Judocus Hiel

Hoofdstuk II

De takJudocus (Gerardus) Hiel (1767 – 1828)

I. Judocus (Gerardus) HIEL

Geboren: Hengstdijk 4 februari 1767

Overleden: Ossenisse 18 oktober 1828, om 8 uur ’s avonds

in Wijk A No.29,

oud 64 jaar

Getuigen: Dignum de Waal (landman) en Pieter Augustine

de Poorter

(Herbergier), beide uit Ossenisse.

Beroep: dagloner, werkman (1818) en landman (1819)

Judocus woonde

enige tijd in Hoofdplaat waar ook zijn eerste

zoon (in 1800) werd

geboren.

Vervolgens vanaf 1801 in

Ossenisse onder meer in Wijk A No.29

(1818).

Huwde: 19 mei 1799 (le trente Floreal de l’an 7) Municipale IJzendijke

(woonachtig in Hoofdplaat)

Maria Catharina NEVE (Neef, Neef), oud 21 jaar

Dochter van Antonij NEEF (Anthony Neve) en Catharina DE FRUIT

(waarschijnlijk de Smit)

Geboren: 9 januari (elders 5 januari) 1778 te Hontenisse

Overleden: 12 augustus 860 te Ossenisse, 84 jaar oud

Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren:

1. HIEL, Judocus Gerardus

Geboren: 18 mei 1800 te Hoofdplaat (le vingt et un Pluviat de lán 8)

Overleden: 26 september 1848 om 2 uur ’s middags, oud 49 jaar

Getuigen: Johannes Anthonius Batens (koster) en Cornelis Desaumois

(timmerman)

Beroep: arbeider, slagter (vanaf 1835), werklieden

Hij woont achtereenvolgens in Ossenisse Wijk A no.40 (1834), A no.46

(1836) en A no.51 (1846)

Huwde: 22 september 1832 te Ossenisse

Charlotte VERDONCK

Oud 25 jaar, dienstmeid wonende te Ossenisse

Geboren: 19 maart 1808 te Philipine

Overleden: 16 september 1882 te Ossenisse, 74 jaar

Dochter van PieterVERDONCK (schipper) en Apollonia van HOUCK

(van Hout)

Getuigen: Pieter Augustinus de Poorter (winkelier), Cornelis de Vijlder,

Bartholomeus Ebert (winkelier) en Constantinus van Turenhout

Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren

Volgt IIA

2. HIEL, Anna Catharina (Catrina, bij geboorte Catrinne,

ook Anna Catharina)

Geboren: 2 december 1801 te Ossenisse (le onze Frimaire de l’an 10)

Getuigen: Joos Verdurmen (50 jaar) en Catharina De Smet (54 jaar)

Beroep: dagloonster, dienstmeid, werkvrouw (1836) wonende te Ossenisse

Overleden: 19 februari 1875 te Ossenisseom 6 uur ’s morgens, 72 jarige

leeftijd

Getuigen: Pieter Franciscus Roelans (zoon, 34 jaar, dagloner),

Jan Francies Voet (secretaris), Jacobus Hiel (broer, 30 jaar, dagloner)

en Pieter Augustinus de Poorter.

Anna Catharina had een buitenechtelijk kind genaamd:

a. HIEL, Pieter

Geboren: 4 januari 1830 te Ossenisse om 9 uurs ’s avonds

Getuigen: Pieter Augustinus de Poorter (herbergier), Bartholomeus Ebert

(winkelier) en Jacobus Hiel (broer, 28 jaar, dagloner)

Overleden: 25 februari 1831 te Ossenisse

Getuigen: Jacobus Hiel (broer, 30 jaar, dagloner) en Pieter Augustinus de

Poorter

Anna Catharina

Huwde:30 april 1836 te Ossenisse (Hontenisse) op 34 jarige leeftijd

Getuigen: Jacobus Heijens, Andries van Daanssen, J. Waltherus Stevens en

Francies van Kruijsen

Johannes Franciscus ROELANDS

Oud 36 jaar, dagloner, wonende te Ossenisse

Zoon van Cornelis ROELANDS en Isabella Jacoba PIRON, beide

werklieden

Geboren: 11 augustus 1800 te Boschkappelle

Overleden:2 januari 1856 te Ossenisse, 56 jaar

Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren:

a. Jacobus ROELANDS

Geboren: februari 1837 te Ossenisse

Overleden: 15 juli 1838 te Ossenisse

Ongehuwd

b. Jacobus ROELANDS

Geboren: 10 februari 1839 te Ossenisse

Overleden: 11 februari1839 te Ossenisse, 1 dag oud

c. Christiana ROELANDS

Geboren: ca 1837

d. Pieter Franciscus ROELANDS

Geboren: ca 1840 te Ossenisse

Overleden: 28 november 1884 te Ossenisse

Ongehuwd

e. Josephus ROELANDS

Geboren: 11 september 1842 te Ossenisse

Overleden:

Huwde (1): 31 juli 1867 te Stoppeldijk

Anna Maria PEERSMAN

Arbeidster

Geboren: 19 augustus 1840 te Hengstdijk

Overleden: 15 november 1883 te Ossenisse

Dochter van Johannes Francies PEERSMAN (werkman) en Apolonia VAN

TRAPPEN

Dagloonster

Uit dit huwelijk werd een zoon geboren

Een van de afstammelingen Leonard Cornelis Roeland trouwde

later met Maria Josepha Hiel (zie: ….)

Huwde (2): 10 decmber 1887 te Hontenisse

Ida van den BRANDEN

Dagloonster

Dochter van Jacobus van den BRANDEN(werkman) en Dorothea

TAALMAN

Geboren: ca 1854 te Hontenisse

Overleden:

3. HIEL, Josephus

Geboren: 30 juli 1803 (le onze Thermidor de l’an 11) te Ossenisse

Getuigen: Jan de Kort en Wim Struijk

Dagloner, ongehuwd

Overleden: 8 december 1827 om 2 uur ’s nachts in Wijk A no.29 te

Ossenisse, 24 jaar oud

Getuigen: Jacobus Hiel (broer, 21 jaar en dagloner) en Joseph de Wael

(kleedemaker en gebuur)

4. HIEL, Anna Maria

Geboren: 21 november 1805 (le premier Frimaire de l’an 13) om 8 uur ’s

avonds te Ossenisse

Getuigen: Jan van Damme (caberetier) en Jan Bal (klerk)

Overleden:6juli 1829 om 2 uur des middagsin Wijk A no.29 te Ossenisse

Getuigen: Dignum de Wael (landman en buurman) en Pieter de Wael

(landman en buurman)

5. HIEL, Jacobus

Geboren: ca 1806/1807

Was op overlijdensdag van Joseph 21 jaar

6. Hiel, Arnold

Geboren: 11 februari 1808 om 8 uur ’s avonds te Ossenisse

Getuigen: Jan Bal en Jan van Damme (boutiquair)

Overleden:4 oktober 1808te Ossenisse

Getuigen: Jan Hiel (vader, 40 jaar) en Jan van Damme

7. HIEL, Marie Anne

Geboren: 18 november1809 om3 uur ’s morgens te Ossenisse

Getuigen: Jan van Damme (boutiquair) en Jan Jansen (dagloner)

Beroep: werkmeid

Overleden:11 december 1859 om 11 uur des avonds, oud 50 jaar te

Ossenisse

Getuigen: Pieter Benedictus Kint (hoefsmid) en Jacobus van Gassen

(schoolonderwijzer)

Huwde: 20 mei 1837 te Ossenisse

Getuigen: Dignum de Wael Pieterszoon (landbouwer), Jan Anthonij

Baetens (koster), Francies Joseph Desaumois (schoenmaker)

en

Joos

Dobbelaer

(kleermaker) allen te Ossenisse

Jacobus ROCTUS (ook Roetens), 30 jaar oud

Zoon van Adriaan ROCTUS en Petronella NEVE

(hertrouwd met Joos BOUWENS) beide

werklieden uit Hontenisse

Werkman

Geboren: ca 1807 te Hontenisse

Overleden: 28 januari 1847, 41 jaar oud

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:

a. Petronella ROCTUS

Geboren:

Overleden: 20 november 1837 te Ossenisse, 1 maand

b.Cornelia ROCTUS

Geboren: ca 1838

Overleden:

