Johannes Franciscus Hiel

HOOFDSTUK I

DE TAK JAN FRANCIES(1796 – 1864)

Jan Francies, de oudste zoon van Cornelis Hiel en Josina Bruggeman, woonde tot zijn moeder in 1949 overleed, tesamen met zijn broers Andreas en Judocus als landman te Hontenisse op de ouderlijke boerderij in Wijk B No 62. Om de erfenis te verdelen werd de boerderij, bij openbare verkoping verkocht. Bij de verdeling van het Land gelegen in de Nijspolder kreeg Jan Francies in Gang 2 10 gemeten en 155 roeden. Naar wie de grond in de Kruispolder en in de Burgpolder is gegaan, is nog niet uitgezocht. Op 10 november 1849 trouwt hij met Anna Maria d’Haan, een jonge vrouw van 24 jaar uit Hengstdijk. Jan is dan trouwens al 53 jaar. Voldoende kapitaalkrachtig vertrekt hij met zijn vrouw Anna Maria naar een boerderij in Groenendijk. In de Bevolkingsregisters van 1850 – 1860 Deel II staat het gezin van Jan Francies onder Groenendijk B44; vervolgens in het Register van 1860 – 1870 blz 15 onder Wijk A no.13. (Volgens Hilda de Blijzer – Hiel uit Clinge, een nakomeling van Jan Francies, is dat de boerderij van Verschuren, die ligt bij Kuitaart daar waar de oude Hulsterseweg op de nieuwe snelweg komt). Een prachtige boerderij waar toen drie inwonende knechten waren: Judocus Picavet, Gijsbrecht Burm en Francies Maas, alsmede een inwonende dienstbode: Anna Catharina Verbruggen. Tussen 1870 en 1879 woonde het gezin in Wijk A no.15. Jan Francies overlijdt in 1864, 68 jaar oud. Zijn weduwe is dan nog geen 40 jaar. Zij hertrouwt een jaar na de dood van haar man, met een jonge man van net 22 jaar, Judocus Smit (geboren te Graauw op 26 augustus 1843), die als knecht op de boerderij gekomen was. Zoon Jan en zijn oudste zus Anna Maria verlieten het ouderlijk huis. Beiden ontvingen als hun erfdeel 3800 gulden, in die tijd was dat een flink bedrag.

Jan Francies Hiel

Geboren: 17 – 11 – 1796 te Hontenisse (le 27 Brumaire de l’an cinque om 4 uur ’s morgens)

Overleden: 20 – 10 – 1868 te Hontenisse, 72 jaar

Aangifte deden: Jan Tieleman en Apollonia Hiel (42 jr en tante van Jan Francies).

Hij huwde: 10 – 11 – 1849 te Hontenisse

Getuigen bij dit huwelijk waren:

Andreas Hiel (broer, 42 jaar), Gerard George Hiel (broer, 36 jaar), Jacobus Viereck (neef) en Jan Francies de Kort.

Anna Maria d’Haan(s)

Dienstmeid, wonende te Hontenisse

Dochter van Adriaan d’Haan en Judoca de Blok (werklieden te Hengstdijk.

Geboren: 14 – 11 – 1824 te Hengstdijk

Overleden:

Zij was voor haar huwelijk dienstmeid.

Kinderen uit dit huwelijk geboren te Hontenisse:

1. Johannes Adrianus Hiel

Volgt IIA

2. Petrus Cornelis Hiel

Geboren: 30 – 12 – 1851

Overleden: 13 – 02 – 1852 om 6 uur des avonds, 6 weken oud

Getuigen waren Jan Francies Hiel (vader) en Jacobus Bogaert (smidsknecht te Hontenisse, geen verwante).

