Categoriearchief: Nieuws

Deze site is ook van en voor jullie

Deze site is ook van en voor jullie

Welkom op deze site over alles wat met de familienaam Hiel te maken heeft. Op deze site kunt u alles vinden over de geschiedenis, de oorsprong, de betekenis etc. van het geslacht Hiel. Doel van deze site is zoveel mogelijk personen die de naam Hiel dragen te bereiken. Wens is deze site tot een soort verzamelpunt te maken voor alle informatie betreffende het geslacht Hiel. Daarom roep ik u allen op uw bijdrage te leveren in de vorm van familienieuws,anekdotes, feesten en andere wetenswaardigheden. Misschien heeft u nog interessante foto’s die we op deze site kunnen plaatsen. Want alleen op deze manier is het mogelijk een echte familiegeschiedenis te maken.

Heeft u opmerkingen over de site of aanvullingen, correcties etc. op de stamboom, laat een bericht achter in het gastenboek. Laat ook uw emailadres achter dan kan ik u een berichtje sturen.

Voor al uw reacties, opmerkingen, aanvullingen, wetenswaardigheden etc. kunt u ook contact opnemen via:

carlo.de.meyer@ziggo.nl

Als u gegevens van mijn stamboom overneemt voor eigen gebruik, vind ik dat prima. Het is echter niet de bedoeling dat u deze zou gebruiken om daar zelf een publicatie- in welke vorm dan ook- van te maken zonder medeweten van en zonder toestemming van de maker van deze site. Commercieel gebruik van deze site is uit den boze en in het geheel niet toegestaan.

www.hiel-stamboom.beis de website van Carlo R.W. de Meijer

Welkom op deze site over alles wat met de familienaam Hiel te maken heeft. Op deze site kunt u alles vinden over de geschiedenis, de oorsprong, de betekenis etc. van het geslacht Hiel.Oorspronkelijk afkomstig uit het Land van Waes, daarna vertrokken naar Klein Brabant (Sint Amands en Londerzeel) en vervolgens uitgevlogen naar Nederland, Frankrijk, Amerika etc. Trouwens er zijn nog de nodige Hielen te vinden die afkomstig zijn uit Hongarije, Duitsland, Oostenrijk. Maar er zijn ook takken met de naam Hiele, Hielle, van Hiel, van Hiele, van der Hiele enVerhiele. Hoewel er geen of geen direct is gevonden krijgen zij ook een plaats. Getracht is alles op een gestructureerde manier op de site te plaatsen.

Een van de meest bekende figuren in de Sint Amands tak is Emanuel Hiel (1833-1899). Daarvoor heb ik een speciaal hoofstuk ingeruimd. Mogelijk zijn er nog meer Hielen die een bijzonder plaatsje in de familiegeschiedenis hebben ingenomen.

13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar

310-367

Hilarius werd omstreeks 310 geboren in Poitiers. Hij wordt de Athanasius van het Westen genoemd, omdat Hilarius net als de oosterse kerkvader met grote zelfopofferingsgezindheid heeft gestreden tegen de ketterij van de Arianen. Tegen hen verdedigde Hilarius dat Christus God is. Rond het jaar 350 werd Hilarius tot bisschop gewijd. Op de synode van Milaan (355) verbande de Ariaanse keizer Constantius hem naar Klein-Azië. Later keerde hij naar Gallië terug en wist daar zijn medebisschoppen te winnen voor de katholieke orthodoxie. Op 13 januari 367 stierf Hilarius in geur van heiligheid te midden van zijn priesters met wie hij een kloostergemeenschap vormde. Zijn graf bevindt zich in de crypte van de kerk Saint-Hilaire-le-Grand in Poitiers. Vanwege zijn gezagvolle uitleg van de Heilige Schrift en het mysterie van de Drievuldigheid verhief paus Pius IX verhief hem in 1851 tot Kerkleraar.