Huwde

: 18 februari 1876

Pieter BOURGUILLON, 45 jaar

Zoon van Jacobus Francies BOURGUILLON en Anna Catharina van HIMST

Geboren: ca 1831

c. Monica ROCTUS

Dienstmeid

Geboren: ca 1841 te Ossenisse

Overleden: 14 september 1918 te Ossenisse

Huwde: 23 september 1874

Pieter LAMBERT, 77 jaar

Metselaar

Zoon van Josephus LAMBERT en Apolllonia MAAS,

weduwnaar van Maria Catharina de MAAT

Geboren: ca 1819 te Boschkappele

d. MachariasROCTUS

Geboren: ca 1843

Overleden: 10 mei 1846 te Ossenisse, 3 jaar

e. Levinus ROCTUS

Geboren: ca 1844

Overleden: 11 mei 1846 te Ossenisse, 2 jarige leeftijd

f. PetrusROCTUS

Geboren: ca 1846

Overleden: 17 februari 1846 te Ossenisse, 3 dagen ou

8. HIEL, Levinus

Geboren: 29 november 1811 te Ossenisse om 2 uur ’s morgens

Getuigen: Jan Bal (36 jaar, dagloner), Martinus Adrien Ruijs

(32 jaar, dagloner)

en Joos van Goethem (38 jaar, dagloner)

Overleden: 24 januari 1879 te Ossenisse, om half 9 des ochtends, 67 jaar

Beroep: werkman, dagloner

Woonde in Ossenisse in Wijk A no.40 (1853)

Huwde: 1 mei 1852

Josina LAFEBER (Josina LAFFEBER)

Geboren: 4 september 1822 te Hontenisse

Overleden: 17 maart 1882 te Ossenisse

Dochter van Francies LAFEBER en Judoca VERBIEST

Beroep: dagloonster te Ossenisse

Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren

Volgt IIB

9. HIEL, Dominica (of Dorothea)

Geboren: 5 augustus 1814 om4 uur ’s morgens te Ossenisse

Getuigen: Jan Bal (schoolonderwijzer te Hontenisse) enJoos de Waal

(kledermaker te Ossenisse)

Beroep: werkmeid, ongehuwd

Overleden:24 december 1842 om7 uur ’s avonds, oud28 jaar te Ossenisse

in Wijk No. 29

Getuigen:Cornelis Boeijkens (landman) en Joos de Waal (kleermaker)

10. HIEL, Pieter

Geboren: 16 mei 1816 te Ossenisse, om 5 uur ’s avonds

Getuigen: Pieter de Waal, 39 jaar, onderscout te Ossenisse) en Joos de

Waal

36 jaar, kleedermaker te Ossenisse)

Overleden: 28 april 1894 te Ossenisse

Beroep: Pieter was werkman (1845) en vervolgens slagter te Ossenisse

Hij woonde met zijn gezin te Ossenisse, achtereenvolgens in Wijk A no.35

(1845), A ongemerkt (1846), A no.38 (1848), A no.30 (1851) en A no.32

(1855)

Huwde (1): 4 mei 1844 te Ossenisse, 27 jarige leeftijd

Getuigen: Bartholomeus Ebert, Johannes Antobius Baetens, Pieter

Krieckaart en Joseph Dobbelaer

Elisabeth DE BURGER

Dienstmeid/dagloonster

Geboren: ca 1820 te Stoppeldijk

Overleden: 26 juni 1880 te Ossenisse, 61 jaar oud

Dochter van Adriaan Francies DE BURGER en Apolonia VOSGAERT

(Vossaert)

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren

Huwde (2): 4 januari 1882 te Ossenisse, 65 jaar oud

Getuigen: Josephus Hiel (zoon, 33 jaar, dagloner), Jacobus Hiel (zoon,

29 jaar, dagloner), Josephus Bogaert (landbouwer) en Jan Francies

Bogaert (landbouwer), allen te Ossenisse

Johanna BOGAERT

Dagloonster

Geboren: 1 mei 1834 te Ossenisse

Overleden: 1 maart 1917 te Ossenisse, 83 jaar oud

Dochter van Judocus BOGART en MarianneVAN POORTEN

Johanna Bogaert was weduwe van Jan Francies DE KORT

Volgt IIC

11. HIEL, Apolonia

Geboren: 18juni1818 om8 uur ‘savonds te Ossenisse in Wijk A No. 29

Getuigen: Jan Francies Heije (herbergier te Ossenisse, 34 jaar) en

BartholomeusEbert (kleermaker te Ossenisse, 27 jaar)

Overleden:9 mei 1819 om9 uur’s ochtends te Ossenisse in Wijk A. No. 29

Getuigen: Jan Francies Heije (herbergier) en Jan Somers (arbeider te

Ossenisse)

12. HIEL, Apolonia

Geboren: 10 september1819 om8 uur ’s avondste Ossenisse

Getuigen: Jan Francies Heije (herbergier) en BartholomeusEbert

(kleermaker)

Beroep: werkvrouwe te Ossenisse

Overleden:7 april 1872 om5 uur ’s avonds te Ossenisse, 52 jaar oud

Getuigen: Christiaan Buijs (echtgenoot, 38 jaar) en Jan Francies Voet

secretaris)

Huwde: 30 mei 1863 te Ossenisse, 43 jarige leeftijd

Getuigen: Pieter Hiel (broer, 47 jaar, slachter), Jacobus de Waal, Petrus

Totté en Lodewijk Bun

Christiaan BUIJS, 29 jaar

Zoon van Anna Maria BUIJS

Geboren: ca 1834 te Hulst

Beroep: dienstknecht, werkman te Ossenisse

Christiaan hertrouwde op 22 juni 1872 te Hontenisse, twee maanden

na het overlijden van Apolonia met Apolonia Roelans, geboren ca 1839 te

Hontenisse (dagloonster in 1872) dochter van Jacobus Roelans en

Joahanna Maria de Pooter.

IIA. HIEL, Judocus Gerardus

HIEL, Judocus Gerardus

Geboren: 18 mei 1800 te Hoofdplaat (le vingt et un Pluviat de l’an 8)

Overleden: 26 september 1848 om 2 uur ’s middags, oud 49 jaar

Getuigen: Johannes Anthonius Batens (koster) en Cornelis Desaumois

(timmerman)

Beroep: arbeider, slagter (vanaf 1835), werklieden

Hij woont achtereenvolgens in Ossenisse Wijk A no.40 (1834), A no.46

(1836) en A no.51 (1846)

Huwde: 22 september 1832 te Ossenisse

Getuigen: Pieter Augustinus de Poorter (winkelier), Cornelis de Vijlder,

Bartholomeus Ebert (winkelier) en Constantinus van Turenhout

Charlotte VERDONCK

Oud 25 jaar, dienstmeid wonende te Ossenisse

Dochter van PieterVERDONCK (schipper) en Apollonia van HOUCK

(van Hout)

Geboren: 18 maart 1808 te Philipine

Overleden: 16 september 1882 te Ossenisse, 74 jaar oud

Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren:

1. Anna Maria HIEL

Geboren: 27 juli 1833 te Ossenisse om 3 uur des namiddags

Getuigen: Pieter Augustinus de Poorter (37 jaar, winkelier) en

Bartholomeus Eber (41 jaar, winkelier)

Overleden: 21 oktober 1834 te Ossenisse in Wijk A no. 40 om 9 uur des

voormiddags

Getuigen: Pieter Neve (arbeider, 61 jaar) en Jacobus Kint (hoefsmid, 57

jaar)

2. Johannes HIEl

Geboren: 19 augustus 1834 te Ossenisse

om11 uur des voormiddags te Ossenisse in Wijk A no. 40

Getuigen: Pieter Augustinus de Poorteren Bartholomeus Eber

Overleden: 26 oktober 1834 te Ossenisse in Wijk A no. 40 om 9 uur des

voormiddags

Getuigen: Pieter Neve (arbeider, 61 jaar) en Jacobus Kint (hoefsmid, 57

jaar)

3. Petrus HIEL

Geboren: 6 september 1835 te Ossenisse om10 uur des avonds in Wijk A

no. 40

Getuigen: Pieter Augustinus de Poorteren Bartholomeus Ebert

Arbeider, wonende te Ossenisse

Overleden: 22 augustus1853 te Ossenisseom 5 uur des avonds, 18 jaar

Getuigen: Johannes Antonius Batens (koster) en Kint (hoefsmid) Pieter

Benedictus

4. Jacobus HIEL

Geboren: 20 november1836 om 12 des middags in Wijk A no.46

teOssenisse

Werkman

Getuigen: Pieter Augustinus de Poorteren Bartholomeus Ebert

Overleden: 1 oktober 1896 te Veenhuizen (Norg)