3. Maria Anna Hiel

Geboren: 19 – 07 – 1853 te Hontenisse

Overleden: 25 – 11 – 1853 om 3 uur des morgens, oud 17 weken

Getuigen waren Jan Francies Hiel (vader, landbouwer) en Jan Francies Voet (kantoorklerk te Hontenisse)

4. Anna Maria Hiel

Geboren: 30 – 12 – 1854

Overleden: 23 – 10 – 1877, 22 jaar

Ongehuwd

5. Maria Coleta Hiel

Geboren: 16 – 11 – 1857

Overleden:

Zij vertrok 17 – 01 – 1874, nog geen 17 jaar oud naar Graauw. Ze werd dienstbode bij een notaris te St. Niklaas. Maria huwde met Eduard Zaman uit Verrebroek (B). Zijn tante was eerwaarde moeder van Berkeboom.

6. Rozalia Catharina Hiel

Geboren: 10 – 08 – 1859 te Hontenisse

Overleden: 01 – 09- 1884 te Hontenisse, 25 jaar oud

Ongehuwd

7. (Philomena) Coleta Hiel

Geboren: 29 – 07 – 1861

Overleden: 25- 05 – 1868, 7 jaar

8. Levenloos Hiel (mnl)

Geboren:

Overleden: 28 -09- 1862 te Hontenisse

9. Anna Catharina Hiel

Geboren: 15 – 05 – 1865

Overleden: 09 – 05 – 1868, 3 jaar

IIA. JOHANNES ADRIAAN HIEL

Toen Jan Hiel de boerderij van zijn moeder verliet, besloot hij beurtschipper te worden. Van zijn erfdeel van f 3800, hetgeen in die tijd een grote som gelds was, kocht hij een schip. Hij had als binnenschipper natuurlijk niet de minste ervaring, en of het nu louter aan een ongeluk te wijten is geweest of aan zijn gebrek aan ervaring op het water, in elk geval zijn schip is vergaan en er was geen verzekering die de schade vergoedde. Hij zat aan de grond maar kon met de rest van zijn geld nog een huis kopen te Kreverhille, herberg en winkel. Dat huis staat er nog (Wijk A no 131 en 133). (Eerst Wijk A no. 161)

Zijn vrouw Rosalie “deed” de winkel en samen met Jan dreven ze de herberg. Naar het schijnt gingen de zaken goed. Ze verkochten levensmiddelen, stukgoed, lijnwaad voor lakens en verder goed voor bonkers en perpita broeken zoals dat destijds werd genoemd. Jan trok geregeld 3 a 4 dagen, of zelfs voor een hele week naar Brabant. Daar ging hij de boerderijen langs met stalen goed om “bonkers” van te maken en “perpita” broeken, en ook met lijnwaad voor lakens. Dit deed hij met kar en paard. Het gezin werd echter groter en omdat moeder Rosalie zwakker werd en het steeds bezwaarlijker vond worden dat haar man voortdurend zo lange tijd van huis was, stopte Jan daarmee. Ze begonnen toen de stalen goed in de winkel te verkopen, en Jan werd landarbeider bij de boeren op Kreverhille: bij Bogaert, bij Dixhoorn en bij kozijn Francies de Nijs. Deze laatste was getrouwd met Anna Catharina Hiel, de oudste dochter van Andreas Hiel, een oom van Jan Adriaan. Noodgedwongen werkten ook de kinderen van Jan mee op het land. Rosalia overleed in 1892 bij de geboorte van haar achtste kind. Vijf maanden later hertrouwt Jan al weer met Pauline Boetink uit Lamswaarde. Uit dit tweede huwelijk wordt in 1899 nog een dochter geboren: Maria Louisa. Samen met Pauline zet Jan de winkel annex cafe voort. En na het overlijden van Jan in 1923 op de leeftijd van 72 jaar, komt zijn jongste dochter die inmiddels is getrouwd met Eduard Mattens in de zaak.

