jan GORDEIJN huwde (2)[17] o.t. 26 november 1724 met Francoise STOMMELING(H) f Gabriels (waaruit 1 dochter: Anneken GORDEIJN geboren: ca 1733). Francoise was eerder gehuwd met Joannes BOUWENS[18] zie pagina 24). Voogd over deze kinderen waren Adriaen Neve en Andries de Smit

b. Cornelis GORDEIJN (geboren: Ossenisse ca 1691 en overleden 1 oktober 1763, 73 jaar oud), landman op de Walenhoek, gehuwd (1) 24 maart 1720 te Hontenisse (o.t. 5 maart 1720) met Magdalena GOOSSENS, (geboren: 1691 te Hontenisse) weduwe van Gilliam DE KEYZER en (2) o.t. 16 november 1748 en t. 1 december 1748 te Hontenisse met Marianna ROSSIERS (Rosier) (geboren: 1725 en overleden: 17 oktober 1767 en hertrouwd (o.t. 8 oktober 1763) met Adriaan VAN DE VELDE).

Uit het eerste huwelijk van Cornelis werden geboren: a. Jan GORDIJN, b. Anthony GORDIJN en c. Andrisijna GORDIJN (geboren: Hontenisse en overleden: 28 maart 1761 te Ossenisse), huwde: 1748 na drie gebeden (o.t. 24 maart 1748) Laurentius (Lauwereys) DE BRUIJN (overleden: 4 mei 1778, later gehuwd (4) Elisabeth CAPPAERT), ca 30 jaar oud, bediende (geboren: 1718 te Hontenisse en overleden: 1778, 60 jaar te Ossenisse).

Laurentius DE BRUIJN was eerder gehuwd (1) o.t. 13 augustus 1740 Catharina VERKAMMEN (weduwe van Adriaan JACOBS) en (2) o.t. 24 juni 1741 Maria Anna VAN DAMME. Daaruit werden geboren: Josijna GORDEIJN (geboren: 1751) gehuwd met Peter CROMBEEN, Anthonij GORDEIJN (geboren: 1755) en Cornelia GORDEIJN (geboren: 1759). Voogd over deze kinderen was Anthonij Gordeijn.

Uit het tweede huwelijk van Cornelis met Marianne ROSSIERS werden geboren: a. Marianna GORDIJN (geboren: 18 januari 1755) en b. Joris Jodocus (Joosdocus/Judocus) GORDIJN (geboren: 19 maart 1757).

c. Anthony GORDEYN (geboren Polder van Namen 1699 en overleden: voor 1758), landman, huwde 13 mei 1725 te Hontenisse (o.t. 29 april 1725) met Anneke (Anna) JANSSEN(S) (geboren: 1686 en overleden: 1 november 1751), weduwe van Cornelis Hiel zoon uit het derde huwelijk van Gillis Hiel en Catharina Florijn. Uit dit huwelijk: Anthoy Gordijn (1726-1807)[19]

Uit het derde huwelijk van Anthony GORDEIJN met Maria DOBBELAER werd geboren:

d. Adriaan GORDEYN

Geboren: 26 februari 1705 te Ossenisse

Jan DE WACHTER huwde 10 augustus 1681 te Ossenisse – Vogelwaarde(3) Christina VOSSAERT (geboren: 1657 en overleden: voor 5 juni 1717), dochter van Jan VOSSAERT (1625-28 februari 1672 te Hontenisse) en (huwde: 12 januari 1658 te Hulst) Maria (Maeijken) DE KORTE (1632-1672). Uit dit huwelijk werd geboren: Maria DE WACHTER (geboren: 1683 en overleden: 5 december 1738 te Ossenisse)[20]. Maria huwde (1) Jan STAEL f Adriaan waaruit drie kinderen en huwde (2) op 27 mei 1725 te Hontenisse (o.t. 5 mei 1725 te Hontenisse) met Petrus EGGERMONT, winkelier. Zij woonden op Zeedorp.

Christina VOSSAERT hertrouwde (o.t. 23 november 1694) met Pieter NEVE fs. Jan (geboren: 1673 en overleden: 1721), zoon van Jan NEVE en Tanneke ONGENA(E). Daaruit werden twee kinderen geboren. Deze Pieter NEVE is broer van Judoca NEVE (1679-1702) gehuwd (o.t 8 februari 1693 te Hontenisse) met Adriaen DE WACHTER en van Catharina NEVE (1674-1697) gehuwd (17 februari 1697 te Hontenisse) met Francois DE WACHTER (1671-1708)[21].