Huwde/partner:

Wijntje KASTELEIN

Geboren:

5. Dorothea HIEL

Geboren: 6 maart 1838 om 9 des avonds inWijk A no.46 teOssenisse

Dienstmeid te Ossenisse, dagloonster

Getuigen: Pieter Augustinus de Poorteren Bartholomeus Ebert

Overleden: 16 maart 1916, 78 jaar oud

Huwde: 28 april 1866 te Ossenisse

Getuigen: Bartholomeus de Vijlder, Augustinus Toté, Jacobus Hiel (broer,

29 jaar, werkman) en Pieter Hiel (oom, 49 jaar, werkman)

Cornelis (Ward) de VIJLDER

Dienstknecht, werkman

Zoon van Pieter de VIJLDER en Maria Anna VERDURMEN

Geboren: ca 1813 te Ossenisse

Overleden: 7 januari 1878 te Ossenisse, 75 jaar

Uit dit huwelijk:

a. Rozalia Maria de VIJLDER

Geboren: ca 1864

Huwde: 15 mei 1891 te Ossenisse

Petrus de WAAL

Werkman

Zoon van Joos de WAAL en Virginie WULLEMS

b. Johannes Baptist de VIJLDER

Geboren:

Overleden: 16 november 1879 te Ossenisse, 5 jaar oud

6. Maria (Monica) HIEL

Geboren: 16 mei 1839 te Ossenisse om5 uur des namiddags in Wijk A no.

46

Getuigen: Pieter Augustinus de Poorter(winkelier) en Bartholomeus Ebert

Overleden: 13 september 1839 te Ossenisseom8 uur des voormiddags,

8 maanden oud

Getuigen: Pieter Neve (arbeider) en Jan de Kort (arbeider)

7. Cecilia HIEL

Geboren: 25 juni 1841 te Ossenisse om11uur des avondsinWijk A no. 46

Getuigen:Bartholomeus Ebert (winkelier) en Johannes Anthonius Baetens

(koster)

Overleden: 2 februari 1839 te Ossenisseom1 uur des namiddags, 8

maanden oud

Getuigen: Pieter Neve (werkman) en Pieter Cappendijk (werkman)

8. Marianna HIEL

Geboren:28 juli 1842 te Ossenisse om 1 uur des namiddags in Wijk A

no.46

Getuigen: Bartholomeus Ebert en Johannes Anthonius Baetens

Overleden: 25 februari 193 te Ossenisse, 70 jaar oud

Dagloonster wonende te Ossenisse

Huwde: 5 april 1883 te Ossenisse

Getuigen: Gillis Francies Pieters (landbouwer te Hengstdijk),Levinus van

Pamelen (landbouwer te Ossenisse), Pieter Hiel (oom, 68 jaar, slachter) en

Jacobus de Waal (landbouwer te Ossenisse)

Josephus PIETERS

Zoon van Jacobus PIETERS en Sophia HAMELINCK

Geboren: ca 1840 te Graauw

Molenaarsknecht wonende te Hontenisse

Overleden: 29 augustus 1914 te Ossenisse, 74 jaar

Uit dit huwelijk:

a. Levenloos PIETERS

Geboren: 14 juni 1884 te Ossenisse

Overleden: 14 juni 1884 te Ossenisse

b. Anna Maria PIETERS

Geboren: 1 maart 1887 te Ossenisse

Veldarbeidster

Overleden: 29 maart 1887 te Terneuzen

Huwde (1): 13 februari 1914 te Ossenisse

Reinier Adhaemar Prudent d’HAENE

Veldarbeider

Zoon van Petrus d’HAENE en Ulania KAMOEN

geboren: 27 februari 1884 te Westdorpe

Overleden: 25 april … te Sas van Gent

Huwde (2): 16 mei 1923 te Sas van Gent

Cyrillus Jacobus van TROOST

Zoon van Augustinus van TROOST en Adalaida van WAES

Geboren: 26 november 1893 te Westdorpe

Overleden: 7 maart 1962 te Westdorpe

Hij was eerder gehuwd: 9 november 1916 te Westdorpe

Celina Maria Oscarina BOGAERT

Dochter van Agustus BOGAERT en Josephina Seraphina VERVAET

Geboren: 15 april 1899 te Westdorpe

Overleden: 9 februari 1923 te Westdorpe

9. Joannes Franciscus HIEL

Geboren: 28 maart 1844 te Ossenisse om 12 uur des middags in Wijk A

no.46

Getuigen: Bartholomeus Ebert en Johannes Anthonius Batens

Overleden: 28 juni 1844 te Ossenisse, 3 maanden oud

10. Johannes HIEL

Geboren: 5 oktober 1846 te Ossenisse om 4 uiur des morgens in Wijk A no.

51

Getuigen: Bartholomeus Ebert en Johannes Anthonius Baetens

Overleden: 18 oktober 1846 te Ossenisse om 7 uur des morgens, oud 14

dagen

Getuigen: Johannes Anthonius Baetens (koster, 33 jaar) en Cornelis

Desaunois (timmerman te Ossenisse)

IIB. HIEL, Levinus

HIEL, Levinus

Geboren: 29 november 1811 te Ossenisse om 2 uur ’s morgens

Getuigen: Jan Bal (36 jaar, dagloner), Martinus Adrien Ruijs

(32 jaar, dagloner)

en Joos van Goethem (38 jaar, dagloner)

Overleden: 24 januari 1879 te Ossenisse, om half 9 des ochtends, 67 jaar

Beroep: werkman, dagloner

Woonde in Ossenisse in Wijk A no.40 (1853)

Huwde: 1 mei 1852 te Ossenisse

Josina LAFEBER (Josina LAFFEBER)

Geboren: 4 september 1822 te Hontenisse

Overleden: 17 maart 1882 te Ossenisse, 60 jaar oud

Dochter van Francies LAFEBER en Judoca VERBIEST

Beroep: dagloonster/dienstmeid te Ossenisse

Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren:

1. Judoca HIEL

Geboren: 23 maart 1853 te Ossenisse om 8 uur des avonds in Wijk A no.40

Getuigen: Johannes Anthonius Baetens (39 jaar, koster) en

Pieter Benedictus Kint

(39 jaar, hoefsmid)

Overleden: 14 december 1860 te Ossenisse om 7 uur des morgens, oud 7 jaar

Getuigen: Jacobus van Gassenen

Pieter Benedictus Kint

2. Maria HIEL

Geboren: 25 juni 1854 te Ossenisse om 9 uur des avonds in Wijk A no.40

Getuigen: Jacobus van Gassen (hoefsmid) en

Pieter Benedictus

Kint (schoolonderwijzer te Ossenisse, 32 jaar)

Overleden: 8 oktober 1937 te Ossenisse, 83 jaar oud

Huwde:

Jacobus POLFLIET

Geboren: ca 1860

Getuigen:

Uit dit huwelijk:

a. Anna Josina POLFLIET

Geboren: 18 november 1887 te Lisse

Overleden: 4 november 1918 te Delft (Hof van Delft)

Huwde: 6 november 1912 te Delft

Simon Cornelis van der VALK

Zoon van Simon van der VALK en Cornelia Johanna van der KNAAP

Geboren: ca 1887 te Delft

b. Petronella POLFLIET

Geboren: 12 januari 1889 te Lisse

Huwde: 11 mei 1910 te Delft

Jacobus Adrianus van der HAM

Zoon van Petrus van der HAM en Christina van der VELDE

Geboren: ca 1883 te Wassenaar

3. Francies Josephus HIEL

Geboren: 6 augustus 1855 te Ossenisse om 6 uur des avonds

in Wijk A no. 40

Getuigen: Pieter Benedictus Kint en Jacobus van Gassen

Overleden: 30 september 1856 te Ossenisse om 6 uur des morgens, oud 14 maanden

Getuigen: Pieter Benedictus Kint (hefsmid) en Jacobus van

Gassen (schoolonderwijzer)

4. Catharina HIEL

Geboren: 27 augustus 1856 te Ossenisse om 6 uur des namiddags in Wijk A no. 40

Getuigen: Petrus Bernardus Kint en Jacobus van Gassen

Huwde: 6 mei 1885 te Schoten

Pieter Francies MEERSCHAERT

Dienstbode

Zoon van Jan Francies MEERSCHAERT en Judoca van VLIJMEN

Geboren: va 1850 te Hontenisse

5. Johannes HIEL

Geboren: 23 februari 1859 te Ossenisse

Grafdelver

Huwde: 4 mei 1983 te Haarlem

Joanna ROKS

Geboren: 26 november 1865

UIt dit huwelijk werden 12 kinderen geboren:

Volgt IIIA

6. Jacobus HIEL

Geboren: 1 maart 1830 te Ossenisse

Overleden: 5 februari 1929 te Hontenisse, 68 jaar

7. Rosalia HIEL

Geboren: 23 juni 1861

Overleden: 5 juli 1862 te Ossenisse om 11 uur des voormiddags, oud 1 jaar

Getuigen: Petrus Bernardus Kint (hoefsmid) en

Jacobus van

Gassen (schoolonderwijzer)

8. Christiaan HIEL

Geboren: 14 oktober 1866 te Ossenisse

Overleden: 17 juli 1921 te Amsterdam

Op 6 februari 1896 vanuit Vinkeveen in Amsterdam ingeschreven. Het gezin woonde vanaf 25 oktober 1898 in de Govert Flinkstraat 324. Christiaan was groentekoopman

Huwde: 17 januari 1896 te Vinkeveen

Maria KIEFT

Dochter van Klaas KIEFT (Wognum) en Maartje JONKER

Geboren: 16 februari 1876 te Mijdrecht

Overleden: april 1953

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren

Volgt IIIB

IIIA. Johannes HIEL

Johannes HIEL

Geboren: 23 februari 1859 te Ossenisse

Grafdelver

Huwde: 4 mei 1983 te Haarlem

Joanna ROKS

Geboren: 26 november 1865

Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren:

1. Joanna HIEL

Geboren:

Overleden: 1898

2. Johanna MariaHIEL

Geboren: 11 juli 1887 te Leiden

Overleden: 9 april 1900

3. Cornelia HIEL

Geboren: 30 juni 1888 te Haarlem

Overleden:

Woonde Harmenjansstraat 29 te Haarlem (1947)

Huwde:

Barend van REET

4. Levinus HIEL (ROKS)

Geboren: 5 december 1889 te Amersfoort

Werd ge-echt bij het huwelijk van de ouders in Haarlem d.d. 4 april 1893

Overleden: 31 januari 1943 (verdronken: oorzaak tot op heden onbekend)

Beroep: stoker

Op 5 december 1916 vestigde hij zich in Haarlem

Huwde: 15 maart 1916

Johanna Francisca Hendrika van BREUKELEN

Geboren: 31 maart 1887

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren

Volgt IVA

5. Josina HIEL (ROKS)

Geboren: 9 januari 1891 te Amesfoort

Werd ge-echt bij het huwelijk van de ouders in Haarlem d.d. 4 april 1893

Overleden: 2 december 1893

6. Johannes HIEL (ROKS)

Geboren: 9 januari 1891 te Amersfoort

Werd ge-echt bij het huwelijk van de ouders in Haarlem d.d. 4 april 1893

Overleden:

7. Christiaan HIEL (ROKS)

Geboren: 30 april 1892 te Amersfoort

Werd ge-echt bij het huwelijk van de ouders in Haarlem d.d. 4 april 1893

Overleden: 25 februari 1960 te Haarlem, 67 jaar

Woonde Alberdink Thijmstraat 15 te Haarlem

Huwde: Gesina Christina DROMMEL

“Tante Sien”, weduwe van O.F. VISSER

Geboren: ca 1881

Overleden: 1 april 1964 te Gouda, oud 87 jaar

8. Catharina HIEL

Geboren: 30 augustus 1893te Haarlem

Overleden:

Catharina komt op 1 augustus 1919 vanuit Leiden naar Tilburg. Zij woont daar als dienstbode in de Korte Margarethastraat no.14. Catharina vertrekt op 14 december 1920 naar Haarlem. Ze woont in 1947Waterlooplein 61a te Amsterdam.

9. Alexander HIEL

Geboren: 22 september 1896

Overleden: 1896

10. Josina HIEL

Geboren: 6 november 1894 te Haarlem

Overleden: 12 juni 1966 te Haarlem, 71 jarige leeftijd

Zij woonden Lootsstraat 15 te Haarlem (1947)

Huwde:

Hendrik LANGEVELD

Geboren:

Overleden: 6 september 1963

11. Jacoba HIEL

Geboren: 5 februari 1897

Overleden:

Huwde:

van de(r) MEULEN

Ze woonden Zd. Brouwerstraat 42 te Haarlem (1947)

12. Johanna (Joanna) HIEL

Geboren: 2 oktober 1899 te Haarlem

Overleden: 14 augustus 1909

13: Johanna Maria HIEL

Geboren:

Overleden:

Huwde:

KOSTER

Zij woonden Oranjestraat 108 te Haarlem (1947)

IVA. Levinus HIEL (ROKS)

Levinus HIEL (ROKS)

Geboren: 5 december 1889 te Amersfoort

Werd ge-echt bij het huwelijk van de ouders in Haarlem d.d. 4 april 1893

Overleden: 31 januari 1943 (verdronken: oorzaak tot op heden onbekend)

Beroep: stoker

Op 5 december 1916 vestigde hij zich in Haarlem

Huwde: 15 maart 1916

Johanna Francisca Hendrika van BREUKELEN

Geboren: 31 maart 1887

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:

1. Johannes HIEL

Geboren: 28 mei 1917

Overleden: 13 april 1977 te Haarlem, 59 jaar

Zij woonden Herensingel 29 te Haarlem

Huwde: 5 april 1944

Elisabeth BAKKUM

Geboren: 18 augustus 1921

Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren

Volgt VA

2. Suzanna Hendrika HIEL

Geboren: 8 juli 1918

Huwde: 24 mei 1940

Johannes MOSSELVELD

Geboren: 26 juli 1916

Overleden: november 1978

3. Johanna Francisca HIEL

Geboren: 4 september 1919

Overleden:

Huwde: 30 april 1941

Jacobus VOS

Geboren: 10 april 1917

Overleden: februari 1978

4. Levinus HIEL

Geboren: 20 december 1920

Overleden: 17 april 1921

5. Levinus HIEL

Geboren: 18 juni 1922

Huwde: 14 juli 1948 te Heemstede (27 oktober 1948 in kerk)

Cornelia Johanna DANIELS

Geboren: 12 juli 1923 te Heemstede

Uit dit huwelijk drie kinderen

Volgt VB

6. Petronella HIEL

Geboren: februari 1925

Overleden: april 1932, 7 jaar oud

7. Wilhelmina Elisabeth HIEL

Geboren: 28 september 1927

Overleden:

Huwde: 7 april 1959

Cornelis van der PLOEG

Geboren: 9 juli 1920

Overleden:

VA. Johannes HIEL

Johannes HIEL

Geboren: 28 mei 1917

Overleden: 13 april 1977 te Haarlem, 59 jaar

Zij woonden Herensingel 29 te Haarlem

Huwde: 5 april 1944

Elisabeth BAKKUM

Geboren: 18 augustus 1921

Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:

1. Johannes HIEL

Geboren: 22 januari 1948

Huwde: Doetje Joke van der LINDE

Geboren: 14 november 1947

Uit dit huwelijk 2 kinderen

Volgt VIA

2. Marian HIEL

Geboren: 1 september 1952

Huwde:

Franciscus Alphonsus Maria SCHUTTER

Geboren: 4 januari 1947

VIA. Johannes HIEL

Johannes HIEL

Geboren: 22 januari 1948

Huwde: Doetje Joke van der LINDE

Geboren: 14 november 1947

Uit dit huwelijk:

1. Saskia HIEL

Geboren: 3 november 1975

2. Ciska HIEL

Geboren: 17 mei 1979

VB. Levinus HIEL

Levinus HIEL

Geboren: 18 juni 1922

Beroep: expeditiechef

Huwde: 14 juli 1948 te Heemstede (27 oktober 1948 in kerk)

Cornelia Johanna DANIELS

Geboren: 12 juli 1923 te Heemstede

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Cornelis Maria HIEL

Geboren: 18 december 1950

Huwde: 18 december 1974 (13 mei 1975 kerk)

Johanna Cornelia Maria LAMMERSE

Geboren: 4 oktober 1954

Uit dit huwelijk twee kinderen

Volgt VIIA

2. Hermina Petronella (Marieke) HIEL

Geboren: 2 februari 1955

Huwde: 3 juli 1975

Paurice Peter SIJSENAAR

Geboren: 27 augustus 1952

3. Levinus Wilhelmus Maria HIEL

Geboren: 19 juni 1957

Huwde: 1 juli 1983

Gerda Anita HASPER

Geboren:

Gescheiden: 31 mei 1985

Volgt VIIB

VIIA.Johannes Cornelis Maria HIEL

Johannes Cornelis Maria HIEL

Geboren: 18 december 1950

Huwde: 18 december 1974 (13 mei 1975 kerk)

Johanna Cornelia Maria LAMMERSE

Geboren: 4 oktober 1954

Uit dit huwelijk:

1. Sander HIEL

Geboren: 1 januari 1979

2. Jeronimus Levinus Gerardus HIEL

Geboren: 29 februari 1980

VIIB. Levinus Wilhelmus Maria HIEL

Levinus Wilhelmus Maria HIEL

Geboren: 19 juni 1957

Huwde: 1 juli 1983

Gerda Anita HASPER

Geboren:

Gescheiden: 31 mei 1985

IIIB. Christiaan HIEL

Christiaan HIEL

Geboren: 14 oktober 1866 te Ossenisse

Overleden: 17 juli 1921 te Amsterdam

Op 6 februari 1896 vanuit Vinkeveen in Amsterdam ingeschreven. Het gezin woonde vanaf 25 oktober 1898 in de Govert Flinkstraat 324. Christaain was groentekoopman

Huwde: 17 januari 1896 te Vinkeveen

Maria KIEFT

Dochter van Klaas KIEFT (Wognum) en Maartje JONKER

Geboren: 16 februari 1876 te Mijdrecht

Overledën: april 1953

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren

1. Levinus Nicolaas HIEL

Geboren: 1 november 1896 te Amsterdam

Overleden: 29 september 1953, 65 jarige leeftijd

Op 15 februari 1919 is Levinus Nicolaas komen inwonen bij Cornelis Kennis in de Utrechtse Dwarsstraat 41, te Amsterdam. Hij vertrekt op 4 augustus 1919 naar zijn vader Christaan Hiel. In 1947 woonde het gezin in de van Ostadestraat 154 bel.

Huwde:

Maria Magdalena van de BERG

Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren

Volgt IVA

2. Maria Jozijne HIEL

Geboren: 1897

Overleden:

IVA. Levinus Nicolaas HIEL

Levinus Nicolaas HIEL

Geboren: 1 november 1896 te Amsterdam

Overleden: 29 september 1953, 65 jarige leeftijd

Op 15 februari 1919 is Levinus Nicolaas komen inwonen bij Cornelis Kennis in de Utrechtse Dwarsstraat 41, te Amsterdam. Hij vertrekt op 4 augustus 1919 naar zijn vader Christaan Hiel. In 1947 woonde het gezin in de van Ostadestraat 154 bel.

Huwde:

Maria Magdalena van de BERG

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Jacobus HIEL

Geboren: 30 december 1922

Woonde eerder van Ostadestraat 147 II te Amsterdam (1947) en later Dunanstraat 11 te Amsterdam

Huwde:

Arie BOT

Uit dit huwelijk drie kinderen

Volgt VA

2. Nicolaas Levinus HIEL

Geboren: 2 juli 1924

Woonde in 1947 in DaCostastraat 73 I en tegenwoordig Waalstraat te Amsterdam

Huwde: M. G. Derks

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren

Volgt VB

3. Maria Johanna HIEL

Geboren: 17 maart 1926 te Amsterdam

Overleden: 14 januari 2003 te Hoorn

Huwde:

Bernard RINKEL (of Winkel)

Geboren:

Overleden:

4. Gezina Teresia HIEL

Geboren: 13 juli 1928

Huwde:

H v.d. Weerd (of Waard)

5. Alberdina M.J. HIEL

Geboren:21 augustus 1931

Zij woonden Krommemijdrechtstraat 40 I te Amsterdam

Huwde:

H. Lemsen

Gescheiden

6. Maria M. HIEL

Geboren: 6 augustus 1933

Zij wonen Waalstraat te Amsterdam

Huwde:

Henk Havenkort

7. Anna Maria HIEL

Geboren: 24 november 1935

Huwde: L. BARTELS

8. Wilhelmina G. HIEL

Geboren: 12 juli 1937

Huwde:

Kim IJZER

9. Helena J. HIEL

Geboiren: 5 april 1941

Huwde:

J. de VRIES

VA. Johannes Jacobus HIEL

Johannes Jacobus HIEL

Geboren: 30 december 1922

Woonde eerder van Ostadestraat 147 II te Amsterdam (1947) en later Dunanstraat 11 te Amsterdam

Huwde:

Arie BOT

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan Jacobus HIEL

Geboren: ca 1921

Overleden: 1942 in Duitsland

Begraven: 2 juni 1942

2. Rob HIEL

Geboren:

3. Johanna Christina HIEL

Geboren: 14 juni 1946

VB. Nicolaas Levinus HIEL

Nicolaas Levinus HIEL

Geboren: 2 juli 1924

Woonde in 1947 in DaCostastraat 73 I en tegenwoordig Waalstraat te Amsterdam

Huwde: M. G. Derks

Uit dit huwelijk:

1. Robertus (Roelof) Antonius HIEL

Volgt VIA

2. Eleanora HIEL

Geboren:

3. Johanna Christina HIEL

Geboren: 14 juni 1946

Volgt VB

IIB.HIEL, Pieter

Pieter HIEL

Geboren: 16 mei 1816 te Ossenisse, om 5 uur ’s avonds

Getuigen: Pieter de Waal, 39 jaar (onderscout te Ossenisse) en Joos de

Waal 36 jaar (kleedermaker te Ossenisse)

Overleden: 28 april 1894 te Ossenisse, 77 jaar oud

Beroep: Pieter was werkman (1845) en vervolgens slagter te Ossenisse

Hij woonde met zijn gezin te Ossenisse, achtereenvolgens in Wijk A no.35

(1845),

A ongemerkt (1846), A no.38 (1848), A no.30 (1851) en A no.32 (1855)

Huwde (1): 4 mei 1844 te Ossenisse, 27 jarige leeftijd

Getuigen: Bartholomeus Ebert, Johannes Antonius Baetens, Pieter

Krieckaart en Joseph Dobbelaer

Elisabeth DE BURGER

Dienstmeid/dagloonster

Dochter van Adriaan Francies DE BURGER en Apolonia VOSGAERT

(Vossaert)

Geboren: ca 1820 te Stoppeldijk

Overleden: 26 juni 1880 te Ossenisse, 61 jaar

Huwde (2): 4 januari 1882 te Ossenisse, 65 jaar oud

Getuigen: Josephus Hiel (zoon, 33 jaar, dagloner), Jacobus Hiel (zoon,

29 jaar, dagloner), Josephus Bogaert (landbouwer) en Jan Francies

Bogaert (landbouwer), alle te Ossenisse

Johanna BOGAERT

Dagloonster

Dochter van Judocus BOGART en MarianneVAN POORTEN

Geboren: 1 mei 1834 te Ossenisse

Overleden: 1 maart 1917 te Ossenisse, 83 jaar oud

Johanna BOGAERT was weduwe van Jan Francies DE KORT

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Francies Josephus HIEL

Geboren: 25 mei 1845 te Ossenisse, om 1 uur des namiddags in Wijk A no.

35

Getuigen waren: Bartholomeus Ebert (52 jaar, winkelier) en Johannes

Anthonius Baetens (32 jaar, koster te Ossenisse)

Overleden: 7 september 1845, 3 maanden oud

2. Anna Maria HIEL

Geboren: 26 november 1846 te Ossenisse om 1 uur ’s nachts in Wijk A no.

ongemerkt

Getuigen waren: Bartholomeus Ebert en Johannes Anthonius Baetens

Overleden: 10 mei 1847 te Ossenisse, om 3 uur des nacht, nog geen half

jaar oud

Getuigen waren: Johannes Anthonius Baetens (koster) en Cornelis

Desaunois (timmerman)

3. Josephus HIEL

Geboren: 13 maart 1848 te Ossenisse om 8 uur des morgens in Wijk A no.