Johannes Adriaan Hiel

Herbergier/winkelier

Geboren: 08 – 05 – 1850 te Hontenisse

Overleden: 09 – 03 – 1923 te Hontenisse, 72 jaar oud

Huwde (1): 06 – 05 – 1876 te Hontenisse

Rosalia Verschuren

Dienstmeid, winkelierster

Dochter vanPieter Francies Verschuren en Petronella Somers

Geboren: 06 – 11 – 1854 te Hontenisse

Overleden: 28 – 09- 1892 te Hontenisse

Huwde(2): 28 – 01 -1893 te Hontenisse

Pauline Boetink (Boeding)

Dagloonster

Dochter van Josephus Boeding (werkman) en Anna Catharina Bogaert (werkvrouw)

Geboren: 18 – 09- 1857 te Lamswaarde

Overleden: 01 – 10 – 1939 te Hontenisse, 82 jaar

Kinderen uit het eerste huwelijk (allen te Hontenisse):

1. Cornelis Judocus Hiel

Geboren: 5 januari 1877

Overleden: 22 – 12 – 1902 te Ommen en aldaar begraven

Cornelis was polderwerker. Hij was ongehuwd.

2. Levenloos Hiel (vrl)

Geboren: 22 – 01 – 1878 te Hontenisse

Overleden: 22 – 01- 1878 te Hontenisse

3. Theodoor Hiel

Volgt IIIA

4. Alphonsus Gerardus

Volgt IIIB

5. Eduardus Johannnes Hiel

Geboren: 17 – 06 – 1885 om 9 uur des avonds, wijk A no. 131 te Hontenisse

Overleden: 30 – 11 – 1885 te Hontenisse

6. Eduardus Johannes Hiel

Volgt IIIC

7. Pieter Hiel

Volgt IIID

8. Carolus (Karel) Ludovicus Hiel

Geboren: 30 – 09 – 1890 te Hontenisse

Overleden: 28 – 07 – 1911 te Neer (Limburg)

Klompenmaker, ongehuwd

Op het bidprentje staat hij samen met Bernard van Rooy, Miliciens van het 2e Escadron 2e Regiment Huzaren te Venlo. Leden der R.K. Militairen vereniging aldaar. Beiden kwamen jammerlijk om het leven bij een militaire oefening in de Maas te Neer, den 28 juli 1911.

9. Levenloos Hiel (mnl)

Geboren: 28 – 08 – 1892 Hontenisse

Overleden: 28 – 08- 1892 Hontenisse

Moeder Rosalia Verschueren stierf in het kraambed.

Uit het tweede huwelijk met Paulina Boetink:

10. Maria Louisa Hiel

Geboren: 18 – 03 – 1898 te Hontenisse

Overleden: 27 – 10- 1964 te Gent

Huwde: 18 – 01- 1927 te Hontenisse

Eduardus Anthonius Mattens

Koopman

Zoon van Lodewijk Napoleon Mattens en Anna Maria van der Wielen

Geboren:14 – 06- 1896 te Boschkapelle

Overleden: 24 – 05 – 1968 te Hontenisse, 71 jaar

Uit dit huwelijk:

a. Levenloos Mattens

Geboren: 21 – 04 1929 te Hontenisse

Overleden: 21 – 04 – 1929 te Hontenisse

b. Paulina Maria Alphonso Mattens

Geboren: 11 – 08 – 1930 te Hontenisse

OverledenL 12 – 11- 1982 te Hontenisse, 52 jaar

Huwde: 19 – 11 – 1960 te Hontenisse

Adrianus Menheere

Geboren: 08 – 05 – 1929 te Ovezande

c. Theodorus Edward Mattens

Geboren: 20 – 05 – 1934

Overleden:

Huwde: 14 – 09- 1965 te Hontenisse

Helena Paulina Jansen

Geboren: 31 – 12 – 1940 te Lamswaarde

Het gezin van Maria Louisa Hiel en Eduard Mattens woonde in de Noordstraat no.16 te Walsoorden.

Momenteel zit in de winkel annex café de schoonzoon Menheere die is getrouwd met dochter Paulina Mattens. Het café staat Noordstraat 16, Kloosterzande/Walsoorden. Zij is in het bezit van foto’s van Jan Hiel.