Uit dit huwelijk van Christina VOSSAERT met Pieter NEVE (1673-1720) werden geboren: a. Joannes NEVE geboren: 17 maart 1696 te Hontenisse en overleden: 1750, huwde: Maria Magdalena JANSEN (1697-1749), b. Gerardus NEVE geboren: 26 september 1697 te Hontenisse en overleden: 1737. Gehuwd met Maria DE RIJCKE (1700-1740) en c. Adrianus NEVE (1700-1748), huwde (1) Isabella VAN MULLEM (1702-1728), huwde (2) Maria Magdalena RAES (1697-1731), huwde (3) Cornelia WAUTERS (1710-1740) en huwde (4) Cornelia ROSIER (1712-1744). Voogd over deze kinderen was Jacobus de Wachter (halfbroer). Na haar dood hertrouwde Pieter NEVE op 19 juni 1717 (o.t. 5 juni 1717) te Hontenisse met Pieternella CEULEMAN(S) weduwe van Andries ANDRIESSEN (1674-1749).

Gillis HIEL huwde (3) Ossenisse augustus 1677

Ondertrouw: Ossenisse 24 juli 1677
Catharina FLORIJN (alias Catalijne Florens)

Getuige(n): Pieter de Meester, Gillis Martens, Lysbeth Gerdijns en Janneke Waghters

Geboren: Ossenisse ca 1653

Overleden: 19 februari 1681

Jonge dochter van Jacques (Jacobus) FLORENS[22] (ook Florrij, Florreijn) (geboren: 6 november 1616 te Moerbeke-Waes en overleden 12 april 1659) en Catharina VEREECKEN (1629-1683)

Jacobus Florens[23] was smid en winkelier in de Walenhoek. Hij kocht tijdens zijn huwelijk een hofsteedje met landte Moerbeke-Waes. Hij was gehuwd met Catharina Vereecken. Catharina is later gehuwd (19 februari 1668 te Ossenisse) met Pieter (Petrus) ADRIAENS(S)EN, winkelier in het Dorp (geboren: ca 1621 en overleden: 28 augustus 1683). Deze Pieter was eerder gehuwd met (3) voor 1650 Catharijne PAUS, (1)9 maart 1647 te Hulst Elisabeth HEIJNDRICX (overleden: 1656) en (4) 27 mei 1657 te Ossenisse (o.t. 21 april 1657 te Hontenisse) met Margarita (Margaretha) TEENAERTS (overleden: 1667).

Uit zijn huwelijk met Catharina Vereecken werden voorts geboren:

a. Adriaen Florijn, geboren: 6 januari 1647 in Walenhoek, Ossenisse

b. Jacques (Jacobus) Florijn, geboren: 1649 en overleden: 1 december 1671. Deze Jacobus Florijn huwde met Adriaenken (Adriana) Adriaens(s)en (geboren: 15 januari 1654 en overleden: 1718), dochter van Petrus Adriaensen (schipper en winkelier) en Elisabeth Hendricx (tweede echtgenoot).

c. Joannes Florijn:geboren 1652

De zuster van Catharina VEREECKEN is Amelberga (Hameltie) Vereecken, gehuwd met Joannes Gardeyn (Gordijn)[24], landman in de Nijspolder. Joannes Vereecken (broer) en Catharina Vereecken waren in 1657 getuigen bij de doop van Elisabeth Gardeyn. Bij de doop van Maria Gardeyn in 1654 getuigden voorts Jacobus Floreyn en Maria Dingensens.

Na het overlijden van Gillis Hiel, ook vermeld als Gillis IJl (=Hiel), hertrouwt Catalijne Florijn op 23 februari 1681 met Wilhelm WILHELMSEN. Voogd over de kinderen bij het overlijden van Gillis Hiel, was Andries Janssen en bij het overlijden van Cathalijne Jan Blancquarts f. Cornelis.