38

Getuigen waren: Johannes Anthonius Baeten en Bartholomeus Ebert

Overleden: 7 mei 1919 te Hontenisse, 71 jaar

Josephus was achtereenvolgens: werkman, slagter, stoelendraaijer (1883)

en tuinier (1885)

Hij kwam op 30 mei 1881 met zijn vrouw Christina naar Hontenisse waar

hij woonde in Wijk B no.15 (1883 en 1884), C no. 40 (1885) en C no. 46

(1891)

Huwde: 19 november 1880 te Ossenisse

Getuigen: Jacobus Hiel (broer bruidegom, 28 jaar, werkman), Jacobus

Lauwer, Josephus Dobbelaer en Gijsbregt de Wael

Christina NIJS

Dienstmeid

Dochter van Francies Judocus NIJS (werkman te Ossenisse) en Regina

FRUIJTIER

Geboren: 24 januari 1852 te Hontenisse

Overleden: 22 maart 1938, 86 jaar oud

Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren

Volgt IIIA

4. Apolonia HIEL

Geboren: 21 februari 1851 te Ossenisse om 10 uur des avonds in Wijk A

no.30

Getuigen waren: Johannes AnthoniusBaetens en Cornelis Desaunois

(45 jaar, timmerman te Ossenisse)

Overleden: 27 juli 1852 te Ossenisse, 1.5 jaar oud

Getuigen waren: Johannes Anthonius Baetens en Pieter Benedictus Kint

(38 jaar, hoefsmit te Ossenisse)

5. Jacobus HIEL

Geboren: 27 juli 1852 te Ossenisse om 6 uur des morgens in Wijk A no. 30

Getuigen waren: J. A. Baetens

Overleden: 9 augustus 1927 te Ossenisse, 75 jaar oud

Jacobus was slager. Hij is mogelijk de “Kromme Ko Hiel”.

Huwde: 18 juni 1891 te Hontenisse

Christina de KORT, 29 jaar

Dienstmeid

Dochter van Jan Francies de KORT en Johanna BOGAART

Geboren: ca 1862

Overleden: 2 mei 1930 te Hontenisse, 68 jaar

Dit gezin bleef kinderloos

6. Jan Francies HIEL

Geboren: 21 juli 1855 te Ossenisse om 7 uur des voormiddags in Wijk A

no.32

Getuigen waren. Pieter Benedictus Kint en Jacobus van Gassen

(32 jaar, schoolonderwijzer)

Overleden: 28 maart 1871 te Ossenisse om 2 uur des namiddags, op bijna

16 jarige leeftijd

Aangifte deden: Pieter Hiel (vader, werkman, 54 jaar) en Jan Francies Voet

(secretaris te Ossenisse, 47 jaar)

Jan Francies stond vermeld als dagloner, wonende te Ossenisse

IIIA. Josephus HIEL

Josephus HIEL

Geboren: 13 maart 1848 te Ossenisse om 8 uur des morgens in Wijk A no.

38

Getuigen waren: Johannes Anthonius Baeten en Bartholomeus Ebert

Overleden: 7 mei 1919 te Hontenisse, 71 jaar

Josephus was achtereenvolgens: werkman, slagter, stoelendraaijer (1883)

en tuinier (1885)

Hij kwam op 30 mei 1881 met zijn vrouw Christina naar Hontenisse waar

hij woonde in Wijk B no.15 (1883 en 1884), C no. 40 (1885) en C no. 46

(1891)

Huwde: 19 november 1880 te Ossenisse

Getuigen: Jacobus Hiel (broer bruidegom, 28 jaar, werkman), Jacobus

Lauwer, Josephus Dobbelaer en Gijsbregt de Wael

Christina NIJS

Dienstmeid

Dochter van Francies Judocus NIJS (werkman te Ossenisse) en Regina

FRUIJTIER

Geboren: 24 januari 1852 te Hontenisse

Overleden: 22 maart 1938, 86 jaar oud

Uit dit huwelijk:

1. Petrus HIEL

Geboren: 1 juni 1883 te Hontenisse/Kloosterzande om 9 uur des

voormiddags in Wijk B no. 15

Getuigen waren:Petrus Judocus van Braband (28 jaar, kantoorklerk) en J.

van Braband (68 jaar, secretaris)

Overleden: 20 juli 1956 te Rotterdam

Huwde: 20 juli 1907 te Hontenisse

Leonia Paulina van LOOIJ

Dochter van Eduardus van LOOIJ en Apolonia van DAMME

Geboren: 9 november 1882 te Hengstdijk

Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren

Overleden: 4 mei 1965 te Rotterdam

Volgt IVA

2. Elisabeth HIEL

Geboren: 11 augustus 1884 te Hontenisse om 10 uur des voormiddags in

Wijk B no. 15

Getuigen waren:Petrus Judocus van Braband (29 jaar, gemeentesecretaris)

en Aloysius Alexisvan Braband (26 jaar, kantoorklerk)

Overleden: 8 september 1885 te Hontenissen, 1 jaar oud

Getuigen waren:Petrus Judocus van Brabanden Aloysius Alexisvan

Braband

3. Jacobus HIEL

Geboren: 22 september 1885 te Kloosterzande (Hontenisse) om half 9 ’s

avonds in Wijk C no. 40

Getuigen waren: Petrus Judocus van Braband(31 jaar, gemeentesecretaris)

en Aloysius Alexisvan Braband (27 jaar, gemeente ontvanger)

Overleden: te Ossenisse

Jacobus stond in 1947 vermeld als slachter en landbouwer, wonende te

Zeedorp 7 in Vogelwaarde.

Huwde:

Maria Louisa de HOND

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren

Volgt IVB

4. Apolonia HIEL

Geboren: 7 november 1886 te Hontenisse om 2 uur namidags in Wijk C

no. 40

Getuigen waren: P.J. van Braband (32 jaar, secretaris) en A.A. van

Braband (28 jaar, ontvanger)

Overleden: 18 januari 1887, 3 maanden

5. Johannes Cornelis HIEL

Geboren: 2 november 1887 te Hontenisse om 1 uur ’s morgens in Wijk C

no. 40

Getuigen waren: P.J. van Braband (33 jaar) en A.A. van Braband (29 jaar)

Overleden: 16 november 1887

6. Johannes Cornelis HIEL

Geboren: 29 oktober 1888 te Hontenisse om half 12 des namiddags in Wijk

C no. 40

Getuigen waren: P.J. van Braband (34 jaar) en A.A. van Braband (30 jaar)

Overleden: 6 mei 1889, 6 maanden

7. Maria HIEL

Geboren: 12 december 1889 te Hontenisse om 5 uur des namiddags in Wijk

C no. 40

Getuigen waren: P.J. van Braband (35 jaar) en A.A. van Braband (31 jaar)

Overleden: 27 november 1901 te Hontenisse, 11 jaar

8. Josephus HIEL

Geboren: 20 februari 1891 te Hontenisse om 1 uur des namiddags in Wijk

C no. 46.

Getuigen waren: P.J. van Braband (36 jaar, gemeentesecretaris) en Petrus

Buise (49 jaar, veldwachter)

Overleden: 9 augustus 1955 te Groenendijk, 64 jaar oud

Josephus stond achtereenvolgens vermeld als slager (1919 e.v.),

grondwerker en chauffeur (1947). Hij woonde aan de Kerkdreef 2 te

Hontenisse

Huwde: 6 mei 1919 te Stoppeldijk

Mathilda Louisa Maria van der VEEKEN

Veldarbeidster

Dochter van Jacobus van der VEEKEN (visscher) en Ludovica Maria

LAFEBER

Geboren: ca 1866 te Stoppeldijk

Overleden:

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren

Volgt IVC

9. Petrus Aloijsius HIEL

Geboren: 24 november 1892 te Hontenisse om 11 uur des namiddags in

Wijk C no. 46

Getuigen waren: P.J. van Braband (38 jaar, secretaris) en Petrus Buise

(51 jaar, veldwachter)

Overleden: 22 juli 1967, 75 jaar oud

Petrus was landbouwer (1947) en woonde met zijn gezin in de

Cloosterstraat 136 te Hontenisse.

Huwde:

Anna `Cornelia` Catharina van der VELPEN

Geboren: 20 maart 1898

Overleden: 5 mei 1979, 81 jaar oud

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren

Volgt IVD

10. Alphonsus Jacobus HIEL

Geboren: 10 april 1895 te Hontenisse

Overleden: 26 mei 1895 te Hontenisse, 6 weken oud

11. Cornelia Lousia HIEL

Geboren: 22 september 1896 te Hontenisse

Overleden: 2 april 1935 te Rosmalen, 38 jaar oud

IVA. Petrus HIEL

Petrus HIEL

Geboren: 1 juni 1883 te Hontenisse/Kloosterzande om 9 uur des

voormiddags in Wijk B no. 15

Getuigen waren:Petrus Judocus van Braband (28 jaar, kantoorklerk) en

J. van Braband (68 jaar, secretaris)

Overleden: 20 juli 1956 te Rotterdam

Petrus vertrok met zijn gezin naar Rotterdam. Daar wonen nog de meeste

van zijn nakomelingen. Hij was slager en woonde aldaar Rozegaarde 3.