11. Levenloos Hiel (vrl)

Geboren:

Overleden: 13 – 04 – 1899 te Hontenisse

IIIA. THEODOOR HIEL

Door was 13 jaar toen zijn moeder stierf. Hij moest eerst helpen in het huishouden. Maar daar zijn vader na 5 maanden hertrouwde met Paulina Boetink is hij ook maar bij de boer gaan werken, m.n. bij Bogaert en de Nijs. Hij zag daar echter geen toekomst in. Z’n broers Piet en Fons waren toen al in Duitsland om daar in de bruinkoolmijnen te werken en Theo is hen achterna gegaan. Hij is weliswaar maar een jaar gebleven. Op bijna 19 jarige leeftijd is hij naar de Clinge gekomen, temeer omdat zijn stiefmoeder een kind verwachte nadat zijn vader al ruim 5 jaar was hertrouwd. Theo nam z’n intrek bij tante ‘Nel’ (Petronella) Verschuren, de zus van zijn eigen moeder. Daar was ook zijn jongste broer Karel groot gebracht. Die was twee jaar toen zijn moeder stierf. Pieternella Verschueren was getrouwd met Charel Laureys die klompen maker van beroep was en 4 knechten in dienst had. Zo was er ook werk voor Theo. Theodorus is in 1909 op 30 jarige leeftijd te Clinge getrouwd met Maria Bogaert. Ze lieten een huis bouwen in de Gravenstraat 136 te Clinge en hebben daar heel hun leven gewoond. Ze kregen een groot gezin: 11 kinderen, waarvan er drie vroeg stierven. Twee binnen twee dagen aan de Spaanse griep, die in 1918 veel slachtoffers heeft gemaakt. Theodorus boerde en voermande bomen met de ‘maljan’, een slecht en zwaar beroep. Hij overleed in 1968 op 89 jarige leeftijd.

Theodoor Hiel

Geboren: 16 – 03 – 1879 te Hontenisse

Peter en meter waren Theodoor Hiel en Petronella Somers

Overleden: 08 – 11 – 1968 te Hulst in het St. Liduina Ziekenhuis

Huwde: 16 – 06 – 1909 te Clinge

Maria Anthonia Bogaert

Dochter van Petrus Josephus Bogaert (landbouwer) en Maria Philomena Severs

Geboren: ca 1884 te Clinge

Overleden: 1967

Hun kinderen, alle te Clinge geboren:

1. Agnes Hiel

Geboren: 29 – 04 – 1910

Peter: Petrus Bogaert en meter: Pieternella Verschuren

Overleden:

Huwde:

Leon Weemaes

2. Rene Hiel

Geboren: 07 – 03 – 1911

Peter: Johannes Hiel en meter: Johanna Bogaert

Overleden: 18 – 08 – 1972 te Clinge

Hij woonde in de Belgische Clinge.

3. Florentina Paulina Hiel

Geboren: 05 – 04 – 1912 te Clinge

Overleden: 30 – 11 – 1918 te Clinge, 6 jaar

Zij stierf aan de Spaanse griep.

4. Philomena Hiel

Geboren: 11 – 04 – 1913

Peter: Aloys Boogaert en meter: Paulina Bouding

Huwde: 02 – 05 – 1936

Albertus Leopoldus Geubels

5. Aloysius Hiel

Geboren: 26 – 02 – 1914 te Clinge

Overleden: 02 – 12 – 1918 te Clinge, 4 jaar

Hij stierf eveneens aan de Spaanse griep.

6. Elisabeth Louise Hiel

Geboren: 25 – 07 – 1915

Overleden: 08 – 03 – 1969

Huwde:

Gregorius (George) Buysrogge

7. Albertus Hiel

Geboren: 06 – 09 – 1917 te Clinge

Overleden: 17 – 03 – 1919 te Clinge, 18 maanden

8. Florentina Hiel

Geboren: 10 – 04 – 1920

Peter: Henricus Bogaert en meter: Maria Hiel

Huwde:

Petrus Seghers

Geboren:

Overleden: (reeds overleden)

9. Georges Hiel

Volgt IVA

10. Eduardus Johannes Hiel

Volgt IVB

11. Hilda Hiel

Geboren: 13 – 08 – 1925

Huwde:

Phiel de Blijzer

Zij woont in het ouderlijk huis Gravenstraat 136, Clinge.