Uit het eerste huwelijk van Gillis Hiel werden geboren:

1. HIEL, Joannes

Geboren op woensdag 1 maart 1656 te Sint Amands

Gedoopt te Sint Amands

Getuige(n): (geen peter vermeld) en Barbara van (den) Bosche

Overleden op donderdag 2 maart 1656 te Sint Amands, 1 dag oud

2.HIEL(E), Mayken (of Maria)

Geboren: 1 januari 1657 te Hoogland

Overleden: voor 12 augustus 1709 te Melopolder

Zij huwde 19 februari 1681 te Ossenisse

Andries (Adrien) JANSSEN fs Joos (Joris)

Zoon van Joris JANSSENS en (huwde: 1665) Maria JANSSENS (geboren: 1635 en overleden: november 1658, elders 1661). (Joris is later getrouwd op 30 november 1658 in de Mariapolder met Cornelia ALLAARTS)

Geboren: 19 augustus 1648 Mariapolder

Overleden:21 mei 1712 te Hulst (elders: 12 augustus 1709 te Hulst)

Andries Janssen woonde in de Melopolder. Hij was landman enbezat land in de Kruispolder. Mayken Hiel erfde van haar grootmoeder Catharina Blanckaert bovendien land te Hengstdijk en Ossenisse.

Broer van Andries, Jan Janssen fs. Joris (geboren: 16 juli 1649 Mariapolder en overleden: 21 juli 1683 te Ossenisse), en eveneens landman met een hofstede in de Noordhofpolder en land te Ossenisse, was gehuwd met Janneken de Wachter (dochter van Adriaen de Wachter en Jacquemijntien Wellickx[25].

Daaruit werd een dochter geboren, Jacquemijntien Janssen (geboren: ca 1681). Haar moeder Jacqemijntien Wellickx hertrouwde met Gillis HIEL, vader van bovengenoemde Mayken Hiel. Maar ook langs andere kant was Jan Janssen aan de familie Hiel verwant. Jan Janssen hertrouwde namelijk met Cornelia Andriessen dochter van Geeraerd Andriessen en Elisabeth Neve. Haar zus Pieternella Andriessen trouwde met Anthony Hiel[26].

Andere zussen van Andreas Janssen waren Janneken Janssen gehuwd met Pieter Bruggeman en Maria Janssen fa Joris, gehuwd met Jan Hofkeerel fs. Jan, landman in de Kruyspolder. Uit het eerste huwelijk werden 5 kinderen geboren. Voogd over deze kinderen na het overlijden van Maria Janssen was Andries Janssen fs. Joris (oom = broer van Maria). Jan Hofkerel hertrouwde met Cornelia Andriessen, dochter van Geeraert Andriessen en Elisabeth Neve[27].

Uit het huwelijk van Mayken Hiel en Andries Janssen werden4 kinderen geboren:

a. Marianne (Maria) JANS(S)EN fs Andries

Geboren: 1682

Overleden: op 25 juli 1711

Huwde: Cornelis ROSSEEL

Landman, bezat land te Hengstdijk en Ossenisse

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Jan Rosseel (geboren: 1705/06), Josijntje Rosseel (geboren: 1707/08) en Cornelis Rosseel (geboren: 1710). Voogd over deze kinderen was Andries Janssens fs. Joris, grootvader

b.Andries JANS(S)EN

Geboren in 1692 (elders: 1693)

Landman in de Melopolder

Overleden: 1 oktober 1735

Huwde (1): Maria DE HONT fs Andries

Dochter van Andries DE HON(D)T, landman (overleden: 9 juni 1731)

Overleden: 29 mei 1728

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren: Cornelia Jans(s)en (elders Cornelis genoemd) (geboren: 1716), Joost Jans(s)en (geboren: 1717), Maria Jans(s)en (geboren: 1719), Antony (Anthonij) Jans(s)en (geboren: 1721), Anna Jans(s)en (geboren: 1722), Elisabeth Jans(s)en (geboren: 1723) en Petronella (Pieternella) Jans(s)en (geboren: 1725). Voogd over de kinderen bij het overlijden van Maria de Hont was Huijbrecht de Hont en Joos Verschuren

Huwde (2): Maria DE WAGTER.