Huwde: 20 juli 1907 te Hontenisse

Leonia Paulina van LOOIJ

Dochter van Eduardus van LOOIJ en Apolonia van DAMME

Geboren: 9 november 1882 te Hengstdijk

Overleden: 4 mei 1965 te Rotterdam

Uit dit huwelijk:

1. Maria A. Hiel

Geboren: 19 januari 1908

Overleden: begin 1980 op 72 jarige leeftijd

Zij woonde Veldstraat 48 te Rotterdam (1947)

Huwde:

MULLER

2. Christina Louisa HIEL

Geboren:9 maart 1909 te Hengstdijk

Overleden: 17 juni 1980

Zij woonde Kloosterstraat 93 te Kloosterzande

Huwde:11 september 1935 te Rotterdam

Albertus LAURET

Drukker

Zoon van Alphonsus LAURET en Louisa MORCUS

Geboren:21 augustus 1909 te Hengstdijk

Overleden: 17 juni 1980 te Hulst

Gescheiden: 30 november 1948 te Antwerpen

Uit dit huwelijk:

a. Josephus Alphonsus LAURET

Geboren: 19 september 1937 te Rotterdam

Kruidenier

Huwde: 22 februari 1962 te Boschkapelle

Oda Maria Cornelia de KONING

Dochter van J. de KONING en Eugenia BURM

Geboren: 5 mei 1939 te Boschkapelle

b. Tonny Jacobus LAURET

Geboren: 8 april 1939 te Kloosterzande

Bedrijfsleider voor drukkerij

Huwde: 29 juni 1981 te Hulst

Angela Fidela Rehilda d’ HONDT

Dochter van Johannes Maria d’ HONDT en Coleta LUST

c. Maria Louisa LAURET

Geboren: 16 oktober 1941 te Rotterdam

d. Roger Albertus LAURET

Geboren: 1 januari 1948 te Rotterdam

e. Olga Leonie Ermelie LAURET

Geboren: 15 april 1953 te Rotterdam

Huwde:

Paul de KORT

3. Jacobus HIEL

Geboren: 15 februari 1910 te Hengstdijk

Overleden: 18 juli 1995

Huwde:

Cornelia van DAMME

Geboren:

Overleden: 4 maart 1999

Uit dit huwelijk twee kinderen

Volgt VA

4. Josephus Petrus HIEL

Geboren: 1911

Overleden: 17 februari 1912 te Hengstdijk, 3 maanden

5. Emilie F. HIEL

Geboren: 1 mei 1914

Woonden in 1947 in de Lange Nieuwstraat te Hontenisse.

Later Sparrendaal 39 te Rotterdam.

Huwde:

van WATERSCHOOT

6. Joseph HIEL

Geboren: 15juli 1915 te Hengsdijk

Joos die in 1947 in de Mijnsherenlaan 27a te Rotterdam woonde, was later

slager te Ridderkerk. Hij woonde daar inhet Seringenplantsoen 23.

Huwde: Wies van STEENDEREN

Uit dit huwelijk werd een dochtergeboren

Volgt VB

7. Petrus HIEL

Geboren: 18 september 1916

Overleden: 30 juni 1964 te Rotterdam,

Petrus woonde in 1947 met zijn gezin in de Dordselaan 78 te Rotterdam.

Huwde:

H.L. (Lena) van DIJK

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren

Volgt VC

8. Aloijsius A. HIEL

Geboren:1 april 1919

Hij woonde aan de Rozegaarde 3 te Rotterdam

Huwde:

Cor van DIJK

9. Augustinus J. P. HIEL

Geboren:8 december 1920 te Hengstdijk

Overleden: 14 oktober19… te Terneuzen

Het gezin woonde aan de Groenezoom 76 te Rotterdam

Huwde:

Annie M.G. de BRUYN

Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren

Volgt VD

10. Alfonsius Josephus HIEL

Geboren: 19 april 1922

Overleden: 16 april 1986, bijna 64 jaar oud

Alfons was van beroep slager, eerst te Rotterdam aan het Brekelsveld 5.

Later woonde hij aan De Forel 128 te Ridderkerk.

Huwde: 18 februari 1948

Theodora Hendrika HAAK

Dochter van Johannes HAAK en Martha Theodora BUIL

Geboren: 6 november 1926

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren

Volgt VE

11. Elsiabeth Chr. HIEL

Geboren: 20 oktober 1923

Huwde:

Rinus HOUTHUIJZEN

VA. Jacobus HIEL

Jacobus HIEL

Geboren: 15 februari 1910 te Hengstdijk

Overleden: 18 juli 1995

Jacobus woonde met zijn gezin te Rotterdam in de Groene Hildijk 263

(1947) en later in de Korhaanstraat 111a.

Huwde:

Cornelia van DAMME

Geboren:

Overleden: 4 maart 1999

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren

1. Maria L.P.G. HIEL

Geboren: 23 oktober 1942

2. Cornelia L. HIEL

Geboren: 9 april 1944

VB. Joseph HIEL

Joseph HIEL

Geboren: 15juli 1915 te Hengsdijk

Joos die in 1947 in de Mijnsherenlaan 27 a te Rotterdam woonde, was later

slager te Ridderkerk. Hij woonde daar inhet Seringenplantsoen 23.

Huwde: Wies van STEENDEREN

Uit dit huwelijk werd een dochtergeboren

Leonia P.E. HIEL

Geboren: 7 februari 1942

VC. Petrus HIEL

Petrus HIEL

Geboren: 18 september 1916

Overleden: 30 juni 1964 te Rotterdam,

Petrus woonde in 1947 met zijn gezin in de Dordselaan 78 te Rotterdam.

Huwde:

H.L. (Lena) van DIJK

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren

Antonius P.G. HIEL

Geboren: 5 november 1940

2. Rosalia L.A. HIEL

Gewboren:4 juli 1942

3. Allegonda J. HIEL

Geboren:15 november 1944

VD. Augustinus Jacobus Petrus HIEL

Augustinus Jacobus Petrus HIEL

Geboren:8 december 1920 te Hengstdijk

Overleden: 14 oktober 1913 te Terneuzen

Het gezin woonde aan de Groenezoom 76 te Rotterdam

Huwde:

Annie M.G. de BRUYN

Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren

1. Guus HIEL

2. Josée HIEL

3. Leonie Elizabeth TheodoraHIEL

Geboren:

Partner:

Bert KRIESZ

Kind:

Leonie Anna Hiel

Geboren: 7 februari 1985

4. Paula HIEL

5. Peter HIEL

6. Aad HIEL

VE. Alfonus Josephus HIEL

Alfonsius Josephus HIEL

Geboren: 19 april 1922

Overleden: 16 april 1986, bijna 64 jaar oud

Alfons was van beroep slager, eerst te Rotterdam aan het Brekelsveld 5.

Later woonde hij aan De Forel 128 te Ridderkerk.

Huwde: 18 februari 1948

Theodora Hendrika HAAK

Dochter van Johannes HAAK en Martha Theodora BUIL

Geboren: 6 november 1926

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren

1. Petrus Johannes Alphonsius HIEL

Geboren: 16 februari 1949 te Rotterdam

Petrus woont Rosmolen 61 te Ridderkerk

Huwde: 5 april 1976 te Barendrecht

Maria PULS

Geboren: 3 september 1953

Uit dit huwelijk werd een zoon geboren

Volgt VIA

2. Johannes Petrus Aloijsius HIEL

Geboren: 17 december 1953 te Rotterdam

Van broep slager, wonende De Forel 80 te Ridderkerk

Huwde: 19 september 1983 te Ridderkerk

Petronella NIBBERING

Geboren: 24 mei 1962

Uit dit huwelijk werd een zoon geboren

Volgt VIB

3. Theodora Emilia Aloijsia Leonia Martha HIEL

Geboren: 9 september 1957

VIA: Petrus Johannes Alphonsius HIEL

Petrus Johannes Alphonsius HIEL

Geboren: 16 februari 1949 te Rotterdam

Petrus woont Rosmolen 61 te Ridderkerk

Huwde: 5 april 1976 te Barendrecht

Maria PULS

Geboren: 3 september 1953

Uit dit huwelijk:

1. Stephan Egidius Alphons HIEL

Geboren: 12 november 1982

VIB. Johannes Petrus Aloijsius HIEL

Johannes Petrus Aloijsius HIEL

Geboren: 17 december 1953 te Rotterdam

Van broep slager, wonende De Forel 80 te Ridderkerk

Huwde: 19 september 1983 te Ridderkerk

Petronella NIBBERING

Geboren: 24 mei 1962

Uit dit huwelijk:

1. Robbert HIEL

Geboren:15 februari 1985

IVB. Jacobus HIEL

Jacobus HIEL

Geboren: 22 september 1885 te Kloosterzande (Hontenisse) om half 9 ’s

avonds in Wijk C no. 40

Getuigen waren: Petrus Judocus van Braband(31 jaar, gemeentesecretaris)

en Aloysius Alexisvan Braband (27 jaar, gemeente ontvanger)

Overleden: te Ossenisse

Jacobus stond in 1947 vermeld als slachter en landbouwer, wonende te

Zeedorp 7 in Vogelwaarde.