IVA. GEORGES HIEL

Georges Hiel

Geboren: 26 – 01 – 1922 te Clinge

Overleden: 20 – 05 – 1982 te Beveren Waas

Huwde: 1947

Josette Vermeulen

Georges werkte vele jaren bij Clitex.

Woonde Schoolstraat te Clinge (Belgie).

Kinderen:

1. Marc Hiel

Geboren: 29 – 05 – 1957

b. Francine Hiel

IVB. EDUARDUS JOHANNES HIEL

Eduardus Johannes Hiel

Geboren: 17 – 09 – 1923

Huwde: 24 – 04 – 1946

Maria Augustina de Wit

Dochter van Franciescus de Wit en Eulalie Stephanie van Vlierberghe

Eduardus was textielarbeider en werkte bij CLITEX. Woont in Clinge (Nl)

Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Levenloos Hiel

Geboren:

Overleden: 06 – 11 – 1947 te Hulst

2. Theodorus Frans Hiel

Volgt VA

3. Antoinette Hiel

Geboren: 13 – 03 – 1949

4. Agnes Hiel

Geboren: 17 – 05 – 1949

5. Franky Hiel

Geboren: 06 – 04 – 1958

Hij woont Hogegeeststraat 5 te Clinge.

VA. THEODORUS FRANS HIEL

Theodorus Frans Hiel

Geboren: 28 – 10 – 1946

Hij huwde op

Bianca Weynackers

Geboren:

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:

1. Sylvia Hiel

Geboren: 30 – 09 – 1965

2. Alain Hiel

Geboren: 16 – 08 – 1966

Het gezin woont in Beveren-Waes (B), Kerselarenhof 6.

IIIB. ALPHONSUS GERARDUS HIEL

Fons verhuisde op 13 augustus 1914 naar Den Haag, en huwde aldaar met Jacoba de Vries geb. 07 – 02 – 1882 te Noordwolde. Zij was in 1906 naar Den Haag gekomen. Het gezin woonde in 1934 in de Schenkstraat 65, en in 1947 in de Wateringsestraat 102. Fons kwam elk jaar een keer met Nieuwjaar naar Kreverhille. Fons overleed te Voorburg (ZH) in 1974, 92 jaar oud.

Alphonsus Gerardus Hiel

Geboren: 20 – 09 – 1882 te Hontenisse

Overleden: 1974 te Voorburg

Huwde:

Jacoba Catharina de Vries

Geboren: te Noordwolde

Overleden:

IIIC. EDUARDUS JOHANNES HIEL

Eduard die vermeld stond als losarbeider/veldarbeider, is op jonge leeftijd samen met zijn broer Fons in Duitsland terechtgekomen. Zo werd in 1907 bericht dat zo veel jonge mannen en zelfs gehuwde landarbeiders naar Duitsland in de mijnen gingen werken en dat waren juist niet de slechtste arbeiders. Onder meer in Stettin en in het Duitse Limburg om daar in de bruinkoolmijnen te werken. Hij keerde weer terug naar Nederland waar hij op 18 januari van het jaar 1913 in het huwelijk trad met Maria Colpaert. Na de trouwdag van Eduard en Maria ging het jonge stel wonen in Rotterdam. Ze kwamen echter terug naar Zeeuws Vlaanderen en woonden daar vervolgens in de Noordstraat en daarna aan de Doorndijk 3 te Kreverhille. De laatste 10 jaar was hij in dienst bij van Dixhoorn in Perkpolder. Hij overleed in 1973 op 86 jarige leeftijd.