Uit dit huwelijk werd nog een dochter geboren:

Agatha JANS(S)EN

Geboren: 1731

Voogd over de kinderen bij overlijden van Andries Janssen was Jan Janssen.

c. Joos (Judocus) JANS(S)EN

Geboren: 1696 (elders: 1697)

Overleden: 7 oktober 1737

Joos bezat een hofstede in Kuytaert/Oostvogel

Huwde (1):

Pieternella ROMMAEL (Romael) (Petronella BLOMMAERT)

Overleden: 6 mei 1720

Uit dit huwelijk 2 kinderen

Huwde (2): o.t. 25 mei 1720

Maria HOFKEEREL(S)

Overleden: 10 mei 1727

Huwde (3): Johanna MATENS

Voogd over de kinderen was Jan Rosseel fs. Cornelis.

d.Jan JANS(S)EN

Geboren: 1699

Leefde nog in 1722

Huwde:

Josijn ROSSEEL

Na het overlijden van Mayken Hiel waren Cornelis Hiel en Cornelis Rosseel voogd over de minderjarige kinderen.

3.HIEL, Cornelis

Geboren: 29 oktober 1660 te Ossenisse

Gedoopt: 1 november 1660 (rk), wonende te Noordhofpolder

Getuigen: Cornelis Hiel en Margareta Lambrechts

Overleden: 21 maart 1724 in de Noordhofpolder te Hontenisse

Begraven: aldaar op 24 maart 1724

„Cornelius Filius Egidij Hiel et Maria Lambrechts natus est 29 oct. Mane ca 5a, baptizatus 1 nov. Susceptores Cornelius Hiel et Margaretae Lambrechts ex Ossenisse“.[28]

(1)Huwde 30 juni 1686[29] (elders 20 juni 1686) (o.t. te Hontenisse op 1 juni 1686)

Janneken (Joanna) PIE(R)SSENS

Dochter van Laurijs (Laureijs, Laureins) PIE(R)SSENS (overleden: 16 mei 1681) en (o.t. 31 augustus 1664) Magdalena HUIJGENS (eerder gehuwd met Joos ENGELS en hertrouwde: o.t. 16 november 1681 Joost GEERTSENS)[30]

Getuigen zijn Andries Jansen (voor de bruidegom)(x Maria Hiel)

“Van de bruyt staat t houwelijck toe de vader Joost Geertsen ende moeder Magdalena Huygens”. “Zijn by ons getrouwt den 20 junnii 1686”

Geboren: 1668 in de Noordhofpolder te Hontenisse

Overleden: 17 november 1707 (elders 4 september 1707) in de Mariapolder

(uxor Cornely Hiel Hontenisse)

Zus van Janneken PIERSSEN was Helena PiERSSEN, gehuwd met (1) Jan DE KAARSMAKER (waaruit 4 kinderen) en (2) Jacobus DE WACHTER waaruit een dochter: Magdalena DE WACHTER[31]

(2)Huwde 29 februari 1708 (elders 4 maart 1708 te Hontenisse)

Ondertrouw: 19 februari 1708 te Hontenisse

Getuigen Anthony Hiel en Maria Magdalena …?, Guido Alemans (kerk) en Joanna de Meyer (kerk)

Anna (Anneken) JANSSEN(S)

Dochter van Gijsbrecht JANSSENS (geboren: 1645) (schipper, winkelier en tavernier) en (huwde: 6 april 1676 te Hontenisse) Elisabeth ANDRIESSEN (1657– 1705)

Geboren: 1688 te Walsoorden (Hontenisse) (elders 1686)

Overleden: 1 november 1751

Volgt Hoofdstuk II.

4.HIEL, Joannis

Geboren: 10 december 1665 te Ossenisse

Getuigen bij zijn geboorte waren Johannes (van)(der) Vergoes en Catharina Lambrechts (Blanquaart) (grootmoeder)

Overleden: 1668

Uit het tweede huwelijk van Gillis Hiel werden geboren:

1. HIEL, Catharina (Catalijne IJL)

Geboren: 20 maart 1672 te Ossenisse

Getuigen waren Cornelis Willemsens en Catharina Jans(s)ens

Overleden: 19 april 1706 te Nijspolder

Zij huwde (1): Hulst 28 februari 1692

Jacobus T(H)OEN (Toon)

Getuigen: pater Cornelius Vijlaeis en Mattheus Puijlaert

Zoon van Balten (Balthazar) THOEN (landman) (2) (ondertrouw: 16 maart 1669 te Hulst) Sara DUERINCK f. Aernouts (afkomstig uit Nieuwe Graauw) (overleden: 28 februari 1688)

Geboren: Ossenisse 1674

Overleden: 1694 (voogd Adriaen Ongenae)