Huwde:

Maria Louisa de HOND

Uit dit huwelijk:

1. Marie HIEL

Ongehuwd

Marie woont momenteel in Ossendrecht

2. Josephus HIEL

Geboren: 22 november 1917 te Ossenisse

Hij woonde aan de Ridderstraat 9 te Sluis

Volgt VA

3. Petrus HIEL

Geboren: 22 november 1917 te Ossenisse

Petrus woonde net zoals zijn tweelingbroer Joseph in Sluis.

Huwde:

Felix Stephania Bernardus Idonia Catharina (Frida) BLAEKE

Geboren: 27 juni 1925 te Sluis

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren

Volgt VB

4. Agnes Louise HIEL

Geboren: 9 november 1919 te Ossenisse

Zij woonden in Hilversum

Huwde:

KREUNING

5. Levenloos HIEL (mnl)

Geboren: 29 september 1922 te Ossenisse

Overleden: 29 september 1922 te Ossenisse

6. Wilhelmina Louisa HIEL

Geboren: 17 maart 1924

Huwde:

Frans de MEIJER

7. Dionijsius Petrus HIEL

Geboren: 1926

Overleden: 2 jabuari 1927 te Ossenisse, 6 maanden

VIA. Josephus HIEL

Jospehus HIEL

Geboren: 22 november 1917 te Ossenisse

Hij woonde aan de Ridderstraat 9 te Sluis

VB. Petrus HIEL

Petrus HIEL

Geboren: 22 november 1917 te Ossenisse

Petrus woonde net zoals zijn tweelingbroer Joseph in Sluis.

Huwde:

Felix Stephania Bernardus Idonia Catharina (Frida) BLAEKE

Geboren: 27 juni 1925 te Sluis

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren

1. Annie HIEL

Geboren: 6 april 1950

Huwde:

Geert LANGERAARD

2. Maria Sophia (Riet) HIEL

Geboren: 6 april 1950

Huwde: 7 juli 1972 te Sluis

Izaak Adriaan LUTEIJN

Geboren: 23 februari 1949 te Zuidzande

IVC. Josephus HIEL

Josephus HIEL

Geboren: 20 februari 1891 te Hontenisse om 1 uur des namiddags in Wijk

C no. 46.

Getuigen waren: P.J. van Braband (36 jaar, gemeentesecretaris) en Petrus

Buise (49 jaar, veldwachter)

Overleden: 9 augustus 1955 te Groenendijk, 64 jaar oud

Josephus stond achtereenvolgens vermeld als slager (1919 e.v.),

grondwerker en chauffeur (1947). Hij woonde aan de Kerkdreef 2 te

Hontenisse

Huwde: 6 mei 1919 te Stoppeldijk

Mathilda Louisa Maria van der VEEKEN

Veldarbeidster

Dochter van Jacobus van der VEEKEN (visscher) en Ludovica Maria

LAFEBER

Geboren: ca 1866 te Stoppeldijk

Overleden:

Uit dit huwelijk geboren:

1. Louisa Ch. HIEL

Geboren: 7 oktober 1918

Zij woonden aan de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder 3 te Vogelwaarde

(1947)

Huwde:

J. JONKHEIJM

2. Albert HIEL

Geboren:

Zij wonen aan de Groenendijk 69 te Kloosterzande

Huwde:

C. Asselman

Uit dit huwelijk werden aantal kinderen geboren

Volgt VA

3. Agnes HIEL

Geboren: 24 februari 1923

Zij vertrokken onder meer naar Utrecht, maar keerden later terug naar

Kloosterzande waar ze woonden in Beatrixstraat 14.

Huwde:

C. FERKET

4. Theodorus Aloijsius HIEL

Geboren:1925

Overleden: 3 februari 1926 te Hontenisse, 6 maanden oud

5. Theodorus HIEL

Geboren: 4 oktober 1927

Van beroep opperman (1947). Hij woont aan de Kruisdorpstraat 9 te

Kloosterzande.

Huwde:

VERSCHOOTEN (w.s. Verachten)

Uit dit huwelijk werd een dochter geboren.

Volgt VB

6. Richardus HIEL

Geboren: 28 oktober 1928

Overleden:

In 1947 stond hij vermeld als landbouwknecht. Hij woont, ongehuwd, in

het ouderlijk huis.

7. Désiré HIEL

Geboren: 11 april 1935

Hij woont te Clinge

Huwde:

de KOSTER

Volgt VC

VA. Albert HIEL

Albert Hiel

Geboren:

Zij wonen aan de Groenendijk 69 te Kloosterzande

Huwde:

C. C. ASSELMAN

Uit dit huwelijkgeboren:

VB. Theodorus HIEL

Theodorus HIEL

Geboren: 4 oktober 1927

Van beroep opperman (1947). Hij woont aan de Kruisdorpstraat 9 te

Kloosterzande.

Huwde:

VERSCHOOTEN (w.s. Verachten)

Uit dit huwelijkgeboren:

1. Jo HIEL

Geboren:

Huwde:

Marieken van VOOREN

Zij wonen in Zutphen

VC. Désiré HIEL

Désiré HIEL

Geboren: 11 april 1935

Hij woont te Clinge

Huwde:

de KOSTER

IVD. Petrus Aloijsius HIEL

Petrus Aloijsius HIEL

Geboren: 24 november 1892 te Hontenisse om 11 uur des namiddags in

Wijk C no. 46

Getuigen waren: P.J. van Braband (38 jaar, secretaris) en Petrus Buise

(51 jaar, veldwachter)

Overleden: 22 juli 1967, 75 jaar oud

Petrus was landbouwer (1947) en woonde met zijn gezin in de

Cloosterstraat 136 te Hontenisse.

Huwde:

Anna `Cornelia` Catharina van der VELPEN

Geboren: 20 maart 1898

Overleden: 5 mei 1979, 81 jaar oud

Uit dit huwelijkgeboren:

1. Rosalia Ch. HIEL

Geboren: 2 april 1926

Dagmeisje (1947)

Woont in Sluiskil.

Huwde:

IVENS

2. Petrus J. HIEL

Geboren: 29 april 1927

Beroep: landbouwer (1947)

Huwde:

JACOBS

3. Josephus HIEL

Geboren: 31 augustus 1929

Ongehuwd, landbouwer (1947)wonend in Kloosterzande

4. Johannes P. HIEL

Geboren: 3 juli 1931

Overleden:

5. Jacobus Maria HIEL

Geboren: 20 mei 1934 te Kloosterzande

Beroep: timmerman. Woont Boschestraat 34 te Vogelwaarde.

Huwde: 22 augustus 1963

Anna Catharina GOEDHART

Dochter van Ferdinandus LAMBERT en Rosalia de SCHEPPER

Geboren: 13 oktober 1938

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

Volgt VA

VA. Jacobus Maria HIEL

Jacobus Maria HIEL

Geboren: 20 mei 1934 te Kloosterzande

Beroep: timmerman. Woont Boschestraat 34 te Vogelwaarde.

Huwde: 22 augustus 1963

Anna Catharina LAMBERT

Dochter van Ferdinandus LAMBERT en Rosalia de SCHEPPER

Geboren: 13 oktober 1938

Uit dit huwelijkgeboren:

1. Miriam Rosalia Anna HIEL

Geboren: 9 juni 1965

2. Harold Aloijsius Ferdinandus HIEL

Geboren: 4 juni 1968

3. Alain Ferdinandus Jacobus HIEL

Geboren: 16 november 1969