Eduardus Johannes Hiel

Geboren: 28 – 05 – 1887 te Hontenisse om 8 uur voormiddags in Wijk A no 133

Overleden: 29 – 10 – 1973 te Hontenisse

Hij huwde op: 18 – 01 – 1913 te Hontenisse

Maria Elisabeth Colpaert

Geboren: 07 – 10 – 1890 te Hontenisse

Overleden: 11 – 09 – 1964 te Hontenisse

Dochter van Augustinus Colpaert (1851 – 1901) en Cornelia Strobbe (1857 – 1947)

Kinderen uit dit huwelijk geboren (te Hontenisse):

1. Petrus Augustinus Hiel

Geboren: 13 – 06 – 1914 te Hontenisse

Overleden: 22 – 06 – 1914 te Hontenisse om 14.00 uur namiddags

2. Josephus Hiel

Volgt IVA

3. Rene Johannes Hiel

Volgt IVB

IVA. JOSEPHUS HIEL

Joos was 28 jaar oud toen hij in militaire dienst met een boobytrap een ongeluk kreeg en voor het leven aan beide ogen blind werd. Eerst zat hij in Grave waar hij in de Sociale Werkplaats “De Engelen” werkte. Daarna woonde hij in het Blindeninstituut Steffenberg, aan de Sparrendaalseweg 1 te Vught.

Josephus Hiel

Geboren: 24 – 03 – 1917 te Hontenisse

Overleden: 31 – 12 – 1983 in het Blindensinstituut Steffenberg te Vugt.

Hij huwde op 15 – 08 – 1975

Cornelia Wiersma

Geboren: 07 – 05 – 1933

Dochter van Nicolaas Wiersma en Johanna van Duinen.

IVB. RENE JOHANNES HIEL

Rene werkte 22 jaar in de tuinbouw, daarna 6 jaar fruitteelt. Hij zat 23 jaar aan de gemeente in de plantsoenendienst. Het gezin woonde aan het Marijkeplein 10 te Kloosterzande. Hij was raadslid voor de PVDA.

Rene Johannes Hiel

Geboren: 18 – 01 – 1920 te Kreverhille (Gem. Hontenisse)

Overleden: 17 ‘“ 03 – 1989

Hij huwde op 08 – 08 – 1951

Eliza Maria Anné

Geboren: 16 – 09 – 1926 te Kruisdorp, Hontenisse

Dochter van Auguust Anne (1888 – 1947) uit Temse (B) en Maria Hoefijzers uit Lamswaarde (1889 – 1966).

Hun kinderen:

1. Marie-Jose Hiel

Geboren: 30 – 03 – 1953

Huwde: 08 – 03 – 1974

Marinus Stoffels

Geboren: 22 – 11 – 1949 te Zaamslag

Zoon van Maria Stoffels en Cornelus Bareman.

Zij wonen Wilhelminastraat 80 te Zaamslag.

2. Ronnie Jozef Maria Hiel

Volgt VA

3. Annelies Hiel

Geboren: 07 – 04 – 1958

Huwde: 26 – 06 – 1981

Rinus Grimminck

Geboren: 13 – 05 – 1959 te Heinkenszand

Zoon van Jacobus Grimminck en Leonie de Jong

Gescheiden: 06 – 04 – 1983

Hertrouwd: 09 – 12 – 1985

Frank Buyse

geboren: 22 – 06 – 1963 in Axel

Zoon van Gysbrecht Buyse (1933- ) en Louisa van Hyfte (1935 – )

Zij wonen Anjerstraat 60, Kloosterzande.

4. Jolanda Hiel

Geboren: 06 – 11 – 1961

Zij woont in het Zwakzinnigen Instituut Sterredreef 50, Clinge.

VA. RONNIE JOZEF MARIA HIEL

Ronnie Jozef Maria Hiel

Geboren: 10 – 03 – 1954

Huwde: 19 – 12 – 1977(B)/10 – 03 – 1978(K)

Maria Josepha Colsen

Geboren: 16 – 03 – 1958

Dochter van Johannes Colsen en Rosalia Vonk uit Hontenisse.

Zij wonen Waterstraat 15, Walsoorden

Kinderen:

1. Davy Hiel

Geboren: 18 – 06 – 1980

Overleden: 18 – 09 – 1982

2. Debbie Hiel

Geboren: 19 – 01 – 1983

3. Roland Hiel

Geboren: 26 – 07 – 1984