Balten Thoen, landman, wonende in de Havenpolder en afkomstig van Lamswaarde, was eerder gehuwd (1) 30 augustus 1665 met Tanneken Smits waar uit geboren: Pieter Thoen en (2) Kaentjen Jeremias. Uit het huwelijk van Balten met Sara Duerinck werden naast Jacobus Thoen nog vier kinderen geboren. a. Maria Thoen (overleden: 9 juni 1681), gehuwd met Adriaen ‘t Sas, b. Petronella Thoen gehuwd met Pieter (van) den Berge(n), smid, overleden 1 september 1708 Ten Hole (waaruit 3 kinderen), c. Aernout Thoen en d. Elisabeth Thoen (geboren ca 1670). Balten Thoen huwde (3) Maria Raissens uit Nieuwe Graauw. Voogd bij het overlijden van vader Balten Thoen was Franchois Thoen, oom van de kinderen.

Uit het huwelijk van Catharina Hiel en Jacobus Thoen werd geboren:

a. Sara THOON

Geboren: 20 januari 1693, 1 uur ‘s morgens te Hontenisse (doop: 21 januari 1693)

Getuigen: Petrus van den Bergh en Joanna Piessens

Catharina Hiel huwde (2): Hontenisse 8 augustus 1694 (ondertrouw24juli 1694)

Jacobus BOUWENS, landman in de Nijspolder

Getuigen: Andries Bouwens (broer)en Janneke Piessens (schoonzus, getrouwd met Cornelis Hiel)

Zoon van Job(s) BOUWENS, landman (overleden: 28 februari 1652) en Maeyken HEBBE (Hebbum) (overleden 28 februari 1652) (weduwe van Eluwaert van Geyte, landman met hofstede Perkpolder, waaruit 1 zoon: Joost van Geyte)

In het register staat: “Janneke Piessens is getuige by het houwelijck van Jacob Bouwens en Catelijne Yl, weduwe van Jacob Toon”.

Geboren: ca 1631

Overleden: na 1706

Bouwens

Andere broers en zussen van Jacobus BOUWENS waren:

a. Jan BOUWENS (geboren: 1633),

b. Janneken BOUWENS (geboren: 1638 en overleden 17 april 1687, huis op Kruisdorp), gehuwd met (1) Joos Stobbelaer (Stobbelaar) (overleden: 1679), landman, tavernier en winkelier (waaruit 5 kinderen) en (2) o.t. 26 november 1679 en t. 26 november 1679 te Hontenisse, Mariapolder met Gillis van den Brande, (landman, tavernier en winkelier),

c. Ma(r)yken BOUWENS (geboren: 1641 en overleden 9 juni 1671 Hoogland), gehuwd: o.t. 13 februari 1661 met Gillis Martens (Meertensen) (1635–1671) f. Daneels, landman (waaruit 3 kinderen) en

d. Andries BOUWENS (geboren: 1645 en overleden: 24 april 1681 Noordhofpolder) huwde (1) o.t. 7 juni 1670 Janneken Pietersen Theer (geboren: 1629 en overleden: 5 september 1675 Mariapolder) (eerder gehuwd met Jan de Molenaere (meulenaere) f Pauwels waaruit 6 kinderen), waaruit een dochter werd geboren: Maria BOUWENS geboren ca 1674 te Hulst) en huwde (2) 1674 met Andrijsyne van Osselare, geboren 22 augustus 1656 te Belsele en overleden: 24 april 1681 (behuisde hofstede in Noordhofpolder), dochter van Judocus van Osselaer en Andriesina Bauwens. Daaruit werd geboren: Josijntien BOUWENS (geboren: 1677 en overleden: 16 januari 1702), gehuwd op 25 oktober 1699 (o.t. 11 oktober 1699 te Hontenisse) met Sigismundis SERVAES. Hij bezat een hofstede in de Kruyspolder en land in de Polder van Namen. Sigismundis was eerder gehuwd met Maria Lauwaert.

Andrisijne (Andrijsken) (van) Osselare hertrouwde (o.t. 26 april 1681) na de dood van Andries Bouwens met Franciscus Broeckaert, vader van Francois Broeckaert gehuwd met Appolonia Hiel (dochter van Cornelis Hiel)[32]

Uit het huwelijk van Catharina Hiel en Jacobus Bouwens werden zes kinderen geboren:

a. Maria BOUWENS

Geboren: 2 juli 1695, 5 uur ‘s morgens

Getuigen: Cornelis Hiel en Maria Bauwens

b. Jacoba BOUWENS

Geboren: 2 juli 1695 te Hontenisse, om 5 uur ’s morgens

Gedoopt: 3 juli 1695

Getuigen: Cornelis Hiel en Maria Bauwens

c.Joannes BOUWENS

Geboren:12 augustus 1697, 4 uur ‘s middags te Hontenisse (doop: 13 augustus 1697)

Getuigen: Gerardus Dirixsen Cas en Joanna Piessens

Overleden: 1 juli 1730

Woonde: Zeedorp

Huwde: o.t 26 november 1724

Francoise STOMMELINGH

Dochter van Gabriel STOMMELINGH, landman te Zeedorp (overleden: 12 mei 1742) en Francoise VAN KOUWENBERGEN (overleden: 17 april 1745 en hertrouwd met Adriaan VERHOEVEN)

Overleden: 28 september 1737 in de Walenhoek

Francoise hertrouwde o.t. 21 januari 1730 met Jan GORDIJN (geboren: 23 maart 1689 en overleden: 5 juli 1745) (weduwnaar van Cornelia HOFKEREL), landman te Lamswaarde (Oudeland). Hij was zoon van Anthony GORDEIJN [33]en N.N. (Anthony huwde (4) Janneke DE COCK en (3) Maria DOBBELAERE, zie pagina 17). Daaruit werd 1 dochter geboren Anneken GORDEIJN (geboren: 1733). Voogd van haar waren Adriaan Neve en Andries de Smit.

d. Maria Magdalena BOUWENS

Geboren: 14 januari 1700 te Hontenisse (doop: 15 januari 1700)

Getuigen: Egidius van der Neck en Maria Magdalena Huyghens

e. Andreas BAUWENS

Geboren: 5 juli 1702 te Hontenisse, 8 uur ‘s morgens

Gedoopt: 6 juli 1702

Getuigen: Martinus Rosiers en Maria Janssens

f. Appolonia BAUWENS

Geboren: 4 november 1705 te Hontenisse, 6 uur ‘s morgens

Gedoopt: 5 november 1705

Getuigen: Franciscus de Wachter en Maria Hiel

Jacobus Bouwens was landman in de Nijspolder. Bij het overlijden van Catharina Hiel op 19 april 1706 zijn Cornelis Hiel (oom) en Andries Jansen fs Joris (oom) voogd van de kinderen.

Jacobus Bouwens hertrouwde op 1 mei 1706 (o.t. 12 april 1706)

Cornelia MINNAERTS

Getuigen: Augustinus Meussens en Joanna van Nishoeven

Uit dit huwelijk geboren allen te Hontenisse:

a. Jacoba BAUWENS[34]

Geboren: 30 maart 1705, 11 uur ’s avonds

Getuigen: Jacobus van Laer en Petronella Jacobs

b. Anna BAUWENS

Geboren: 13 januari 1707, 11 uur ‘s nachts

Getuigen: Joannes Eenhout en Anna Jacobs

c. Jacobus BAUWENS

Geboren: 11 november 1708, 6 uur ‘s avonds

Getuigen: Egidius van der Neck en Catharina Wilms

d. Andreas BAUWENS

Geboren: 19 december 1710, 10 uur ‘s morgens

Getuigen: Franciscus Focael en Joanna de Cock

e. Maria Anna BAUWENS

Geboren: 3 oktober 1712, 8 uur ‘s avonds

Getuigen: Job Bauwens en Maria Anna de Potter

f. Andreas BAUWENS

Geboren: 24 januari 1715, 4 uur ‘s morgens

Getuigen: Andreas de Smit en Maria Minnaert

g. Appollonia BAUWENS

Geboren: 18 januari 1718, 10 uur ’s morgens

Getuigen: Egidius de Clerck en Judoca van der Neck

h. Petronella BAUWENS

Geboren: 16 mei 1721, 11 uur ’s avonds

Getuigen: Joannes van Laer en Maria Standaert

Uit het derde huwelijk van Gillis Hiel met Catharina Florijn werd geboren:

1. HIEL,Jacoba

Geboren: 12 mei 1680 te Hulst

Getuigen zijn Jacobi de Jonge en Catharina Vereecken (grootmoeder).

Overleden: 19 februari 1681